2017 – et stort succesår for DigiRehab
I DigiRehab kan vi se tilbage på et 2017 med mange store resultater. Vores digitale trænings- og analyseredskab er nået vidt omkring til stor gavn for mange ældre borgere, der er blevet både stærkere og mere selvhjulpne. Samtidig er presset lettet på de kommunale budgetter, fordi de ældre har fået et mindre behov for hjælp i dagligdagen.

Her er en lille oversigt over nogle af de 2017-resultater, vi gerne vil fejre sammen med vores mange samarbejdspartnere.

I 2017 valgte både Viborg og Vejen Kommuner at implementere DigiRehab i driften efter prøvehandlinger med meget gode resultater. De ældre oplevede markant øget styrke og mindre behov for hjælp i dagligdagen. I tv-indslaget nedenfor fortæller 72-årige Anya Høyer fra Vejen Kommune, at den fysiske træning med DigiRehab ikke alene har øget hendes styrke - men også hendes livslyst.


 


I vores store samarbejdskommune, Aalborg, viste det sig, at arbejdet med DigiRehab og træning til selvhjulpenhed nu for alvor kan ses på budgetterne. På ældreområdet har Aalborg Kommune i 2017 brugt 32-35 millioner kroner mindre end forventet i driften, blandt andet fordi konceptet Træning før pleje har båret frugt. Læs mere her. 

Århus Kommune valgte i 2017 at indgå i et stort samarbejde med DigiRehab. I starten af det nye år starter vi arbejdet med en implementeringsplan for anvendelsen af DigiRehab i Århus Kommunes ældrepleje. Læs mere her.

DigiRehab indgik i 2017 eksportaftaler med både Norge og Island. Presset på ældreområdet er stort i hele den vestlige verden, og da træning er et universalsprog, vi alle taler, forventer vi i DigiRehab, at det internationale potentiale for vores produkt er ganske stort. Læs mere om DigiRehab på Island her. Læs mere om DigiRehab i Norge her. 

DigiRehab blev i efteråret udvalgt til at indgå i et spændende samarbejdskoncept med rådgivningsvirksomheden Public Intelligence. Konceptet skal gøre det lettere for den kommunale verden at finde rundt i junglen af velfærdsteknologi. Konceptet samler og præsenterer de bedste løsninger. Læs mere her. 

Flere store analyser af effekten af DigiRehab har i 2017 givet overvældende gode resultater. Vi har lavet en sammenfatning af dokumtationen her. Læs om gevinsten her. 

Det var blot et udpluk af vores mange resultater for 2017. Vi har mange flere spændende projektet på vej til næste år. Det er en glæde for os at opleve, at de danske kommuner og politikere efterhånden for alvor har fået øjnene op for potentialet i og nødvendigheden af at øge de ældres livskvalitet og sænke deres behov for hjælp og pleje med målrettet kvalitetstræning.