Når forebyggelse bærer frugt – og ældre bliver herre i eget hus
Læs byrådsmedlem Ida Middelhede Jensens debatindlæg om brugen af DigiRehab i Viborgs hjemmepleje. Hun er begejstret for, at DigiRehab har hjulpet ældre i Viborg til at blive fysisk stærkere og langt mere selvhjulpne:

Ida Middelhede Jensen skriver blandt andet:

”For den enkelte hjemmeboende borger betyder fordelene ved et redskab som DigiRehab, at man i højere grad kan blive herre i eget hus. I takt med, at ens funktionsevner bedres, vil man kunne gøre ting, som man måske tidligere har været forhindret i at gøre. Samtidig forebygger træningen, at man taber funktionsevnerne så tidligt, som man muligvis ellers ville have gjort i takt med ens alder. At kunne øge sin livskvalitet og sin funktionsevne, så man fysisk kan gøre ting, man tidligere har haft besvær ved, må siges at være værdighed. ”

Læs hele læsebrevet i Viborg Stifts Folkeblad, marts 2017 her.