Ny hverdagstræning til en stærk alderdom
Vi har brug for en bedre og billigere rehabilitering, hvis vi skal have råd til et værdigt ældreliv i en fremtid med et stigende antal ældre.
DigiRehab har nytænkt og rationaliseret hverdagstræningen for ældre i eget hjem.

Resultatet er et unikt digitalt trænings- og analyseværktøj, der gør det muligt for ældre i eget hjem at træne sig til øget selvhjulpenhed og livskvalitet.
Skræddersyet træning til selvhjulpenhed
DigiRehab er et brugervenligt trænings- og analyseværktøj, der målrettet styrker ældres fysiske formåen og gør dem i stand til bedre at klare mange flere af dagligdagens aktiviteter. DigiRehab består af tre funktioner, der til sammen udgør en ressourceoptimerende hverdagsrehabilitering.
Livskvalitet er også en god investering
DigiRehab er innovativ velfærdsteknologi, der sikrer en højt kvalificeret hverdagstræning på lavest mulige omkostningsniveau.
  • Træning med DigiRehab nedsætter i gennemsnit behovet for hjemmehjælp med 79 minutter om ugen
  • 6 ud af 10 ældre bliver markant stærkere og bedre til at klare hverdagens gøremål
  • DigiRehab skaber luft i de kommunale budgetter inden for få måneder
Her kan du downloade DigiRehabs effektrapport og en caserapport med detaljeret information om DigiRehab, anvendt i Viborg Kommune.
Seneste cases
Viborg
Borgere i Viborg har trænet sig så stærke, at de har mindsket behovet for hjælp med 47 minutter om ugen i snit.
Aalborg
Langtidseffekten af DigiRehab har vist sig at være meget markant. 12 ugers træning giver effekt i over et år efter afslutning.
Vejen
De ældre borgere i Vejen er blevet hele 36 pct. stærkere i gennemsnit på bare 12 uger.
Referencer
  • ”Vi har iværksat noget, som i vores øjne ser ud til at være rigtig godt for både borgere og kommunens økonomi. Det er i vores øjne en rigtig god investering.”
    Ove G. Jensen, myndighedschef
  • ”Det handler om at kanalisere ressourcerne derhen, hvor de gør mest mulig gavn. Det kan DigiRehab hjælpe os med.”
    Camilla Fibiger, visitationschef
DigiRehab-teamet
I DigiRehab er vi specialister i fysisk rehabilitering af ældre borgere. Tilsammen har vi stor faglig ekspertise og mange års erfaring inden for fysioterapi, undervisning og velfærdsteknologi.

Vores mission er at skabe velfærdsteknologiske produkter, der optimerer ressourceanvendelsen i den kommunale rehabilitering og samtidig øger ældres livskvalitet og selvhjulpenhed.

Vores vision er at fremtidssikre rehabiliteringen, så der bliver råd til en værdig hjemmepleje til et stigende antal ældre borgere.
Niels Heuer
Direktør
nh@digirehab.dk
+45 2272 7220
Heidi Birch
Salgschef
hb@digirehab.dk
+45 2210 7576
Michael Harbo
Udviklingschef
mh@digirehab.dk
+45 2287 9966
Rasmus Pedersen
Supportchef
Roberts Zariņš
Udvikler
Artūrs Vaļickis
Udvikler
Donka Todorova
Udvikler
Vilnis Ļeonovs
Udvikler
Kontakt Os
Samarbejdspartnere