Aalborg oplever fald i behovet for hjemmehjælp med DigiRehab
I Aalborg Kommune har brugen af DigiRehab skabt livskvalitet hos de ældre og store besparelser på tidsforbruget i hjemmeplejen. DigiRehab bliver brugt som et centralt træningsredskab i konceptet: Træning før pleje. Magasinet Pleje har talt med ledende medarbejdere i Aalborg Kommune om deres oplevelser med at implementere og bruge DigiRehab.

Magasinet Pleje skriver blandt andet:

”Resultaterne har været så lovende, at det nu er besluttet at udvide kommunens ’Træning før pleje’-koncept med værktøjet, der er udviklet af DigiRehab A/S. Dermed implementeres DigiRehab i fuld skala i en af landets største kommuner.”

”Ingen har gevinst af borgere, der har brug for hjælp. Tværtimod vil vi gerne medvirke til at de får frihed også fysisk til selv at bestemme over eget liv. Vi har en fortælling om, at vi har iværksat noget, som ser ud til at være rigtig godt for såvel borgerne som for kommunens økonomi. Det er i vores øjne en god investering, siger myndighedschef Ove Gerhard Jensen. ”