Stevns Kommune tager DigiRehab i brug
DigiRehab skal nu også være med til at sikre ældre borgere i hjemmeplejen i Stevns Kommune en stærkere alderdom med mere livskvalitet og selvstændighed.

I første omgang har 30-40 borgere på Stevns fået tilbud om 2 x 20 minutters træning om ugen med støtte fra DigiRehabs personligt tilpassede træningsprogrammer.

Formålet med træningen er at gøre de ældre fysisk stærkere og dermed give dem en nemmere, bedre og mere selvstændig hverdag.

”Vi ved, at træning virker på selvhjulpenhed. Med dette forsøg vil vi gerne undersøge, om træning i hjemmet også giver værdi for den enkelte ældres livskvalitet her hos os,” siger afsnitsleder i Stevns Kommune, Birgitte Eskelund Schmidt.

Hun fortæller, at forsøget med DigiRehab gerne må føre til øget selvhjulpenhed og dermed også et mindre timeforbrug i hjemmeplejen, sådan som det har været tilfældet i DigiRehabs øvrige samarbejdskommuner.

”Træningen er et ekstra tilbud, som vi ikke er forpligtet til at give. Men vi mener, det giver mening. Vores udgangspunkt er, at det skaber øget livskvalitet at kunne klare så mange personlige gøremål som muligt selv. Det er eksempelvis rart at kunne gå ud i haven, komme i bad eller på toilettet, når man selv vil,” siger Birgitte Eskelund Schmidt

Forventning om arbejdsglæde

DigiRehab-træningen skal for de ældre på Stevns foregå sammen med den medarbejder fra hjemmeplejen, der normalt kommer i hjemmet. Det svarer til best practise for brug af DigiRehab.

”Det er på mange måder en fordel, at medarbejderne i hjemmeplejen kan udføre denne opgave med støtte fra DigiRehab. Medarbejderne får mulighed for at være sammen med borgerne i lidt længere tid og på en konstruktiv måde, der giver ekstra arbejdsglæde. Det, tror vi også, vil være gavnligt for alle parter,” siger Birgitte Eskelund Schmidt.

De første 30 borgere på Stevns er allerede blevet screenet til et 12 ugers forløb med DigiRehab. Efter forløbet evalueres indsatsen. Går det som forventet godt, skal tilbuddet om hjemmetræning med DigiRehab udvides til flere og flere borgere.