Selvhjulpenhed kan skabe milliard-gevinst

De danske kommuner kan spare op mod en halv milliard kroner på et halvt år, hvis 50.000 ældre i hjemmeplejen gennemfører 12 ugers god og effektiv hverdagstræning.

Det viser DigiRehabs beregninger af den samlede gevinst ved at indføre effektiv hverdagstræning med et skræddersyet program fra DigiRehab bredt i de danske kommuner.

De mange penge kan spares, fordi træningen til selvhjulpenhed reducerer behovet for hjemmehjælp markant. Det første halve år efter gennemført træning har borgerne i gennemsnit behov for 1 time mindre hjemmehjælp om ugen. Dette skaber en gennemsnitlige besparelse på ca. 10.000 kroner per borger.

Overordnet beregning:
1 time x 26 uger x 375 kr. per time = 9.750 kr. sparet per borger et halvt år efter træningsafslutning

9.750 kr. x 50.000 borgere = 487.500.000 kr. i samlet besparelse på et halvt år


Effekten stopper dog ikke efter det halve år. De ældre får et boost af de 12 ugers træning, der varer ved betydeligt længere. Det vil sige, at besparelsen på de ca. 10.000 kroner bliver ved med at vokse efter det første halve år er gået. DigiRehabs analyser viser, at det ikke er urealistisk at regne med, at der i andet halvår efter træningen for langt de fleste borgeres vedkommende kan spares mindst 10.000 kroner yderligere per borger. Det skyldes DigiRehab-træningens overbevisende langtidseffekt.

De sparede penge kan skabe et stort og vigtigt råderum i de kommunale budgetter i de kommende år, hvor antallet af ældre vil stige betragteligt og sætter økonomien i ældreplejen under pres.

Samtidig er det værd at huske, at gevinsten ved hverdagstræning er allervigtigst på det menneskelige plan. Øget selvhjulpenhed fører til øget selvstændighed og muligheden for selv at bestemme over egen hverdag. De ældre bliver herre i eget hus igen.