Viborgs ældre er blevet markant stærkere
DigiRehab har i foråret vist sit værd i Viborg Kommune. Et vellykket forsøg med DigiRehab er resulteret i, at 132 ældre er blevet markant stærkere og mere selvhjulpne. Viborg Kommune fortsætter nu samarbejdet med DigiRehab og tilbyder flere ældre i hjemmeplejen god hverdagstræning. 

Det omfattende forsøg med DigiRehab indbefattede i alt 169 ældre borgere, der alle fik tilbudt at træne med DigiRehabs programmer sammen med deres sosu-medarbejder. Træningsindsatsen, der foregik i borgernes egne hjem, var på 2 x 20 minutter om ugen i 12 uger - og hele 132 borgere endte med at gennemføre foreløbet.

Resultaterne af forsøget blev:

  • 78% af de ældre borgere gennemførte hele træningsforløbet med DigiRehab.

  • 58% af deltagerne har forbedret deres fysiske form betydeligt.

  • Behovet for hjemmehjælp er i snit reduceret med 47 minutter om ugen per borger, der gennemførte træningsperioden.

  • Dette står i skarp kontrast til en kontrolgruppe uden tilbud om DigiRehab-træning. Denne gruppe fik i samme periode et øget behov for hjælp på 20 minutter om ugen i gennemsnit per borger.


De gode resultater betyder nu, at Viborg Kommune har besluttet at fortsætte samarbejdet med DigiRehab - foreløbig i halvandet år mere. I den periode skal langt flere ældre tilbydes den målrettede hverdagstræning.Se indslaget om DigiRehab i Viborg i Tv Midt Vest her.