Træning kan skabe besparelse på 10.000 kroner per borger på et halvt år

Hverdagstræning til selvhjulpenhed er en rigtig god investering - også på kort sigt. Det viser nye økonomiske beregninger af effekten af DigiRehabs skræddersyede træningsforløb.

Ældre hjemmehjælpsmodtagere, der gennemfører 12 ugers træning med DigiRehab, bliver således for ca. 10.000 kroner mere selvhjulpne i det første halve år efter træningens afslutning.

Den effektive hverdagstræning hjælper borgerne til at blive så meget stærkere og bedre til at klare hverdagens gøremål, at hver borger i gennemsnit har brug for en times mindre hjemmehjælp om ugen efter træningsforløbet.

Denne reduktion i tidsforbruget svarer til en økonomisk besparelse på ca. 10.000 kroner per borger på det første halve år. Udregningen er baseret på en udgift på 375 kroner for en times hjemmehjælp.

40 pct. af ældre i hjemmeplejen kan få effekt
Den anseelige besparelse, der kan skabes ved at give flere ældre træning til selvhjulpenhed, kan i høj grad bidrage til, at vi kan bevare en værdig hjemmepleje, efterhånden som antallet af ældre borgere stiger i den kommende tid.

Og potentialet er stort! 40 pct. af de ældre borgere, der i dag modtager hjemmehjælp, får på nuværende tidspunkt ingen konkret fysisk rehabilitering. Ifølge DigiRehabs analyser kan disse ældre typisk opnå en effekt, der svarer til ovenstående, hvis de gennemfører hverdagstræning med DigiRehab.

Vil du læse mere om DigiRehabs effekt? Download vores effektrapporter via forsiden på vores site her.