Reset

Brukerstøtte tlf tlf: +45 72 11 21 42

ARBEIDSGLEDE I HJEMMESYKEPLEIEN

DigiRehab gir medarbeidere i hjemmesykepleien muligheten til å trene med de eldre i eget hjem.

Dette innebærer mange fordeler. For brukerne vil det å trene med personale de kjenner fra før, gi økt trygghet og motivasjon.

Medarbeiderne ser på treningen som en motiverende arbeidsoppgave, et kompetanseløft og en fin måte å yte ekstra omsorg i en travel hverdag.

DigiRehab gir derfor økt arbeidsgleden for medarbeiderne. Det oppfattes som meningsfullt å bidra til at en bruker klarer mer selv og blir mer selvstendig i hverdagen.

Sammen med bruker får medarbeiderne i hjemmesykepleien økt fokus på mestring og selvhjulpenhet.

Erfaringer fra pleIen i Vejen og Viborg Kommune

Vejen Kommune har målt pleiepersonalets opplevelse av DigiRehab-treningen. De fleste uttalte at de syntes det var en meningsfull og motiverende arbeidsoppgave.

I en evalueringsrapport fra Viborg Kommune uttrykker også pleiepersonalet at DigiRehab-treningen med de eldre har ”vært en spennende og faglig utfordring som har gitt økt fokus på den rehabiliterende tankegangen. Flere har opplevd prosjektet som kompetanseutviklende.”

En KL-rapport om digitalt understøttet trening bekrefter denne konklusjonen.
Les rapporten her.

”Medarbejderne kan virkelig se værdien i DigiRehab. Det giver mening for dem at træne med de ældre. Både fordi de synes, det er en god måde at være sammen med borgeren på, men også fordi de kan se effekten helt tydeligt. ”
Teamleder i Vejen Kommune
Line Ballisager Juhl
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]

E-MAGASIN

E-magasinet gir deg innblikk i vår kunnskap og erfaring om den effektive treningsinnsatsen i eldreomsorgen.

Meld deg på DigiRehabs nyhetsbrev og få magasinet tilsendt på mail!

KONTAKT OSS I DAG
close slider

Vi kommer tilbake innen 24 timer.