Reset

Support tlf: 72 11 21 42

Livskvalitet i seniorlivet

Fremtidens rehabilitering

DigiRehab er skræddersyet styrketræning til alle faser af seniorlivet. Vores løsninger har fokus på individuelt tilpasset styrketræning:

- Prehab til ældre før pleje
- Rehab til ældre i hjemmeplejen
- Care til ældre på plejecentre

Rehab træningen er rehabiliterende, mens perspektivet for Prehab og Care er forebyggende, eksempelvis mod fald.

Forebyggelse er vejen frem

Det hjælper Prehab dig med!

Der er stort fokus på at forebygge, og specielt faldforebygge. Faldforebyggelse igangsættes ofte først, når den ældre er faldet en eller flere gange. Det kan vi gøre bedre! Kernen i Prehab er screening. Med screeningsværktøjet kan man struktureret identificere ældre, der har størst risiko for at falde og derefter igangsætte en målrettet indsats med afsæt i screeningen. For ældre, der bør modtage forebyggende fysisk styrkende træning, kan Prehabs udvidede screening automatisk genere et målrettet træningsprogram.

REHAB ER MENINGSFULD TRÆNING FOR PLEJEKRÆVENDE BORGERE

Med over 15.000 gennemførte træningsforløb ved vi, at målrettet træning af hjemmeplejemodtagere kan bremse den udvikling, der ellers kun går den forkerte vej. Samtidig kan mange blive mere selvhjulpne. Med Rehab bliver en investering i 1 times træning til et afkast på minimum 3 timers mindre hjemmepleje. Træningen sænker simpelthen efterspørgsel på hjemmepleje. Vigtigst er, at borgerne bliver selvstændige, samtidig med at plejepersonalet oplever, at Rehab-træning er en meningsfuld opgave, som også frigør ressourcer i hverdagen.

SELV PÅ PLEJECENTRE GØR TRÆNING EN FORSKEL

Selv når en borger kommer på plejecenter, så gælder det stadig, at målrettet fysisk træning giver meningen. Derfor bør træningen også afprøves her – hvis den ældre kan trænes og få et friere liv, så bør den ældre have muligheden. Selv at kunne bevæge sig til madsalen, at føle man kan bidrage i at komme op om morgenen, at opleve man kan noget, man ikke kunne i går, det er alt sammen noget, der styrker livsmodet og giver stjernestunder. En del ældre på plejecentre lider af hukommelsesudfordringer. Fysisk træning er kendt for at bremse udviklingen i flere kognitive sygdomme, og det gør ikke noget, hvis man ikke kan huske træningen fra gang til gang, hvis blot man kan følge træneren. Dette er Care.

KOM I GANG MED DIGIREHAB

Niels Heuer

Direktør
nh@digirehab.dk
+45 2272 7220

Janne Lejbølle Sonneborg

Kundechef
janne@digirehab.dk
+45 2712 3566

Michael Harbo

Udviklingschef
mh@digirehab.dk
+45 2287 9966

KONTAKT OS I DAG
close slider

    Vi vender tilbage inden for 24 timer.