Styrke avler styrke hos ældre

Ældre, der får et boost med et målrettet træningsprogram på 12 uger, holder sig stærkere i lang tid bagefter. De behøver ikke træne regelmæssigt efter de 12 uger for at have langsigtet glæde af den styrke, de har opnået.

Det kan virke paradoksalt, men den langsigtede effekt af træningen har en meget naturlig forklaring, siger fysioterapeut og chefudvikler i DigiRehab Michael Harbo. Styrke avler nemlig nærmest automatisk mere styrke.

”Når de ældre er blevet væsentligt stærkere efter en træningsperiode, bruger de også sig selv mere i hverdagen. Derfor vedligeholder de den opnåede fysiske styrke med de dagligdags gøremål, som de er blevet i stand til at tage sig af. Styrken er afgørende for de ældres livskvalitet. Når man fx bliver dobbelt så stærk i sine ben, så bliver det halvt så svært at rejse sig op. Ting, man ikke har kunnet længe, bliver pludseligt muligt igen,” siger DigiRehabs chefudvikler og fysioterapeut Michael Harbo.

Det er i den forbindelse væsentligt at huske, at det ikke er alderen, der svækker de ældre borgere. Det er den inaktivitet, der ofte følger med de ældre borgeres livsstil. De bliver svagere efterhånden som de må ophøre med at udføre aktiviteter som gåture, grov rengøring og så videre.

”Men når det via målrettet træning lykkes at erstatte inaktiviteten af dagligdagens gøremål, så kan effekten altså være blivende, selv om træningsindsatsen ikke opretholdes,” siger udviklingschef Michael Harbo.

I DigiRehab får de ældre et 12 ugers træningsprogram. Når det er færdigt, er det en mulighed at tilbyde vedligeholdende træning hver 14. dag. Det er også en mulighed at stoppe træningsindsatsen helt efter de 12 uger og evt. tilbyde et 12 ugers boost igen, når det skønnes nødvendigt.