DigiRehab i eksport eventyr til Island
DigiRehab skal nu også hjælpe ældre på Island til øget selvhjulpenhed og livskvalitet via målrettet træning.

Et samarbejde med den privat islandsk aktør Soltun Home Care, der bl.a. tilbyder privat hjemmepleje og driver et af Islands mest populære plejehjem, skal sikre udbredelsen af det digitale træningsværktøj på vulkanøen.

”De islandske ældre har nøjagtigt de samme udfordringer med inaktivitet og svigtende funktionsniveau som de ældre i Danmark. Da det offentliges serviceniveau er væsentligt lavere på Island end i Danmark, så er det endnu vigtigere for de ældre at kunne klare sig selv og være uafhængige af andres hjælp," siger udviklingschef i DigiRehab, Michael Harbo.

Islændingene har hentet danske DigiRehab til vulkanøen efter et besøg i Aalborg Kommunes hjemmepleje, hvor DigiRehab allerede bruges. Se mere om Aalborgs brug af DigiRehab her.

”Det er fascinerende at se, hvordan DigiRehab på en gang skaber mere livskvalitet til de ældre og besparelser i tidsforbruget i hjemmeplejen. Den løsning har vi også brug for på Island,” siger Halla Thoroddsen, Soltun Home Care.

Hun forventer at skabe DigiRehab-samarbejder med islandske kommuner og at tilbyde DigiRehab-træning som et produkt i den private hjemmepleje.

De første afprøvninger hos de ældre på Island viser også, at de ældre har stor glæde og effekt af træningsprogrammerne i DigiRehab.

En lignende aftale er i øvrigt på plads med en norsk aktør. DigiRehab satser på at indtage flere lande inden længe.