DigiRehab skaber nye arbejdsgange i Viby-Højbjerg
Hvem skal gøre hvad – og hvornår? Den slags spørgsmål er særdeles vigtige at tage stilling til, når den første prøvehandling med DigiRehab er i gang i en kommune.

Det er man meget bevidst om i Århus Kommune, hvor hjemmeplejen i Viby-Højbjerg netop nu træner de ældre borgere med DigiRehab som en prøvehandling før en evt. fuld implementering i hele Århus Kommune. Prøvehandlingen sikrer, at en fuld implementering af DigiRehab kan foregå så gnidningsfrit som muligt, fordi eventuelle udfordringer er håndteret i et mindre område først.

Sammen med DigiRehab og projektleder fra Center for Frihedsteknologi, Ida Munk Sandegaard Skyt, skal lederne af ældreplejen i Viby-Højbjerg-området nu definere, hvordan arbejdsgange og rutiner bedst kan justeres, så potentialet i DigiRehab udnyttes fuldt ud. Læs mere om ledernes oplevelse af prøvehandlingen her. 

”De praktiske arbejdsgange vedrørende en indsats om denne er helt klart en vigtig udfordring, så derfor er en prøvehandling, som den vi har i Viby-Højbjerg, meget væsentlig,” siger projektleder Ida Munk Sandegaard Skyt.



Inklusion og adviseringer

I Århus Kommune har det i løbet af prøvehandlingens første uger vist sig, at inklusionskriterierne skal skærpes en anelse. Som udgangspunkt er det SOSU-personalet, der skal og kan udvælge de ældre borgere til træning med DigiRehab, men det kræver i Århus en vis koordination. Blandt andet skal det sikres, at borgere, der allerede modtager en anden form for træning, ikke også får tilbud om træning med DigiRehab.

En anden udfordring er at sikre, at de data, der opfanges i DigiRehab, når videre til det rigtige personale, der kan handle på dem. Det skal være enkelt at få adviseringer om effekten af træningen med DigiRehab, således at hjælpen kan justeres ned, når den ældre bliver mere selvhjulpen. Det er også vigtigt, at eventuelle problemer eller manglende træninger bliver synlige for det rette personale.

Ida Munk Sandegaard Skyt fra Århus Kommunes Center for Frihedsteknologi har sammen med lederne i Viby-Højbjerg skabt ovenstående figur over de arbejdsgange, der pt anses for at være bedst til at løse disse udfordringer. De skal løbende justeres i den kommende tid og til sidst danne udgangspunkt for, hvordan en evt. implementering af DigiRehab i hele kommunen kan sættes i værk.

 

Kort om DigiRehab i Århus:

Århus Kommune udfører i sidste halvdel af 2018 en stor prøvehandling med DigiRehab. I DigiRehab har vi fået lov til at følge afprøvningen tæt. Derfor bringer vi nu og i den kommende tid små reportager og delresultater fra Århus her på websitet og i vores nyhedsbrev.

Efterår 2017: Indgåelse af aftale med DigiRehab

Primo 2018: Oprettelse af DigiRehab i Århus Kommunes journalsystem Cura. STATUS: Det har været en administrativ udfordring at få oprettet DigiRehab som ydelse i Cura, men udfordringen er nu løst, og projektet er klar til at rulle ud. Læs mere om Århus Kommunes forventninger til DigiRehab her.

Sommer 2018: Uddannelse af SOSU-personale.
STATUS: Uddannelsen af SOSU-personalet er afsluttet - måske med behov for lidt opfølgning. Sommerferien har trukket uddannelsen en smule i langdrag. Medarbejdere og ledelse er meget positive over for projektet, og generelt opleves DigiRehab som brugervenligt og enkelt at anvende. Læs mere om medarbejdernes forventninger til DigiRehab her. I denne artikel fortæller vi om indholdet af uddannelsen til SOSU-personalet.

Efterår 2018: Træning med ældre borgere i eget hjem via DigiRehab. Dette sker via en prøvehandling.
STATUS: Igangværende. Du kan læse om ledernes reaktioner på prøvehandlingen her.

Ultimo 2018: Evaluering og effektmåling af indsatsen.
STATUS: Afventer træningsafslutning.