KL-rapport: Digital træning er en gevinst for borgerne
Ældre borgere har stor glæde af at træne i eget hjem ved hjælp af digitalt understøttede træningsprogrammer. Træningen virker ofte ganske motiverende på de ældre. Desuden giver hjemmetræningen mere fleksibilitet i hverdagen end fx holdtræning "ude i byen."

Som en ekstra gevinst oplever mange medarbejdere i hjemmeplejen faglig udvikling, når de får lov til at træne med de ældre via de digitale løsninger. Det skaber arbejdsglæde at hjælpe de ældre med at træne til øget styrke og selvhjulpenhed.

Disse positive konklusioner kan uddrages af en ny statusrapport om velfærdsteknologi, udgivet af KL. Rapporten har undersøgt 84 kommuners brug af velfærdsteknologi, heriblandt digitalt understøttet træning som DigiRehab.

Rapporten viser, at 70 pct. af de kommuner, der arbejder med digitalt understøttet træning, oplever en styrket motivation, fleksibilitet og egenmestring hos borgerne.

Rapporten angiver, at:

  • 77 pct. af kommunerne mener, at borgerne tager større ansvar for egen træning

  • 74 pct. af kommunerne mener, at digital træning giver er mere fleksibel tilrettelæggelse af borgernes hverdag.

  • 72 pct. af kommunerne mener, at borgerne får styrket motivation for at lave øvelserne.

  • 60 pct. oplever, at borgerne er glade for at kunne træne i det nære og slippe for transport til træning.

  • 35 pct. oplever, at digital træning giver større sandsynlighed for, at borgerne gennemfører træningsforløbet.

  • 30 pct. siger ja til, at borgerne får en bedre dialog med personalet om deres træning.


Samtidig fremgår det af en uddybende undersøgelse i 35 kommuner, at 48 pct. af medarbejderne mener, at løsningerne bidrager til faglig udvikling, mens 44 pct. oplever større arbejdsglæde.

"Rapportens konklusioner passer rigtig godt med den virkelighed, vi oplever i DigiRehab. Digital træning til selvhjulpenhed giver positiv mening for både borgere og medarbejdere. Når de ældre kan klare flere aktiviteter i hverdagen selv, skabes der samtidig store besparelser i hjemmeplejen. En ekstra fordel ved den digitalt understøttede træning er, at den kan implementeres og gennemføres for ganske få ressourcer. Det betyder, at kommunerne har mulighed for at tilbyde alle relevante ældre at træne i eget hjem. Derved kan vi høste de mange positive gevinster i stort omfang," siger direktør i DigiRehab, Niels Heuer.

DigiRehab har dokumenteret besparelser i hjemmeplejen på omkring 10.000 kroner per borger et halvt år efter endt træningsforløb. Læs mere her. 

Du kan læse rapporten i sin fulde længde hos KL her.