Eksport-succes: DigiRehab tages i brug i Norge
DigiRehab har nu også fået travlt på det norske marked. 

Ski Kommune umiddelbart syd for Oslo har som den første større kommune i Norge valgt at tage DigiRehab i brug blandt de ældre i hjemmeplejen.

DigiRehabs fagansvarlige i Norge, Hege Sverdrup-Thygeson, har i løbet af foråret testet DigiRehabs  træning og funktioner sammen med flere norske borgere med stor succes. Borgerne er blevet langt mere selvhjulpne og har fået en bedre livskvalitet. Hun venter sig derfor meget af DigiRehabs første udrulning i Ski Kommune - og derefter på resten af det norske marked (se også tv-indslag om DigiRehab i Norge fra norsk TV 2 nederst).

"Jeg er meget imponeret over de resultater, vi ser med DigiRehab i Danmark. Alt peger på, at programmet og dets funktioner vil være lige så givtigt i Norge som i Danmark. DigiRehab rammer ned i et stort behov hos de norske kommuner, hvor alle ønsker at øge livskvaliteten og selvstændigheden for deres borgere ved hjælp en god træning," siger Hege Sverdrup-Thygeson.

Planen er, at 50-70 borgere i Ski Kommunes hjemmepleje i første omgang skal prøve DigiRehabs personligt målrettede træningsprogrammer. Bliver det som ventet en succes, skal DigiRehab implementeres fuldt ud efter årsskiftet.

Stor interesse fra udlandet
Udrulningen af DigiRehab i Norge er et led i en større eksport-plan for DigiRehab, der indtil videre også er i brug på Island.

"Vi oplever stor interesse fra flere lande omkring os. Vi har med DigiRehab skabt et redskab, der kan øge de ældres selvhjulpenhed på en omsorgsfuld og samtidig meget ressourcebevidst måde. Det er relevant i hele den vestlige verden," siger direktør for DigiRehab, Niels Heuer.

I Norge vil DigiRehab blive brugt som i Danmark. De ældre tilbydes 2 x 20 minutters træning om ugen i eget hjem med støtte fra en hjemmehjælper og DigiRehabs personligt målrettede screeninger og træningsprogrammer.

Se indslag om DigiRehab fra norsk TV 2 her.Politisk bevågenhed
I Norge har DigiRehab også opnået politisk bevågenhed.

Arbeiderpartiet i Norge ser så stort et potentiale i den digitale træning til ældre i eget hjem, at de har produceret en lille film om os.

Se, hvorfor Arbeiderpartiets ældrepolitiske ordfører, Tuva Moflag, kalder DigiRehab: "Velfærdsteknologi, når det er bedst."