Viby-Højbjerg: En DigiRehab-prøvehandling giver stor værdi
Hjemmeplejen i Viby-Højbjerg i Århus Kommune er netop nu i gang med en større prøvehandling med DigiRehab. Det betyder, at SOSU-personalet i området skal træne med ældre borgere i hjemmeplejen ved hjælp af træningsprogrammerne i DigiRehab.

Formålet med prøvehandlingen er dels at undersøge effekten af træningen hos de ældre i området og dels at skabe en drejebog for, hvordan træning med de ældre via DigiRehab eventuelt kan indføres bedst muligt i hele Århus Kommune.

En prøvehandling giver rigtig god mening, siger ledere af ældreplejen i Viby-Hjøbjerg. De var for nyligt samlet til en workshop, hvor de sammen med ressourcekoordinatorer og fysioterapeuter i området kom med input til drejebogen. Drejebogen skal i sidste ende udarbejdes af projektleder Ida Munk Sandegaard Skyt fra Århus Kommunes Center for Frihedsteknologi.

"Det er meget fint, at vi kan starte DigiRehab op i et enkelt område. Vi har før prøvet at starte en indsats op i flere områder og bagefter stå med et stort arbejde for at rette op på ting, der ikke fungerede. Her kan vi tage tingene i opløbet," siger leder af sundhedsenheden Kirsten Tikær, der som udgangspunkt er begejstret for de muligheder, der indtil nu har vist sig med DigiRehab.”Vi har nogle ting, der skal rettes i vores arbejdsgange, så vi sikrer, at vi får det bedste ud af DigiRehab, men jeg mener, at det kan blive et virkelig fint tilbud i forhold til, at de ældre skal fastholde deres funktionsevne. Samtidig tror jeg på, at det vil give nogle gode relationer mellem borger og medarbejder, at man kan træne sammen og dermed gøre andre ting end lige de praktiske og plejemæssige,” siger hun.Også fysioterapuet i Viby, Thomas Brønnum, glæder sig over de muligheder, han indtil videre har oplevet i løbet af prøvehandlingen.

”DigiRehab falder ned i et hul, hvor vi virkelig mangler et tilbud. Når vi som fysioterapeuter slipper de ældre, så vil vi jo gerne, at de fortsætter med at træne, men der er meget lang vej fra at træne med en fysioterapeut og til selv at gå ned og træne i centret eller til at få stukket et program ud, som man  skal udføre alene i eget hjem. Her er et tilbud som DigiRehab fantastisk til at bygge bro," siger han.

Et løft til medarbejderne

Det er viceområdechef i Viby-Højbjerg, Anne Juul Sørensen, helt enig i. Hun var stor fortaler for, at netop Viby-Højbjerg skulle udvælges som prøvehandlings-område, fordi hun tidligere havde stiftet bekendtskab med DigiRehab."Jeg ville meget gerne være med til at lave en prøvehandling her hos os, fordi det giver os en chance for at sætte vores præg på det hele. Jeg tror meget på et system som DigiRehab. Det giver vores SOSU-medarbejdere mulighed for at få en ny og meningsfuld relationer til borgerne. Samtidig er det et kompetenceløft. Vi mangler medarbejdere i ældreplejen, og jeg tror på, at et tilbud som dette kan tiltrække medarbejdere, fordi det giver SOSU-personalet en spændende opgave, de kan udvikle sig med," siger Anne Juul Sørensen.

Hun mener også, at borgerne vil få gavn af muligheden for at træne i eget hjem.

”Der er altså ingen ældre, der drømmer om at skulle have hjemmehjælp syv gange om ugen. Det kan vi være med til at forebygge ved at tilbyde ældre den træning, der ligger i DigiRehab," sige hun.

Du kan læse mere om, hvilke udfordringer og behov for nye arbejdsgange, der har vist sig under prøvehandlingen, her.

 

Kort om DigiRehab i Århus:

Århus Kommune udfører i sidste halvdel af 2018 en stor prøvehandling med DigiRehab. I DigiRehab har vi fået lov til at følge afprøvningen tæt. Derfor bringer vi nu og i den kommende tid små reportager og delresultater fra Århus her på websitet og i vores nyhedsbrev.

Efterår 2017: Indgåelse af aftale med DigiRehab

Primo 2018: Oprettelse af DigiRehab i Århus Kommunes journalsystem Cura. STATUS: Det har været en administrativ udfordring at få oprettet DigiRehab som ydelse i Cura, men udfordringen er nu løst, og projektet er klar til at rulle ud. Læs mere om Århus Kommunes forventninger til DigiRehab her.

Sommer 2018: Uddannelse af SOSU-personale.
STATUS: Uddannelsen af SOSU-personalet er afsluttet - måske med behov for lidt opfølgning. Sommerferien har trukket uddannelsen en smule i langdrag. Medarbejdere og ledelse er meget positive over for projektet, og generelt opleves DigiRehab som brugervenligt og enkelt at anvende. Læs mere om medarbejdernes forventninger til DigiRehab her.

Efterår 2018: Træning med ældre borgere i eget hjem via DigiRehab. Dette sker via en prøvehandling.
STATUS: Igangværende.

Ultimo 2018: Evaluering og effektmåling af indsatsen.
STATUS: Afventer træningsafslutning.