Reset

Support tlf tlf: 72 11 21 42

Brugerhjælp

Opret en borger

I vejledningen Opret en borger, vil du lære hvordan du opretter nye borgere i DigiRehab, hvordan du tilføjer borgerens stamdata og hvordan du kan lade borgeren blive en del af en gruppe. Formålet med at oprette en borger i DigiRehab er at give borgeren en personlig profil, hvor screening og træning kan registreres, og danne grundlaget for statistik om borgerens frem- eller tilbagegang.

Bemærk: Hvis borgeren har haft et tidligere DigiRehab forløb skal borgeren ikke oprettes igen. Lær hvordan du kan søge efter en borger i vejledningen ”Find en borger”.

 1. Vælg fanen “Mine borgere” eller “Borgere”.
 2. Klik på “Opret ny borger” i venstre side af skærmen.
 3. Indtast borgerens navn og CPR-nummer.
  Bemærk: Hvis din kommune benytter KMD Nexus eller Cura, kan du indtaste søgbart CPR nummer, og hente borgerens stamdata direkte fra KMD Nexus eller Cura.
 4. Tildel et område til borgeren.
  Bemærk: Det er ikke muligt at gemme uden at angive navn, CPR-nummer og område.
 5. Når du har indtastet borgerens data, klikker du “Gem”.
 6. Nu kan du under fanen “Mine borgere” se at borgeren er oprettet.
 7. Alle borgere du selv opretter, vil blive gemt som favoritborgere under fanen “Mine Borgere”. Du kan tilføje og fjerne favoritborger ved at klikke på stjernen.

Du har nu oprettet en ny borger på baggrund af borgerens stamdata. Du har nu mulighed for at lave en screening og derefter træne med borgeren.


Start et forløb

I vejledningen Start et forløb, vil du lære, hvordan man opretter et forløb til en ny borger. Vi har lavet forløbsstyring, for at gøre det lettere og mere overskueligt at håndtere processen omkring de mange borgerforløb; nogle i gang med grundtræningen og andre med en opfølgende eller vedligeholdende indsats.

 1. Klik på ”Start forløb” for at igangsætte det nyt forløb. Man kommer samtidig direkte ind i den første screening. Screeningen gennemføres for den pågældende borger, og systemet skaber derfra forløbets første træningsprogram.

 2. Når den første screening har fundet sted, bliver knappen “Start forløb” erstattet ud “Udfør screening”, som typisk skal gøres hver 4. uge.

Du har nu oprettet en nyt forløb til borgeren. Du har nu mulighed for at træne med borgeren og når der er gået 4 uger, screene borgeren igen.


Opret en screening

Her vil du lære hvordan du udfører en screening. Formålet med screeningen er at kortlægge borgerens funktionsniveau og lave et træningsprogram, der er specielt tilpasset borgeren. Når der senere laves flere screeninger, kan du følge borgerens udvikling.

Bemærk: For at lave en screening skal borgeren først være oprettet.

 1. Åbn borgeren fra borgerlisten.
 2. Start screeningen ved at klikke på “Opret ny screening”.


   

 3. Første halvdel af screeningen er 10 spørgsmål om borgerens behov for hjælp med udgangspunkt i Fælles Sprog III.
 4. Besvar spørgsmålene ved at klikke på den svarmulighed der passer til borgeren. Er du i tvivl om hvad svarmuligheden betyder, er der altid en hjælp at hente øverst i venstre hjørne.
  Bemærk:
   Hvis du kender borgeren godt, kan du udfylde denne del inden du kommer hjem til borgeren. Husk derefter at gemme som kladde, hvis du forhåndsudfylder spørgsmålene.
 5. Anden halvdel af screeningen er 10 fysiske test af borgerens fysiske formåen.
 6. Du udfører testne sammen med borgeren og derefter vælges hvilket billede/svarmulighed, der passer bedst til, hvordan borgeren udførte testen. Er du i tvivl om, hvordan testen skal udføres, kan du finde hjælp øverst i venstre hjørne.
  Bemærk: Hvis borgeren ikke kan udføre det laveste niveau af øvelsen, kan du vælge mellem svar alternativerne ”Smerter” eller ”Manglende evner”, alt afhængig af årsagen til at borgeren ikke kunne udføre øvelsen.
  Bemærk: Hvis borgeren ligger mellem to svarmuligheder, så vælg altid den ringeste af de to svarmuligheder.
 7. Når du har svaret på alle spørgsmålene og udført testen, klikker du “Gem”.
 8. Hvis du vil, at screeningen skal tælle som en træning, skal du klikke på datoen i kalenderen og bedømme screeningen, på samme måde som beskrevet under punkt 7-10 under Udfør en træning.Husk: Borgeren også er fysisk aktiv under en screening, og derfor træner.

  Du har nu udført en screening, der giver borgeren et individuelt tilpasset træningsprogram. Nu er du klar til at gå i gang med at træne borgeren.
  Bemærk: Hvis du har angivet at borgeren har smerter under screeningen, skal du angive hvilken årsag der er til smerter, således disse kan udredes.


Find en borger

I vejledningen Find en borger vises hvordan du kan søge efter en borger der allerede er oprettet i DigiRehab, uanset hvilken status borgeren har.

 1. Tilgå fanen ”Borgere”
 2. Skriv fornavn, efternavn eller CPR-nummer i ”Fri søgning”
 3. Klik på ”Søg” derefter vil alle borgere, som passer til din søgning.

  Du har nu lært hvordan du kan søge efter en borger der er oprettet i DigiRehab.


Udfør en træning

I vejledningen Udfør træning vises, hvordan du sammen med borgeren udfører en træning.

 1. Borgerens træningsprogram åbnes ved at klikke på Play knappen i listen over borgere.
 2. Der er en beskrivelse af hver enkelt øvelse, som sikrer at øvelserne udføres korrekt.
 3. Videodemonstrationen kan pauses og afspilles i fuld skærm.
 4. Når træningen er startet, kan du se hvor mange gentagelser og serier, der skal udføres af den enkelte øvelse.
 5. Hvis du eller borgeren ønsker at se videoen af øvelsen en gang til, klikker du på “Afspil igen”.
 6. Når øvelsen er udført, klikker du på “Næste øvelse” for at få vist den næste øvelse.
 7. Når du har trænet med borgeren i den tid, der er afsat til træning, SKAL du klikke “Afslut træning” for at afslutte træningen på korrekt vis.
 8. Når du har klikket “Afslut træning” kommer feltet for at bedømme træning automatisk op. Her angiver du på en skala fra 1-6, hvor meget du syntes det giver mening at træne med borgeren. Er træningen aflyst af borger eller andre årsager, vælges den første cirkel (1).
 9. Du kan tilføje en kommentar til træningen i feltet for bemærkninger. Det kan for eksempel være at borgen havde en dårlig træning på grund af smerter, eller at borgeren var top motiveret og i godt humør.
 10. Når du er færdig, klikker du “Gem” og træningen er registreret i kalenderen.
  Bemærk: Punkt 7, 8 og 10 skal udføres, for at træningen bliver registreret i systemet.

  Du har nu lært hvordan du åbner, udfører og bedømmer en træning, og er klar til at hjælpe borgere til øget selvhjulpenhed.


Efterregistrer en træning

 I vejledningen Efterregistrer en træning vises, hvordan du kan registrere og bedømme en træning tilbage i tid, hvis det skulle være glemt.

 1. Find og åbn den borger du skal registrere en træning på.

 2. Klik på den dato, hvor borgeren udførte træningen.

 3. Bedøm træningen og tilføj eventuelt en kommentar.
 4. Afslut ved at klikke “Gem”.

  Du kan nu registrere en træning tilbage i tid. Du kan til en hver tid gøre dette, men det anbefales selvfølgelig, at du registrerer træningen lige efter den er udført.


Ændre slutdato på et forløb

 I vejledningen Ændre slutdato på et forløb, vil du lære, hvordan du kan justere datoerne på forløbets del-indsatser, så de passer helt med datoer i jeres omsorgssystem

 1. Klik på kalenderen for at ændre datoen på, hvornår vedligeholdende træning begynder.
 2. klik på kalenderen for at ændre datoen på, hvornår alle forløbets delindsatser forventes at være afsluttet.

  Du har nu lært hvordan du ændrer datoen for hvornår en borger går over på vedligeholdende træning, samt hvordan du ændrer datoen for, hvornår forløbet slutter.


Overgang til vedligeholdende træning

 I vejledningen Overgang til vedligeholdende træning vil du se, hvordan du sætter en borger, som er færdig med grundforløbet, til vedligeholdende træning. Borgeren kan kun overgå direkte til vedligehold i DigiRehab, hvis det er ønsket fra kommunen. Alternativt afsluttes borgeren altid, hvorefter borger manuelt skal sættes på vedligehold.

 1. Klik på ”start forløb” på en borger, som har afsluttet sit grundforløb.
 2. Derefter vælg ”Vedligehold” eller ”Grundforløb”.

Bemærk: Et vedligeholdelsesforløb er typisk 12 uger, men kan indstilles efter kommunens ønsker.

Bemærk: Ved opstart af nyt grundforløb skal der udfyldes en ny screening.

Du har nu lært, hvordan du hvordan du sætter en afsluttet borger på vedligeholdende træning, samt, at efter endt grundforløb kan borgeren automatisk komme på vedligeholdende træning.


Afbryd, genoptag og afslut et forløb

 I vejledningen Afbryd, genoptag og afslut et forløb lærer du, hvordan du skal bruge funktionen afbryd et forløb, hvordan du genoptager det igen, samt hvordan du afslutter et forløb.

 1. Klik på ”Afbryd forløb” for at pausere det forløb, som er sat i gang.
 2. Klik på ”Genoptag forløb”, hvis der kun har været en mindre pause med borgeren.
 3. Klik på ”Afslut forløb” for at afslutte det igangværende forløb med borgeren.Bemærk: Hvis borger har været syg (evt. indlagt) mere end 10 dage, bør en evt. genoptagelse af forløbet starte med en ny screening eller med et helt nyt forløb.Bemærk: Hvis der ikke er aktivitet hos borgeren, så afsluttes borgeren automatisk efter 21 dage. Hvis borgeren pauseres, så afsluttes borgeren automatisk når slutdatoen nås.

Du har nu lært hvordan du afbryder, genoptager og afslutter et forløb.


FÅ VORES E-MAGASIN

DigiRehabs e-magasin giver dig indblik i vores ekspertviden om den effektive træningsindsats i ældreplejen. Tilmeld dig DigiRehabs nyhedsbrev og få magasinet tilsendt på mail med det samme.

KONTAKT OS I DAG
close slider

  Vi vender tilbage inden for 24 timer.