Reset

Support tlf: 72 11 21 42

Rehab har i en tredjedel af de danske kommuner vist sig at være et voldsomt potent værktøj, som giver større frihed og øget livskvalitet for ældre. Rehab-træningen er en populær arbejdsopgave, som man let kan skaffe medarbejdere til. I en gennemsnitlig dansk kommune, X-købing, modtager ca. 1450 borgere hjælp i eget hjem, heraf modtager ca. 700 borgere udelukkende praktisk hjælp, mens 750 borgere også modtager pleje. Til 750 plejemodtagere bør kommunen have mindst 3 Rehab-trænere. X-købing oplever:

top text

text

bund text

top text

text

bund text

top text

text

bund text

top text

text

bund text

Rehab har i en tredjedel af de danske kommuner vist sig at være et voldsomt potent værktøj, som giver større frihed og øget livskvalitet for ældre. Rehab-træningen er en populær arbejdsopgave, som man let kan skaffe medarbejdere til. I en gennemsnitlig dansk kommune, X-købing, modtager ca. 1450 borgere hjælp i eget hjem, heraf modtager ca. 700 borgere udelukkende praktisk hjælp, mens 750 borgere også modtager pleje. Til 750 plejemodtagere bør kommunen have mindst 3 Rehab-trænere. X-købing oplever:

top text

text

bund text

top text

text

bund text

top text

text

bund text

top text

text

bund text

Rehab har i en tredjedel af de danske kommuner vist sig at være et voldsomt potent værktøj, som giver større frihed og øget livskvalitet for ældre. Rehab-træningen er en populær arbejdsopgave, som man let kan skaffe medarbejdere til. I en gennemsnitlig dansk kommune, X-købing, modtager ca. 1450 borgere hjælp i eget hjem, heraf modtager ca. 700 borgere udelukkende praktisk hjælp, mens 750 borgere også modtager pleje. Til 750 plejemodtagere bør kommunen have mindst 3 Rehab-trænere. X-købing oplever:

75 timer

Årligt reduceret plejebehov per borger

Med Rehab med faste trænere oplever X-købing en reduktion af borgernes plejebehov på cirka 75 timer per borger om året i forbindelse med gennemførelse af et træningsforløb. Beregningen er lavet ud fra en fremskrivning af borgernes plejebehov, såfremt de ikke var blevet tilbudt et træningsforløb. Dette er målt op imod, hvor meget pleje borgerne reelt har behov for efter gennemført træningsforløb.

2,500 mio. kr

Kroner sparet årligt i pleje

3 Rehab-trænere fuldfører træning med ca. 150 borgere årligt. Pr. år vil X-købing realisere en
samlet nettobesparelse på over 2,5 mio. kr., som følge af reduceret plejebehov hos borgere, som har gennemført et træningsforløb. Den realiserede besparelse er udregnet som differencen mellem de samlede omkostninger (udgifter til internt tidsforbrug og licenser) og de samlede gevinster (direkte besparelse i hjemmeplejen som følge af reduceret plejebehov og værdien ved manglende stigning i ydelser).

65%

Borgere med forbedret fysisk formåen

Ved anvendelse af Rehab til rehabiliteringsforløb formår X-købing at forbedre fysikken for ca. 65 procent af de deltagende borgere.nBeregningen af fremgang i den fysiske formåen er beregnet ud fra en screening af borgernes formåen før og efter igangsættelse af træningsforløbet og ud fra en konkret vurdering af deres behov for hjælp og pleje foretaget af plejepersonalet og kommunens terapeuter.

15 færre SOSU’er

Reduceret behov for hjælp

Når borgerne bliver mere selvhjulpne er der mindre pres på hjemmeplejens ressourcer. Hver gang 10 borger har fuldført træningen, spares der 750 timers plejebehov. 750 timer svarer ca. til en fuldtids hjemmepleje-medarbejder.

KONTAKT OS I DAG
close slider

    Vi vender tilbage inden for 24 timer.