Ældre bliver lynhurtigt stærkere med DigiRehab
Ældre, der ikke har trænet i lang tid, kan lynhurtigt mærke en stor effekt på deres selvhjulpenhed, når de går i gang med at lave regelmæssige øvelser.

En DigiRehab-analyse viser, at de ældres behov for hjælp i hjemmeplejen begynder at dale allerede efter 8 ugers målrettet træning med DigiRehabs individuelt tilpassede programmer. Kun 8 uger efter træningsstart er de ældre altså blevet så meget stærkere, at de kan klare mange flere aktiviteter i hverdagen selv.

”Denne hurtige fremgang øger livskvalitet og motivationen for yderligere træning. Derfor er det også meget vigtigt, at træningsprogrammer til ældre formår at give hurtige resultater”, siger Michael Harbo.

En af de funktioner, der ofte kan genvindes ret hurtigt efter målrettet træning med DigiRehab, er evnen til selv at klare toiletbesøgene.

”Det at træne de ældre til at kunne klare et uledsaget toiletbesøg er en af topprioriteterne i DigiRehab, da det netop er et gøremål, de fleste gerne vil kunne klare selv,” siger Michael Harbo.

De ældre, der starter med et relativt dårligt udgangspunkt, skaber ofte de hurtigste resultater. Et dårligt udgangspunkt er nemlig lig med et stort potentiale.Figurtekst til grafen i toppen:

Denne figur viser udviklingen i planlagt tid til hjemmepleje for borgere, der deltager i et forløb med DigiRehab, set i forhold til en tilsvarende kontrolgruppe (den grå linje), der ikke har fået træning med DigiRehab.

Den stiplede grønne linje viser tidsforbruget til hjemmepleje i DigiRehab-gruppen inkl. træning, mens den hele grønne linje viser tidsforbruget til hjemmeplejen ekskl. træning.

Som det ses vil DigiRehab-gruppen i starten kræve ekstra tid til screening og træning i forhold til en kontrolgruppe uden samme tilbud. Dette tidsforbrug udjævner sig dog hurtigt. Allerede ved 8. uge krydser planlagt tid for DigiRehab-gruppen og kontrolgruppen hinanden. Det viser effekten af DigiRehab i begyndende besparelser på tidsforbruget i hjemmeplejen.