Århus har store forventninger til DigiRehab
Århus Kommune sætter i efteråret turbo på en større prøvehandling med DigiRehab. Målet er i første omgang, at ældre borgere i Viby-Højbjerg området skal træne med DigiRehab.

Forventningerne til det ekstra tilbud om træning til de ældre er ganske store, fortæller projektleder og ergoterapeut i Århus Kommunes Center for Frihedsteknologi, Ida Munk Petersen.

”Vi har valgt at afprøve DigiRehab, fordi det er en spændende teknologi, der rummer et meget stort potentiale for både borgerne og medarbejdere. Og så betyder det selvfølgelig noget, at DigiRehab allerede har vist nogle rigtig gode gevinster i andre kommuner,” siger hun.På baggrund af blandt andet de resultater, som DigiRehab allerede har skabt i andre danske kommuner, forventer Ida Munk Petersen særligt at opleve disse fem gevinster.

  1. Flere borgere kan få tilbud om træning. I Århus Kommune er den eksisterende praksis, at det primært er fysio- og ergoterapeuter, der har fokus på at træne borgernes funktionsniveau. Det begrænser antallet af borgere, der kan tilbydes træning. Med DigiRehab kan SOSU-personalet også varetage effektiv træning til selvhjulpenhed. "Det vil betyde, at langt flere borgere i hjemmeplejen vil kunne få et tilbud om træning og dermed få forbedret deres funktionsniveau," siger Ida Munk Petersen.

  2. Borgerne får øget livskvalitet. Borgere, der træner og får løftet deres funktionsniveau vil få en bedre hverdag. "Flere borgere vil kunne mere selv, fx klare toiletbesøg på egen hånd eller selv komme ud af sengen om morgenen. Det øger livskvaliteten, når man oplever selvstændighed og fx slipper for at vente på, at hjemmeplejen skal komme og hjælpe en med den slags ting,” siger Ida Munk Petersen.

  3. Frigivelse af tid. Den øgede selvhjulpenhed forventes at frigive tid i hjemmeplejen til andre opgaver. Der er ikke sat tal på forventningen, men i andre kommuner har borgere, der har trænet med DigiRehab kunnet reducere behovet for hjælp med omkring en time om ugen.  ”Det er selvfølgelig en investering at træne med borgerne, men vi tror på, at vi i sidste ende får frigivet noget tid, når borgeren trives bedre og kan klare mere på egen hånd,” siger Ida Munk Petersen.

  4. Øget arbejdsglæde. Med DigiRehab får SOSU-personalet i hjemmeplejen en ny og spændende opgave at varetage. De kan bidrage til de ældres trivsel fremfor ”bare” at hjælpe. ”Det er selvfølgelig ikke ”bare” at hjælpe, men det kan trods alt være sjovere, når en borger pludselig oplever fremgang og kan mere og mere selv,” siger Ida Munk Petersen.

  5. Nemmere rekruttering. I Århus Kommune kæmper man som i mange andre kommuner i landet med at rekruttere personale til plejen. Det kan mærkes, at der er mangel på SOSU-medarbejdere. "Vi håber, at en ny og spændende arbejdsopgave vil hjælpe os til at tiltrække nye medarbejdere. Det kommer ikke fra den ene dag til den anden, men når først vores personale begynder at fortælle om de gode historier fra træningen, så tror vi på, at det vil batte noget," siger Ida Munk Petersen.


Kort om DigiRehab i Århus:

Århus Kommune udfører i sidste halvdel af 2018 en stor prøvehandling med DigiRehab. I DigiRehab har vi fået lov til at følge afprøvningen tæt. Derfor vil vi i den kommende tid bringe oplevelser, små reportager og delresultater fra Århus her på websitet og i vores nyhedsbrev.

Efterår 2017: Indgåelse af aftale med DigiRehab

Primo 2018: Oprettelse af DigiRehab i Århus Kommunes journalsystem Cura. STATUS: Det har været en administrativ udfordring at få oprettet DigiRehab som ydelse i Cura, men udfordringen er nu løst, og projektet er klar til at rulle ud.

Sommer 2018: Uddannelse af SOSU-personale.
STATUS: Uddannelsen af SOSU-personalet er afsluttet - måske med behov for lidt opfølgning. Sommerferien har trukket uddannelsen en smule i langdrag. Medarbejdere og ledelse er meget positive over for projektet, og generelt opleves DigiRehab som brugervenligt og enkelt at anvende. Læs mere om uddannelsens indhold og fokus her og om medarbejdernes forventninger til DigiRehab her. 

Efterår 2018: Træning med ældre borgere i eget hjem via DigiRehab.
STATUS: Igangværende.

Ultimo 2018: Evaluering og effektmåling af indsatsen.
STATUS: Afventer træningsafslutning.