Vi skal forstå, at træning virker – også på ældre
"Så er der ham her."

Chefudvikler Michael Harbo peger på powerpointen med et billede af en ældre japansk mand i træningstøj. Han er verdensrekordindehaver i 100 meter løb for mennesker over 105 år. Han ser fit og meget selvhjulpen ud.

"Nu er det jo ikke sådan, at vores ældre borgere alle sammen skal ud og lave verdensrekorder. Mindre kan gøre det. Men denne mand er et fantastisk eksempel på, at træning virker - også på ældre borgere. Han begyndte først at løbe som 90 årig," fortæller Michael Harbo videre.

Vi er midt i et uddannelsesforløb for SOSU-medarbejderne i Århus Kommune. Chefudvikler Michael Harbo har i dag fire timer til at undervise en gruppe medarbejdere fra hjemmeplejen i Skåde i, hvordan DigiRehab virker. Det gør han selvfølgelig grundigt. Men heldigvis er DigiRehab så enkelt et redskab, at kurset også levner plads til en snak om tankerne bag den træning, som medarbejderne nu skal hjælpe de ældre til at udføre via DigiRehab.

Michael Harbo lægger vægt på, at det personale, der bruger DigiRehab i dagligdagen, forstår, hvor effektfuldt det faktisk er at træne med ældre mennesker.

"I DigiRehab brænder vi for at hjælpe et paradigmeskifte på vej ude i hjemmeplejen. Mange mennesker tror, at ældre mennesker ikke rigtig respondere på træning. Det er ikke rigtigt. Man bliver ikke automatisk svag, bare fordi man bliver ældre. Styrken forsvinder, efterhånden som de ældre bliver aflastet og klarer mindre og mindre af hverdagen selv. Træner man med de ældre og sørger for at presse dem lidt i stedet for at aflaste dem hele tiden, så kan meget af styrken genvindes ret hurtigt," fortæller Michael Harbo blandt andet kursisterne.

I videoen og i teksten herunder kan du høre og læse, hvilke tre pointer Michael Harbo særligt håber, at han sender kursisterne hjem med, når han holder kurser i DigiRehab - bortset selvfølgelig fra en grundig indføring i brugen af DigiRehab som redskab i hjemmeplejen.

 Michael Harbo fokuserer i sin undervisning på 3 vigtige pointer.

  1. Ældre skal aflastes mindst muligt. For hver dag et menneske sidder stille uden at røre sig, mistes ca. en halv procent af muskelstyrken. Derfor kan det være alvorligt for et ældre menneske fx at blive låst fast i en kørestol uden træning. Det er vigtigt, at både pårørende og personalet i hjemmeplejen har en grundlæggende forståelse for, at hver gang vi aflaster en ældre, så gør vi ham også ringere. Når vi giver en ældre borger et hjælpemiddel for at klare sig selv, skal det altid følges af træning, så den ældre ikke mister funktionsevnen.

  2. Træning virker. Ældre mennesker responderer rigtig godt på træning. En veltrænet 80-årigs muskler kan i struktur ligne en 30-årigs. Styrke og alder er ikke hinandens modsætninger. Og det er aldrig for sent at komme i gang. Uanset hvor gammel man er, kan man træne sin muskulatur mærkbart op.

  3. Der skal meget lidt til. Mange ældre mennesker har et dårligt fysisk udgangspunkt. Det betyder, at det i mange tilfælde skal meget lidt til, for at de ældre oplever stor fremgang. Derfor er det væsentligt for SOSU-personalet at forstå, at det er relativt let at få en rigtig fin effekt ud af træningen med DigiRehab.


"Vi oplever mange solstrålehistorier i DigiRehab, når ældre pludselig kan meget mere selv. Jeg håber derfor frem for alt, at det personale, der har været på kursus hos mig, tror på, at også de kan skabe sådan en solstrålehistorie, for det ved vi, at de kan" siger Michael Harbo.

Du kan læse om, hvordan medarbejderne i Århus Kommune rent faktisk opfattede DigiRehab umiddelbart efter en undervisningsdag i august.

Kort om DigiRehab i Århus:

Århus Kommune udfører i sidste halvdel af 2018 en stor prøvehandling med DigiRehab. I DigiRehab har vi fået lov til at følge afprøvningen tæt. Derfor vil vi i den kommende tid bringe oplevelser, små reportager og delresultater fra Århus her på websitet og i vores nyhedsbrev.

Efterår 2017: Indgåelse af aftale med DigiRehab

Primo 2018: Oprettelse af DigiRehab i Århus Kommunes journalsystem Cura. STATUS: Det har været en administrativ udfordring at få oprettet DigiRehab som ydelse i Cura, men udfordringen er nu løst, og projektet er klar til at rulle ud.Læs mere om Århus Kommunes forventninger til DigiRehab her.

Sommer 2018: Uddannelse af SOSU-personale.
STATUS: Uddannelsen af SOSU-personalet er afsluttet - måske med behov for lidt opfølgning. Sommerferien har trukket uddannelsen en smule i langdrag. Medarbejdere og ledelse er meget positive over for projektet, og generelt opleves DigiRehab som brugervenligt og enkelt at anvende. Læs mere om medarbejdernes forventninger til DigiRehab her.

Efterår 2018: Træning med ældre borgere i eget hjem via DigiRehab.
STATUS: Igangværende.

Ultimo 2018: Evaluering og effektmåling af indsatsen.
STATUS: Afventer træningsafslutning.