12 ugers DigiRehab-træning giver et helt år med øget livskvalitet

Et 12 ugers træningsforløb med DigiRehab kan øge ældre borgeres selvhjulpenhed og livskvalitet i mindst et år efter indsatsen. De er stærkere og har meget lettere ved at klare hverdagens gøremål.

Det viser DigiRehabs nye langtidseffekt-analyse af en gruppe ældre, der har gennemført et 12 ugers træningsforløb i Aalborg Kommune.

Et helt år efter den 12 ugers træningsindsats er gennemført, kan DigiRehab dokumentere, at de ældre stadig er markant mere selvhjulpne end før:

  • 80 pct. af borgerne fastholder i gennemsnit en reduktion i hjemmehjælpen på 84 minutter om ugen.

  • Der er en gennemsnitlig reduktion på mere end en time om ugen for 90 pct. af borgergruppen.

  • De sidste 10 pct. har - typisk på grund af fald eller sygdom - fået behov for mere hjælp.

Dette gælder, selv om kun 25 pct. af de analyserede ældre fortsatte med vedligeholdende træning efter den 12 ugers intensive periode var slut.  Det er altså ikke nødvendigvis påkrævet at fortsætte træningen for at få effekt.

”Når de ældre igennem et træningsforløb er blevet væsentligt stærkere, bruger de sig selv mere bagefter. De vedligeholder den opnåede fysiske styrke med de dagligdags gøremål, som de er blevet i stand til at tage sig af,” siger chefudvikler i DigiRehab, Michael Harbo. Læs mere i indlægget Styrke avler styrke.

Andre analyser i DigiRehab peger på, at den fulde effekt af det intensive 12 ugers forløb kan bibeholdes og i nogen tilfælde yderligere forstærkes med bare en enkelt gang vedligeholdende træning hver anden uge.

”Vi kan konkluderer, at den frihed og livskvalitet, som træningen umiddelbart giver de ældre, er af vedvarende karakter. De ældre bliver ved med at høste frugten af deres relativt korte trænings-indsats i lang tid bagefter. Det samme gør man i kommunerne i form af et mindre tidsforbrug i hjemmeplejen, siger CEO i DigiRehab, Niels Heuer.