Reset

Support tlf: 72 11 21 42

Hvor meget kan I vinde
på at hjemmetræne med
borgere i hjemmeplejen?

DigiRehab Hjemmetræning er grundlæggende styrketræning, som foregår i borgerens eget hjem.
Træningen vedligeholder eller øger borgerens funktionsniveau, der påvirker evnen til klare sig selv i hverdagen.

Efterspørgslen på pleje falder markant, når borgeren bliver stærkere, fordi evnen til at klare sig selv i hverdagen forbedres, når borgeren bliver stærkere.

Forventet DigiRehab effekt i Viborg kommune

Velkommen til DigiRehabs Effektberegner. Her kan du blive klogere på, hvad effekten af DigiRehab træning vil være i din kommune.

Beregningerne er baseret på tal fra Danmarks Statistik, data fra en række kommuners omsorgssystemer og data, som DigiRehab har indsamlet via mere end 15.000 træningsforløb hos +35 danske kommuner.

Behov for 23 færre social- og sundhedsmedarbejdere

Rehab-træning reducerer plejebehovet svarende til 23 medarbejdere i løbet af det første år.


Når borgerne bliver mere selvhjulpne pga. øget muskelstyrke, falder behovet for hjemmepleje. I gennemsnit falder efterspørgslen med 75 timer/år pr borger, der gennemfører et træningsprogram.
En Social- og Sundhedsmedarbejder i hjemmeplejen leverer i gennemsnit 850 timer hos borgerne. Derfor ganges antal borgere, som er blevet fysisk stærkere med 75 timer. Dette tal deles med 850.

262 borgere bliver fysisk stærkere

Med Rehab-træning vil ca 262 af de borgere, som gennemfører træningen, få en bedre fysik og dermed kunne blive mere selvhjulne og leve et mere frit liv.


Ca. 70 procent af de borgere, som starter i Rehab-træning, gennemfører forløbet. Borgernes fysiske formåen screenes før træningsopstart og derefter hver 4. uge indtil forløbet er slut efter 12 uger.

19.673 færre timer årligt

Efterspørgslen på pleje kan falde ca. 19.673 timer/år, hvis kommunen træner med 30 procent af de borgere, som modtager pleje.


Hvis Viborg kommune ansætter 5 trænere, vil de kunne gennemføre træning med cirka 262 borgere. Den gennemsnitlige reduktion i pleje er 75 timers pleje, og derfor vil der være behov for mindre hjemmehjælp svarende til 19.673 timer.

6,7 mio. kr. sparet årligt

Med 5 hjemmetrænere vil et overslag på den økonomiske gevinst være 6,7 mio. Dkk/år. Dette svarer til 19.673 færre hjemmeplejetimer fratrukket medarbejderomkostninger og licens. Denne besparelse øges på grund af den demografiske udvikling.


Nettobesparelsen regnes ud med en gennemsnitlig pris pr. SOSU time på 500 dkk. Denne besparelse fratrækkes udgifter til licens og løn.

Perspektiv

Når hjemmetræning med 30 procent af borgerne, som modtager pleje, er velimplementeret, er det DigiRehabs anbefaling, at indsatsen skal skaleres op til, at man årligt kan træne med 50% af hjemmeplejemodtagerne.

Når man samtidig tager den demografiske udvikling i betragtning, vil det i 2030 betyde, at trænerteamet består af 12 trænere, som årligt kan træne med 75 borgere hver.

Jo mere kommunen sætter ind med forebyggende og vedligeholdende indsatser, desto flere ressourcer kan frigøres til andre opgaver

Hent effektrapporten for Viborg kommune

  Forventet DigiRehab effekt i Aalborg kommune

  Velkommen til DigiRehabs Effektberegner. Her kan du blive klogere på, hvad effekten af DigiRehab træning vil være i din kommune.

  Beregningerne er baseret på tal fra Danmarks Statistik, data fra en række kommuners omsorgssystemer og data, som DigiRehab har indsamlet via mere end 15.000 træningsforløb hos +35 danske kommuner.

  Behov for 41 færre social- og sundhedsmedarbejdere

  Rehab-træning reducerer plejebehovet svarende til 41 medarbejdere i løbet af det første år.


  Når borgerne bliver mere selvhjulpne pga. øget muskelstyrke, falder behovet for hjemmepleje. I gennemsnit falder efterspørgslen med 75 timer/år pr borger, der gennemfører et træningsprogram.
  En Social- og Sundhedsmedarbejder i hjemmeplejen leverer i gennemsnit 850 timer hos borgerne. Derfor ganges antal borgere, som er blevet fysisk stærkere med 75 timer. Dette tal deles med 850.

  468 borgere bliver fysisk stærkere

  Med Rehab-træning vil ca 468 af de borgere, som gennemfører træningen, få en bedre fysik og dermed kunne blive mere selvhjulne og leve et mere frit liv.


  Ca. 70 procent af de borgere, som starter i Rehab-træning, gennemfører forløbet. Borgernes fysiske formåen screenes før træningsopstart og derefter hver 4. uge indtil forløbet er slut efter 12 uger.

  35.134 færre timer årligt

  Efterspørgslen på pleje kan falde ca. 35.134 timer/år, hvis kommunen træner med 30 procent af de borgere, som modtager pleje.


  Hvis Aalborg kommune ansætter 10 trænere, vil de kunne gennemføre træning med cirka 468 borgere. Den gennemsnitlige reduktion i pleje er 75 timers pleje, og derfor vil der være behov for mindre hjemmehjælp svarende til 35.134 timer.

  12,0 mio. kr. sparet årligt

  Med 10 hjemmetrænere vil et overslag på den økonomiske gevinst være 12,0 mio. Dkk/år. Dette svarer til 35.134 færre hjemmeplejetimer fratrukket medarbejderomkostninger og licens. Denne besparelse øges på grund af den demografiske udvikling.


  Nettobesparelsen regnes ud med en gennemsnitlig pris pr. SOSU time på 500 dkk. Denne besparelse fratrækkes udgifter til licens og løn.

  Perspektiv

  Når hjemmetræning med 30 procent af borgerne, som modtager pleje, er velimplementeret, er det DigiRehabs anbefaling, at indsatsen skal skaleres op til, at man årligt kan træne med 50% af hjemmeplejemodtagerne.

  Når man samtidig tager den demografiske udvikling i betragtning, vil det i 2030 betyde, at trænerteamet består af 21 trænere, som årligt kan træne med 75 borgere hver.

  Jo mere kommunen sætter ind med forebyggende og vedligeholdende indsatser, desto flere ressourcer kan frigøres til andre opgaver

  Hent effektrapporten for Aalborg kommune

   Forventet DigiRehab effekt i Samsø kommune

   Velkommen til DigiRehabs Effektberegner. Her kan du blive klogere på, hvad effekten af DigiRehab træning vil være i din kommune.

   Beregningerne er baseret på tal fra Danmarks Statistik, data fra en række kommuners omsorgssystemer og data, som DigiRehab har indsamlet via mere end 15.000 træningsforløb hos +35 danske kommuner.

   Behov for 2 færre social- og sundhedsmedarbejdere

   Rehab-træning reducerer plejebehovet svarende til 2 medarbejdere i løbet af det første år.


   Når borgerne bliver mere selvhjulpne pga. øget muskelstyrke, falder behovet for hjemmepleje. I gennemsnit falder efterspørgslen med 75 timer/år pr borger, der gennemfører et træningsprogram.
   En Social- og Sundhedsmedarbejder i hjemmeplejen leverer i gennemsnit 850 timer hos borgerne. Derfor ganges antal borgere, som er blevet fysisk stærkere med 75 timer. Dette tal deles med 850.

   19 borgere bliver fysisk stærkere

   Med Rehab-træning vil ca 19 af de borgere, som gennemfører træningen, få en bedre fysik og dermed kunne blive mere selvhjulne og leve et mere frit liv.


   Ca. 70 procent af de borgere, som starter i Rehab-træning, gennemfører forløbet. Borgernes fysiske formåen screenes før træningsopstart og derefter hver 4. uge indtil forløbet er slut efter 12 uger.

   1.449 færre timer årligt

   Efterspørgslen på pleje kan falde ca. 1.449 timer/år, hvis kommunen træner med 30 procent af de borgere, som modtager pleje.


   Hvis Samsø kommune ansætter 1 trænere, vil de kunne gennemføre træning med cirka 19 borgere. Den gennemsnitlige reduktion i pleje er 75 timers pleje, og derfor vil der være behov for mindre hjemmehjælp svarende til 1.449 timer.

   0,5 mio. kr. sparet årligt

   Med 1 hjemmetrænere vil et overslag på den økonomiske gevinst være 0,5 mio. Dkk/år. Dette svarer til 1.449 færre hjemmeplejetimer fratrukket medarbejderomkostninger og licens. Denne besparelse øges på grund af den demografiske udvikling.


   Nettobesparelsen regnes ud med en gennemsnitlig pris pr. SOSU time på 500 dkk. Denne besparelse fratrækkes udgifter til licens og løn.

   Perspektiv

   Når hjemmetræning med 30 procent af borgerne, som modtager pleje, er velimplementeret, er det DigiRehabs anbefaling, at indsatsen skal skaleres op til, at man årligt kan træne med 50% af hjemmeplejemodtagerne.

   Når man samtidig tager den demografiske udvikling i betragtning, vil det i 2030 betyde, at trænerteamet består af 1 trænere, som årligt kan træne med 75 borgere hver.

   Jo mere kommunen sætter ind med forebyggende og vedligeholdende indsatser, desto flere ressourcer kan frigøres til andre opgaver

   Hent effektrapporten for Samsø kommune

    Forventet DigiRehab effekt i Albertslund kommune

    Velkommen til DigiRehabs Effektberegner. Her kan du blive klogere på, hvad effekten af DigiRehab træning vil være i din kommune.

    Beregningerne er baseret på tal fra Danmarks Statistik, data fra en række kommuners omsorgssystemer og data, som DigiRehab har indsamlet via mere end 15.000 træningsforløb hos +35 danske kommuner.

    Behov for 6 færre social- og sundhedsmedarbejdere

    Rehab-træning reducerer plejebehovet svarende til 6 medarbejdere i løbet af det første år.


    Når borgerne bliver mere selvhjulpne pga. øget muskelstyrke, falder behovet for hjemmepleje. I gennemsnit falder efterspørgslen med 75 timer/år pr borger, der gennemfører et træningsprogram.
    En Social- og Sundhedsmedarbejder i hjemmeplejen leverer i gennemsnit 850 timer hos borgerne. Derfor ganges antal borgere, som er blevet fysisk stærkere med 75 timer. Dette tal deles med 850.

    72 borgere bliver fysisk stærkere

    Med Rehab-træning vil ca 72 af de borgere, som gennemfører træningen, få en bedre fysik og dermed kunne blive mere selvhjulne og leve et mere frit liv.


    Ca. 70 procent af de borgere, som starter i Rehab-træning, gennemfører forløbet. Borgernes fysiske formåen screenes før træningsopstart og derefter hver 4. uge indtil forløbet er slut efter 12 uger.

    5.388 færre timer årligt

    Efterspørgslen på pleje kan falde ca. 5.388 timer/år, hvis kommunen træner med 30 procent af de borgere, som modtager pleje.


    Hvis Albertslund kommune ansætter 2 trænere, vil de kunne gennemføre træning med cirka 72 borgere. Den gennemsnitlige reduktion i pleje er 75 timers pleje, og derfor vil der være behov for mindre hjemmehjælp svarende til 5.388 timer.

    1,8 mio. kr. sparet årligt

    Med 2 hjemmetrænere vil et overslag på den økonomiske gevinst være 1,8 mio. Dkk/år. Dette svarer til 5.388 færre hjemmeplejetimer fratrukket medarbejderomkostninger og licens. Denne besparelse øges på grund af den demografiske udvikling.


    Nettobesparelsen regnes ud med en gennemsnitlig pris pr. SOSU time på 500 dkk. Denne besparelse fratrækkes udgifter til licens og løn.

    Perspektiv

    Når hjemmetræning med 30 procent af borgerne, som modtager pleje, er velimplementeret, er det DigiRehabs anbefaling, at indsatsen skal skaleres op til, at man årligt kan træne med 50% af hjemmeplejemodtagerne.

    Når man samtidig tager den demografiske udvikling i betragtning, vil det i 2030 betyde, at trænerteamet består af 3 trænere, som årligt kan træne med 75 borgere hver.

    Jo mere kommunen sætter ind med forebyggende og vedligeholdende indsatser, desto flere ressourcer kan frigøres til andre opgaver

    Hent effektrapporten for Albertslund kommune

     Forventet DigiRehab effekt i Allerød kommune

     Velkommen til DigiRehabs Effektberegner. Her kan du blive klogere på, hvad effekten af DigiRehab træning vil være i din kommune.

     Beregningerne er baseret på tal fra Danmarks Statistik, data fra en række kommuners omsorgssystemer og data, som DigiRehab har indsamlet via mere end 15.000 træningsforløb hos +35 danske kommuner.

     Behov for 4 færre social- og sundhedsmedarbejdere

     Rehab-træning reducerer plejebehovet svarende til 4 medarbejdere i løbet af det første år.


     Når borgerne bliver mere selvhjulpne pga. øget muskelstyrke, falder behovet for hjemmepleje. I gennemsnit falder efterspørgslen med 75 timer/år pr borger, der gennemfører et træningsprogram.
     En Social- og Sundhedsmedarbejder i hjemmeplejen leverer i gennemsnit 850 timer hos borgerne. Derfor ganges antal borgere, som er blevet fysisk stærkere med 75 timer. Dette tal deles med 850.

     49 borgere bliver fysisk stærkere

     Med Rehab-træning vil ca 49 af de borgere, som gennemfører træningen, få en bedre fysik og dermed kunne blive mere selvhjulne og leve et mere frit liv.


     Ca. 70 procent af de borgere, som starter i Rehab-træning, gennemfører forløbet. Borgernes fysiske formåen screenes før træningsopstart og derefter hver 4. uge indtil forløbet er slut efter 12 uger.

     3.703 færre timer årligt

     Efterspørgslen på pleje kan falde ca. 3.703 timer/år, hvis kommunen træner med 30 procent af de borgere, som modtager pleje.


     Hvis Allerød kommune ansætter 1 trænere, vil de kunne gennemføre træning med cirka 49 borgere. Den gennemsnitlige reduktion i pleje er 75 timers pleje, og derfor vil der være behov for mindre hjemmehjælp svarende til 3.703 timer.

     1,3 mio. kr. sparet årligt

     Med 1 hjemmetrænere vil et overslag på den økonomiske gevinst være 1,3 mio. Dkk/år. Dette svarer til 3.703 færre hjemmeplejetimer fratrukket medarbejderomkostninger og licens. Denne besparelse øges på grund af den demografiske udvikling.


     Nettobesparelsen regnes ud med en gennemsnitlig pris pr. SOSU time på 500 dkk. Denne besparelse fratrækkes udgifter til licens og løn.

     Perspektiv

     Når hjemmetræning med 30 procent af borgerne, som modtager pleje, er velimplementeret, er det DigiRehabs anbefaling, at indsatsen skal skaleres op til, at man årligt kan træne med 50% af hjemmeplejemodtagerne.

     Når man samtidig tager den demografiske udvikling i betragtning, vil det i 2030 betyde, at trænerteamet består af 2 trænere, som årligt kan træne med 75 borgere hver.

     Jo mere kommunen sætter ind med forebyggende og vedligeholdende indsatser, desto flere ressourcer kan frigøres til andre opgaver

     Hent effektrapporten for Allerød kommune

      Forventet DigiRehab effekt i Assens kommune

      Velkommen til DigiRehabs Effektberegner. Her kan du blive klogere på, hvad effekten af DigiRehab træning vil være i din kommune.

      Beregningerne er baseret på tal fra Danmarks Statistik, data fra en række kommuners omsorgssystemer og data, som DigiRehab har indsamlet via mere end 15.000 træningsforløb hos +35 danske kommuner.

      Behov for 10 færre social- og sundhedsmedarbejdere

      Rehab-træning reducerer plejebehovet svarende til 10 medarbejdere i løbet af det første år.


      Når borgerne bliver mere selvhjulpne pga. øget muskelstyrke, falder behovet for hjemmepleje. I gennemsnit falder efterspørgslen med 75 timer/år pr borger, der gennemfører et træningsprogram.
      En Social- og Sundhedsmedarbejder i hjemmeplejen leverer i gennemsnit 850 timer hos borgerne. Derfor ganges antal borgere, som er blevet fysisk stærkere med 75 timer. Dette tal deles med 850.

      115 borgere bliver fysisk stærkere

      Med Rehab-træning vil ca 115 af de borgere, som gennemfører træningen, få en bedre fysik og dermed kunne blive mere selvhjulne og leve et mere frit liv.


      Ca. 70 procent af de borgere, som starter i Rehab-træning, gennemfører forløbet. Borgernes fysiske formåen screenes før træningsopstart og derefter hver 4. uge indtil forløbet er slut efter 12 uger.

      8.618 færre timer årligt

      Efterspørgslen på pleje kan falde ca. 8.618 timer/år, hvis kommunen træner med 30 procent af de borgere, som modtager pleje.


      Hvis Assens kommune ansætter 2 trænere, vil de kunne gennemføre træning med cirka 115 borgere. Den gennemsnitlige reduktion i pleje er 75 timers pleje, og derfor vil der være behov for mindre hjemmehjælp svarende til 8.618 timer.

      3,0 mio. kr. sparet årligt

      Med 2 hjemmetrænere vil et overslag på den økonomiske gevinst være 3,0 mio. Dkk/år. Dette svarer til 8.618 færre hjemmeplejetimer fratrukket medarbejderomkostninger og licens. Denne besparelse øges på grund af den demografiske udvikling.


      Nettobesparelsen regnes ud med en gennemsnitlig pris pr. SOSU time på 500 dkk. Denne besparelse fratrækkes udgifter til licens og løn.

      Perspektiv

      Når hjemmetræning med 30 procent af borgerne, som modtager pleje, er velimplementeret, er det DigiRehabs anbefaling, at indsatsen skal skaleres op til, at man årligt kan træne med 50% af hjemmeplejemodtagerne.

      Når man samtidig tager den demografiske udvikling i betragtning, vil det i 2030 betyde, at trænerteamet består af 5 trænere, som årligt kan træne med 75 borgere hver.

      Jo mere kommunen sætter ind med forebyggende og vedligeholdende indsatser, desto flere ressourcer kan frigøres til andre opgaver

      Hent effektrapporten for Assens kommune

       Forventet DigiRehab effekt i Ballerup kommune

       Velkommen til DigiRehabs Effektberegner. Her kan du blive klogere på, hvad effekten af DigiRehab træning vil være i din kommune.

       Beregningerne er baseret på tal fra Danmarks Statistik, data fra en række kommuners omsorgssystemer og data, som DigiRehab har indsamlet via mere end 15.000 træningsforløb hos +35 danske kommuner.

       Behov for 12 færre social- og sundhedsmedarbejdere

       Rehab-træning reducerer plejebehovet svarende til 12 medarbejdere i løbet af det første år.


       Når borgerne bliver mere selvhjulpne pga. øget muskelstyrke, falder behovet for hjemmepleje. I gennemsnit falder efterspørgslen med 75 timer/år pr borger, der gennemfører et træningsprogram.
       En Social- og Sundhedsmedarbejder i hjemmeplejen leverer i gennemsnit 850 timer hos borgerne. Derfor ganges antal borgere, som er blevet fysisk stærkere med 75 timer. Dette tal deles med 850.

       131 borgere bliver fysisk stærkere

       Med Rehab-træning vil ca 131 af de borgere, som gennemfører træningen, få en bedre fysik og dermed kunne blive mere selvhjulne og leve et mere frit liv.


       Ca. 70 procent af de borgere, som starter i Rehab-træning, gennemfører forløbet. Borgernes fysiske formåen screenes før træningsopstart og derefter hver 4. uge indtil forløbet er slut efter 12 uger.

       9.848 færre timer årligt

       Efterspørgslen på pleje kan falde ca. 9.848 timer/år, hvis kommunen træner med 30 procent af de borgere, som modtager pleje.


       Hvis Ballerup kommune ansætter 3 trænere, vil de kunne gennemføre træning med cirka 131 borgere. Den gennemsnitlige reduktion i pleje er 75 timers pleje, og derfor vil der være behov for mindre hjemmehjælp svarende til 9.848 timer.

       3,4 mio. kr. sparet årligt

       Med 3 hjemmetrænere vil et overslag på den økonomiske gevinst være 3,4 mio. Dkk/år. Dette svarer til 9.848 færre hjemmeplejetimer fratrukket medarbejderomkostninger og licens. Denne besparelse øges på grund af den demografiske udvikling.


       Nettobesparelsen regnes ud med en gennemsnitlig pris pr. SOSU time på 500 dkk. Denne besparelse fratrækkes udgifter til licens og løn.

       Perspektiv

       Når hjemmetræning med 30 procent af borgerne, som modtager pleje, er velimplementeret, er det DigiRehabs anbefaling, at indsatsen skal skaleres op til, at man årligt kan træne med 50% af hjemmeplejemodtagerne.

       Når man samtidig tager den demografiske udvikling i betragtning, vil det i 2030 betyde, at trænerteamet består af 5 trænere, som årligt kan træne med 75 borgere hver.

       Jo mere kommunen sætter ind med forebyggende og vedligeholdende indsatser, desto flere ressourcer kan frigøres til andre opgaver

       Hent effektrapporten for Ballerup kommune

        Forventet DigiRehab effekt i Billund kommune

        Velkommen til DigiRehabs Effektberegner. Her kan du blive klogere på, hvad effekten af DigiRehab træning vil være i din kommune.

        Beregningerne er baseret på tal fra Danmarks Statistik, data fra en række kommuners omsorgssystemer og data, som DigiRehab har indsamlet via mere end 15.000 træningsforløb hos +35 danske kommuner.

        Behov for 7 færre social- og sundhedsmedarbejdere

        Rehab-træning reducerer plejebehovet svarende til 7 medarbejdere i løbet af det første år.


        Når borgerne bliver mere selvhjulpne pga. øget muskelstyrke, falder behovet for hjemmepleje. I gennemsnit falder efterspørgslen med 75 timer/år pr borger, der gennemfører et træningsprogram.
        En Social- og Sundhedsmedarbejder i hjemmeplejen leverer i gennemsnit 850 timer hos borgerne. Derfor ganges antal borgere, som er blevet fysisk stærkere med 75 timer. Dette tal deles med 850.

        76 borgere bliver fysisk stærkere

        Med Rehab-træning vil ca 76 af de borgere, som gennemfører træningen, få en bedre fysik og dermed kunne blive mere selvhjulne og leve et mere frit liv.


        Ca. 70 procent af de borgere, som starter i Rehab-træning, gennemfører forløbet. Borgernes fysiske formåen screenes før træningsopstart og derefter hver 4. uge indtil forløbet er slut efter 12 uger.

        5.681 færre timer årligt

        Efterspørgslen på pleje kan falde ca. 5.681 timer/år, hvis kommunen træner med 30 procent af de borgere, som modtager pleje.


        Hvis Billund kommune ansætter 2 trænere, vil de kunne gennemføre træning med cirka 76 borgere. Den gennemsnitlige reduktion i pleje er 75 timers pleje, og derfor vil der være behov for mindre hjemmehjælp svarende til 5.681 timer.

        1,9 mio. kr. sparet årligt

        Med 2 hjemmetrænere vil et overslag på den økonomiske gevinst være 1,9 mio. Dkk/år. Dette svarer til 5.681 færre hjemmeplejetimer fratrukket medarbejderomkostninger og licens. Denne besparelse øges på grund af den demografiske udvikling.


        Nettobesparelsen regnes ud med en gennemsnitlig pris pr. SOSU time på 500 dkk. Denne besparelse fratrækkes udgifter til licens og løn.

        Perspektiv

        Når hjemmetræning med 30 procent af borgerne, som modtager pleje, er velimplementeret, er det DigiRehabs anbefaling, at indsatsen skal skaleres op til, at man årligt kan træne med 50% af hjemmeplejemodtagerne.

        Når man samtidig tager den demografiske udvikling i betragtning, vil det i 2030 betyde, at trænerteamet består af 3 trænere, som årligt kan træne med 75 borgere hver.

        Jo mere kommunen sætter ind med forebyggende og vedligeholdende indsatser, desto flere ressourcer kan frigøres til andre opgaver

        Hent effektrapporten for Billund kommune

         Forventet DigiRehab effekt i Bornholm kommune

         Velkommen til DigiRehabs Effektberegner. Her kan du blive klogere på, hvad effekten af DigiRehab træning vil være i din kommune.

         Beregningerne er baseret på tal fra Danmarks Statistik, data fra en række kommuners omsorgssystemer og data, som DigiRehab har indsamlet via mere end 15.000 træningsforløb hos +35 danske kommuner.

         Behov for 12 færre social- og sundhedsmedarbejdere

         Rehab-træning reducerer plejebehovet svarende til 12 medarbejdere i løbet af det første år.


         Når borgerne bliver mere selvhjulpne pga. øget muskelstyrke, falder behovet for hjemmepleje. I gennemsnit falder efterspørgslen med 75 timer/år pr borger, der gennemfører et træningsprogram.
         En Social- og Sundhedsmedarbejder i hjemmeplejen leverer i gennemsnit 850 timer hos borgerne. Derfor ganges antal borgere, som er blevet fysisk stærkere med 75 timer. Dette tal deles med 850.

         135 borgere bliver fysisk stærkere

         Med Rehab-træning vil ca 135 af de borgere, som gennemfører træningen, få en bedre fysik og dermed kunne blive mere selvhjulne og leve et mere frit liv.


         Ca. 70 procent af de borgere, som starter i Rehab-træning, gennemfører forløbet. Borgernes fysiske formåen screenes før træningsopstart og derefter hver 4. uge indtil forløbet er slut efter 12 uger.

         10.143 færre timer årligt

         Efterspørgslen på pleje kan falde ca. 10.143 timer/år, hvis kommunen træner med 30 procent af de borgere, som modtager pleje.


         Hvis Bornholm kommune ansætter 3 trænere, vil de kunne gennemføre træning med cirka 135 borgere. Den gennemsnitlige reduktion i pleje er 75 timers pleje, og derfor vil der være behov for mindre hjemmehjælp svarende til 10.143 timer.

         3,5 mio. kr. sparet årligt

         Med 3 hjemmetrænere vil et overslag på den økonomiske gevinst være 3,5 mio. Dkk/år. Dette svarer til 10.143 færre hjemmeplejetimer fratrukket medarbejderomkostninger og licens. Denne besparelse øges på grund af den demografiske udvikling.


         Nettobesparelsen regnes ud med en gennemsnitlig pris pr. SOSU time på 500 dkk. Denne besparelse fratrækkes udgifter til licens og løn.

         Perspektiv

         Når hjemmetræning med 30 procent af borgerne, som modtager pleje, er velimplementeret, er det DigiRehabs anbefaling, at indsatsen skal skaleres op til, at man årligt kan træne med 50% af hjemmeplejemodtagerne.

         Når man samtidig tager den demografiske udvikling i betragtning, vil det i 2030 betyde, at trænerteamet består af 6 trænere, som årligt kan træne med 75 borgere hver.

         Jo mere kommunen sætter ind med forebyggende og vedligeholdende indsatser, desto flere ressourcer kan frigøres til andre opgaver

         Hent effektrapporten for Bornholm kommune

          Forventet DigiRehab effekt i Brøndby kommune

          Velkommen til DigiRehabs Effektberegner. Her kan du blive klogere på, hvad effekten af DigiRehab træning vil være i din kommune.

          Beregningerne er baseret på tal fra Danmarks Statistik, data fra en række kommuners omsorgssystemer og data, som DigiRehab har indsamlet via mere end 15.000 træningsforløb hos +35 danske kommuner.

          Behov for 6 færre social- og sundhedsmedarbejdere

          Rehab-træning reducerer plejebehovet svarende til 6 medarbejdere i løbet af det første år.


          Når borgerne bliver mere selvhjulpne pga. øget muskelstyrke, falder behovet for hjemmepleje. I gennemsnit falder efterspørgslen med 75 timer/år pr borger, der gennemfører et træningsprogram.
          En Social- og Sundhedsmedarbejder i hjemmeplejen leverer i gennemsnit 850 timer hos borgerne. Derfor ganges antal borgere, som er blevet fysisk stærkere med 75 timer. Dette tal deles med 850.

          71 borgere bliver fysisk stærkere

          Med Rehab-træning vil ca 71 af de borgere, som gennemfører træningen, få en bedre fysik og dermed kunne blive mere selvhjulne og leve et mere frit liv.


          Ca. 70 procent af de borgere, som starter i Rehab-træning, gennemfører forløbet. Borgernes fysiske formåen screenes før træningsopstart og derefter hver 4. uge indtil forløbet er slut efter 12 uger.

          5.361 færre timer årligt

          Efterspørgslen på pleje kan falde ca. 5.361 timer/år, hvis kommunen træner med 30 procent af de borgere, som modtager pleje.


          Hvis Brøndby kommune ansætter 2 trænere, vil de kunne gennemføre træning med cirka 71 borgere. Den gennemsnitlige reduktion i pleje er 75 timers pleje, og derfor vil der være behov for mindre hjemmehjælp svarende til 5.361 timer.

          1,8 mio. kr. sparet årligt

          Med 2 hjemmetrænere vil et overslag på den økonomiske gevinst være 1,8 mio. Dkk/år. Dette svarer til 5.361 færre hjemmeplejetimer fratrukket medarbejderomkostninger og licens. Denne besparelse øges på grund af den demografiske udvikling.


          Nettobesparelsen regnes ud med en gennemsnitlig pris pr. SOSU time på 500 dkk. Denne besparelse fratrækkes udgifter til licens og løn.

          Perspektiv

          Når hjemmetræning med 30 procent af borgerne, som modtager pleje, er velimplementeret, er det DigiRehabs anbefaling, at indsatsen skal skaleres op til, at man årligt kan træne med 50% af hjemmeplejemodtagerne.

          Når man samtidig tager den demografiske udvikling i betragtning, vil det i 2030 betyde, at trænerteamet består af 3 trænere, som årligt kan træne med 75 borgere hver.

          Jo mere kommunen sætter ind med forebyggende og vedligeholdende indsatser, desto flere ressourcer kan frigøres til andre opgaver

          Hent effektrapporten for Brøndby kommune

           Forventet DigiRehab effekt i Brønderslev kommune

           Velkommen til DigiRehabs Effektberegner. Her kan du blive klogere på, hvad effekten af DigiRehab træning vil være i din kommune.

           Beregningerne er baseret på tal fra Danmarks Statistik, data fra en række kommuners omsorgssystemer og data, som DigiRehab har indsamlet via mere end 15.000 træningsforløb hos +35 danske kommuner.

           Behov for 10 færre social- og sundhedsmedarbejdere

           Rehab-træning reducerer plejebehovet svarende til 10 medarbejdere i løbet af det første år.


           Når borgerne bliver mere selvhjulpne pga. øget muskelstyrke, falder behovet for hjemmepleje. I gennemsnit falder efterspørgslen med 75 timer/år pr borger, der gennemfører et træningsprogram.
           En Social- og Sundhedsmedarbejder i hjemmeplejen leverer i gennemsnit 850 timer hos borgerne. Derfor ganges antal borgere, som er blevet fysisk stærkere med 75 timer. Dette tal deles med 850.

           118 borgere bliver fysisk stærkere

           Med Rehab-træning vil ca 118 af de borgere, som gennemfører træningen, få en bedre fysik og dermed kunne blive mere selvhjulne og leve et mere frit liv.


           Ca. 70 procent af de borgere, som starter i Rehab-træning, gennemfører forløbet. Borgernes fysiske formåen screenes før træningsopstart og derefter hver 4. uge indtil forløbet er slut efter 12 uger.

           8.842 færre timer årligt

           Efterspørgslen på pleje kan falde ca. 8.842 timer/år, hvis kommunen træner med 30 procent af de borgere, som modtager pleje.


           Hvis Brønderslev kommune ansætter 2 trænere, vil de kunne gennemføre træning med cirka 118 borgere. Den gennemsnitlige reduktion i pleje er 75 timers pleje, og derfor vil der være behov for mindre hjemmehjælp svarende til 8.842 timer.

           3,0 mio. kr. sparet årligt

           Med 2 hjemmetrænere vil et overslag på den økonomiske gevinst være 3,0 mio. Dkk/år. Dette svarer til 8.842 færre hjemmeplejetimer fratrukket medarbejderomkostninger og licens. Denne besparelse øges på grund af den demografiske udvikling.


           Nettobesparelsen regnes ud med en gennemsnitlig pris pr. SOSU time på 500 dkk. Denne besparelse fratrækkes udgifter til licens og løn.

           Perspektiv

           Når hjemmetræning med 30 procent af borgerne, som modtager pleje, er velimplementeret, er det DigiRehabs anbefaling, at indsatsen skal skaleres op til, at man årligt kan træne med 50% af hjemmeplejemodtagerne.

           Når man samtidig tager den demografiske udvikling i betragtning, vil det i 2030 betyde, at trænerteamet består af 5 trænere, som årligt kan træne med 75 borgere hver.

           Jo mere kommunen sætter ind med forebyggende og vedligeholdende indsatser, desto flere ressourcer kan frigøres til andre opgaver

           Hent effektrapporten for Brønderslev kommune

            Forventet DigiRehab effekt i Dragør kommune

            Velkommen til DigiRehabs Effektberegner. Her kan du blive klogere på, hvad effekten af DigiRehab træning vil være i din kommune.

            Beregningerne er baseret på tal fra Danmarks Statistik, data fra en række kommuners omsorgssystemer og data, som DigiRehab har indsamlet via mere end 15.000 træningsforløb hos +35 danske kommuner.

            Behov for 4 færre social- og sundhedsmedarbejdere

            Rehab-træning reducerer plejebehovet svarende til 4 medarbejdere i løbet af det første år.


            Når borgerne bliver mere selvhjulpne pga. øget muskelstyrke, falder behovet for hjemmepleje. I gennemsnit falder efterspørgslen med 75 timer/år pr borger, der gennemfører et træningsprogram.
            En Social- og Sundhedsmedarbejder i hjemmeplejen leverer i gennemsnit 850 timer hos borgerne. Derfor ganges antal borgere, som er blevet fysisk stærkere med 75 timer. Dette tal deles med 850.

            44 borgere bliver fysisk stærkere

            Med Rehab-træning vil ca 44 af de borgere, som gennemfører træningen, få en bedre fysik og dermed kunne blive mere selvhjulne og leve et mere frit liv.


            Ca. 70 procent af de borgere, som starter i Rehab-træning, gennemfører forløbet. Borgernes fysiske formåen screenes før træningsopstart og derefter hver 4. uge indtil forløbet er slut efter 12 uger.

            3.315 færre timer årligt

            Efterspørgslen på pleje kan falde ca. 3.315 timer/år, hvis kommunen træner med 30 procent af de borgere, som modtager pleje.


            Hvis Dragør kommune ansætter 1 trænere, vil de kunne gennemføre træning med cirka 44 borgere. Den gennemsnitlige reduktion i pleje er 75 timers pleje, og derfor vil der være behov for mindre hjemmehjælp svarende til 3.315 timer.

            1,1 mio. kr. sparet årligt

            Med 1 hjemmetrænere vil et overslag på den økonomiske gevinst være 1,1 mio. Dkk/år. Dette svarer til 3.315 færre hjemmeplejetimer fratrukket medarbejderomkostninger og licens. Denne besparelse øges på grund af den demografiske udvikling.


            Nettobesparelsen regnes ud med en gennemsnitlig pris pr. SOSU time på 500 dkk. Denne besparelse fratrækkes udgifter til licens og løn.

            Perspektiv

            Når hjemmetræning med 30 procent af borgerne, som modtager pleje, er velimplementeret, er det DigiRehabs anbefaling, at indsatsen skal skaleres op til, at man årligt kan træne med 50% af hjemmeplejemodtagerne.

            Når man samtidig tager den demografiske udvikling i betragtning, vil det i 2030 betyde, at trænerteamet består af 2 trænere, som årligt kan træne med 75 borgere hver.

            Jo mere kommunen sætter ind med forebyggende og vedligeholdende indsatser, desto flere ressourcer kan frigøres til andre opgaver

            Hent effektrapporten for Dragør kommune

             Forventet DigiRehab effekt i Egedal kommune

             Velkommen til DigiRehabs Effektberegner. Her kan du blive klogere på, hvad effekten af DigiRehab træning vil være i din kommune.

             Beregningerne er baseret på tal fra Danmarks Statistik, data fra en række kommuners omsorgssystemer og data, som DigiRehab har indsamlet via mere end 15.000 træningsforløb hos +35 danske kommuner.

             Behov for 6 færre social- og sundhedsmedarbejdere

             Rehab-træning reducerer plejebehovet svarende til 6 medarbejdere i løbet af det første år.


             Når borgerne bliver mere selvhjulpne pga. øget muskelstyrke, falder behovet for hjemmepleje. I gennemsnit falder efterspørgslen med 75 timer/år pr borger, der gennemfører et træningsprogram.
             En Social- og Sundhedsmedarbejder i hjemmeplejen leverer i gennemsnit 850 timer hos borgerne. Derfor ganges antal borgere, som er blevet fysisk stærkere med 75 timer. Dette tal deles med 850.

             68 borgere bliver fysisk stærkere

             Med Rehab-træning vil ca 68 af de borgere, som gennemfører træningen, få en bedre fysik og dermed kunne blive mere selvhjulne og leve et mere frit liv.


             Ca. 70 procent af de borgere, som starter i Rehab-træning, gennemfører forløbet. Borgernes fysiske formåen screenes før træningsopstart og derefter hver 4. uge indtil forløbet er slut efter 12 uger.

             5.119 færre timer årligt

             Efterspørgslen på pleje kan falde ca. 5.119 timer/år, hvis kommunen træner med 30 procent af de borgere, som modtager pleje.


             Hvis Egedal kommune ansætter 1 trænere, vil de kunne gennemføre træning med cirka 68 borgere. Den gennemsnitlige reduktion i pleje er 75 timers pleje, og derfor vil der være behov for mindre hjemmehjælp svarende til 5.119 timer.

             1,8 mio. kr. sparet årligt

             Med 1 hjemmetrænere vil et overslag på den økonomiske gevinst være 1,8 mio. Dkk/år. Dette svarer til 5.119 færre hjemmeplejetimer fratrukket medarbejderomkostninger og licens. Denne besparelse øges på grund af den demografiske udvikling.


             Nettobesparelsen regnes ud med en gennemsnitlig pris pr. SOSU time på 500 dkk. Denne besparelse fratrækkes udgifter til licens og løn.

             Perspektiv

             Når hjemmetræning med 30 procent af borgerne, som modtager pleje, er velimplementeret, er det DigiRehabs anbefaling, at indsatsen skal skaleres op til, at man årligt kan træne med 50% af hjemmeplejemodtagerne.

             Når man samtidig tager den demografiske udvikling i betragtning, vil det i 2030 betyde, at trænerteamet består af 3 trænere, som årligt kan træne med 75 borgere hver.

             Jo mere kommunen sætter ind med forebyggende og vedligeholdende indsatser, desto flere ressourcer kan frigøres til andre opgaver

             Hent effektrapporten for Egedal kommune

              Forventet DigiRehab effekt i Esbjerg kommune

              Velkommen til DigiRehabs Effektberegner. Her kan du blive klogere på, hvad effekten af DigiRehab træning vil være i din kommune.

              Beregningerne er baseret på tal fra Danmarks Statistik, data fra en række kommuners omsorgssystemer og data, som DigiRehab har indsamlet via mere end 15.000 træningsforløb hos +35 danske kommuner.

              Behov for 32 færre social- og sundhedsmedarbejdere

              Rehab-træning reducerer plejebehovet svarende til 32 medarbejdere i løbet af det første år.


              Når borgerne bliver mere selvhjulpne pga. øget muskelstyrke, falder behovet for hjemmepleje. I gennemsnit falder efterspørgslen med 75 timer/år pr borger, der gennemfører et træningsprogram.
              En Social- og Sundhedsmedarbejder i hjemmeplejen leverer i gennemsnit 850 timer hos borgerne. Derfor ganges antal borgere, som er blevet fysisk stærkere med 75 timer. Dette tal deles med 850.

              365 borgere bliver fysisk stærkere

              Med Rehab-træning vil ca 365 af de borgere, som gennemfører træningen, få en bedre fysik og dermed kunne blive mere selvhjulne og leve et mere frit liv.


              Ca. 70 procent af de borgere, som starter i Rehab-træning, gennemfører forløbet. Borgernes fysiske formåen screenes før træningsopstart og derefter hver 4. uge indtil forløbet er slut efter 12 uger.

              27.342 færre timer årligt

              Efterspørgslen på pleje kan falde ca. 27.342 timer/år, hvis kommunen træner med 30 procent af de borgere, som modtager pleje.


              Hvis Esbjerg kommune ansætter 7 trænere, vil de kunne gennemføre træning med cirka 365 borgere. Den gennemsnitlige reduktion i pleje er 75 timers pleje, og derfor vil der være behov for mindre hjemmehjælp svarende til 27.342 timer.

              9,4 mio. kr. sparet årligt

              Med 7 hjemmetrænere vil et overslag på den økonomiske gevinst være 9,4 mio. Dkk/år. Dette svarer til 27.342 færre hjemmeplejetimer fratrukket medarbejderomkostninger og licens. Denne besparelse øges på grund af den demografiske udvikling.


              Nettobesparelsen regnes ud med en gennemsnitlig pris pr. SOSU time på 500 dkk. Denne besparelse fratrækkes udgifter til licens og løn.

              Perspektiv

              Når hjemmetræning med 30 procent af borgerne, som modtager pleje, er velimplementeret, er det DigiRehabs anbefaling, at indsatsen skal skaleres op til, at man årligt kan træne med 50% af hjemmeplejemodtagerne.

              Når man samtidig tager den demografiske udvikling i betragtning, vil det i 2030 betyde, at trænerteamet består af 17 trænere, som årligt kan træne med 75 borgere hver.

              Jo mere kommunen sætter ind med forebyggende og vedligeholdende indsatser, desto flere ressourcer kan frigøres til andre opgaver

              Hent effektrapporten for Esbjerg kommune

               Forventet DigiRehab effekt i Fanø kommune

               Velkommen til DigiRehabs Effektberegner. Her kan du blive klogere på, hvad effekten af DigiRehab træning vil være i din kommune.

               Beregningerne er baseret på tal fra Danmarks Statistik, data fra en række kommuners omsorgssystemer og data, som DigiRehab har indsamlet via mere end 15.000 træningsforløb hos +35 danske kommuner.

               Behov for 1 færre social- og sundhedsmedarbejdere

               Rehab-træning reducerer plejebehovet svarende til 1 medarbejdere i løbet af det første år.


               Når borgerne bliver mere selvhjulpne pga. øget muskelstyrke, falder behovet for hjemmepleje. I gennemsnit falder efterspørgslen med 75 timer/år pr borger, der gennemfører et træningsprogram.
               En Social- og Sundhedsmedarbejder i hjemmeplejen leverer i gennemsnit 850 timer hos borgerne. Derfor ganges antal borgere, som er blevet fysisk stærkere med 75 timer. Dette tal deles med 850.

               14 borgere bliver fysisk stærkere

               Med Rehab-træning vil ca 14 af de borgere, som gennemfører træningen, få en bedre fysik og dermed kunne blive mere selvhjulne og leve et mere frit liv.


               Ca. 70 procent af de borgere, som starter i Rehab-træning, gennemfører forløbet. Borgernes fysiske formåen screenes før træningsopstart og derefter hver 4. uge indtil forløbet er slut efter 12 uger.

               1.051 færre timer årligt

               Efterspørgslen på pleje kan falde ca. 1.051 timer/år, hvis kommunen træner med 30 procent af de borgere, som modtager pleje.


               Hvis Fanø kommune ansætter 1 trænere, vil de kunne gennemføre træning med cirka 14 borgere. Den gennemsnitlige reduktion i pleje er 75 timers pleje, og derfor vil der være behov for mindre hjemmehjælp svarende til 1.051 timer.

               0,4 mio. kr. sparet årligt

               Med 1 hjemmetrænere vil et overslag på den økonomiske gevinst være 0,4 mio. Dkk/år. Dette svarer til 1.051 færre hjemmeplejetimer fratrukket medarbejderomkostninger og licens. Denne besparelse øges på grund af den demografiske udvikling.


               Nettobesparelsen regnes ud med en gennemsnitlig pris pr. SOSU time på 500 dkk. Denne besparelse fratrækkes udgifter til licens og løn.

               Perspektiv

               Når hjemmetræning med 30 procent af borgerne, som modtager pleje, er velimplementeret, er det DigiRehabs anbefaling, at indsatsen skal skaleres op til, at man årligt kan træne med 50% af hjemmeplejemodtagerne.

               Når man samtidig tager den demografiske udvikling i betragtning, vil det i 2030 betyde, at trænerteamet består af 1 trænere, som årligt kan træne med 75 borgere hver.

               Jo mere kommunen sætter ind med forebyggende og vedligeholdende indsatser, desto flere ressourcer kan frigøres til andre opgaver

               Hent effektrapporten for Fanø kommune

                Forventet DigiRehab effekt i Favrskov kommune

                Velkommen til DigiRehabs Effektberegner. Her kan du blive klogere på, hvad effekten af DigiRehab træning vil være i din kommune.

                Beregningerne er baseret på tal fra Danmarks Statistik, data fra en række kommuners omsorgssystemer og data, som DigiRehab har indsamlet via mere end 15.000 træningsforløb hos +35 danske kommuner.

                Behov for 9 færre social- og sundhedsmedarbejdere

                Rehab-træning reducerer plejebehovet svarende til 9 medarbejdere i løbet af det første år.


                Når borgerne bliver mere selvhjulpne pga. øget muskelstyrke, falder behovet for hjemmepleje. I gennemsnit falder efterspørgslen med 75 timer/år pr borger, der gennemfører et træningsprogram.
                En Social- og Sundhedsmedarbejder i hjemmeplejen leverer i gennemsnit 850 timer hos borgerne. Derfor ganges antal borgere, som er blevet fysisk stærkere med 75 timer. Dette tal deles med 850.

                100 borgere bliver fysisk stærkere

                Med Rehab-træning vil ca 100 af de borgere, som gennemfører træningen, få en bedre fysik og dermed kunne blive mere selvhjulne og leve et mere frit liv.


                Ca. 70 procent af de borgere, som starter i Rehab-træning, gennemfører forløbet. Borgernes fysiske formåen screenes før træningsopstart og derefter hver 4. uge indtil forløbet er slut efter 12 uger.

                7.506 færre timer årligt

                Efterspørgslen på pleje kan falde ca. 7.506 timer/år, hvis kommunen træner med 30 procent af de borgere, som modtager pleje.


                Hvis Favrskov kommune ansætter 2 trænere, vil de kunne gennemføre træning med cirka 100 borgere. Den gennemsnitlige reduktion i pleje er 75 timers pleje, og derfor vil der være behov for mindre hjemmehjælp svarende til 7.506 timer.

                2,6 mio. kr. sparet årligt

                Med 2 hjemmetrænere vil et overslag på den økonomiske gevinst være 2,6 mio. Dkk/år. Dette svarer til 7.506 færre hjemmeplejetimer fratrukket medarbejderomkostninger og licens. Denne besparelse øges på grund af den demografiske udvikling.


                Nettobesparelsen regnes ud med en gennemsnitlig pris pr. SOSU time på 500 dkk. Denne besparelse fratrækkes udgifter til licens og løn.

                Perspektiv

                Når hjemmetræning med 30 procent af borgerne, som modtager pleje, er velimplementeret, er det DigiRehabs anbefaling, at indsatsen skal skaleres op til, at man årligt kan træne med 50% af hjemmeplejemodtagerne.

                Når man samtidig tager den demografiske udvikling i betragtning, vil det i 2030 betyde, at trænerteamet består af 5 trænere, som årligt kan træne med 75 borgere hver.

                Jo mere kommunen sætter ind med forebyggende og vedligeholdende indsatser, desto flere ressourcer kan frigøres til andre opgaver

                Hent effektrapporten for Favrskov kommune

                 Forventet DigiRehab effekt i Faxe kommune

                 Velkommen til DigiRehabs Effektberegner. Her kan du blive klogere på, hvad effekten af DigiRehab træning vil være i din kommune.

                 Beregningerne er baseret på tal fra Danmarks Statistik, data fra en række kommuners omsorgssystemer og data, som DigiRehab har indsamlet via mere end 15.000 træningsforløb hos +35 danske kommuner.

                 Behov for 10 færre social- og sundhedsmedarbejdere

                 Rehab-træning reducerer plejebehovet svarende til 10 medarbejdere i løbet af det første år.


                 Når borgerne bliver mere selvhjulpne pga. øget muskelstyrke, falder behovet for hjemmepleje. I gennemsnit falder efterspørgslen med 75 timer/år pr borger, der gennemfører et træningsprogram.
                 En Social- og Sundhedsmedarbejder i hjemmeplejen leverer i gennemsnit 850 timer hos borgerne. Derfor ganges antal borgere, som er blevet fysisk stærkere med 75 timer. Dette tal deles med 850.

                 109 borgere bliver fysisk stærkere

                 Med Rehab-træning vil ca 109 af de borgere, som gennemfører træningen, få en bedre fysik og dermed kunne blive mere selvhjulne og leve et mere frit liv.


                 Ca. 70 procent af de borgere, som starter i Rehab-træning, gennemfører forløbet. Borgernes fysiske formåen screenes før træningsopstart og derefter hver 4. uge indtil forløbet er slut efter 12 uger.

                 8.187 færre timer årligt

                 Efterspørgslen på pleje kan falde ca. 8.187 timer/år, hvis kommunen træner med 30 procent af de borgere, som modtager pleje.


                 Hvis Faxe kommune ansætter 2 trænere, vil de kunne gennemføre træning med cirka 109 borgere. Den gennemsnitlige reduktion i pleje er 75 timers pleje, og derfor vil der være behov for mindre hjemmehjælp svarende til 8.187 timer.

                 2,8 mio. kr. sparet årligt

                 Med 2 hjemmetrænere vil et overslag på den økonomiske gevinst være 2,8 mio. Dkk/år. Dette svarer til 8.187 færre hjemmeplejetimer fratrukket medarbejderomkostninger og licens. Denne besparelse øges på grund af den demografiske udvikling.


                 Nettobesparelsen regnes ud med en gennemsnitlig pris pr. SOSU time på 500 dkk. Denne besparelse fratrækkes udgifter til licens og løn.

                 Perspektiv

                 Når hjemmetræning med 30 procent af borgerne, som modtager pleje, er velimplementeret, er det DigiRehabs anbefaling, at indsatsen skal skaleres op til, at man årligt kan træne med 50% af hjemmeplejemodtagerne.

                 Når man samtidig tager den demografiske udvikling i betragtning, vil det i 2030 betyde, at trænerteamet består af 5 trænere, som årligt kan træne med 75 borgere hver.

                 Jo mere kommunen sætter ind med forebyggende og vedligeholdende indsatser, desto flere ressourcer kan frigøres til andre opgaver

                 Hent effektrapporten for Faxe kommune

                  Forventet DigiRehab effekt i Fredensborg kommune

                  Velkommen til DigiRehabs Effektberegner. Her kan du blive klogere på, hvad effekten af DigiRehab træning vil være i din kommune.

                  Beregningerne er baseret på tal fra Danmarks Statistik, data fra en række kommuners omsorgssystemer og data, som DigiRehab har indsamlet via mere end 15.000 træningsforløb hos +35 danske kommuner.

                  Behov for 9 færre social- og sundhedsmedarbejdere

                  Rehab-træning reducerer plejebehovet svarende til 9 medarbejdere i løbet af det første år.


                  Når borgerne bliver mere selvhjulpne pga. øget muskelstyrke, falder behovet for hjemmepleje. I gennemsnit falder efterspørgslen med 75 timer/år pr borger, der gennemfører et træningsprogram.
                  En Social- og Sundhedsmedarbejder i hjemmeplejen leverer i gennemsnit 850 timer hos borgerne. Derfor ganges antal borgere, som er blevet fysisk stærkere med 75 timer. Dette tal deles med 850.

                  106 borgere bliver fysisk stærkere

                  Med Rehab-træning vil ca 106 af de borgere, som gennemfører træningen, få en bedre fysik og dermed kunne blive mere selvhjulne og leve et mere frit liv.


                  Ca. 70 procent af de borgere, som starter i Rehab-træning, gennemfører forløbet. Borgernes fysiske formåen screenes før træningsopstart og derefter hver 4. uge indtil forløbet er slut efter 12 uger.

                  7.968 færre timer årligt

                  Efterspørgslen på pleje kan falde ca. 7.968 timer/år, hvis kommunen træner med 30 procent af de borgere, som modtager pleje.


                  Hvis Fredensborg kommune ansætter 2 trænere, vil de kunne gennemføre træning med cirka 106 borgere. Den gennemsnitlige reduktion i pleje er 75 timers pleje, og derfor vil der være behov for mindre hjemmehjælp svarende til 7.968 timer.

                  2,7 mio. kr. sparet årligt

                  Med 2 hjemmetrænere vil et overslag på den økonomiske gevinst være 2,7 mio. Dkk/år. Dette svarer til 7.968 færre hjemmeplejetimer fratrukket medarbejderomkostninger og licens. Denne besparelse øges på grund af den demografiske udvikling.


                  Nettobesparelsen regnes ud med en gennemsnitlig pris pr. SOSU time på 500 dkk. Denne besparelse fratrækkes udgifter til licens og løn.

                  Perspektiv

                  Når hjemmetræning med 30 procent af borgerne, som modtager pleje, er velimplementeret, er det DigiRehabs anbefaling, at indsatsen skal skaleres op til, at man årligt kan træne med 50% af hjemmeplejemodtagerne.

                  Når man samtidig tager den demografiske udvikling i betragtning, vil det i 2030 betyde, at trænerteamet består af 6 trænere, som årligt kan træne med 75 borgere hver.

                  Jo mere kommunen sætter ind med forebyggende og vedligeholdende indsatser, desto flere ressourcer kan frigøres til andre opgaver

                  Hent effektrapporten for Fredensborg kommune

                   Forventet DigiRehab effekt i Fredericia kommune

                   Velkommen til DigiRehabs Effektberegner. Her kan du blive klogere på, hvad effekten af DigiRehab træning vil være i din kommune.

                   Beregningerne er baseret på tal fra Danmarks Statistik, data fra en række kommuners omsorgssystemer og data, som DigiRehab har indsamlet via mere end 15.000 træningsforløb hos +35 danske kommuner.

                   Behov for 13 færre social- og sundhedsmedarbejdere

                   Rehab-træning reducerer plejebehovet svarende til 13 medarbejdere i løbet af det første år.


                   Når borgerne bliver mere selvhjulpne pga. øget muskelstyrke, falder behovet for hjemmepleje. I gennemsnit falder efterspørgslen med 75 timer/år pr borger, der gennemfører et træningsprogram.
                   En Social- og Sundhedsmedarbejder i hjemmeplejen leverer i gennemsnit 850 timer hos borgerne. Derfor ganges antal borgere, som er blevet fysisk stærkere med 75 timer. Dette tal deles med 850.

                   146 borgere bliver fysisk stærkere

                   Med Rehab-træning vil ca 146 af de borgere, som gennemfører træningen, få en bedre fysik og dermed kunne blive mere selvhjulne og leve et mere frit liv.


                   Ca. 70 procent af de borgere, som starter i Rehab-træning, gennemfører forløbet. Borgernes fysiske formåen screenes før træningsopstart og derefter hver 4. uge indtil forløbet er slut efter 12 uger.

                   10.960 færre timer årligt

                   Efterspørgslen på pleje kan falde ca. 10.960 timer/år, hvis kommunen træner med 30 procent af de borgere, som modtager pleje.


                   Hvis Fredericia kommune ansætter 3 trænere, vil de kunne gennemføre træning med cirka 146 borgere. Den gennemsnitlige reduktion i pleje er 75 timers pleje, og derfor vil der være behov for mindre hjemmehjælp svarende til 10.960 timer.

                   3,8 mio. kr. sparet årligt

                   Med 3 hjemmetrænere vil et overslag på den økonomiske gevinst være 3,8 mio. Dkk/år. Dette svarer til 10.960 færre hjemmeplejetimer fratrukket medarbejderomkostninger og licens. Denne besparelse øges på grund af den demografiske udvikling.


                   Nettobesparelsen regnes ud med en gennemsnitlig pris pr. SOSU time på 500 dkk. Denne besparelse fratrækkes udgifter til licens og løn.

                   Perspektiv

                   Når hjemmetræning med 30 procent af borgerne, som modtager pleje, er velimplementeret, er det DigiRehabs anbefaling, at indsatsen skal skaleres op til, at man årligt kan træne med 50% af hjemmeplejemodtagerne.

                   Når man samtidig tager den demografiske udvikling i betragtning, vil det i 2030 betyde, at trænerteamet består af 7 trænere, som årligt kan træne med 75 borgere hver.

                   Jo mere kommunen sætter ind med forebyggende og vedligeholdende indsatser, desto flere ressourcer kan frigøres til andre opgaver

                   Hent effektrapporten for Fredericia kommune

                    Forventet DigiRehab effekt i Frederiksberg kommune

                    Velkommen til DigiRehabs Effektberegner. Her kan du blive klogere på, hvad effekten af DigiRehab træning vil være i din kommune.

                    Beregningerne er baseret på tal fra Danmarks Statistik, data fra en række kommuners omsorgssystemer og data, som DigiRehab har indsamlet via mere end 15.000 træningsforløb hos +35 danske kommuner.

                    Behov for 24 færre social- og sundhedsmedarbejdere

                    Rehab-træning reducerer plejebehovet svarende til 24 medarbejdere i løbet af det første år.


                    Når borgerne bliver mere selvhjulpne pga. øget muskelstyrke, falder behovet for hjemmepleje. I gennemsnit falder efterspørgslen med 75 timer/år pr borger, der gennemfører et træningsprogram.
                    En Social- og Sundhedsmedarbejder i hjemmeplejen leverer i gennemsnit 850 timer hos borgerne. Derfor ganges antal borgere, som er blevet fysisk stærkere med 75 timer. Dette tal deles med 850.

                    276 borgere bliver fysisk stærkere

                    Med Rehab-træning vil ca 276 af de borgere, som gennemfører træningen, få en bedre fysik og dermed kunne blive mere selvhjulne og leve et mere frit liv.


                    Ca. 70 procent af de borgere, som starter i Rehab-træning, gennemfører forløbet. Borgernes fysiske formåen screenes før træningsopstart og derefter hver 4. uge indtil forløbet er slut efter 12 uger.

                    20.669 færre timer årligt

                    Efterspørgslen på pleje kan falde ca. 20.669 timer/år, hvis kommunen træner med 30 procent af de borgere, som modtager pleje.


                    Hvis Frederiksberg kommune ansætter 6 trænere, vil de kunne gennemføre træning med cirka 276 borgere. Den gennemsnitlige reduktion i pleje er 75 timers pleje, og derfor vil der være behov for mindre hjemmehjælp svarende til 20.669 timer.

                    7,1 mio. kr. sparet årligt

                    Med 6 hjemmetrænere vil et overslag på den økonomiske gevinst være 7,1 mio. Dkk/år. Dette svarer til 20.669 færre hjemmeplejetimer fratrukket medarbejderomkostninger og licens. Denne besparelse øges på grund af den demografiske udvikling.


                    Nettobesparelsen regnes ud med en gennemsnitlig pris pr. SOSU time på 500 dkk. Denne besparelse fratrækkes udgifter til licens og løn.

                    Perspektiv

                    Når hjemmetræning med 30 procent af borgerne, som modtager pleje, er velimplementeret, er det DigiRehabs anbefaling, at indsatsen skal skaleres op til, at man årligt kan træne med 50% af hjemmeplejemodtagerne.

                    Når man samtidig tager den demografiske udvikling i betragtning, vil det i 2030 betyde, at trænerteamet består af 12 trænere, som årligt kan træne med 75 borgere hver.

                    Jo mere kommunen sætter ind med forebyggende og vedligeholdende indsatser, desto flere ressourcer kan frigøres til andre opgaver

                    Hent effektrapporten for Frederiksberg kommune

                     Forventet DigiRehab effekt i Frederikshavn kommune

                     Velkommen til DigiRehabs Effektberegner. Her kan du blive klogere på, hvad effekten af DigiRehab træning vil være i din kommune.

                     Beregningerne er baseret på tal fra Danmarks Statistik, data fra en række kommuners omsorgssystemer og data, som DigiRehab har indsamlet via mere end 15.000 træningsforløb hos +35 danske kommuner.

                     Behov for 23 færre social- og sundhedsmedarbejdere

                     Rehab-træning reducerer plejebehovet svarende til 23 medarbejdere i løbet af det første år.


                     Når borgerne bliver mere selvhjulpne pga. øget muskelstyrke, falder behovet for hjemmepleje. I gennemsnit falder efterspørgslen med 75 timer/år pr borger, der gennemfører et træningsprogram.
                     En Social- og Sundhedsmedarbejder i hjemmeplejen leverer i gennemsnit 850 timer hos borgerne. Derfor ganges antal borgere, som er blevet fysisk stærkere med 75 timer. Dette tal deles med 850.

                     263 borgere bliver fysisk stærkere

                     Med Rehab-træning vil ca 263 af de borgere, som gennemfører træningen, få en bedre fysik og dermed kunne blive mere selvhjulne og leve et mere frit liv.


                     Ca. 70 procent af de borgere, som starter i Rehab-træning, gennemfører forløbet. Borgernes fysiske formåen screenes før træningsopstart og derefter hver 4. uge indtil forløbet er slut efter 12 uger.

                     19.691 færre timer årligt

                     Efterspørgslen på pleje kan falde ca. 19.691 timer/år, hvis kommunen træner med 30 procent af de borgere, som modtager pleje.


                     Hvis Frederikshavn kommune ansætter 5 trænere, vil de kunne gennemføre træning med cirka 263 borgere. Den gennemsnitlige reduktion i pleje er 75 timers pleje, og derfor vil der være behov for mindre hjemmehjælp svarende til 19.691 timer.

                     6,7 mio. kr. sparet årligt

                     Med 5 hjemmetrænere vil et overslag på den økonomiske gevinst være 6,7 mio. Dkk/år. Dette svarer til 19.691 færre hjemmeplejetimer fratrukket medarbejderomkostninger og licens. Denne besparelse øges på grund af den demografiske udvikling.


                     Nettobesparelsen regnes ud med en gennemsnitlig pris pr. SOSU time på 500 dkk. Denne besparelse fratrækkes udgifter til licens og løn.

                     Perspektiv

                     Når hjemmetræning med 30 procent af borgerne, som modtager pleje, er velimplementeret, er det DigiRehabs anbefaling, at indsatsen skal skaleres op til, at man årligt kan træne med 50% af hjemmeplejemodtagerne.

                     Når man samtidig tager den demografiske udvikling i betragtning, vil det i 2030 betyde, at trænerteamet består af 12 trænere, som årligt kan træne med 75 borgere hver.

                     Jo mere kommunen sætter ind med forebyggende og vedligeholdende indsatser, desto flere ressourcer kan frigøres til andre opgaver

                     Hent effektrapporten for Frederikshavn kommune

                      Forventet DigiRehab effekt i Frederikssund kommune

                      Velkommen til DigiRehabs Effektberegner. Her kan du blive klogere på, hvad effekten af DigiRehab træning vil være i din kommune.

                      Beregningerne er baseret på tal fra Danmarks Statistik, data fra en række kommuners omsorgssystemer og data, som DigiRehab har indsamlet via mere end 15.000 træningsforløb hos +35 danske kommuner.

                      Behov for 13 færre social- og sundhedsmedarbejdere

                      Rehab-træning reducerer plejebehovet svarende til 13 medarbejdere i løbet af det første år.


                      Når borgerne bliver mere selvhjulpne pga. øget muskelstyrke, falder behovet for hjemmepleje. I gennemsnit falder efterspørgslen med 75 timer/år pr borger, der gennemfører et træningsprogram.
                      En Social- og Sundhedsmedarbejder i hjemmeplejen leverer i gennemsnit 850 timer hos borgerne. Derfor ganges antal borgere, som er blevet fysisk stærkere med 75 timer. Dette tal deles med 850.

                      148 borgere bliver fysisk stærkere

                      Med Rehab-træning vil ca 148 af de borgere, som gennemfører træningen, få en bedre fysik og dermed kunne blive mere selvhjulne og leve et mere frit liv.


                      Ca. 70 procent af de borgere, som starter i Rehab-træning, gennemfører forløbet. Borgernes fysiske formåen screenes før træningsopstart og derefter hver 4. uge indtil forløbet er slut efter 12 uger.

                      11.132 færre timer årligt

                      Efterspørgslen på pleje kan falde ca. 11.132 timer/år, hvis kommunen træner med 30 procent af de borgere, som modtager pleje.


                      Hvis Frederikssund kommune ansætter 3 trænere, vil de kunne gennemføre træning med cirka 148 borgere. Den gennemsnitlige reduktion i pleje er 75 timers pleje, og derfor vil der være behov for mindre hjemmehjælp svarende til 11.132 timer.

                      3,8 mio. kr. sparet årligt

                      Med 3 hjemmetrænere vil et overslag på den økonomiske gevinst være 3,8 mio. Dkk/år. Dette svarer til 11.132 færre hjemmeplejetimer fratrukket medarbejderomkostninger og licens. Denne besparelse øges på grund af den demografiske udvikling.


                      Nettobesparelsen regnes ud med en gennemsnitlig pris pr. SOSU time på 500 dkk. Denne besparelse fratrækkes udgifter til licens og løn.

                      Perspektiv

                      Når hjemmetræning med 30 procent af borgerne, som modtager pleje, er velimplementeret, er det DigiRehabs anbefaling, at indsatsen skal skaleres op til, at man årligt kan træne med 50% af hjemmeplejemodtagerne.

                      Når man samtidig tager den demografiske udvikling i betragtning, vil det i 2030 betyde, at trænerteamet består af 7 trænere, som årligt kan træne med 75 borgere hver.

                      Jo mere kommunen sætter ind med forebyggende og vedligeholdende indsatser, desto flere ressourcer kan frigøres til andre opgaver

                      Hent effektrapporten for Frederikssund kommune

                       Forventet DigiRehab effekt i Furesø kommune

                       Velkommen til DigiRehabs Effektberegner. Her kan du blive klogere på, hvad effekten af DigiRehab træning vil være i din kommune.

                       Beregningerne er baseret på tal fra Danmarks Statistik, data fra en række kommuners omsorgssystemer og data, som DigiRehab har indsamlet via mere end 15.000 træningsforløb hos +35 danske kommuner.

                       Behov for 10 færre social- og sundhedsmedarbejdere

                       Rehab-træning reducerer plejebehovet svarende til 10 medarbejdere i løbet af det første år.


                       Når borgerne bliver mere selvhjulpne pga. øget muskelstyrke, falder behovet for hjemmepleje. I gennemsnit falder efterspørgslen med 75 timer/år pr borger, der gennemfører et træningsprogram.
                       En Social- og Sundhedsmedarbejder i hjemmeplejen leverer i gennemsnit 850 timer hos borgerne. Derfor ganges antal borgere, som er blevet fysisk stærkere med 75 timer. Dette tal deles med 850.

                       114 borgere bliver fysisk stærkere

                       Med Rehab-træning vil ca 114 af de borgere, som gennemfører træningen, få en bedre fysik og dermed kunne blive mere selvhjulne og leve et mere frit liv.


                       Ca. 70 procent af de borgere, som starter i Rehab-træning, gennemfører forløbet. Borgernes fysiske formåen screenes før træningsopstart og derefter hver 4. uge indtil forløbet er slut efter 12 uger.

                       8.541 færre timer årligt

                       Efterspørgslen på pleje kan falde ca. 8.541 timer/år, hvis kommunen træner med 30 procent af de borgere, som modtager pleje.


                       Hvis Furesø kommune ansætter 2 trænere, vil de kunne gennemføre træning med cirka 114 borgere. Den gennemsnitlige reduktion i pleje er 75 timers pleje, og derfor vil der være behov for mindre hjemmehjælp svarende til 8.541 timer.

                       2,9 mio. kr. sparet årligt

                       Med 2 hjemmetrænere vil et overslag på den økonomiske gevinst være 2,9 mio. Dkk/år. Dette svarer til 8.541 færre hjemmeplejetimer fratrukket medarbejderomkostninger og licens. Denne besparelse øges på grund af den demografiske udvikling.


                       Nettobesparelsen regnes ud med en gennemsnitlig pris pr. SOSU time på 500 dkk. Denne besparelse fratrækkes udgifter til licens og løn.

                       Perspektiv

                       Når hjemmetræning med 30 procent af borgerne, som modtager pleje, er velimplementeret, er det DigiRehabs anbefaling, at indsatsen skal skaleres op til, at man årligt kan træne med 50% af hjemmeplejemodtagerne.

                       Når man samtidig tager den demografiske udvikling i betragtning, vil det i 2030 betyde, at trænerteamet består af 5 trænere, som årligt kan træne med 75 borgere hver.

                       Jo mere kommunen sætter ind med forebyggende og vedligeholdende indsatser, desto flere ressourcer kan frigøres til andre opgaver

                       Hent effektrapporten for Furesø kommune

                        Forventet DigiRehab effekt i Faaborg-Midtfyn kommune

                        Velkommen til DigiRehabs Effektberegner. Her kan du blive klogere på, hvad effekten af DigiRehab træning vil være i din kommune.

                        Beregningerne er baseret på tal fra Danmarks Statistik, data fra en række kommuners omsorgssystemer og data, som DigiRehab har indsamlet via mere end 15.000 træningsforløb hos +35 danske kommuner.

                        Behov for 13 færre social- og sundhedsmedarbejdere

                        Rehab-træning reducerer plejebehovet svarende til 13 medarbejdere i løbet af det første år.


                        Når borgerne bliver mere selvhjulpne pga. øget muskelstyrke, falder behovet for hjemmepleje. I gennemsnit falder efterspørgslen med 75 timer/år pr borger, der gennemfører et træningsprogram.
                        En Social- og Sundhedsmedarbejder i hjemmeplejen leverer i gennemsnit 850 timer hos borgerne. Derfor ganges antal borgere, som er blevet fysisk stærkere med 75 timer. Dette tal deles med 850.

                        145 borgere bliver fysisk stærkere

                        Med Rehab-træning vil ca 145 af de borgere, som gennemfører træningen, få en bedre fysik og dermed kunne blive mere selvhjulne og leve et mere frit liv.


                        Ca. 70 procent af de borgere, som starter i Rehab-træning, gennemfører forløbet. Borgernes fysiske formåen screenes før træningsopstart og derefter hver 4. uge indtil forløbet er slut efter 12 uger.

                        10.844 færre timer årligt

                        Efterspørgslen på pleje kan falde ca. 10.844 timer/år, hvis kommunen træner med 30 procent af de borgere, som modtager pleje.


                        Hvis Faaborg-Midtfyn kommune ansætter 3 trænere, vil de kunne gennemføre træning med cirka 145 borgere. Den gennemsnitlige reduktion i pleje er 75 timers pleje, og derfor vil der være behov for mindre hjemmehjælp svarende til 10.844 timer.

                        3,7 mio. kr. sparet årligt

                        Med 3 hjemmetrænere vil et overslag på den økonomiske gevinst være 3,7 mio. Dkk/år. Dette svarer til 10.844 færre hjemmeplejetimer fratrukket medarbejderomkostninger og licens. Denne besparelse øges på grund af den demografiske udvikling.


                        Nettobesparelsen regnes ud med en gennemsnitlig pris pr. SOSU time på 500 dkk. Denne besparelse fratrækkes udgifter til licens og løn.

                        Perspektiv

                        Når hjemmetræning med 30 procent af borgerne, som modtager pleje, er velimplementeret, er det DigiRehabs anbefaling, at indsatsen skal skaleres op til, at man årligt kan træne med 50% af hjemmeplejemodtagerne.

                        Når man samtidig tager den demografiske udvikling i betragtning, vil det i 2030 betyde, at trænerteamet består af 6 trænere, som årligt kan træne med 75 borgere hver.

                        Jo mere kommunen sætter ind med forebyggende og vedligeholdende indsatser, desto flere ressourcer kan frigøres til andre opgaver

                        Hent effektrapporten for Faaborg-Midtfyn kommune

                         Forventet DigiRehab effekt i Gentofte kommune

                         Velkommen til DigiRehabs Effektberegner. Her kan du blive klogere på, hvad effekten af DigiRehab træning vil være i din kommune.

                         Beregningerne er baseret på tal fra Danmarks Statistik, data fra en række kommuners omsorgssystemer og data, som DigiRehab har indsamlet via mere end 15.000 træningsforløb hos +35 danske kommuner.

                         Behov for 12 færre social- og sundhedsmedarbejdere

                         Rehab-træning reducerer plejebehovet svarende til 12 medarbejdere i løbet af det første år.


                         Når borgerne bliver mere selvhjulpne pga. øget muskelstyrke, falder behovet for hjemmepleje. I gennemsnit falder efterspørgslen med 75 timer/år pr borger, der gennemfører et træningsprogram.
                         En Social- og Sundhedsmedarbejder i hjemmeplejen leverer i gennemsnit 850 timer hos borgerne. Derfor ganges antal borgere, som er blevet fysisk stærkere med 75 timer. Dette tal deles med 850.

                         133 borgere bliver fysisk stærkere

                         Med Rehab-træning vil ca 133 af de borgere, som gennemfører træningen, få en bedre fysik og dermed kunne blive mere selvhjulne og leve et mere frit liv.


                         Ca. 70 procent af de borgere, som starter i Rehab-træning, gennemfører forløbet. Borgernes fysiske formåen screenes før træningsopstart og derefter hver 4. uge indtil forløbet er slut efter 12 uger.

                         9.968 færre timer årligt

                         Efterspørgslen på pleje kan falde ca. 9.968 timer/år, hvis kommunen træner med 30 procent af de borgere, som modtager pleje.


                         Hvis Gentofte kommune ansætter 3 trænere, vil de kunne gennemføre træning med cirka 133 borgere. Den gennemsnitlige reduktion i pleje er 75 timers pleje, og derfor vil der være behov for mindre hjemmehjælp svarende til 9.968 timer.

                         3,4 mio. kr. sparet årligt

                         Med 3 hjemmetrænere vil et overslag på den økonomiske gevinst være 3,4 mio. Dkk/år. Dette svarer til 9.968 færre hjemmeplejetimer fratrukket medarbejderomkostninger og licens. Denne besparelse øges på grund af den demografiske udvikling.


                         Nettobesparelsen regnes ud med en gennemsnitlig pris pr. SOSU time på 500 dkk. Denne besparelse fratrækkes udgifter til licens og løn.

                         Perspektiv

                         Når hjemmetræning med 30 procent af borgerne, som modtager pleje, er velimplementeret, er det DigiRehabs anbefaling, at indsatsen skal skaleres op til, at man årligt kan træne med 50% af hjemmeplejemodtagerne.

                         Når man samtidig tager den demografiske udvikling i betragtning, vil det i 2030 betyde, at trænerteamet består af 6 trænere, som årligt kan træne med 75 borgere hver.

                         Jo mere kommunen sætter ind med forebyggende og vedligeholdende indsatser, desto flere ressourcer kan frigøres til andre opgaver

                         Hent effektrapporten for Gentofte kommune

                          Forventet DigiRehab effekt i Gladsaxe kommune

                          Velkommen til DigiRehabs Effektberegner. Her kan du blive klogere på, hvad effekten af DigiRehab træning vil være i din kommune.

                          Beregningerne er baseret på tal fra Danmarks Statistik, data fra en række kommuners omsorgssystemer og data, som DigiRehab har indsamlet via mere end 15.000 træningsforløb hos +35 danske kommuner.

                          Behov for 11 færre social- og sundhedsmedarbejdere

                          Rehab-træning reducerer plejebehovet svarende til 11 medarbejdere i løbet af det første år.


                          Når borgerne bliver mere selvhjulpne pga. øget muskelstyrke, falder behovet for hjemmepleje. I gennemsnit falder efterspørgslen med 75 timer/år pr borger, der gennemfører et træningsprogram.
                          En Social- og Sundhedsmedarbejder i hjemmeplejen leverer i gennemsnit 850 timer hos borgerne. Derfor ganges antal borgere, som er blevet fysisk stærkere med 75 timer. Dette tal deles med 850.

                          127 borgere bliver fysisk stærkere

                          Med Rehab-træning vil ca 127 af de borgere, som gennemfører træningen, få en bedre fysik og dermed kunne blive mere selvhjulne og leve et mere frit liv.


                          Ca. 70 procent af de borgere, som starter i Rehab-træning, gennemfører forløbet. Borgernes fysiske formåen screenes før træningsopstart og derefter hver 4. uge indtil forløbet er slut efter 12 uger.

                          9.529 færre timer årligt

                          Efterspørgslen på pleje kan falde ca. 9.529 timer/år, hvis kommunen træner med 30 procent af de borgere, som modtager pleje.


                          Hvis Gladsaxe kommune ansætter 3 trænere, vil de kunne gennemføre træning med cirka 127 borgere. Den gennemsnitlige reduktion i pleje er 75 timers pleje, og derfor vil der være behov for mindre hjemmehjælp svarende til 9.529 timer.

                          3,3 mio. kr. sparet årligt

                          Med 3 hjemmetrænere vil et overslag på den økonomiske gevinst være 3,3 mio. Dkk/år. Dette svarer til 9.529 færre hjemmeplejetimer fratrukket medarbejderomkostninger og licens. Denne besparelse øges på grund af den demografiske udvikling.


                          Nettobesparelsen regnes ud med en gennemsnitlig pris pr. SOSU time på 500 dkk. Denne besparelse fratrækkes udgifter til licens og løn.

                          Perspektiv

                          Når hjemmetræning med 30 procent af borgerne, som modtager pleje, er velimplementeret, er det DigiRehabs anbefaling, at indsatsen skal skaleres op til, at man årligt kan træne med 50% af hjemmeplejemodtagerne.

                          Når man samtidig tager den demografiske udvikling i betragtning, vil det i 2030 betyde, at trænerteamet består af 5 trænere, som årligt kan træne med 75 borgere hver.

                          Jo mere kommunen sætter ind med forebyggende og vedligeholdende indsatser, desto flere ressourcer kan frigøres til andre opgaver

                          Hent effektrapporten for Gladsaxe kommune

                           Forventet DigiRehab effekt i Glostrup kommune

                           Velkommen til DigiRehabs Effektberegner. Her kan du blive klogere på, hvad effekten af DigiRehab træning vil være i din kommune.

                           Beregningerne er baseret på tal fra Danmarks Statistik, data fra en række kommuners omsorgssystemer og data, som DigiRehab har indsamlet via mere end 15.000 træningsforløb hos +35 danske kommuner.

                           Behov for 4 færre social- og sundhedsmedarbejdere

                           Rehab-træning reducerer plejebehovet svarende til 4 medarbejdere i løbet af det første år.


                           Når borgerne bliver mere selvhjulpne pga. øget muskelstyrke, falder behovet for hjemmepleje. I gennemsnit falder efterspørgslen med 75 timer/år pr borger, der gennemfører et træningsprogram.
                           En Social- og Sundhedsmedarbejder i hjemmeplejen leverer i gennemsnit 850 timer hos borgerne. Derfor ganges antal borgere, som er blevet fysisk stærkere med 75 timer. Dette tal deles med 850.

                           50 borgere bliver fysisk stærkere

                           Med Rehab-træning vil ca 50 af de borgere, som gennemfører træningen, få en bedre fysik og dermed kunne blive mere selvhjulne og leve et mere frit liv.


                           Ca. 70 procent af de borgere, som starter i Rehab-træning, gennemfører forløbet. Borgernes fysiske formåen screenes før træningsopstart og derefter hver 4. uge indtil forløbet er slut efter 12 uger.

                           3.771 færre timer årligt

                           Efterspørgslen på pleje kan falde ca. 3.771 timer/år, hvis kommunen træner med 30 procent af de borgere, som modtager pleje.


                           Hvis Glostrup kommune ansætter 1 trænere, vil de kunne gennemføre træning med cirka 50 borgere. Den gennemsnitlige reduktion i pleje er 75 timers pleje, og derfor vil der være behov for mindre hjemmehjælp svarende til 3.771 timer.

                           1,3 mio. kr. sparet årligt

                           Med 1 hjemmetrænere vil et overslag på den økonomiske gevinst være 1,3 mio. Dkk/år. Dette svarer til 3.771 færre hjemmeplejetimer fratrukket medarbejderomkostninger og licens. Denne besparelse øges på grund af den demografiske udvikling.


                           Nettobesparelsen regnes ud med en gennemsnitlig pris pr. SOSU time på 500 dkk. Denne besparelse fratrækkes udgifter til licens og løn.

                           Perspektiv

                           Når hjemmetræning med 30 procent af borgerne, som modtager pleje, er velimplementeret, er det DigiRehabs anbefaling, at indsatsen skal skaleres op til, at man årligt kan træne med 50% af hjemmeplejemodtagerne.

                           Når man samtidig tager den demografiske udvikling i betragtning, vil det i 2030 betyde, at trænerteamet består af 2 trænere, som årligt kan træne med 75 borgere hver.

                           Jo mere kommunen sætter ind med forebyggende og vedligeholdende indsatser, desto flere ressourcer kan frigøres til andre opgaver

                           Hent effektrapporten for Glostrup kommune

                            Forventet DigiRehab effekt i Greve kommune

                            Velkommen til DigiRehabs Effektberegner. Her kan du blive klogere på, hvad effekten af DigiRehab træning vil være i din kommune.

                            Beregningerne er baseret på tal fra Danmarks Statistik, data fra en række kommuners omsorgssystemer og data, som DigiRehab har indsamlet via mere end 15.000 træningsforløb hos +35 danske kommuner.

                            Behov for 12 færre social- og sundhedsmedarbejdere

                            Rehab-træning reducerer plejebehovet svarende til 12 medarbejdere i løbet af det første år.


                            Når borgerne bliver mere selvhjulpne pga. øget muskelstyrke, falder behovet for hjemmepleje. I gennemsnit falder efterspørgslen med 75 timer/år pr borger, der gennemfører et træningsprogram.
                            En Social- og Sundhedsmedarbejder i hjemmeplejen leverer i gennemsnit 850 timer hos borgerne. Derfor ganges antal borgere, som er blevet fysisk stærkere med 75 timer. Dette tal deles med 850.

                            131 borgere bliver fysisk stærkere

                            Med Rehab-træning vil ca 131 af de borgere, som gennemfører træningen, få en bedre fysik og dermed kunne blive mere selvhjulne og leve et mere frit liv.


                            Ca. 70 procent af de borgere, som starter i Rehab-træning, gennemfører forløbet. Borgernes fysiske formåen screenes før træningsopstart og derefter hver 4. uge indtil forløbet er slut efter 12 uger.

                            9.798 færre timer årligt

                            Efterspørgslen på pleje kan falde ca. 9.798 timer/år, hvis kommunen træner med 30 procent af de borgere, som modtager pleje.


                            Hvis Greve kommune ansætter 3 trænere, vil de kunne gennemføre træning med cirka 131 borgere. Den gennemsnitlige reduktion i pleje er 75 timers pleje, og derfor vil der være behov for mindre hjemmehjælp svarende til 9.798 timer.

                            3,4 mio. kr. sparet årligt

                            Med 3 hjemmetrænere vil et overslag på den økonomiske gevinst være 3,4 mio. Dkk/år. Dette svarer til 9.798 færre hjemmeplejetimer fratrukket medarbejderomkostninger og licens. Denne besparelse øges på grund af den demografiske udvikling.


                            Nettobesparelsen regnes ud med en gennemsnitlig pris pr. SOSU time på 500 dkk. Denne besparelse fratrækkes udgifter til licens og løn.

                            Perspektiv

                            Når hjemmetræning med 30 procent af borgerne, som modtager pleje, er velimplementeret, er det DigiRehabs anbefaling, at indsatsen skal skaleres op til, at man årligt kan træne med 50% af hjemmeplejemodtagerne.

                            Når man samtidig tager den demografiske udvikling i betragtning, vil det i 2030 betyde, at trænerteamet består af 6 trænere, som årligt kan træne med 75 borgere hver.

                            Jo mere kommunen sætter ind med forebyggende og vedligeholdende indsatser, desto flere ressourcer kan frigøres til andre opgaver

                            Hent effektrapporten for Greve kommune

                             Forventet DigiRehab effekt i Gribskov kommune

                             Velkommen til DigiRehabs Effektberegner. Her kan du blive klogere på, hvad effekten af DigiRehab træning vil være i din kommune.

                             Beregningerne er baseret på tal fra Danmarks Statistik, data fra en række kommuners omsorgssystemer og data, som DigiRehab har indsamlet via mere end 15.000 træningsforløb hos +35 danske kommuner.

                             Behov for 10 færre social- og sundhedsmedarbejdere

                             Rehab-træning reducerer plejebehovet svarende til 10 medarbejdere i løbet af det første år.


                             Når borgerne bliver mere selvhjulpne pga. øget muskelstyrke, falder behovet for hjemmepleje. I gennemsnit falder efterspørgslen med 75 timer/år pr borger, der gennemfører et træningsprogram.
                             En Social- og Sundhedsmedarbejder i hjemmeplejen leverer i gennemsnit 850 timer hos borgerne. Derfor ganges antal borgere, som er blevet fysisk stærkere med 75 timer. Dette tal deles med 850.

                             113 borgere bliver fysisk stærkere

                             Med Rehab-træning vil ca 113 af de borgere, som gennemfører træningen, få en bedre fysik og dermed kunne blive mere selvhjulne og leve et mere frit liv.


                             Ca. 70 procent af de borgere, som starter i Rehab-træning, gennemfører forløbet. Borgernes fysiske formåen screenes før træningsopstart og derefter hver 4. uge indtil forløbet er slut efter 12 uger.

                             8.450 færre timer årligt

                             Efterspørgslen på pleje kan falde ca. 8.450 timer/år, hvis kommunen træner med 30 procent af de borgere, som modtager pleje.


                             Hvis Gribskov kommune ansætter 2 trænere, vil de kunne gennemføre træning med cirka 113 borgere. Den gennemsnitlige reduktion i pleje er 75 timers pleje, og derfor vil der være behov for mindre hjemmehjælp svarende til 8.450 timer.

                             2,9 mio. kr. sparet årligt

                             Med 2 hjemmetrænere vil et overslag på den økonomiske gevinst være 2,9 mio. Dkk/år. Dette svarer til 8.450 færre hjemmeplejetimer fratrukket medarbejderomkostninger og licens. Denne besparelse øges på grund af den demografiske udvikling.


                             Nettobesparelsen regnes ud med en gennemsnitlig pris pr. SOSU time på 500 dkk. Denne besparelse fratrækkes udgifter til licens og løn.

                             Perspektiv

                             Når hjemmetræning med 30 procent af borgerne, som modtager pleje, er velimplementeret, er det DigiRehabs anbefaling, at indsatsen skal skaleres op til, at man årligt kan træne med 50% af hjemmeplejemodtagerne.

                             Når man samtidig tager den demografiske udvikling i betragtning, vil det i 2030 betyde, at trænerteamet består af 6 trænere, som årligt kan træne med 75 borgere hver.

                             Jo mere kommunen sætter ind med forebyggende og vedligeholdende indsatser, desto flere ressourcer kan frigøres til andre opgaver

                             Hent effektrapporten for Gribskov kommune

                              Forventet DigiRehab effekt i Guldborgsund kommune

                              Velkommen til DigiRehabs Effektberegner. Her kan du blive klogere på, hvad effekten af DigiRehab træning vil være i din kommune.

                              Beregningerne er baseret på tal fra Danmarks Statistik, data fra en række kommuners omsorgssystemer og data, som DigiRehab har indsamlet via mere end 15.000 træningsforløb hos +35 danske kommuner.

                              Behov for 18 færre social- og sundhedsmedarbejdere

                              Rehab-træning reducerer plejebehovet svarende til 18 medarbejdere i løbet af det første år.


                              Når borgerne bliver mere selvhjulpne pga. øget muskelstyrke, falder behovet for hjemmepleje. I gennemsnit falder efterspørgslen med 75 timer/år pr borger, der gennemfører et træningsprogram.
                              En Social- og Sundhedsmedarbejder i hjemmeplejen leverer i gennemsnit 850 timer hos borgerne. Derfor ganges antal borgere, som er blevet fysisk stærkere med 75 timer. Dette tal deles med 850.

                              201 borgere bliver fysisk stærkere

                              Med Rehab-træning vil ca 201 af de borgere, som gennemfører træningen, få en bedre fysik og dermed kunne blive mere selvhjulne og leve et mere frit liv.


                              Ca. 70 procent af de borgere, som starter i Rehab-træning, gennemfører forløbet. Borgernes fysiske formåen screenes før træningsopstart og derefter hver 4. uge indtil forløbet er slut efter 12 uger.

                              15.068 færre timer årligt

                              Efterspørgslen på pleje kan falde ca. 15.068 timer/år, hvis kommunen træner med 30 procent af de borgere, som modtager pleje.


                              Hvis Guldborgsund kommune ansætter 4 trænere, vil de kunne gennemføre træning med cirka 201 borgere. Den gennemsnitlige reduktion i pleje er 75 timers pleje, og derfor vil der være behov for mindre hjemmehjælp svarende til 15.068 timer.

                              5,2 mio. kr. sparet årligt

                              Med 4 hjemmetrænere vil et overslag på den økonomiske gevinst være 5,2 mio. Dkk/år. Dette svarer til 15.068 færre hjemmeplejetimer fratrukket medarbejderomkostninger og licens. Denne besparelse øges på grund af den demografiske udvikling.


                              Nettobesparelsen regnes ud med en gennemsnitlig pris pr. SOSU time på 500 dkk. Denne besparelse fratrækkes udgifter til licens og løn.

                              Perspektiv

                              Når hjemmetræning med 30 procent af borgerne, som modtager pleje, er velimplementeret, er det DigiRehabs anbefaling, at indsatsen skal skaleres op til, at man årligt kan træne med 50% af hjemmeplejemodtagerne.

                              Når man samtidig tager den demografiske udvikling i betragtning, vil det i 2030 betyde, at trænerteamet består af 9 trænere, som årligt kan træne med 75 borgere hver.

                              Jo mere kommunen sætter ind med forebyggende og vedligeholdende indsatser, desto flere ressourcer kan frigøres til andre opgaver

                              Hent effektrapporten for Guldborgsund kommune

                               Forventet DigiRehab effekt i Haderslev kommune

                               Velkommen til DigiRehabs Effektberegner. Her kan du blive klogere på, hvad effekten af DigiRehab træning vil være i din kommune.

                               Beregningerne er baseret på tal fra Danmarks Statistik, data fra en række kommuners omsorgssystemer og data, som DigiRehab har indsamlet via mere end 15.000 træningsforløb hos +35 danske kommuner.

                               Behov for 16 færre social- og sundhedsmedarbejdere

                               Rehab-træning reducerer plejebehovet svarende til 16 medarbejdere i løbet af det første år.


                               Når borgerne bliver mere selvhjulpne pga. øget muskelstyrke, falder behovet for hjemmepleje. I gennemsnit falder efterspørgslen med 75 timer/år pr borger, der gennemfører et træningsprogram.
                               En Social- og Sundhedsmedarbejder i hjemmeplejen leverer i gennemsnit 850 timer hos borgerne. Derfor ganges antal borgere, som er blevet fysisk stærkere med 75 timer. Dette tal deles med 850.

                               179 borgere bliver fysisk stærkere

                               Med Rehab-træning vil ca 179 af de borgere, som gennemfører træningen, få en bedre fysik og dermed kunne blive mere selvhjulne og leve et mere frit liv.


                               Ca. 70 procent af de borgere, som starter i Rehab-træning, gennemfører forløbet. Borgernes fysiske formåen screenes før træningsopstart og derefter hver 4. uge indtil forløbet er slut efter 12 uger.

                               13.408 færre timer årligt

                               Efterspørgslen på pleje kan falde ca. 13.408 timer/år, hvis kommunen træner med 30 procent af de borgere, som modtager pleje.


                               Hvis Haderslev kommune ansætter 4 trænere, vil de kunne gennemføre træning med cirka 179 borgere. Den gennemsnitlige reduktion i pleje er 75 timers pleje, og derfor vil der være behov for mindre hjemmehjælp svarende til 13.408 timer.

                               4,6 mio. kr. sparet årligt

                               Med 4 hjemmetrænere vil et overslag på den økonomiske gevinst være 4,6 mio. Dkk/år. Dette svarer til 13.408 færre hjemmeplejetimer fratrukket medarbejderomkostninger og licens. Denne besparelse øges på grund af den demografiske udvikling.


                               Nettobesparelsen regnes ud med en gennemsnitlig pris pr. SOSU time på 500 dkk. Denne besparelse fratrækkes udgifter til licens og løn.

                               Perspektiv

                               Når hjemmetræning med 30 procent af borgerne, som modtager pleje, er velimplementeret, er det DigiRehabs anbefaling, at indsatsen skal skaleres op til, at man årligt kan træne med 50% af hjemmeplejemodtagerne.

                               Når man samtidig tager den demografiske udvikling i betragtning, vil det i 2030 betyde, at trænerteamet består af 8 trænere, som årligt kan træne med 75 borgere hver.

                               Jo mere kommunen sætter ind med forebyggende og vedligeholdende indsatser, desto flere ressourcer kan frigøres til andre opgaver

                               Hent effektrapporten for Haderslev kommune

                                Forventet DigiRehab effekt i Halsnæs kommune

                                Velkommen til DigiRehabs Effektberegner. Her kan du blive klogere på, hvad effekten af DigiRehab træning vil være i din kommune.

                                Beregningerne er baseret på tal fra Danmarks Statistik, data fra en række kommuners omsorgssystemer og data, som DigiRehab har indsamlet via mere end 15.000 træningsforløb hos +35 danske kommuner.

                                Behov for 8 færre social- og sundhedsmedarbejdere

                                Rehab-træning reducerer plejebehovet svarende til 8 medarbejdere i løbet af det første år.


                                Når borgerne bliver mere selvhjulpne pga. øget muskelstyrke, falder behovet for hjemmepleje. I gennemsnit falder efterspørgslen med 75 timer/år pr borger, der gennemfører et træningsprogram.
                                En Social- og Sundhedsmedarbejder i hjemmeplejen leverer i gennemsnit 850 timer hos borgerne. Derfor ganges antal borgere, som er blevet fysisk stærkere med 75 timer. Dette tal deles med 850.

                                88 borgere bliver fysisk stærkere

                                Med Rehab-træning vil ca 88 af de borgere, som gennemfører træningen, få en bedre fysik og dermed kunne blive mere selvhjulne og leve et mere frit liv.


                                Ca. 70 procent af de borgere, som starter i Rehab-træning, gennemfører forløbet. Borgernes fysiske formåen screenes før træningsopstart og derefter hver 4. uge indtil forløbet er slut efter 12 uger.

                                6.615 færre timer årligt

                                Efterspørgslen på pleje kan falde ca. 6.615 timer/år, hvis kommunen træner med 30 procent af de borgere, som modtager pleje.


                                Hvis Halsnæs kommune ansætter 2 trænere, vil de kunne gennemføre træning med cirka 88 borgere. Den gennemsnitlige reduktion i pleje er 75 timers pleje, og derfor vil der være behov for mindre hjemmehjælp svarende til 6.615 timer.

                                2,3 mio. kr. sparet årligt

                                Med 2 hjemmetrænere vil et overslag på den økonomiske gevinst være 2,3 mio. Dkk/år. Dette svarer til 6.615 færre hjemmeplejetimer fratrukket medarbejderomkostninger og licens. Denne besparelse øges på grund af den demografiske udvikling.


                                Nettobesparelsen regnes ud med en gennemsnitlig pris pr. SOSU time på 500 dkk. Denne besparelse fratrækkes udgifter til licens og løn.

                                Perspektiv

                                Når hjemmetræning med 30 procent af borgerne, som modtager pleje, er velimplementeret, er det DigiRehabs anbefaling, at indsatsen skal skaleres op til, at man årligt kan træne med 50% af hjemmeplejemodtagerne.

                                Når man samtidig tager den demografiske udvikling i betragtning, vil det i 2030 betyde, at trænerteamet består af 5 trænere, som årligt kan træne med 75 borgere hver.

                                Jo mere kommunen sætter ind med forebyggende og vedligeholdende indsatser, desto flere ressourcer kan frigøres til andre opgaver

                                Hent effektrapporten for Halsnæs kommune

                                 Forventet DigiRehab effekt i Hedensted kommune

                                 Velkommen til DigiRehabs Effektberegner. Her kan du blive klogere på, hvad effekten af DigiRehab træning vil være i din kommune.

                                 Beregningerne er baseret på tal fra Danmarks Statistik, data fra en række kommuners omsorgssystemer og data, som DigiRehab har indsamlet via mere end 15.000 træningsforløb hos +35 danske kommuner.

                                 Behov for 8 færre social- og sundhedsmedarbejdere

                                 Rehab-træning reducerer plejebehovet svarende til 8 medarbejdere i løbet af det første år.


                                 Når borgerne bliver mere selvhjulpne pga. øget muskelstyrke, falder behovet for hjemmepleje. I gennemsnit falder efterspørgslen med 75 timer/år pr borger, der gennemfører et træningsprogram.
                                 En Social- og Sundhedsmedarbejder i hjemmeplejen leverer i gennemsnit 850 timer hos borgerne. Derfor ganges antal borgere, som er blevet fysisk stærkere med 75 timer. Dette tal deles med 850.

                                 88 borgere bliver fysisk stærkere

                                 Med Rehab-træning vil ca 88 af de borgere, som gennemfører træningen, få en bedre fysik og dermed kunne blive mere selvhjulne og leve et mere frit liv.


                                 Ca. 70 procent af de borgere, som starter i Rehab-træning, gennemfører forløbet. Borgernes fysiske formåen screenes før træningsopstart og derefter hver 4. uge indtil forløbet er slut efter 12 uger.

                                 6.618 færre timer årligt

                                 Efterspørgslen på pleje kan falde ca. 6.618 timer/år, hvis kommunen træner med 30 procent af de borgere, som modtager pleje.


                                 Hvis Hedensted kommune ansætter 2 trænere, vil de kunne gennemføre træning med cirka 88 borgere. Den gennemsnitlige reduktion i pleje er 75 timers pleje, og derfor vil der være behov for mindre hjemmehjælp svarende til 6.618 timer.

                                 2,3 mio. kr. sparet årligt

                                 Med 2 hjemmetrænere vil et overslag på den økonomiske gevinst være 2,3 mio. Dkk/år. Dette svarer til 6.618 færre hjemmeplejetimer fratrukket medarbejderomkostninger og licens. Denne besparelse øges på grund af den demografiske udvikling.


                                 Nettobesparelsen regnes ud med en gennemsnitlig pris pr. SOSU time på 500 dkk. Denne besparelse fratrækkes udgifter til licens og løn.

                                 Perspektiv

                                 Når hjemmetræning med 30 procent af borgerne, som modtager pleje, er velimplementeret, er det DigiRehabs anbefaling, at indsatsen skal skaleres op til, at man årligt kan træne med 50% af hjemmeplejemodtagerne.

                                 Når man samtidig tager den demografiske udvikling i betragtning, vil det i 2030 betyde, at trænerteamet består af 4 trænere, som årligt kan træne med 75 borgere hver.

                                 Jo mere kommunen sætter ind med forebyggende og vedligeholdende indsatser, desto flere ressourcer kan frigøres til andre opgaver

                                 Hent effektrapporten for Hedensted kommune

                                  Forventet DigiRehab effekt i Helsingør kommune

                                  Velkommen til DigiRehabs Effektberegner. Her kan du blive klogere på, hvad effekten af DigiRehab træning vil være i din kommune.

                                  Beregningerne er baseret på tal fra Danmarks Statistik, data fra en række kommuners omsorgssystemer og data, som DigiRehab har indsamlet via mere end 15.000 træningsforløb hos +35 danske kommuner.

                                  Behov for 15 færre social- og sundhedsmedarbejdere

                                  Rehab-træning reducerer plejebehovet svarende til 15 medarbejdere i løbet af det første år.


                                  Når borgerne bliver mere selvhjulpne pga. øget muskelstyrke, falder behovet for hjemmepleje. I gennemsnit falder efterspørgslen med 75 timer/år pr borger, der gennemfører et træningsprogram.
                                  En Social- og Sundhedsmedarbejder i hjemmeplejen leverer i gennemsnit 850 timer hos borgerne. Derfor ganges antal borgere, som er blevet fysisk stærkere med 75 timer. Dette tal deles med 850.

                                  171 borgere bliver fysisk stærkere

                                  Med Rehab-træning vil ca 171 af de borgere, som gennemfører træningen, få en bedre fysik og dermed kunne blive mere selvhjulne og leve et mere frit liv.


                                  Ca. 70 procent af de borgere, som starter i Rehab-træning, gennemfører forløbet. Borgernes fysiske formåen screenes før træningsopstart og derefter hver 4. uge indtil forløbet er slut efter 12 uger.

                                  12.861 færre timer årligt

                                  Efterspørgslen på pleje kan falde ca. 12.861 timer/år, hvis kommunen træner med 30 procent af de borgere, som modtager pleje.


                                  Hvis Helsingør kommune ansætter 3 trænere, vil de kunne gennemføre træning med cirka 171 borgere. Den gennemsnitlige reduktion i pleje er 75 timers pleje, og derfor vil der være behov for mindre hjemmehjælp svarende til 12.861 timer.

                                  4,4 mio. kr. sparet årligt

                                  Med 3 hjemmetrænere vil et overslag på den økonomiske gevinst være 4,4 mio. Dkk/år. Dette svarer til 12.861 færre hjemmeplejetimer fratrukket medarbejderomkostninger og licens. Denne besparelse øges på grund af den demografiske udvikling.


                                  Nettobesparelsen regnes ud med en gennemsnitlig pris pr. SOSU time på 500 dkk. Denne besparelse fratrækkes udgifter til licens og løn.

                                  Perspektiv

                                  Når hjemmetræning med 30 procent af borgerne, som modtager pleje, er velimplementeret, er det DigiRehabs anbefaling, at indsatsen skal skaleres op til, at man årligt kan træne med 50% af hjemmeplejemodtagerne.

                                  Når man samtidig tager den demografiske udvikling i betragtning, vil det i 2030 betyde, at trænerteamet består af 8 trænere, som årligt kan træne med 75 borgere hver.

                                  Jo mere kommunen sætter ind med forebyggende og vedligeholdende indsatser, desto flere ressourcer kan frigøres til andre opgaver

                                  Hent effektrapporten for Helsingør kommune

                                   Forventet DigiRehab effekt i Herlev kommune

                                   Velkommen til DigiRehabs Effektberegner. Her kan du blive klogere på, hvad effekten af DigiRehab træning vil være i din kommune.

                                   Beregningerne er baseret på tal fra Danmarks Statistik, data fra en række kommuners omsorgssystemer og data, som DigiRehab har indsamlet via mere end 15.000 træningsforløb hos +35 danske kommuner.

                                   Behov for 6 færre social- og sundhedsmedarbejdere

                                   Rehab-træning reducerer plejebehovet svarende til 6 medarbejdere i løbet af det første år.


                                   Når borgerne bliver mere selvhjulpne pga. øget muskelstyrke, falder behovet for hjemmepleje. I gennemsnit falder efterspørgslen med 75 timer/år pr borger, der gennemfører et træningsprogram.
                                   En Social- og Sundhedsmedarbejder i hjemmeplejen leverer i gennemsnit 850 timer hos borgerne. Derfor ganges antal borgere, som er blevet fysisk stærkere med 75 timer. Dette tal deles med 850.

                                   71 borgere bliver fysisk stærkere

                                   Med Rehab-træning vil ca 71 af de borgere, som gennemfører træningen, få en bedre fysik og dermed kunne blive mere selvhjulne og leve et mere frit liv.


                                   Ca. 70 procent af de borgere, som starter i Rehab-træning, gennemfører forløbet. Borgernes fysiske formåen screenes før træningsopstart og derefter hver 4. uge indtil forløbet er slut efter 12 uger.

                                   5.346 færre timer årligt

                                   Efterspørgslen på pleje kan falde ca. 5.346 timer/år, hvis kommunen træner med 30 procent af de borgere, som modtager pleje.


                                   Hvis Herlev kommune ansætter 1 trænere, vil de kunne gennemføre træning med cirka 71 borgere. Den gennemsnitlige reduktion i pleje er 75 timers pleje, og derfor vil der være behov for mindre hjemmehjælp svarende til 5.346 timer.

                                   1,8 mio. kr. sparet årligt

                                   Med 1 hjemmetrænere vil et overslag på den økonomiske gevinst være 1,8 mio. Dkk/år. Dette svarer til 5.346 færre hjemmeplejetimer fratrukket medarbejderomkostninger og licens. Denne besparelse øges på grund af den demografiske udvikling.


                                   Nettobesparelsen regnes ud med en gennemsnitlig pris pr. SOSU time på 500 dkk. Denne besparelse fratrækkes udgifter til licens og løn.

                                   Perspektiv

                                   Når hjemmetræning med 30 procent af borgerne, som modtager pleje, er velimplementeret, er det DigiRehabs anbefaling, at indsatsen skal skaleres op til, at man årligt kan træne med 50% af hjemmeplejemodtagerne.

                                   Når man samtidig tager den demografiske udvikling i betragtning, vil det i 2030 betyde, at trænerteamet består af 3 trænere, som årligt kan træne med 75 borgere hver.

                                   Jo mere kommunen sætter ind med forebyggende og vedligeholdende indsatser, desto flere ressourcer kan frigøres til andre opgaver

                                   Hent effektrapporten for Herlev kommune

                                    Forventet DigiRehab effekt i Herning kommune

                                    Velkommen til DigiRehabs Effektberegner. Her kan du blive klogere på, hvad effekten af DigiRehab træning vil være i din kommune.

                                    Beregningerne er baseret på tal fra Danmarks Statistik, data fra en række kommuners omsorgssystemer og data, som DigiRehab har indsamlet via mere end 15.000 træningsforløb hos +35 danske kommuner.

                                    Behov for 26 færre social- og sundhedsmedarbejdere

                                    Rehab-træning reducerer plejebehovet svarende til 26 medarbejdere i løbet af det første år.


                                    Når borgerne bliver mere selvhjulpne pga. øget muskelstyrke, falder behovet for hjemmepleje. I gennemsnit falder efterspørgslen med 75 timer/år pr borger, der gennemfører et træningsprogram.
                                    En Social- og Sundhedsmedarbejder i hjemmeplejen leverer i gennemsnit 850 timer hos borgerne. Derfor ganges antal borgere, som er blevet fysisk stærkere med 75 timer. Dette tal deles med 850.

                                    292 borgere bliver fysisk stærkere

                                    Med Rehab-træning vil ca 292 af de borgere, som gennemfører træningen, få en bedre fysik og dermed kunne blive mere selvhjulne og leve et mere frit liv.


                                    Ca. 70 procent af de borgere, som starter i Rehab-træning, gennemfører forløbet. Borgernes fysiske formåen screenes før træningsopstart og derefter hver 4. uge indtil forløbet er slut efter 12 uger.

                                    21.888 færre timer årligt

                                    Efterspørgslen på pleje kan falde ca. 21.888 timer/år, hvis kommunen træner med 30 procent af de borgere, som modtager pleje.


                                    Hvis Herning kommune ansætter 6 trænere, vil de kunne gennemføre træning med cirka 292 borgere. Den gennemsnitlige reduktion i pleje er 75 timers pleje, og derfor vil der være behov for mindre hjemmehjælp svarende til 21.888 timer.

                                    7,5 mio. kr. sparet årligt

                                    Med 6 hjemmetrænere vil et overslag på den økonomiske gevinst være 7,5 mio. Dkk/år. Dette svarer til 21.888 færre hjemmeplejetimer fratrukket medarbejderomkostninger og licens. Denne besparelse øges på grund af den demografiske udvikling.


                                    Nettobesparelsen regnes ud med en gennemsnitlig pris pr. SOSU time på 500 dkk. Denne besparelse fratrækkes udgifter til licens og løn.

                                    Perspektiv

                                    Når hjemmetræning med 30 procent af borgerne, som modtager pleje, er velimplementeret, er det DigiRehabs anbefaling, at indsatsen skal skaleres op til, at man årligt kan træne med 50% af hjemmeplejemodtagerne.

                                    Når man samtidig tager den demografiske udvikling i betragtning, vil det i 2030 betyde, at trænerteamet består af 13 trænere, som årligt kan træne med 75 borgere hver.

                                    Jo mere kommunen sætter ind med forebyggende og vedligeholdende indsatser, desto flere ressourcer kan frigøres til andre opgaver

                                    Hent effektrapporten for Herning kommune

                                     Forventet DigiRehab effekt i Hillerød kommune

                                     Velkommen til DigiRehabs Effektberegner. Her kan du blive klogere på, hvad effekten af DigiRehab træning vil være i din kommune.

                                     Beregningerne er baseret på tal fra Danmarks Statistik, data fra en række kommuners omsorgssystemer og data, som DigiRehab har indsamlet via mere end 15.000 træningsforløb hos +35 danske kommuner.

                                     Behov for 8 færre social- og sundhedsmedarbejdere

                                     Rehab-træning reducerer plejebehovet svarende til 8 medarbejdere i løbet af det første år.


                                     Når borgerne bliver mere selvhjulpne pga. øget muskelstyrke, falder behovet for hjemmepleje. I gennemsnit falder efterspørgslen med 75 timer/år pr borger, der gennemfører et træningsprogram.
                                     En Social- og Sundhedsmedarbejder i hjemmeplejen leverer i gennemsnit 850 timer hos borgerne. Derfor ganges antal borgere, som er blevet fysisk stærkere med 75 timer. Dette tal deles med 850.

                                     91 borgere bliver fysisk stærkere

                                     Med Rehab-træning vil ca 91 af de borgere, som gennemfører træningen, få en bedre fysik og dermed kunne blive mere selvhjulne og leve et mere frit liv.


                                     Ca. 70 procent af de borgere, som starter i Rehab-træning, gennemfører forløbet. Borgernes fysiske formåen screenes før træningsopstart og derefter hver 4. uge indtil forløbet er slut efter 12 uger.

                                     6.824 færre timer årligt

                                     Efterspørgslen på pleje kan falde ca. 6.824 timer/år, hvis kommunen træner med 30 procent af de borgere, som modtager pleje.


                                     Hvis Hillerød kommune ansætter 2 trænere, vil de kunne gennemføre træning med cirka 91 borgere. Den gennemsnitlige reduktion i pleje er 75 timers pleje, og derfor vil der være behov for mindre hjemmehjælp svarende til 6.824 timer.

                                     2,3 mio. kr. sparet årligt

                                     Med 2 hjemmetrænere vil et overslag på den økonomiske gevinst være 2,3 mio. Dkk/år. Dette svarer til 6.824 færre hjemmeplejetimer fratrukket medarbejderomkostninger og licens. Denne besparelse øges på grund af den demografiske udvikling.


                                     Nettobesparelsen regnes ud med en gennemsnitlig pris pr. SOSU time på 500 dkk. Denne besparelse fratrækkes udgifter til licens og løn.

                                     Perspektiv

                                     Når hjemmetræning med 30 procent af borgerne, som modtager pleje, er velimplementeret, er det DigiRehabs anbefaling, at indsatsen skal skaleres op til, at man årligt kan træne med 50% af hjemmeplejemodtagerne.

                                     Når man samtidig tager den demografiske udvikling i betragtning, vil det i 2030 betyde, at trænerteamet består af 4 trænere, som årligt kan træne med 75 borgere hver.

                                     Jo mere kommunen sætter ind med forebyggende og vedligeholdende indsatser, desto flere ressourcer kan frigøres til andre opgaver

                                     Hent effektrapporten for Hillerød kommune

                                      Forventet DigiRehab effekt i Hjørring kommune

                                      Velkommen til DigiRehabs Effektberegner. Her kan du blive klogere på, hvad effekten af DigiRehab træning vil være i din kommune.

                                      Beregningerne er baseret på tal fra Danmarks Statistik, data fra en række kommuners omsorgssystemer og data, som DigiRehab har indsamlet via mere end 15.000 træningsforløb hos +35 danske kommuner.

                                      Behov for 19 færre social- og sundhedsmedarbejdere

                                      Rehab-træning reducerer plejebehovet svarende til 19 medarbejdere i løbet af det første år.


                                      Når borgerne bliver mere selvhjulpne pga. øget muskelstyrke, falder behovet for hjemmepleje. I gennemsnit falder efterspørgslen med 75 timer/år pr borger, der gennemfører et træningsprogram.
                                      En Social- og Sundhedsmedarbejder i hjemmeplejen leverer i gennemsnit 850 timer hos borgerne. Derfor ganges antal borgere, som er blevet fysisk stærkere med 75 timer. Dette tal deles med 850.

                                      219 borgere bliver fysisk stærkere

                                      Med Rehab-træning vil ca 219 af de borgere, som gennemfører træningen, få en bedre fysik og dermed kunne blive mere selvhjulne og leve et mere frit liv.


                                      Ca. 70 procent af de borgere, som starter i Rehab-træning, gennemfører forløbet. Borgernes fysiske formåen screenes før træningsopstart og derefter hver 4. uge indtil forløbet er slut efter 12 uger.

                                      16.462 færre timer årligt

                                      Efterspørgslen på pleje kan falde ca. 16.462 timer/år, hvis kommunen træner med 30 procent af de borgere, som modtager pleje.


                                      Hvis Hjørring kommune ansætter 4 trænere, vil de kunne gennemføre træning med cirka 219 borgere. Den gennemsnitlige reduktion i pleje er 75 timers pleje, og derfor vil der være behov for mindre hjemmehjælp svarende til 16.462 timer.

                                      5,6 mio. kr. sparet årligt

                                      Med 4 hjemmetrænere vil et overslag på den økonomiske gevinst være 5,6 mio. Dkk/år. Dette svarer til 16.462 færre hjemmeplejetimer fratrukket medarbejderomkostninger og licens. Denne besparelse øges på grund af den demografiske udvikling.


                                      Nettobesparelsen regnes ud med en gennemsnitlig pris pr. SOSU time på 500 dkk. Denne besparelse fratrækkes udgifter til licens og løn.

                                      Perspektiv

                                      Når hjemmetræning med 30 procent af borgerne, som modtager pleje, er velimplementeret, er det DigiRehabs anbefaling, at indsatsen skal skaleres op til, at man årligt kan træne med 50% af hjemmeplejemodtagerne.

                                      Når man samtidig tager den demografiske udvikling i betragtning, vil det i 2030 betyde, at trænerteamet består af 10 trænere, som årligt kan træne med 75 borgere hver.

                                      Jo mere kommunen sætter ind med forebyggende og vedligeholdende indsatser, desto flere ressourcer kan frigøres til andre opgaver

                                      Hent effektrapporten for Hjørring kommune

                                       Forventet DigiRehab effekt i Holbæk kommune

                                       Velkommen til DigiRehabs Effektberegner. Her kan du blive klogere på, hvad effekten af DigiRehab træning vil være i din kommune.

                                       Beregningerne er baseret på tal fra Danmarks Statistik, data fra en række kommuners omsorgssystemer og data, som DigiRehab har indsamlet via mere end 15.000 træningsforløb hos +35 danske kommuner.

                                       Behov for 19 færre social- og sundhedsmedarbejdere

                                       Rehab-træning reducerer plejebehovet svarende til 19 medarbejdere i løbet af det første år.


                                       Når borgerne bliver mere selvhjulpne pga. øget muskelstyrke, falder behovet for hjemmepleje. I gennemsnit falder efterspørgslen med 75 timer/år pr borger, der gennemfører et træningsprogram.
                                       En Social- og Sundhedsmedarbejder i hjemmeplejen leverer i gennemsnit 850 timer hos borgerne. Derfor ganges antal borgere, som er blevet fysisk stærkere med 75 timer. Dette tal deles med 850.

                                       212 borgere bliver fysisk stærkere

                                       Med Rehab-træning vil ca 212 af de borgere, som gennemfører træningen, få en bedre fysik og dermed kunne blive mere selvhjulne og leve et mere frit liv.


                                       Ca. 70 procent af de borgere, som starter i Rehab-træning, gennemfører forløbet. Borgernes fysiske formåen screenes før træningsopstart og derefter hver 4. uge indtil forløbet er slut efter 12 uger.

                                       15.867 færre timer årligt

                                       Efterspørgslen på pleje kan falde ca. 15.867 timer/år, hvis kommunen træner med 30 procent af de borgere, som modtager pleje.


                                       Hvis Holbæk kommune ansætter 4 trænere, vil de kunne gennemføre træning med cirka 212 borgere. Den gennemsnitlige reduktion i pleje er 75 timers pleje, og derfor vil der være behov for mindre hjemmehjælp svarende til 15.867 timer.

                                       5,4 mio. kr. sparet årligt

                                       Med 4 hjemmetrænere vil et overslag på den økonomiske gevinst være 5,4 mio. Dkk/år. Dette svarer til 15.867 færre hjemmeplejetimer fratrukket medarbejderomkostninger og licens. Denne besparelse øges på grund af den demografiske udvikling.


                                       Nettobesparelsen regnes ud med en gennemsnitlig pris pr. SOSU time på 500 dkk. Denne besparelse fratrækkes udgifter til licens og løn.

                                       Perspektiv

                                       Når hjemmetræning med 30 procent af borgerne, som modtager pleje, er velimplementeret, er det DigiRehabs anbefaling, at indsatsen skal skaleres op til, at man årligt kan træne med 50% af hjemmeplejemodtagerne.

                                       Når man samtidig tager den demografiske udvikling i betragtning, vil det i 2030 betyde, at trænerteamet består af 10 trænere, som årligt kan træne med 75 borgere hver.

                                       Jo mere kommunen sætter ind med forebyggende og vedligeholdende indsatser, desto flere ressourcer kan frigøres til andre opgaver

                                       Hent effektrapporten for Holbæk kommune

                                        Forventet DigiRehab effekt i Holstebro kommune

                                        Velkommen til DigiRehabs Effektberegner. Her kan du blive klogere på, hvad effekten af DigiRehab træning vil være i din kommune.

                                        Beregningerne er baseret på tal fra Danmarks Statistik, data fra en række kommuners omsorgssystemer og data, som DigiRehab har indsamlet via mere end 15.000 træningsforløb hos +35 danske kommuner.

                                        Behov for 14 færre social- og sundhedsmedarbejdere

                                        Rehab-træning reducerer plejebehovet svarende til 14 medarbejdere i løbet af det første år.


                                        Når borgerne bliver mere selvhjulpne pga. øget muskelstyrke, falder behovet for hjemmepleje. I gennemsnit falder efterspørgslen med 75 timer/år pr borger, der gennemfører et træningsprogram.
                                        En Social- og Sundhedsmedarbejder i hjemmeplejen leverer i gennemsnit 850 timer hos borgerne. Derfor ganges antal borgere, som er blevet fysisk stærkere med 75 timer. Dette tal deles med 850.

                                        155 borgere bliver fysisk stærkere

                                        Med Rehab-træning vil ca 155 af de borgere, som gennemfører træningen, få en bedre fysik og dermed kunne blive mere selvhjulne og leve et mere frit liv.


                                        Ca. 70 procent af de borgere, som starter i Rehab-træning, gennemfører forløbet. Borgernes fysiske formåen screenes før træningsopstart og derefter hver 4. uge indtil forløbet er slut efter 12 uger.

                                        11.598 færre timer årligt

                                        Efterspørgslen på pleje kan falde ca. 11.598 timer/år, hvis kommunen træner med 30 procent af de borgere, som modtager pleje.


                                        Hvis Holstebro kommune ansætter 3 trænere, vil de kunne gennemføre træning med cirka 155 borgere. Den gennemsnitlige reduktion i pleje er 75 timers pleje, og derfor vil der være behov for mindre hjemmehjælp svarende til 11.598 timer.

                                        4,0 mio. kr. sparet årligt

                                        Med 3 hjemmetrænere vil et overslag på den økonomiske gevinst være 4,0 mio. Dkk/år. Dette svarer til 11.598 færre hjemmeplejetimer fratrukket medarbejderomkostninger og licens. Denne besparelse øges på grund af den demografiske udvikling.


                                        Nettobesparelsen regnes ud med en gennemsnitlig pris pr. SOSU time på 500 dkk. Denne besparelse fratrækkes udgifter til licens og løn.

                                        Perspektiv

                                        Når hjemmetræning med 30 procent af borgerne, som modtager pleje, er velimplementeret, er det DigiRehabs anbefaling, at indsatsen skal skaleres op til, at man årligt kan træne med 50% af hjemmeplejemodtagerne.

                                        Når man samtidig tager den demografiske udvikling i betragtning, vil det i 2030 betyde, at trænerteamet består af 7 trænere, som årligt kan træne med 75 borgere hver.

                                        Jo mere kommunen sætter ind med forebyggende og vedligeholdende indsatser, desto flere ressourcer kan frigøres til andre opgaver

                                        Hent effektrapporten for Holstebro kommune

                                         Forventet DigiRehab effekt i Horsens kommune

                                         Velkommen til DigiRehabs Effektberegner. Her kan du blive klogere på, hvad effekten af DigiRehab træning vil være i din kommune.

                                         Beregningerne er baseret på tal fra Danmarks Statistik, data fra en række kommuners omsorgssystemer og data, som DigiRehab har indsamlet via mere end 15.000 træningsforløb hos +35 danske kommuner.

                                         Behov for 26 færre social- og sundhedsmedarbejdere

                                         Rehab-træning reducerer plejebehovet svarende til 26 medarbejdere i løbet af det første år.


                                         Når borgerne bliver mere selvhjulpne pga. øget muskelstyrke, falder behovet for hjemmepleje. I gennemsnit falder efterspørgslen med 75 timer/år pr borger, der gennemfører et træningsprogram.
                                         En Social- og Sundhedsmedarbejder i hjemmeplejen leverer i gennemsnit 850 timer hos borgerne. Derfor ganges antal borgere, som er blevet fysisk stærkere med 75 timer. Dette tal deles med 850.

                                         296 borgere bliver fysisk stærkere

                                         Med Rehab-træning vil ca 296 af de borgere, som gennemfører træningen, få en bedre fysik og dermed kunne blive mere selvhjulne og leve et mere frit liv.


                                         Ca. 70 procent af de borgere, som starter i Rehab-træning, gennemfører forløbet. Borgernes fysiske formåen screenes før træningsopstart og derefter hver 4. uge indtil forløbet er slut efter 12 uger.

                                         22.200 færre timer årligt

                                         Efterspørgslen på pleje kan falde ca. 22.200 timer/år, hvis kommunen træner med 30 procent af de borgere, som modtager pleje.


                                         Hvis Horsens kommune ansætter 6 trænere, vil de kunne gennemføre træning med cirka 296 borgere. Den gennemsnitlige reduktion i pleje er 75 timers pleje, og derfor vil der være behov for mindre hjemmehjælp svarende til 22.200 timer.

                                         7,6 mio. kr. sparet årligt

                                         Med 6 hjemmetrænere vil et overslag på den økonomiske gevinst være 7,6 mio. Dkk/år. Dette svarer til 22.200 færre hjemmeplejetimer fratrukket medarbejderomkostninger og licens. Denne besparelse øges på grund af den demografiske udvikling.


                                         Nettobesparelsen regnes ud med en gennemsnitlig pris pr. SOSU time på 500 dkk. Denne besparelse fratrækkes udgifter til licens og løn.

                                         Perspektiv

                                         Når hjemmetræning med 30 procent af borgerne, som modtager pleje, er velimplementeret, er det DigiRehabs anbefaling, at indsatsen skal skaleres op til, at man årligt kan træne med 50% af hjemmeplejemodtagerne.

                                         Når man samtidig tager den demografiske udvikling i betragtning, vil det i 2030 betyde, at trænerteamet består af 14 trænere, som årligt kan træne med 75 borgere hver.

                                         Jo mere kommunen sætter ind med forebyggende og vedligeholdende indsatser, desto flere ressourcer kan frigøres til andre opgaver

                                         Hent effektrapporten for Horsens kommune

                                          Forventet DigiRehab effekt i Hvidovre kommune

                                          Velkommen til DigiRehabs Effektberegner. Her kan du blive klogere på, hvad effekten af DigiRehab træning vil være i din kommune.

                                          Beregningerne er baseret på tal fra Danmarks Statistik, data fra en række kommuners omsorgssystemer og data, som DigiRehab har indsamlet via mere end 15.000 træningsforløb hos +35 danske kommuner.

                                          Behov for 11 færre social- og sundhedsmedarbejdere

                                          Rehab-træning reducerer plejebehovet svarende til 11 medarbejdere i løbet af det første år.


                                          Når borgerne bliver mere selvhjulpne pga. øget muskelstyrke, falder behovet for hjemmepleje. I gennemsnit falder efterspørgslen med 75 timer/år pr borger, der gennemfører et træningsprogram.
                                          En Social- og Sundhedsmedarbejder i hjemmeplejen leverer i gennemsnit 850 timer hos borgerne. Derfor ganges antal borgere, som er blevet fysisk stærkere med 75 timer. Dette tal deles med 850.

                                          122 borgere bliver fysisk stærkere

                                          Med Rehab-træning vil ca 122 af de borgere, som gennemfører træningen, få en bedre fysik og dermed kunne blive mere selvhjulne og leve et mere frit liv.


                                          Ca. 70 procent af de borgere, som starter i Rehab-træning, gennemfører forløbet. Borgernes fysiske formåen screenes før træningsopstart og derefter hver 4. uge indtil forløbet er slut efter 12 uger.

                                          9.129 færre timer årligt

                                          Efterspørgslen på pleje kan falde ca. 9.129 timer/år, hvis kommunen træner med 30 procent af de borgere, som modtager pleje.


                                          Hvis Hvidovre kommune ansætter 2 trænere, vil de kunne gennemføre træning med cirka 122 borgere. Den gennemsnitlige reduktion i pleje er 75 timers pleje, og derfor vil der være behov for mindre hjemmehjælp svarende til 9.129 timer.

                                          3,1 mio. kr. sparet årligt

                                          Med 2 hjemmetrænere vil et overslag på den økonomiske gevinst være 3,1 mio. Dkk/år. Dette svarer til 9.129 færre hjemmeplejetimer fratrukket medarbejderomkostninger og licens. Denne besparelse øges på grund af den demografiske udvikling.


                                          Nettobesparelsen regnes ud med en gennemsnitlig pris pr. SOSU time på 500 dkk. Denne besparelse fratrækkes udgifter til licens og løn.

                                          Perspektiv

                                          Når hjemmetræning med 30 procent af borgerne, som modtager pleje, er velimplementeret, er det DigiRehabs anbefaling, at indsatsen skal skaleres op til, at man årligt kan træne med 50% af hjemmeplejemodtagerne.

                                          Når man samtidig tager den demografiske udvikling i betragtning, vil det i 2030 betyde, at trænerteamet består af 5 trænere, som årligt kan træne med 75 borgere hver.

                                          Jo mere kommunen sætter ind med forebyggende og vedligeholdende indsatser, desto flere ressourcer kan frigøres til andre opgaver

                                          Hent effektrapporten for Hvidovre kommune

                                           Forventet DigiRehab effekt i Høje-Taastrup kommune

                                           Velkommen til DigiRehabs Effektberegner. Her kan du blive klogere på, hvad effekten af DigiRehab træning vil være i din kommune.

                                           Beregningerne er baseret på tal fra Danmarks Statistik, data fra en række kommuners omsorgssystemer og data, som DigiRehab har indsamlet via mere end 15.000 træningsforløb hos +35 danske kommuner.

                                           Behov for 20 færre social- og sundhedsmedarbejdere

                                           Rehab-træning reducerer plejebehovet svarende til 20 medarbejdere i løbet af det første år.


                                           Når borgerne bliver mere selvhjulpne pga. øget muskelstyrke, falder behovet for hjemmepleje. I gennemsnit falder efterspørgslen med 75 timer/år pr borger, der gennemfører et træningsprogram.
                                           En Social- og Sundhedsmedarbejder i hjemmeplejen leverer i gennemsnit 850 timer hos borgerne. Derfor ganges antal borgere, som er blevet fysisk stærkere med 75 timer. Dette tal deles med 850.

                                           226 borgere bliver fysisk stærkere

                                           Med Rehab-træning vil ca 226 af de borgere, som gennemfører træningen, få en bedre fysik og dermed kunne blive mere selvhjulne og leve et mere frit liv.


                                           Ca. 70 procent af de borgere, som starter i Rehab-træning, gennemfører forløbet. Borgernes fysiske formåen screenes før træningsopstart og derefter hver 4. uge indtil forløbet er slut efter 12 uger.

                                           16.927 færre timer årligt

                                           Efterspørgslen på pleje kan falde ca. 16.927 timer/år, hvis kommunen træner med 30 procent af de borgere, som modtager pleje.


                                           Hvis Høje-Taastrup kommune ansætter 5 trænere, vil de kunne gennemføre træning med cirka 226 borgere. Den gennemsnitlige reduktion i pleje er 75 timers pleje, og derfor vil der være behov for mindre hjemmehjælp svarende til 16.927 timer.

                                           5,8 mio. kr. sparet årligt

                                           Med 5 hjemmetrænere vil et overslag på den økonomiske gevinst være 5,8 mio. Dkk/år. Dette svarer til 16.927 færre hjemmeplejetimer fratrukket medarbejderomkostninger og licens. Denne besparelse øges på grund af den demografiske udvikling.


                                           Nettobesparelsen regnes ud med en gennemsnitlig pris pr. SOSU time på 500 dkk. Denne besparelse fratrækkes udgifter til licens og løn.

                                           Perspektiv

                                           Når hjemmetræning med 30 procent af borgerne, som modtager pleje, er velimplementeret, er det DigiRehabs anbefaling, at indsatsen skal skaleres op til, at man årligt kan træne med 50% af hjemmeplejemodtagerne.

                                           Når man samtidig tager den demografiske udvikling i betragtning, vil det i 2030 betyde, at trænerteamet består af 11 trænere, som årligt kan træne med 75 borgere hver.

                                           Jo mere kommunen sætter ind med forebyggende og vedligeholdende indsatser, desto flere ressourcer kan frigøres til andre opgaver

                                           Hent effektrapporten for Høje-Taastrup kommune

                                            Forventet DigiRehab effekt i Hørsholm kommune

                                            Velkommen til DigiRehabs Effektberegner. Her kan du blive klogere på, hvad effekten af DigiRehab træning vil være i din kommune.

                                            Beregningerne er baseret på tal fra Danmarks Statistik, data fra en række kommuners omsorgssystemer og data, som DigiRehab har indsamlet via mere end 15.000 træningsforløb hos +35 danske kommuner.

                                            Behov for 6 færre social- og sundhedsmedarbejdere

                                            Rehab-træning reducerer plejebehovet svarende til 6 medarbejdere i løbet af det første år.


                                            Når borgerne bliver mere selvhjulpne pga. øget muskelstyrke, falder behovet for hjemmepleje. I gennemsnit falder efterspørgslen med 75 timer/år pr borger, der gennemfører et træningsprogram.
                                            En Social- og Sundhedsmedarbejder i hjemmeplejen leverer i gennemsnit 850 timer hos borgerne. Derfor ganges antal borgere, som er blevet fysisk stærkere med 75 timer. Dette tal deles med 850.

                                            73 borgere bliver fysisk stærkere

                                            Med Rehab-træning vil ca 73 af de borgere, som gennemfører træningen, få en bedre fysik og dermed kunne blive mere selvhjulne og leve et mere frit liv.


                                            Ca. 70 procent af de borgere, som starter i Rehab-træning, gennemfører forløbet. Borgernes fysiske formåen screenes før træningsopstart og derefter hver 4. uge indtil forløbet er slut efter 12 uger.

                                            5.494 færre timer årligt

                                            Efterspørgslen på pleje kan falde ca. 5.494 timer/år, hvis kommunen træner med 30 procent af de borgere, som modtager pleje.


                                            Hvis Hørsholm kommune ansætter 1 trænere, vil de kunne gennemføre træning med cirka 73 borgere. Den gennemsnitlige reduktion i pleje er 75 timers pleje, og derfor vil der være behov for mindre hjemmehjælp svarende til 5.494 timer.

                                            1,9 mio. kr. sparet årligt

                                            Med 1 hjemmetrænere vil et overslag på den økonomiske gevinst være 1,9 mio. Dkk/år. Dette svarer til 5.494 færre hjemmeplejetimer fratrukket medarbejderomkostninger og licens. Denne besparelse øges på grund af den demografiske udvikling.


                                            Nettobesparelsen regnes ud med en gennemsnitlig pris pr. SOSU time på 500 dkk. Denne besparelse fratrækkes udgifter til licens og løn.

                                            Perspektiv

                                            Når hjemmetræning med 30 procent af borgerne, som modtager pleje, er velimplementeret, er det DigiRehabs anbefaling, at indsatsen skal skaleres op til, at man årligt kan træne med 50% af hjemmeplejemodtagerne.

                                            Når man samtidig tager den demografiske udvikling i betragtning, vil det i 2030 betyde, at trænerteamet består af 3 trænere, som årligt kan træne med 75 borgere hver.

                                            Jo mere kommunen sætter ind med forebyggende og vedligeholdende indsatser, desto flere ressourcer kan frigøres til andre opgaver

                                            Hent effektrapporten for Hørsholm kommune

                                             Forventet DigiRehab effekt i Ikast-Brande kommune

                                             Velkommen til DigiRehabs Effektberegner. Her kan du blive klogere på, hvad effekten af DigiRehab træning vil være i din kommune.

                                             Beregningerne er baseret på tal fra Danmarks Statistik, data fra en række kommuners omsorgssystemer og data, som DigiRehab har indsamlet via mere end 15.000 træningsforløb hos +35 danske kommuner.

                                             Behov for 10 færre social- og sundhedsmedarbejdere

                                             Rehab-træning reducerer plejebehovet svarende til 10 medarbejdere i løbet af det første år.


                                             Når borgerne bliver mere selvhjulpne pga. øget muskelstyrke, falder behovet for hjemmepleje. I gennemsnit falder efterspørgslen med 75 timer/år pr borger, der gennemfører et træningsprogram.
                                             En Social- og Sundhedsmedarbejder i hjemmeplejen leverer i gennemsnit 850 timer hos borgerne. Derfor ganges antal borgere, som er blevet fysisk stærkere med 75 timer. Dette tal deles med 850.

                                             113 borgere bliver fysisk stærkere

                                             Med Rehab-træning vil ca 113 af de borgere, som gennemfører træningen, få en bedre fysik og dermed kunne blive mere selvhjulne og leve et mere frit liv.


                                             Ca. 70 procent af de borgere, som starter i Rehab-træning, gennemfører forløbet. Borgernes fysiske formåen screenes før træningsopstart og derefter hver 4. uge indtil forløbet er slut efter 12 uger.

                                             8.447 færre timer årligt

                                             Efterspørgslen på pleje kan falde ca. 8.447 timer/år, hvis kommunen træner med 30 procent af de borgere, som modtager pleje.


                                             Hvis Ikast-Brande kommune ansætter 2 trænere, vil de kunne gennemføre træning med cirka 113 borgere. Den gennemsnitlige reduktion i pleje er 75 timers pleje, og derfor vil der være behov for mindre hjemmehjælp svarende til 8.447 timer.

                                             2,9 mio. kr. sparet årligt

                                             Med 2 hjemmetrænere vil et overslag på den økonomiske gevinst være 2,9 mio. Dkk/år. Dette svarer til 8.447 færre hjemmeplejetimer fratrukket medarbejderomkostninger og licens. Denne besparelse øges på grund af den demografiske udvikling.


                                             Nettobesparelsen regnes ud med en gennemsnitlig pris pr. SOSU time på 500 dkk. Denne besparelse fratrækkes udgifter til licens og løn.

                                             Perspektiv

                                             Når hjemmetræning med 30 procent af borgerne, som modtager pleje, er velimplementeret, er det DigiRehabs anbefaling, at indsatsen skal skaleres op til, at man årligt kan træne med 50% af hjemmeplejemodtagerne.

                                             Når man samtidig tager den demografiske udvikling i betragtning, vil det i 2030 betyde, at trænerteamet består af 5 trænere, som årligt kan træne med 75 borgere hver.

                                             Jo mere kommunen sætter ind med forebyggende og vedligeholdende indsatser, desto flere ressourcer kan frigøres til andre opgaver

                                             Hent effektrapporten for Ikast-Brande kommune

                                              Forventet DigiRehab effekt i Ishøj kommune

                                              Velkommen til DigiRehabs Effektberegner. Her kan du blive klogere på, hvad effekten af DigiRehab træning vil være i din kommune.

                                              Beregningerne er baseret på tal fra Danmarks Statistik, data fra en række kommuners omsorgssystemer og data, som DigiRehab har indsamlet via mere end 15.000 træningsforløb hos +35 danske kommuner.

                                              Behov for 4 færre social- og sundhedsmedarbejdere

                                              Rehab-træning reducerer plejebehovet svarende til 4 medarbejdere i løbet af det første år.


                                              Når borgerne bliver mere selvhjulpne pga. øget muskelstyrke, falder behovet for hjemmepleje. I gennemsnit falder efterspørgslen med 75 timer/år pr borger, der gennemfører et træningsprogram.
                                              En Social- og Sundhedsmedarbejder i hjemmeplejen leverer i gennemsnit 850 timer hos borgerne. Derfor ganges antal borgere, som er blevet fysisk stærkere med 75 timer. Dette tal deles med 850.

                                              50 borgere bliver fysisk stærkere

                                              Med Rehab-træning vil ca 50 af de borgere, som gennemfører træningen, få en bedre fysik og dermed kunne blive mere selvhjulne og leve et mere frit liv.


                                              Ca. 70 procent af de borgere, som starter i Rehab-træning, gennemfører forløbet. Borgernes fysiske formåen screenes før træningsopstart og derefter hver 4. uge indtil forløbet er slut efter 12 uger.

                                              3.741 færre timer årligt

                                              Efterspørgslen på pleje kan falde ca. 3.741 timer/år, hvis kommunen træner med 30 procent af de borgere, som modtager pleje.


                                              Hvis Ishøj kommune ansætter 1 trænere, vil de kunne gennemføre træning med cirka 50 borgere. Den gennemsnitlige reduktion i pleje er 75 timers pleje, og derfor vil der være behov for mindre hjemmehjælp svarende til 3.741 timer.

                                              1,3 mio. kr. sparet årligt

                                              Med 1 hjemmetrænere vil et overslag på den økonomiske gevinst være 1,3 mio. Dkk/år. Dette svarer til 3.741 færre hjemmeplejetimer fratrukket medarbejderomkostninger og licens. Denne besparelse øges på grund af den demografiske udvikling.


                                              Nettobesparelsen regnes ud med en gennemsnitlig pris pr. SOSU time på 500 dkk. Denne besparelse fratrækkes udgifter til licens og løn.

                                              Perspektiv

                                              Når hjemmetræning med 30 procent af borgerne, som modtager pleje, er velimplementeret, er det DigiRehabs anbefaling, at indsatsen skal skaleres op til, at man årligt kan træne med 50% af hjemmeplejemodtagerne.

                                              Når man samtidig tager den demografiske udvikling i betragtning, vil det i 2030 betyde, at trænerteamet består af 3 trænere, som årligt kan træne med 75 borgere hver.

                                              Jo mere kommunen sætter ind med forebyggende og vedligeholdende indsatser, desto flere ressourcer kan frigøres til andre opgaver

                                              Hent effektrapporten for Ishøj kommune

                                               Forventet DigiRehab effekt i Jammerbugt kommune

                                               Velkommen til DigiRehabs Effektberegner. Her kan du blive klogere på, hvad effekten af DigiRehab træning vil være i din kommune.

                                               Beregningerne er baseret på tal fra Danmarks Statistik, data fra en række kommuners omsorgssystemer og data, som DigiRehab har indsamlet via mere end 15.000 træningsforløb hos +35 danske kommuner.

                                               Behov for 12 færre social- og sundhedsmedarbejdere

                                               Rehab-træning reducerer plejebehovet svarende til 12 medarbejdere i løbet af det første år.


                                               Når borgerne bliver mere selvhjulpne pga. øget muskelstyrke, falder behovet for hjemmepleje. I gennemsnit falder efterspørgslen med 75 timer/år pr borger, der gennemfører et træningsprogram.
                                               En Social- og Sundhedsmedarbejder i hjemmeplejen leverer i gennemsnit 850 timer hos borgerne. Derfor ganges antal borgere, som er blevet fysisk stærkere med 75 timer. Dette tal deles med 850.

                                               136 borgere bliver fysisk stærkere

                                               Med Rehab-træning vil ca 136 af de borgere, som gennemfører træningen, få en bedre fysik og dermed kunne blive mere selvhjulne og leve et mere frit liv.


                                               Ca. 70 procent af de borgere, som starter i Rehab-træning, gennemfører forløbet. Borgernes fysiske formåen screenes før træningsopstart og derefter hver 4. uge indtil forløbet er slut efter 12 uger.

                                               10.206 færre timer årligt

                                               Efterspørgslen på pleje kan falde ca. 10.206 timer/år, hvis kommunen træner med 30 procent af de borgere, som modtager pleje.


                                               Hvis Jammerbugt kommune ansætter 3 trænere, vil de kunne gennemføre træning med cirka 136 borgere. Den gennemsnitlige reduktion i pleje er 75 timers pleje, og derfor vil der være behov for mindre hjemmehjælp svarende til 10.206 timer.

                                               6,9 mio. kr. sparet årligt

                                               Med 3 hjemmetrænere vil et overslag på den økonomiske gevinst være 6,9 mio. Dkk/år. Dette svarer til 10.206 færre hjemmeplejetimer fratrukket medarbejderomkostninger og licens. Denne besparelse øges på grund af den demografiske udvikling.


                                               Nettobesparelsen regnes ud med en gennemsnitlig pris pr. SOSU time på 500 dkk. Denne besparelse fratrækkes udgifter til licens og løn.

                                               Perspektiv

                                               Når hjemmetræning med 30 procent af borgerne, som modtager pleje, er velimplementeret, er det DigiRehabs anbefaling, at indsatsen skal skaleres op til, at man årligt kan træne med 50% af hjemmeplejemodtagerne.

                                               Når man samtidig tager den demografiske udvikling i betragtning, vil det i 2030 betyde, at trænerteamet består af 6 trænere, som årligt kan træne med 75 borgere hver.

                                               Jo mere kommunen sætter ind med forebyggende og vedligeholdende indsatser, desto flere ressourcer kan frigøres til andre opgaver

                                               Hent effektrapporten for Jammerbugt kommune

                                                Forventet DigiRehab effekt i Kalundborg kommune

                                                Velkommen til DigiRehabs Effektberegner. Her kan du blive klogere på, hvad effekten af DigiRehab træning vil være i din kommune.

                                                Beregningerne er baseret på tal fra Danmarks Statistik, data fra en række kommuners omsorgssystemer og data, som DigiRehab har indsamlet via mere end 15.000 træningsforløb hos +35 danske kommuner.

                                                Behov for 16 færre social- og sundhedsmedarbejdere

                                                Rehab-træning reducerer plejebehovet svarende til 16 medarbejdere i løbet af det første år.


                                                Når borgerne bliver mere selvhjulpne pga. øget muskelstyrke, falder behovet for hjemmepleje. I gennemsnit falder efterspørgslen med 75 timer/år pr borger, der gennemfører et træningsprogram.
                                                En Social- og Sundhedsmedarbejder i hjemmeplejen leverer i gennemsnit 850 timer hos borgerne. Derfor ganges antal borgere, som er blevet fysisk stærkere med 75 timer. Dette tal deles med 850.

                                                177 borgere bliver fysisk stærkere

                                                Med Rehab-træning vil ca 177 af de borgere, som gennemfører træningen, få en bedre fysik og dermed kunne blive mere selvhjulne og leve et mere frit liv.


                                                Ca. 70 procent af de borgere, som starter i Rehab-træning, gennemfører forløbet. Borgernes fysiske formåen screenes før træningsopstart og derefter hver 4. uge indtil forløbet er slut efter 12 uger.

                                                13.285 færre timer årligt

                                                Efterspørgslen på pleje kan falde ca. 13.285 timer/år, hvis kommunen træner med 30 procent af de borgere, som modtager pleje.


                                                Hvis Kalundborg kommune ansætter 4 trænere, vil de kunne gennemføre træning med cirka 177 borgere. Den gennemsnitlige reduktion i pleje er 75 timers pleje, og derfor vil der være behov for mindre hjemmehjælp svarende til 13.285 timer.

                                                4,6 mio. kr. sparet årligt

                                                Med 4 hjemmetrænere vil et overslag på den økonomiske gevinst være 4,6 mio. Dkk/år. Dette svarer til 13.285 færre hjemmeplejetimer fratrukket medarbejderomkostninger og licens. Denne besparelse øges på grund af den demografiske udvikling.


                                                Nettobesparelsen regnes ud med en gennemsnitlig pris pr. SOSU time på 500 dkk. Denne besparelse fratrækkes udgifter til licens og løn.

                                                Perspektiv

                                                Når hjemmetræning med 30 procent af borgerne, som modtager pleje, er velimplementeret, er det DigiRehabs anbefaling, at indsatsen skal skaleres op til, at man årligt kan træne med 50% af hjemmeplejemodtagerne.

                                                Når man samtidig tager den demografiske udvikling i betragtning, vil det i 2030 betyde, at trænerteamet består af 8 trænere, som årligt kan træne med 75 borgere hver.

                                                Jo mere kommunen sætter ind med forebyggende og vedligeholdende indsatser, desto flere ressourcer kan frigøres til andre opgaver

                                                Hent effektrapporten for Kalundborg kommune

                                                 Forventet DigiRehab effekt i Kerteminde kommune

                                                 Velkommen til DigiRehabs Effektberegner. Her kan du blive klogere på, hvad effekten af DigiRehab træning vil være i din kommune.

                                                 Beregningerne er baseret på tal fra Danmarks Statistik, data fra en række kommuners omsorgssystemer og data, som DigiRehab har indsamlet via mere end 15.000 træningsforløb hos +35 danske kommuner.

                                                 Behov for 6 færre social- og sundhedsmedarbejdere

                                                 Rehab-træning reducerer plejebehovet svarende til 6 medarbejdere i løbet af det første år.


                                                 Når borgerne bliver mere selvhjulpne pga. øget muskelstyrke, falder behovet for hjemmepleje. I gennemsnit falder efterspørgslen med 75 timer/år pr borger, der gennemfører et træningsprogram.
                                                 En Social- og Sundhedsmedarbejder i hjemmeplejen leverer i gennemsnit 850 timer hos borgerne. Derfor ganges antal borgere, som er blevet fysisk stærkere med 75 timer. Dette tal deles med 850.

                                                 73 borgere bliver fysisk stærkere

                                                 Med Rehab-træning vil ca 73 af de borgere, som gennemfører træningen, få en bedre fysik og dermed kunne blive mere selvhjulne og leve et mere frit liv.


                                                 Ca. 70 procent af de borgere, som starter i Rehab-træning, gennemfører forløbet. Borgernes fysiske formåen screenes før træningsopstart og derefter hver 4. uge indtil forløbet er slut efter 12 uger.

                                                 5.450 færre timer årligt

                                                 Efterspørgslen på pleje kan falde ca. 5.450 timer/år, hvis kommunen træner med 30 procent af de borgere, som modtager pleje.


                                                 Hvis Kerteminde kommune ansætter 1 trænere, vil de kunne gennemføre træning med cirka 73 borgere. Den gennemsnitlige reduktion i pleje er 75 timers pleje, og derfor vil der være behov for mindre hjemmehjælp svarende til 5.450 timer.

                                                 1,9 mio. kr. sparet årligt

                                                 Med 1 hjemmetrænere vil et overslag på den økonomiske gevinst være 1,9 mio. Dkk/år. Dette svarer til 5.450 færre hjemmeplejetimer fratrukket medarbejderomkostninger og licens. Denne besparelse øges på grund af den demografiske udvikling.


                                                 Nettobesparelsen regnes ud med en gennemsnitlig pris pr. SOSU time på 500 dkk. Denne besparelse fratrækkes udgifter til licens og løn.

                                                 Perspektiv

                                                 Når hjemmetræning med 30 procent af borgerne, som modtager pleje, er velimplementeret, er det DigiRehabs anbefaling, at indsatsen skal skaleres op til, at man årligt kan træne med 50% af hjemmeplejemodtagerne.

                                                 Når man samtidig tager den demografiske udvikling i betragtning, vil det i 2030 betyde, at trænerteamet består af 3 trænere, som årligt kan træne med 75 borgere hver.

                                                 Jo mere kommunen sætter ind med forebyggende og vedligeholdende indsatser, desto flere ressourcer kan frigøres til andre opgaver

                                                 Hent effektrapporten for Kerteminde kommune

                                                  Forventet DigiRehab effekt i Kolding kommune

                                                  Velkommen til DigiRehabs Effektberegner. Her kan du blive klogere på, hvad effekten af DigiRehab træning vil være i din kommune.

                                                  Beregningerne er baseret på tal fra Danmarks Statistik, data fra en række kommuners omsorgssystemer og data, som DigiRehab har indsamlet via mere end 15.000 træningsforløb hos +35 danske kommuner.

                                                  Behov for 23 færre social- og sundhedsmedarbejdere

                                                  Rehab-træning reducerer plejebehovet svarende til 23 medarbejdere i løbet af det første år.


                                                  Når borgerne bliver mere selvhjulpne pga. øget muskelstyrke, falder behovet for hjemmepleje. I gennemsnit falder efterspørgslen med 75 timer/år pr borger, der gennemfører et træningsprogram.
                                                  En Social- og Sundhedsmedarbejder i hjemmeplejen leverer i gennemsnit 850 timer hos borgerne. Derfor ganges antal borgere, som er blevet fysisk stærkere med 75 timer. Dette tal deles med 850.

                                                  264 borgere bliver fysisk stærkere

                                                  Med Rehab-træning vil ca 264 af de borgere, som gennemfører træningen, få en bedre fysik og dermed kunne blive mere selvhjulne og leve et mere frit liv.


                                                  Ca. 70 procent af de borgere, som starter i Rehab-træning, gennemfører forløbet. Borgernes fysiske formåen screenes før træningsopstart og derefter hver 4. uge indtil forløbet er slut efter 12 uger.

                                                  19.812 færre timer årligt

                                                  Efterspørgslen på pleje kan falde ca. 19.812 timer/år, hvis kommunen træner med 30 procent af de borgere, som modtager pleje.


                                                  Hvis Kolding kommune ansætter 5 trænere, vil de kunne gennemføre træning med cirka 264 borgere. Den gennemsnitlige reduktion i pleje er 75 timers pleje, og derfor vil der være behov for mindre hjemmehjælp svarende til 19.812 timer.

                                                  6,8 mio. kr. sparet årligt

                                                  Med 5 hjemmetrænere vil et overslag på den økonomiske gevinst være 6,8 mio. Dkk/år. Dette svarer til 19.812 færre hjemmeplejetimer fratrukket medarbejderomkostninger og licens. Denne besparelse øges på grund af den demografiske udvikling.


                                                  Nettobesparelsen regnes ud med en gennemsnitlig pris pr. SOSU time på 500 dkk. Denne besparelse fratrækkes udgifter til licens og løn.

                                                  Perspektiv

                                                  Når hjemmetræning med 30 procent af borgerne, som modtager pleje, er velimplementeret, er det DigiRehabs anbefaling, at indsatsen skal skaleres op til, at man årligt kan træne med 50% af hjemmeplejemodtagerne.

                                                  Når man samtidig tager den demografiske udvikling i betragtning, vil det i 2030 betyde, at trænerteamet består af 12 trænere, som årligt kan træne med 75 borgere hver.

                                                  Jo mere kommunen sætter ind med forebyggende og vedligeholdende indsatser, desto flere ressourcer kan frigøres til andre opgaver

                                                  Hent effektrapporten for Kolding kommune

                                                   Forventet DigiRehab effekt i København kommune

                                                   Velkommen til DigiRehabs Effektberegner. Her kan du blive klogere på, hvad effekten af DigiRehab træning vil være i din kommune.

                                                   Beregningerne er baseret på tal fra Danmarks Statistik, data fra en række kommuners omsorgssystemer og data, som DigiRehab har indsamlet via mere end 15.000 træningsforløb hos +35 danske kommuner.

                                                   Behov for 87 færre social- og sundhedsmedarbejdere

                                                   Rehab-træning reducerer plejebehovet svarende til 87 medarbejdere i løbet af det første år.


                                                   Når borgerne bliver mere selvhjulpne pga. øget muskelstyrke, falder behovet for hjemmepleje. I gennemsnit falder efterspørgslen med 75 timer/år pr borger, der gennemfører et træningsprogram.
                                                   En Social- og Sundhedsmedarbejder i hjemmeplejen leverer i gennemsnit 850 timer hos borgerne. Derfor ganges antal borgere, som er blevet fysisk stærkere med 75 timer. Dette tal deles med 850.

                                                   991 borgere bliver fysisk stærkere

                                                   Med Rehab-træning vil ca 991 af de borgere, som gennemfører træningen, få en bedre fysik og dermed kunne blive mere selvhjulne og leve et mere frit liv.


                                                   Ca. 70 procent af de borgere, som starter i Rehab-træning, gennemfører forløbet. Borgernes fysiske formåen screenes før træningsopstart og derefter hver 4. uge indtil forløbet er slut efter 12 uger.

                                                   74.356 færre timer årligt

                                                   Efterspørgslen på pleje kan falde ca. 74.356 timer/år, hvis kommunen træner med 30 procent af de borgere, som modtager pleje.


                                                   Hvis København kommune ansætter 20 trænere, vil de kunne gennemføre træning med cirka 991 borgere. Den gennemsnitlige reduktion i pleje er 75 timers pleje, og derfor vil der være behov for mindre hjemmehjælp svarende til 74.356 timer.

                                                   25,5 mio. kr. sparet årligt

                                                   Med 20 hjemmetrænere vil et overslag på den økonomiske gevinst være 25,5 mio. Dkk/år. Dette svarer til 74.356 færre hjemmeplejetimer fratrukket medarbejderomkostninger og licens. Denne besparelse øges på grund af den demografiske udvikling.


                                                   Nettobesparelsen regnes ud med en gennemsnitlig pris pr. SOSU time på 500 dkk. Denne besparelse fratrækkes udgifter til licens og løn.

                                                   Perspektiv

                                                   Når hjemmetræning med 30 procent af borgerne, som modtager pleje, er velimplementeret, er det DigiRehabs anbefaling, at indsatsen skal skaleres op til, at man årligt kan træne med 50% af hjemmeplejemodtagerne.

                                                   Når man samtidig tager den demografiske udvikling i betragtning, vil det i 2030 betyde, at trænerteamet består af 47 trænere, som årligt kan træne med 75 borgere hver.

                                                   Jo mere kommunen sætter ind med forebyggende og vedligeholdende indsatser, desto flere ressourcer kan frigøres til andre opgaver

                                                   Hent effektrapporten for København kommune

                                                    Forventet DigiRehab effekt i Køge kommune

                                                    Velkommen til DigiRehabs Effektberegner. Her kan du blive klogere på, hvad effekten af DigiRehab træning vil være i din kommune.

                                                    Beregningerne er baseret på tal fra Danmarks Statistik, data fra en række kommuners omsorgssystemer og data, som DigiRehab har indsamlet via mere end 15.000 træningsforløb hos +35 danske kommuner.

                                                    Behov for 14 færre social- og sundhedsmedarbejdere

                                                    Rehab-træning reducerer plejebehovet svarende til 14 medarbejdere i løbet af det første år.


                                                    Når borgerne bliver mere selvhjulpne pga. øget muskelstyrke, falder behovet for hjemmepleje. I gennemsnit falder efterspørgslen med 75 timer/år pr borger, der gennemfører et træningsprogram.
                                                    En Social- og Sundhedsmedarbejder i hjemmeplejen leverer i gennemsnit 850 timer hos borgerne. Derfor ganges antal borgere, som er blevet fysisk stærkere med 75 timer. Dette tal deles med 850.

                                                    160 borgere bliver fysisk stærkere

                                                    Med Rehab-træning vil ca 160 af de borgere, som gennemfører træningen, få en bedre fysik og dermed kunne blive mere selvhjulne og leve et mere frit liv.


                                                    Ca. 70 procent af de borgere, som starter i Rehab-træning, gennemfører forløbet. Borgernes fysiske formåen screenes før træningsopstart og derefter hver 4. uge indtil forløbet er slut efter 12 uger.

                                                    12.011 færre timer årligt

                                                    Efterspørgslen på pleje kan falde ca. 12.011 timer/år, hvis kommunen træner med 30 procent af de borgere, som modtager pleje.


                                                    Hvis Køge kommune ansætter 3 trænere, vil de kunne gennemføre træning med cirka 160 borgere. Den gennemsnitlige reduktion i pleje er 75 timers pleje, og derfor vil der være behov for mindre hjemmehjælp svarende til 12.011 timer.

                                                    4,1 mio. kr. sparet årligt

                                                    Med 3 hjemmetrænere vil et overslag på den økonomiske gevinst være 4,1 mio. Dkk/år. Dette svarer til 12.011 færre hjemmeplejetimer fratrukket medarbejderomkostninger og licens. Denne besparelse øges på grund af den demografiske udvikling.


                                                    Nettobesparelsen regnes ud med en gennemsnitlig pris pr. SOSU time på 500 dkk. Denne besparelse fratrækkes udgifter til licens og løn.

                                                    Perspektiv

                                                    Når hjemmetræning med 30 procent af borgerne, som modtager pleje, er velimplementeret, er det DigiRehabs anbefaling, at indsatsen skal skaleres op til, at man årligt kan træne med 50% af hjemmeplejemodtagerne.

                                                    Når man samtidig tager den demografiske udvikling i betragtning, vil det i 2030 betyde, at trænerteamet består af 8 trænere, som årligt kan træne med 75 borgere hver.

                                                    Jo mere kommunen sætter ind med forebyggende og vedligeholdende indsatser, desto flere ressourcer kan frigøres til andre opgaver

                                                    Hent effektrapporten for Køge kommune

                                                     Forventet DigiRehab effekt i Langeland kommune

                                                     Velkommen til DigiRehabs Effektberegner. Her kan du blive klogere på, hvad effekten af DigiRehab træning vil være i din kommune.

                                                     Beregningerne er baseret på tal fra Danmarks Statistik, data fra en række kommuners omsorgssystemer og data, som DigiRehab har indsamlet via mere end 15.000 træningsforløb hos +35 danske kommuner.

                                                     Behov for 5 færre social- og sundhedsmedarbejdere

                                                     Rehab-træning reducerer plejebehovet svarende til 5 medarbejdere i løbet af det første år.


                                                     Når borgerne bliver mere selvhjulpne pga. øget muskelstyrke, falder behovet for hjemmepleje. I gennemsnit falder efterspørgslen med 75 timer/år pr borger, der gennemfører et træningsprogram.
                                                     En Social- og Sundhedsmedarbejder i hjemmeplejen leverer i gennemsnit 850 timer hos borgerne. Derfor ganges antal borgere, som er blevet fysisk stærkere med 75 timer. Dette tal deles med 850.

                                                     54 borgere bliver fysisk stærkere

                                                     Med Rehab-træning vil ca 54 af de borgere, som gennemfører træningen, få en bedre fysik og dermed kunne blive mere selvhjulne og leve et mere frit liv.


                                                     Ca. 70 procent af de borgere, som starter i Rehab-træning, gennemfører forløbet. Borgernes fysiske formåen screenes før træningsopstart og derefter hver 4. uge indtil forløbet er slut efter 12 uger.

                                                     4.064 færre timer årligt

                                                     Efterspørgslen på pleje kan falde ca. 4.064 timer/år, hvis kommunen træner med 30 procent af de borgere, som modtager pleje.


                                                     Hvis Langeland kommune ansætter 1 trænere, vil de kunne gennemføre træning med cirka 54 borgere. Den gennemsnitlige reduktion i pleje er 75 timers pleje, og derfor vil der være behov for mindre hjemmehjælp svarende til 4.064 timer.

                                                     1,4 mio. kr. sparet årligt

                                                     Med 1 hjemmetrænere vil et overslag på den økonomiske gevinst være 1,4 mio. Dkk/år. Dette svarer til 4.064 færre hjemmeplejetimer fratrukket medarbejderomkostninger og licens. Denne besparelse øges på grund af den demografiske udvikling.


                                                     Nettobesparelsen regnes ud med en gennemsnitlig pris pr. SOSU time på 500 dkk. Denne besparelse fratrækkes udgifter til licens og løn.

                                                     Perspektiv

                                                     Når hjemmetræning med 30 procent af borgerne, som modtager pleje, er velimplementeret, er det DigiRehabs anbefaling, at indsatsen skal skaleres op til, at man årligt kan træne med 50% af hjemmeplejemodtagerne.

                                                     Når man samtidig tager den demografiske udvikling i betragtning, vil det i 2030 betyde, at trænerteamet består af 2 trænere, som årligt kan træne med 75 borgere hver.

                                                     Jo mere kommunen sætter ind med forebyggende og vedligeholdende indsatser, desto flere ressourcer kan frigøres til andre opgaver

                                                     Hent effektrapporten for Langeland kommune

                                                      Forventet DigiRehab effekt i Lejre kommune

                                                      Velkommen til DigiRehabs Effektberegner. Her kan du blive klogere på, hvad effekten af DigiRehab træning vil være i din kommune.

                                                      Beregningerne er baseret på tal fra Danmarks Statistik, data fra en række kommuners omsorgssystemer og data, som DigiRehab har indsamlet via mere end 15.000 træningsforløb hos +35 danske kommuner.

                                                      Behov for 5 færre social- og sundhedsmedarbejdere

                                                      Rehab-træning reducerer plejebehovet svarende til 5 medarbejdere i løbet af det første år.


                                                      Når borgerne bliver mere selvhjulpne pga. øget muskelstyrke, falder behovet for hjemmepleje. I gennemsnit falder efterspørgslen med 75 timer/år pr borger, der gennemfører et træningsprogram.
                                                      En Social- og Sundhedsmedarbejder i hjemmeplejen leverer i gennemsnit 850 timer hos borgerne. Derfor ganges antal borgere, som er blevet fysisk stærkere med 75 timer. Dette tal deles med 850.

                                                      57 borgere bliver fysisk stærkere

                                                      Med Rehab-træning vil ca 57 af de borgere, som gennemfører træningen, få en bedre fysik og dermed kunne blive mere selvhjulne og leve et mere frit liv.


                                                      Ca. 70 procent af de borgere, som starter i Rehab-træning, gennemfører forløbet. Borgernes fysiske formåen screenes før træningsopstart og derefter hver 4. uge indtil forløbet er slut efter 12 uger.

                                                      4.304 færre timer årligt

                                                      Efterspørgslen på pleje kan falde ca. 4.304 timer/år, hvis kommunen træner med 30 procent af de borgere, som modtager pleje.


                                                      Hvis Lejre kommune ansætter 1 trænere, vil de kunne gennemføre træning med cirka 57 borgere. Den gennemsnitlige reduktion i pleje er 75 timers pleje, og derfor vil der være behov for mindre hjemmehjælp svarende til 4.304 timer.

                                                      1,5 mio. kr. sparet årligt

                                                      Med 1 hjemmetrænere vil et overslag på den økonomiske gevinst være 1,5 mio. Dkk/år. Dette svarer til 4.304 færre hjemmeplejetimer fratrukket medarbejderomkostninger og licens. Denne besparelse øges på grund af den demografiske udvikling.


                                                      Nettobesparelsen regnes ud med en gennemsnitlig pris pr. SOSU time på 500 dkk. Denne besparelse fratrækkes udgifter til licens og løn.

                                                      Perspektiv

                                                      Når hjemmetræning med 30 procent af borgerne, som modtager pleje, er velimplementeret, er det DigiRehabs anbefaling, at indsatsen skal skaleres op til, at man årligt kan træne med 50% af hjemmeplejemodtagerne.

                                                      Når man samtidig tager den demografiske udvikling i betragtning, vil det i 2030 betyde, at trænerteamet består af 3 trænere, som årligt kan træne med 75 borgere hver.

                                                      Jo mere kommunen sætter ind med forebyggende og vedligeholdende indsatser, desto flere ressourcer kan frigøres til andre opgaver

                                                      Hent effektrapporten for Lejre kommune

                                                       Forventet DigiRehab effekt i Lemvig kommune

                                                       Velkommen til DigiRehabs Effektberegner. Her kan du blive klogere på, hvad effekten af DigiRehab træning vil være i din kommune.

                                                       Beregningerne er baseret på tal fra Danmarks Statistik, data fra en række kommuners omsorgssystemer og data, som DigiRehab har indsamlet via mere end 15.000 træningsforløb hos +35 danske kommuner.

                                                       Behov for 6 færre social- og sundhedsmedarbejdere

                                                       Rehab-træning reducerer plejebehovet svarende til 6 medarbejdere i løbet af det første år.


                                                       Når borgerne bliver mere selvhjulpne pga. øget muskelstyrke, falder behovet for hjemmepleje. I gennemsnit falder efterspørgslen med 75 timer/år pr borger, der gennemfører et træningsprogram.
                                                       En Social- og Sundhedsmedarbejder i hjemmeplejen leverer i gennemsnit 850 timer hos borgerne. Derfor ganges antal borgere, som er blevet fysisk stærkere med 75 timer. Dette tal deles med 850.

                                                       69 borgere bliver fysisk stærkere

                                                       Med Rehab-træning vil ca 69 af de borgere, som gennemfører træningen, få en bedre fysik og dermed kunne blive mere selvhjulne og leve et mere frit liv.


                                                       Ca. 70 procent af de borgere, som starter i Rehab-træning, gennemfører forløbet. Borgernes fysiske formåen screenes før træningsopstart og derefter hver 4. uge indtil forløbet er slut efter 12 uger.

                                                       5.183 færre timer årligt

                                                       Efterspørgslen på pleje kan falde ca. 5.183 timer/år, hvis kommunen træner med 30 procent af de borgere, som modtager pleje.


                                                       Hvis Lemvig kommune ansætter 1 trænere, vil de kunne gennemføre træning med cirka 69 borgere. Den gennemsnitlige reduktion i pleje er 75 timers pleje, og derfor vil der være behov for mindre hjemmehjælp svarende til 5.183 timer.

                                                       1,8 mio. kr. sparet årligt

                                                       Med 1 hjemmetrænere vil et overslag på den økonomiske gevinst være 1,8 mio. Dkk/år. Dette svarer til 5.183 færre hjemmeplejetimer fratrukket medarbejderomkostninger og licens. Denne besparelse øges på grund af den demografiske udvikling.


                                                       Nettobesparelsen regnes ud med en gennemsnitlig pris pr. SOSU time på 500 dkk. Denne besparelse fratrækkes udgifter til licens og løn.

                                                       Perspektiv

                                                       Når hjemmetræning med 30 procent af borgerne, som modtager pleje, er velimplementeret, er det DigiRehabs anbefaling, at indsatsen skal skaleres op til, at man årligt kan træne med 50% af hjemmeplejemodtagerne.

                                                       Når man samtidig tager den demografiske udvikling i betragtning, vil det i 2030 betyde, at trænerteamet består af 3 trænere, som årligt kan træne med 75 borgere hver.

                                                       Jo mere kommunen sætter ind med forebyggende og vedligeholdende indsatser, desto flere ressourcer kan frigøres til andre opgaver

                                                       Hent effektrapporten for Lemvig kommune

                                                        Forventet DigiRehab effekt i Lolland kommune

                                                        Velkommen til DigiRehabs Effektberegner. Her kan du blive klogere på, hvad effekten af DigiRehab træning vil være i din kommune.

                                                        Beregningerne er baseret på tal fra Danmarks Statistik, data fra en række kommuners omsorgssystemer og data, som DigiRehab har indsamlet via mere end 15.000 træningsforløb hos +35 danske kommuner.

                                                        Behov for 17 færre social- og sundhedsmedarbejdere

                                                        Rehab-træning reducerer plejebehovet svarende til 17 medarbejdere i løbet af det første år.


                                                        Når borgerne bliver mere selvhjulpne pga. øget muskelstyrke, falder behovet for hjemmepleje. I gennemsnit falder efterspørgslen med 75 timer/år pr borger, der gennemfører et træningsprogram.
                                                        En Social- og Sundhedsmedarbejder i hjemmeplejen leverer i gennemsnit 850 timer hos borgerne. Derfor ganges antal borgere, som er blevet fysisk stærkere med 75 timer. Dette tal deles med 850.

                                                        194 borgere bliver fysisk stærkere

                                                        Med Rehab-træning vil ca 194 af de borgere, som gennemfører træningen, få en bedre fysik og dermed kunne blive mere selvhjulne og leve et mere frit liv.


                                                        Ca. 70 procent af de borgere, som starter i Rehab-træning, gennemfører forløbet. Borgernes fysiske formåen screenes før træningsopstart og derefter hver 4. uge indtil forløbet er slut efter 12 uger.

                                                        14.578 færre timer årligt

                                                        Efterspørgslen på pleje kan falde ca. 14.578 timer/år, hvis kommunen træner med 30 procent af de borgere, som modtager pleje.


                                                        Hvis Lolland kommune ansætter 4 trænere, vil de kunne gennemføre træning med cirka 194 borgere. Den gennemsnitlige reduktion i pleje er 75 timers pleje, og derfor vil der være behov for mindre hjemmehjælp svarende til 14.578 timer.

                                                        5,0 mio. kr. sparet årligt

                                                        Med 4 hjemmetrænere vil et overslag på den økonomiske gevinst være 5,0 mio. Dkk/år. Dette svarer til 14.578 færre hjemmeplejetimer fratrukket medarbejderomkostninger og licens. Denne besparelse øges på grund af den demografiske udvikling.


                                                        Nettobesparelsen regnes ud med en gennemsnitlig pris pr. SOSU time på 500 dkk. Denne besparelse fratrækkes udgifter til licens og løn.

                                                        Perspektiv

                                                        Når hjemmetræning med 30 procent af borgerne, som modtager pleje, er velimplementeret, er det DigiRehabs anbefaling, at indsatsen skal skaleres op til, at man årligt kan træne med 50% af hjemmeplejemodtagerne.

                                                        Når man samtidig tager den demografiske udvikling i betragtning, vil det i 2030 betyde, at trænerteamet består af 9 trænere, som årligt kan træne med 75 borgere hver.

                                                        Jo mere kommunen sætter ind med forebyggende og vedligeholdende indsatser, desto flere ressourcer kan frigøres til andre opgaver

                                                        Hent effektrapporten for Lolland kommune

                                                         Forventet DigiRehab effekt i Lyngby-Taarbæk kommune

                                                         Velkommen til DigiRehabs Effektberegner. Her kan du blive klogere på, hvad effekten af DigiRehab træning vil være i din kommune.

                                                         Beregningerne er baseret på tal fra Danmarks Statistik, data fra en række kommuners omsorgssystemer og data, som DigiRehab har indsamlet via mere end 15.000 træningsforløb hos +35 danske kommuner.

                                                         Behov for 12 færre social- og sundhedsmedarbejdere

                                                         Rehab-træning reducerer plejebehovet svarende til 12 medarbejdere i løbet af det første år.


                                                         Når borgerne bliver mere selvhjulpne pga. øget muskelstyrke, falder behovet for hjemmepleje. I gennemsnit falder efterspørgslen med 75 timer/år pr borger, der gennemfører et træningsprogram.
                                                         En Social- og Sundhedsmedarbejder i hjemmeplejen leverer i gennemsnit 850 timer hos borgerne. Derfor ganges antal borgere, som er blevet fysisk stærkere med 75 timer. Dette tal deles med 850.

                                                         131 borgere bliver fysisk stærkere

                                                         Med Rehab-træning vil ca 131 af de borgere, som gennemfører træningen, få en bedre fysik og dermed kunne blive mere selvhjulne og leve et mere frit liv.


                                                         Ca. 70 procent af de borgere, som starter i Rehab-træning, gennemfører forløbet. Borgernes fysiske formåen screenes før træningsopstart og derefter hver 4. uge indtil forløbet er slut efter 12 uger.

                                                         9.856 færre timer årligt

                                                         Efterspørgslen på pleje kan falde ca. 9.856 timer/år, hvis kommunen træner med 30 procent af de borgere, som modtager pleje.


                                                         Hvis Lyngby-Taarbæk kommune ansætter 3 trænere, vil de kunne gennemføre træning med cirka 131 borgere. Den gennemsnitlige reduktion i pleje er 75 timers pleje, og derfor vil der være behov for mindre hjemmehjælp svarende til 9.856 timer.

                                                         3,4 mio. kr. sparet årligt

                                                         Med 3 hjemmetrænere vil et overslag på den økonomiske gevinst være 3,4 mio. Dkk/år. Dette svarer til 9.856 færre hjemmeplejetimer fratrukket medarbejderomkostninger og licens. Denne besparelse øges på grund af den demografiske udvikling.


                                                         Nettobesparelsen regnes ud med en gennemsnitlig pris pr. SOSU time på 500 dkk. Denne besparelse fratrækkes udgifter til licens og løn.

                                                         Perspektiv

                                                         Når hjemmetræning med 30 procent af borgerne, som modtager pleje, er velimplementeret, er det DigiRehabs anbefaling, at indsatsen skal skaleres op til, at man årligt kan træne med 50% af hjemmeplejemodtagerne.

                                                         Når man samtidig tager den demografiske udvikling i betragtning, vil det i 2030 betyde, at trænerteamet består af 5 trænere, som årligt kan træne med 75 borgere hver.

                                                         Jo mere kommunen sætter ind med forebyggende og vedligeholdende indsatser, desto flere ressourcer kan frigøres til andre opgaver

                                                         Hent effektrapporten for Lyngby-Taarbæk kommune

                                                          Forventet DigiRehab effekt i Læsø kommune

                                                          Velkommen til DigiRehabs Effektberegner. Her kan du blive klogere på, hvad effekten af DigiRehab træning vil være i din kommune.

                                                          Beregningerne er baseret på tal fra Danmarks Statistik, data fra en række kommuners omsorgssystemer og data, som DigiRehab har indsamlet via mere end 15.000 træningsforløb hos +35 danske kommuner.

                                                          Behov for 1 færre social- og sundhedsmedarbejdere

                                                          Rehab-træning reducerer plejebehovet svarende til 1 medarbejdere i løbet af det første år.


                                                          Når borgerne bliver mere selvhjulpne pga. øget muskelstyrke, falder behovet for hjemmepleje. I gennemsnit falder efterspørgslen med 75 timer/år pr borger, der gennemfører et træningsprogram.
                                                          En Social- og Sundhedsmedarbejder i hjemmeplejen leverer i gennemsnit 850 timer hos borgerne. Derfor ganges antal borgere, som er blevet fysisk stærkere med 75 timer. Dette tal deles med 850.

                                                          8 borgere bliver fysisk stærkere

                                                          Med Rehab-træning vil ca 8 af de borgere, som gennemfører træningen, få en bedre fysik og dermed kunne blive mere selvhjulne og leve et mere frit liv.


                                                          Ca. 70 procent af de borgere, som starter i Rehab-træning, gennemfører forløbet. Borgernes fysiske formåen screenes før træningsopstart og derefter hver 4. uge indtil forløbet er slut efter 12 uger.

                                                          600 færre timer årligt

                                                          Efterspørgslen på pleje kan falde ca. 600 timer/år, hvis kommunen træner med 30 procent af de borgere, som modtager pleje.


                                                          Hvis Læsø kommune ansætter 1 trænere, vil de kunne gennemføre træning med cirka 8 borgere. Den gennemsnitlige reduktion i pleje er 75 timers pleje, og derfor vil der være behov for mindre hjemmehjælp svarende til 600 timer.

                                                          0,2 mio. kr. sparet årligt

                                                          Med 1 hjemmetrænere vil et overslag på den økonomiske gevinst være 0,2 mio. Dkk/år. Dette svarer til 600 færre hjemmeplejetimer fratrukket medarbejderomkostninger og licens. Denne besparelse øges på grund af den demografiske udvikling.


                                                          Nettobesparelsen regnes ud med en gennemsnitlig pris pr. SOSU time på 500 dkk. Denne besparelse fratrækkes udgifter til licens og løn.

                                                          Perspektiv

                                                          Når hjemmetræning med 30 procent af borgerne, som modtager pleje, er velimplementeret, er det DigiRehabs anbefaling, at indsatsen skal skaleres op til, at man årligt kan træne med 50% af hjemmeplejemodtagerne.

                                                          Når man samtidig tager den demografiske udvikling i betragtning, vil det i 2030 betyde, at trænerteamet består af 1 trænere, som årligt kan træne med 75 borgere hver.

                                                          Jo mere kommunen sætter ind med forebyggende og vedligeholdende indsatser, desto flere ressourcer kan frigøres til andre opgaver

                                                          Hent effektrapporten for Læsø kommune

                                                           Forventet DigiRehab effekt i Mariagerfjord kommune

                                                           Velkommen til DigiRehabs Effektberegner. Her kan du blive klogere på, hvad effekten af DigiRehab træning vil være i din kommune.

                                                           Beregningerne er baseret på tal fra Danmarks Statistik, data fra en række kommuners omsorgssystemer og data, som DigiRehab har indsamlet via mere end 15.000 træningsforløb hos +35 danske kommuner.

                                                           Behov for 9 færre social- og sundhedsmedarbejdere

                                                           Rehab-træning reducerer plejebehovet svarende til 9 medarbejdere i løbet af det første år.


                                                           Når borgerne bliver mere selvhjulpne pga. øget muskelstyrke, falder behovet for hjemmepleje. I gennemsnit falder efterspørgslen med 75 timer/år pr borger, der gennemfører et træningsprogram.
                                                           En Social- og Sundhedsmedarbejder i hjemmeplejen leverer i gennemsnit 850 timer hos borgerne. Derfor ganges antal borgere, som er blevet fysisk stærkere med 75 timer. Dette tal deles med 850.

                                                           99 borgere bliver fysisk stærkere

                                                           Med Rehab-træning vil ca 99 af de borgere, som gennemfører træningen, få en bedre fysik og dermed kunne blive mere selvhjulne og leve et mere frit liv.


                                                           Ca. 70 procent af de borgere, som starter i Rehab-træning, gennemfører forløbet. Borgernes fysiske formåen screenes før træningsopstart og derefter hver 4. uge indtil forløbet er slut efter 12 uger.

                                                           7.401 færre timer årligt

                                                           Efterspørgslen på pleje kan falde ca. 7.401 timer/år, hvis kommunen træner med 30 procent af de borgere, som modtager pleje.


                                                           Hvis Mariagerfjord kommune ansætter 2 trænere, vil de kunne gennemføre træning med cirka 99 borgere. Den gennemsnitlige reduktion i pleje er 75 timers pleje, og derfor vil der være behov for mindre hjemmehjælp svarende til 7.401 timer.

                                                           2,5 mio. kr. sparet årligt

                                                           Med 2 hjemmetrænere vil et overslag på den økonomiske gevinst være 2,5 mio. Dkk/år. Dette svarer til 7.401 færre hjemmeplejetimer fratrukket medarbejderomkostninger og licens. Denne besparelse øges på grund af den demografiske udvikling.


                                                           Nettobesparelsen regnes ud med en gennemsnitlig pris pr. SOSU time på 500 dkk. Denne besparelse fratrækkes udgifter til licens og løn.

                                                           Perspektiv

                                                           Når hjemmetræning med 30 procent af borgerne, som modtager pleje, er velimplementeret, er det DigiRehabs anbefaling, at indsatsen skal skaleres op til, at man årligt kan træne med 50% af hjemmeplejemodtagerne.

                                                           Når man samtidig tager den demografiske udvikling i betragtning, vil det i 2030 betyde, at trænerteamet består af 5 trænere, som årligt kan træne med 75 borgere hver.

                                                           Jo mere kommunen sætter ind med forebyggende og vedligeholdende indsatser, desto flere ressourcer kan frigøres til andre opgaver

                                                           Hent effektrapporten for Mariagerfjord kommune

                                                            Forventet DigiRehab effekt i Middelfart kommune

                                                            Velkommen til DigiRehabs Effektberegner. Her kan du blive klogere på, hvad effekten af DigiRehab træning vil være i din kommune.

                                                            Beregningerne er baseret på tal fra Danmarks Statistik, data fra en række kommuners omsorgssystemer og data, som DigiRehab har indsamlet via mere end 15.000 træningsforløb hos +35 danske kommuner.

                                                            Behov for 9 færre social- og sundhedsmedarbejdere

                                                            Rehab-træning reducerer plejebehovet svarende til 9 medarbejdere i løbet af det første år.


                                                            Når borgerne bliver mere selvhjulpne pga. øget muskelstyrke, falder behovet for hjemmepleje. I gennemsnit falder efterspørgslen med 75 timer/år pr borger, der gennemfører et træningsprogram.
                                                            En Social- og Sundhedsmedarbejder i hjemmeplejen leverer i gennemsnit 850 timer hos borgerne. Derfor ganges antal borgere, som er blevet fysisk stærkere med 75 timer. Dette tal deles med 850.

                                                            101 borgere bliver fysisk stærkere

                                                            Med Rehab-træning vil ca 101 af de borgere, som gennemfører træningen, få en bedre fysik og dermed kunne blive mere selvhjulne og leve et mere frit liv.


                                                            Ca. 70 procent af de borgere, som starter i Rehab-træning, gennemfører forløbet. Borgernes fysiske formåen screenes før træningsopstart og derefter hver 4. uge indtil forløbet er slut efter 12 uger.

                                                            7.547 færre timer årligt

                                                            Efterspørgslen på pleje kan falde ca. 7.547 timer/år, hvis kommunen træner med 30 procent af de borgere, som modtager pleje.


                                                            Hvis Middelfart kommune ansætter 2 trænere, vil de kunne gennemføre træning med cirka 101 borgere. Den gennemsnitlige reduktion i pleje er 75 timers pleje, og derfor vil der være behov for mindre hjemmehjælp svarende til 7.547 timer.

                                                            2,6 mio. kr. sparet årligt

                                                            Med 2 hjemmetrænere vil et overslag på den økonomiske gevinst være 2,6 mio. Dkk/år. Dette svarer til 7.547 færre hjemmeplejetimer fratrukket medarbejderomkostninger og licens. Denne besparelse øges på grund af den demografiske udvikling.


                                                            Nettobesparelsen regnes ud med en gennemsnitlig pris pr. SOSU time på 500 dkk. Denne besparelse fratrækkes udgifter til licens og løn.

                                                            Perspektiv

                                                            Når hjemmetræning med 30 procent af borgerne, som modtager pleje, er velimplementeret, er det DigiRehabs anbefaling, at indsatsen skal skaleres op til, at man årligt kan træne med 50% af hjemmeplejemodtagerne.

                                                            Når man samtidig tager den demografiske udvikling i betragtning, vil det i 2030 betyde, at trænerteamet består af 5 trænere, som årligt kan træne med 75 borgere hver.

                                                            Jo mere kommunen sætter ind med forebyggende og vedligeholdende indsatser, desto flere ressourcer kan frigøres til andre opgaver

                                                            Hent effektrapporten for Middelfart kommune

                                                             Forventet DigiRehab effekt i Morsø kommune

                                                             Velkommen til DigiRehabs Effektberegner. Her kan du blive klogere på, hvad effekten af DigiRehab træning vil være i din kommune.

                                                             Beregningerne er baseret på tal fra Danmarks Statistik, data fra en række kommuners omsorgssystemer og data, som DigiRehab har indsamlet via mere end 15.000 træningsforløb hos +35 danske kommuner.

                                                             Behov for 6 færre social- og sundhedsmedarbejdere

                                                             Rehab-træning reducerer plejebehovet svarende til 6 medarbejdere i løbet af det første år.


                                                             Når borgerne bliver mere selvhjulpne pga. øget muskelstyrke, falder behovet for hjemmepleje. I gennemsnit falder efterspørgslen med 75 timer/år pr borger, der gennemfører et træningsprogram.
                                                             En Social- og Sundhedsmedarbejder i hjemmeplejen leverer i gennemsnit 850 timer hos borgerne. Derfor ganges antal borgere, som er blevet fysisk stærkere med 75 timer. Dette tal deles med 850.

                                                             64 borgere bliver fysisk stærkere

                                                             Med Rehab-træning vil ca 64 af de borgere, som gennemfører træningen, få en bedre fysik og dermed kunne blive mere selvhjulne og leve et mere frit liv.


                                                             Ca. 70 procent af de borgere, som starter i Rehab-træning, gennemfører forløbet. Borgernes fysiske formåen screenes før træningsopstart og derefter hver 4. uge indtil forløbet er slut efter 12 uger.

                                                             4.812 færre timer årligt

                                                             Efterspørgslen på pleje kan falde ca. 4.812 timer/år, hvis kommunen træner med 30 procent af de borgere, som modtager pleje.


                                                             Hvis Morsø kommune ansætter 1 trænere, vil de kunne gennemføre træning med cirka 64 borgere. Den gennemsnitlige reduktion i pleje er 75 timers pleje, og derfor vil der være behov for mindre hjemmehjælp svarende til 4.812 timer.

                                                             1,6 mio. kr. sparet årligt

                                                             Med 1 hjemmetrænere vil et overslag på den økonomiske gevinst være 1,6 mio. Dkk/år. Dette svarer til 4.812 færre hjemmeplejetimer fratrukket medarbejderomkostninger og licens. Denne besparelse øges på grund af den demografiske udvikling.


                                                             Nettobesparelsen regnes ud med en gennemsnitlig pris pr. SOSU time på 500 dkk. Denne besparelse fratrækkes udgifter til licens og løn.

                                                             Perspektiv

                                                             Når hjemmetræning med 30 procent af borgerne, som modtager pleje, er velimplementeret, er det DigiRehabs anbefaling, at indsatsen skal skaleres op til, at man årligt kan træne med 50% af hjemmeplejemodtagerne.

                                                             Når man samtidig tager den demografiske udvikling i betragtning, vil det i 2030 betyde, at trænerteamet består af 3 trænere, som årligt kan træne med 75 borgere hver.

                                                             Jo mere kommunen sætter ind med forebyggende og vedligeholdende indsatser, desto flere ressourcer kan frigøres til andre opgaver

                                                             Hent effektrapporten for Morsø kommune

                                                              Forventet DigiRehab effekt i Norddjurs kommune

                                                              Velkommen til DigiRehabs Effektberegner. Her kan du blive klogere på, hvad effekten af DigiRehab træning vil være i din kommune.

                                                              Beregningerne er baseret på tal fra Danmarks Statistik, data fra en række kommuners omsorgssystemer og data, som DigiRehab har indsamlet via mere end 15.000 træningsforløb hos +35 danske kommuner.

                                                              Behov for 11 færre social- og sundhedsmedarbejdere

                                                              Rehab-træning reducerer plejebehovet svarende til 11 medarbejdere i løbet af det første år.


                                                              Når borgerne bliver mere selvhjulpne pga. øget muskelstyrke, falder behovet for hjemmepleje. I gennemsnit falder efterspørgslen med 75 timer/år pr borger, der gennemfører et træningsprogram.
                                                              En Social- og Sundhedsmedarbejder i hjemmeplejen leverer i gennemsnit 850 timer hos borgerne. Derfor ganges antal borgere, som er blevet fysisk stærkere med 75 timer. Dette tal deles med 850.

                                                              121 borgere bliver fysisk stærkere

                                                              Med Rehab-træning vil ca 121 af de borgere, som gennemfører træningen, få en bedre fysik og dermed kunne blive mere selvhjulne og leve et mere frit liv.


                                                              Ca. 70 procent af de borgere, som starter i Rehab-træning, gennemfører forløbet. Borgernes fysiske formåen screenes før træningsopstart og derefter hver 4. uge indtil forløbet er slut efter 12 uger.

                                                              9.108 færre timer årligt

                                                              Efterspørgslen på pleje kan falde ca. 9.108 timer/år, hvis kommunen træner med 30 procent af de borgere, som modtager pleje.


                                                              Hvis Norddjurs kommune ansætter 2 trænere, vil de kunne gennemføre træning med cirka 121 borgere. Den gennemsnitlige reduktion i pleje er 75 timers pleje, og derfor vil der være behov for mindre hjemmehjælp svarende til 9.108 timer.

                                                              3,1 mio. kr. sparet årligt

                                                              Med 2 hjemmetrænere vil et overslag på den økonomiske gevinst være 3,1 mio. Dkk/år. Dette svarer til 9.108 færre hjemmeplejetimer fratrukket medarbejderomkostninger og licens. Denne besparelse øges på grund af den demografiske udvikling.


                                                              Nettobesparelsen regnes ud med en gennemsnitlig pris pr. SOSU time på 500 dkk. Denne besparelse fratrækkes udgifter til licens og løn.

                                                              Perspektiv

                                                              Når hjemmetræning med 30 procent af borgerne, som modtager pleje, er velimplementeret, er det DigiRehabs anbefaling, at indsatsen skal skaleres op til, at man årligt kan træne med 50% af hjemmeplejemodtagerne.

                                                              Når man samtidig tager den demografiske udvikling i betragtning, vil det i 2030 betyde, at trænerteamet består af 5 trænere, som årligt kan træne med 75 borgere hver.

                                                              Jo mere kommunen sætter ind med forebyggende og vedligeholdende indsatser, desto flere ressourcer kan frigøres til andre opgaver

                                                              Hent effektrapporten for Norddjurs kommune

                                                               Forventet DigiRehab effekt i Nordfyns kommune

                                                               Velkommen til DigiRehabs Effektberegner. Her kan du blive klogere på, hvad effekten af DigiRehab træning vil være i din kommune.

                                                               Beregningerne er baseret på tal fra Danmarks Statistik, data fra en række kommuners omsorgssystemer og data, som DigiRehab har indsamlet via mere end 15.000 træningsforløb hos +35 danske kommuner.

                                                               Behov for 7 færre social- og sundhedsmedarbejdere

                                                               Rehab-træning reducerer plejebehovet svarende til 7 medarbejdere i løbet af det første år.


                                                               Når borgerne bliver mere selvhjulpne pga. øget muskelstyrke, falder behovet for hjemmepleje. I gennemsnit falder efterspørgslen med 75 timer/år pr borger, der gennemfører et træningsprogram.
                                                               En Social- og Sundhedsmedarbejder i hjemmeplejen leverer i gennemsnit 850 timer hos borgerne. Derfor ganges antal borgere, som er blevet fysisk stærkere med 75 timer. Dette tal deles med 850.

                                                               83 borgere bliver fysisk stærkere

                                                               Med Rehab-træning vil ca 83 af de borgere, som gennemfører træningen, få en bedre fysik og dermed kunne blive mere selvhjulne og leve et mere frit liv.


                                                               Ca. 70 procent af de borgere, som starter i Rehab-træning, gennemfører forløbet. Borgernes fysiske formåen screenes før træningsopstart og derefter hver 4. uge indtil forløbet er slut efter 12 uger.

                                                               6.199 færre timer årligt

                                                               Efterspørgslen på pleje kan falde ca. 6.199 timer/år, hvis kommunen træner med 30 procent af de borgere, som modtager pleje.


                                                               Hvis Nordfyns kommune ansætter 2 trænere, vil de kunne gennemføre træning med cirka 83 borgere. Den gennemsnitlige reduktion i pleje er 75 timers pleje, og derfor vil der være behov for mindre hjemmehjælp svarende til 6.199 timer.

                                                               2,1 mio. kr. sparet årligt

                                                               Med 2 hjemmetrænere vil et overslag på den økonomiske gevinst være 2,1 mio. Dkk/år. Dette svarer til 6.199 færre hjemmeplejetimer fratrukket medarbejderomkostninger og licens. Denne besparelse øges på grund af den demografiske udvikling.


                                                               Nettobesparelsen regnes ud med en gennemsnitlig pris pr. SOSU time på 500 dkk. Denne besparelse fratrækkes udgifter til licens og løn.

                                                               Perspektiv

                                                               Når hjemmetræning med 30 procent af borgerne, som modtager pleje, er velimplementeret, er det DigiRehabs anbefaling, at indsatsen skal skaleres op til, at man årligt kan træne med 50% af hjemmeplejemodtagerne.

                                                               Når man samtidig tager den demografiske udvikling i betragtning, vil det i 2030 betyde, at trænerteamet består af 4 trænere, som årligt kan træne med 75 borgere hver.

                                                               Jo mere kommunen sætter ind med forebyggende og vedligeholdende indsatser, desto flere ressourcer kan frigøres til andre opgaver

                                                               Hent effektrapporten for Nordfyns kommune

                                                                Forventet DigiRehab effekt i Nyborg kommune

                                                                Velkommen til DigiRehabs Effektberegner. Her kan du blive klogere på, hvad effekten af DigiRehab træning vil være i din kommune.

                                                                Beregningerne er baseret på tal fra Danmarks Statistik, data fra en række kommuners omsorgssystemer og data, som DigiRehab har indsamlet via mere end 15.000 træningsforløb hos +35 danske kommuner.

                                                                Behov for 12 færre social- og sundhedsmedarbejdere

                                                                Rehab-træning reducerer plejebehovet svarende til 12 medarbejdere i løbet af det første år.


                                                                Når borgerne bliver mere selvhjulpne pga. øget muskelstyrke, falder behovet for hjemmepleje. I gennemsnit falder efterspørgslen med 75 timer/år pr borger, der gennemfører et træningsprogram.
                                                                En Social- og Sundhedsmedarbejder i hjemmeplejen leverer i gennemsnit 850 timer hos borgerne. Derfor ganges antal borgere, som er blevet fysisk stærkere med 75 timer. Dette tal deles med 850.

                                                                134 borgere bliver fysisk stærkere

                                                                Med Rehab-træning vil ca 134 af de borgere, som gennemfører træningen, få en bedre fysik og dermed kunne blive mere selvhjulne og leve et mere frit liv.


                                                                Ca. 70 procent af de borgere, som starter i Rehab-træning, gennemfører forløbet. Borgernes fysiske formåen screenes før træningsopstart og derefter hver 4. uge indtil forløbet er slut efter 12 uger.

                                                                10.047 færre timer årligt

                                                                Efterspørgslen på pleje kan falde ca. 10.047 timer/år, hvis kommunen træner med 30 procent af de borgere, som modtager pleje.


                                                                Hvis Nyborg kommune ansætter 3 trænere, vil de kunne gennemføre træning med cirka 134 borgere. Den gennemsnitlige reduktion i pleje er 75 timers pleje, og derfor vil der være behov for mindre hjemmehjælp svarende til 10.047 timer.

                                                                3,4 mio. kr. sparet årligt

                                                                Med 3 hjemmetrænere vil et overslag på den økonomiske gevinst være 3,4 mio. Dkk/år. Dette svarer til 10.047 færre hjemmeplejetimer fratrukket medarbejderomkostninger og licens. Denne besparelse øges på grund af den demografiske udvikling.


                                                                Nettobesparelsen regnes ud med en gennemsnitlig pris pr. SOSU time på 500 dkk. Denne besparelse fratrækkes udgifter til licens og løn.

                                                                Perspektiv

                                                                Når hjemmetræning med 30 procent af borgerne, som modtager pleje, er velimplementeret, er det DigiRehabs anbefaling, at indsatsen skal skaleres op til, at man årligt kan træne med 50% af hjemmeplejemodtagerne.

                                                                Når man samtidig tager den demografiske udvikling i betragtning, vil det i 2030 betyde, at trænerteamet består af 6 trænere, som årligt kan træne med 75 borgere hver.

                                                                Jo mere kommunen sætter ind med forebyggende og vedligeholdende indsatser, desto flere ressourcer kan frigøres til andre opgaver

                                                                Hent effektrapporten for Nyborg kommune

                                                                 Forventet DigiRehab effekt i Næstved kommune

                                                                 Velkommen til DigiRehabs Effektberegner. Her kan du blive klogere på, hvad effekten af DigiRehab træning vil være i din kommune.

                                                                 Beregningerne er baseret på tal fra Danmarks Statistik, data fra en række kommuners omsorgssystemer og data, som DigiRehab har indsamlet via mere end 15.000 træningsforløb hos +35 danske kommuner.

                                                                 Behov for 21 færre social- og sundhedsmedarbejdere

                                                                 Rehab-træning reducerer plejebehovet svarende til 21 medarbejdere i løbet af det første år.


                                                                 Når borgerne bliver mere selvhjulpne pga. øget muskelstyrke, falder behovet for hjemmepleje. I gennemsnit falder efterspørgslen med 75 timer/år pr borger, der gennemfører et træningsprogram.
                                                                 En Social- og Sundhedsmedarbejder i hjemmeplejen leverer i gennemsnit 850 timer hos borgerne. Derfor ganges antal borgere, som er blevet fysisk stærkere med 75 timer. Dette tal deles med 850.

                                                                 238 borgere bliver fysisk stærkere

                                                                 Med Rehab-træning vil ca 238 af de borgere, som gennemfører træningen, få en bedre fysik og dermed kunne blive mere selvhjulne og leve et mere frit liv.


                                                                 Ca. 70 procent af de borgere, som starter i Rehab-træning, gennemfører forløbet. Borgernes fysiske formåen screenes før træningsopstart og derefter hver 4. uge indtil forløbet er slut efter 12 uger.

                                                                 17.887 færre timer årligt

                                                                 Efterspørgslen på pleje kan falde ca. 17.887 timer/år, hvis kommunen træner med 30 procent af de borgere, som modtager pleje.


                                                                 Hvis Næstved kommune ansætter 5 trænere, vil de kunne gennemføre træning med cirka 238 borgere. Den gennemsnitlige reduktion i pleje er 75 timers pleje, og derfor vil der være behov for mindre hjemmehjælp svarende til 17.887 timer.

                                                                 6,1 mio. kr. sparet årligt

                                                                 Med 5 hjemmetrænere vil et overslag på den økonomiske gevinst være 6,1 mio. Dkk/år. Dette svarer til 17.887 færre hjemmeplejetimer fratrukket medarbejderomkostninger og licens. Denne besparelse øges på grund af den demografiske udvikling.


                                                                 Nettobesparelsen regnes ud med en gennemsnitlig pris pr. SOSU time på 500 dkk. Denne besparelse fratrækkes udgifter til licens og løn.

                                                                 Perspektiv

                                                                 Når hjemmetræning med 30 procent af borgerne, som modtager pleje, er velimplementeret, er det DigiRehabs anbefaling, at indsatsen skal skaleres op til, at man årligt kan træne med 50% af hjemmeplejemodtagerne.

                                                                 Når man samtidig tager den demografiske udvikling i betragtning, vil det i 2030 betyde, at trænerteamet består af 11 trænere, som årligt kan træne med 75 borgere hver.

                                                                 Jo mere kommunen sætter ind med forebyggende og vedligeholdende indsatser, desto flere ressourcer kan frigøres til andre opgaver

                                                                 Hent effektrapporten for Næstved kommune

                                                                  Forventet DigiRehab effekt i Odder kommune

                                                                  Velkommen til DigiRehabs Effektberegner. Her kan du blive klogere på, hvad effekten af DigiRehab træning vil være i din kommune.

                                                                  Beregningerne er baseret på tal fra Danmarks Statistik, data fra en række kommuners omsorgssystemer og data, som DigiRehab har indsamlet via mere end 15.000 træningsforløb hos +35 danske kommuner.

                                                                  Behov for 5 færre social- og sundhedsmedarbejdere

                                                                  Rehab-træning reducerer plejebehovet svarende til 5 medarbejdere i løbet af det første år.


                                                                  Når borgerne bliver mere selvhjulpne pga. øget muskelstyrke, falder behovet for hjemmepleje. I gennemsnit falder efterspørgslen med 75 timer/år pr borger, der gennemfører et træningsprogram.
                                                                  En Social- og Sundhedsmedarbejder i hjemmeplejen leverer i gennemsnit 850 timer hos borgerne. Derfor ganges antal borgere, som er blevet fysisk stærkere med 75 timer. Dette tal deles med 850.

                                                                  57 borgere bliver fysisk stærkere

                                                                  Med Rehab-træning vil ca 57 af de borgere, som gennemfører træningen, få en bedre fysik og dermed kunne blive mere selvhjulne og leve et mere frit liv.


                                                                  Ca. 70 procent af de borgere, som starter i Rehab-træning, gennemfører forløbet. Borgernes fysiske formåen screenes før træningsopstart og derefter hver 4. uge indtil forløbet er slut efter 12 uger.

                                                                  4.241 færre timer årligt

                                                                  Efterspørgslen på pleje kan falde ca. 4.241 timer/år, hvis kommunen træner med 30 procent af de borgere, som modtager pleje.


                                                                  Hvis Odder kommune ansætter 1 trænere, vil de kunne gennemføre træning med cirka 57 borgere. Den gennemsnitlige reduktion i pleje er 75 timers pleje, og derfor vil der være behov for mindre hjemmehjælp svarende til 4.241 timer.

                                                                  1,5 mio. kr. sparet årligt

                                                                  Med 1 hjemmetrænere vil et overslag på den økonomiske gevinst være 1,5 mio. Dkk/år. Dette svarer til 4.241 færre hjemmeplejetimer fratrukket medarbejderomkostninger og licens. Denne besparelse øges på grund af den demografiske udvikling.


                                                                  Nettobesparelsen regnes ud med en gennemsnitlig pris pr. SOSU time på 500 dkk. Denne besparelse fratrækkes udgifter til licens og løn.

                                                                  Perspektiv

                                                                  Når hjemmetræning med 30 procent af borgerne, som modtager pleje, er velimplementeret, er det DigiRehabs anbefaling, at indsatsen skal skaleres op til, at man årligt kan træne med 50% af hjemmeplejemodtagerne.

                                                                  Når man samtidig tager den demografiske udvikling i betragtning, vil det i 2030 betyde, at trænerteamet består af 3 trænere, som årligt kan træne med 75 borgere hver.

                                                                  Jo mere kommunen sætter ind med forebyggende og vedligeholdende indsatser, desto flere ressourcer kan frigøres til andre opgaver

                                                                  Hent effektrapporten for Odder kommune

                                                                   Forventet DigiRehab effekt i Odense kommune

                                                                   Velkommen til DigiRehabs Effektberegner. Her kan du blive klogere på, hvad effekten af DigiRehab træning vil være i din kommune.

                                                                   Beregningerne er baseret på tal fra Danmarks Statistik, data fra en række kommuners omsorgssystemer og data, som DigiRehab har indsamlet via mere end 15.000 træningsforløb hos +35 danske kommuner.

                                                                   Behov for 35 færre social- og sundhedsmedarbejdere

                                                                   Rehab-træning reducerer plejebehovet svarende til 35 medarbejdere i løbet af det første år.


                                                                   Når borgerne bliver mere selvhjulpne pga. øget muskelstyrke, falder behovet for hjemmepleje. I gennemsnit falder efterspørgslen med 75 timer/år pr borger, der gennemfører et træningsprogram.
                                                                   En Social- og Sundhedsmedarbejder i hjemmeplejen leverer i gennemsnit 850 timer hos borgerne. Derfor ganges antal borgere, som er blevet fysisk stærkere med 75 timer. Dette tal deles med 850.

                                                                   402 borgere bliver fysisk stærkere

                                                                   Med Rehab-træning vil ca 402 af de borgere, som gennemfører træningen, få en bedre fysik og dermed kunne blive mere selvhjulne og leve et mere frit liv.


                                                                   Ca. 70 procent af de borgere, som starter i Rehab-træning, gennemfører forløbet. Borgernes fysiske formåen screenes før træningsopstart og derefter hver 4. uge indtil forløbet er slut efter 12 uger.

                                                                   30.172 færre timer årligt

                                                                   Efterspørgslen på pleje kan falde ca. 30.172 timer/år, hvis kommunen træner med 30 procent af de borgere, som modtager pleje.


                                                                   Hvis Odense kommune ansætter 8 trænere, vil de kunne gennemføre træning med cirka 402 borgere. Den gennemsnitlige reduktion i pleje er 75 timers pleje, og derfor vil der være behov for mindre hjemmehjælp svarende til 30.172 timer.

                                                                   10,3 mio. kr. sparet årligt

                                                                   Med 8 hjemmetrænere vil et overslag på den økonomiske gevinst være 10,3 mio. Dkk/år. Dette svarer til 30.172 færre hjemmeplejetimer fratrukket medarbejderomkostninger og licens. Denne besparelse øges på grund af den demografiske udvikling.


                                                                   Nettobesparelsen regnes ud med en gennemsnitlig pris pr. SOSU time på 500 dkk. Denne besparelse fratrækkes udgifter til licens og løn.

                                                                   Perspektiv

                                                                   Når hjemmetræning med 30 procent af borgerne, som modtager pleje, er velimplementeret, er det DigiRehabs anbefaling, at indsatsen skal skaleres op til, at man årligt kan træne med 50% af hjemmeplejemodtagerne.

                                                                   Når man samtidig tager den demografiske udvikling i betragtning, vil det i 2030 betyde, at trænerteamet består af 18 trænere, som årligt kan træne med 75 borgere hver.

                                                                   Jo mere kommunen sætter ind med forebyggende og vedligeholdende indsatser, desto flere ressourcer kan frigøres til andre opgaver

                                                                   Hent effektrapporten for Odense kommune

                                                                    Forventet DigiRehab effekt i Odsherred kommune

                                                                    Velkommen til DigiRehabs Effektberegner. Her kan du blive klogere på, hvad effekten af DigiRehab træning vil være i din kommune.

                                                                    Beregningerne er baseret på tal fra Danmarks Statistik, data fra en række kommuners omsorgssystemer og data, som DigiRehab har indsamlet via mere end 15.000 træningsforløb hos +35 danske kommuner.

                                                                    Behov for 10 færre social- og sundhedsmedarbejdere

                                                                    Rehab-træning reducerer plejebehovet svarende til 10 medarbejdere i løbet af det første år.


                                                                    Når borgerne bliver mere selvhjulpne pga. øget muskelstyrke, falder behovet for hjemmepleje. I gennemsnit falder efterspørgslen med 75 timer/år pr borger, der gennemfører et træningsprogram.
                                                                    En Social- og Sundhedsmedarbejder i hjemmeplejen leverer i gennemsnit 850 timer hos borgerne. Derfor ganges antal borgere, som er blevet fysisk stærkere med 75 timer. Dette tal deles med 850.

                                                                    116 borgere bliver fysisk stærkere

                                                                    Med Rehab-træning vil ca 116 af de borgere, som gennemfører træningen, få en bedre fysik og dermed kunne blive mere selvhjulne og leve et mere frit liv.


                                                                    Ca. 70 procent af de borgere, som starter i Rehab-træning, gennemfører forløbet. Borgernes fysiske formåen screenes før træningsopstart og derefter hver 4. uge indtil forløbet er slut efter 12 uger.

                                                                    8.666 færre timer årligt

                                                                    Efterspørgslen på pleje kan falde ca. 8.666 timer/år, hvis kommunen træner med 30 procent af de borgere, som modtager pleje.


                                                                    Hvis Odsherred kommune ansætter 2 trænere, vil de kunne gennemføre træning med cirka 116 borgere. Den gennemsnitlige reduktion i pleje er 75 timers pleje, og derfor vil der være behov for mindre hjemmehjælp svarende til 8.666 timer.

                                                                    3,0 mio. kr. sparet årligt

                                                                    Med 2 hjemmetrænere vil et overslag på den økonomiske gevinst være 3,0 mio. Dkk/år. Dette svarer til 8.666 færre hjemmeplejetimer fratrukket medarbejderomkostninger og licens. Denne besparelse øges på grund af den demografiske udvikling.


                                                                    Nettobesparelsen regnes ud med en gennemsnitlig pris pr. SOSU time på 500 dkk. Denne besparelse fratrækkes udgifter til licens og løn.

                                                                    Perspektiv

                                                                    Når hjemmetræning med 30 procent af borgerne, som modtager pleje, er velimplementeret, er det DigiRehabs anbefaling, at indsatsen skal skaleres op til, at man årligt kan træne med 50% af hjemmeplejemodtagerne.

                                                                    Når man samtidig tager den demografiske udvikling i betragtning, vil det i 2030 betyde, at trænerteamet består af 6 trænere, som årligt kan træne med 75 borgere hver.

                                                                    Jo mere kommunen sætter ind med forebyggende og vedligeholdende indsatser, desto flere ressourcer kan frigøres til andre opgaver

                                                                    Hent effektrapporten for Odsherred kommune

                                                                     Forventet DigiRehab effekt i Randers kommune

                                                                     Velkommen til DigiRehabs Effektberegner. Her kan du blive klogere på, hvad effekten af DigiRehab træning vil være i din kommune.

                                                                     Beregningerne er baseret på tal fra Danmarks Statistik, data fra en række kommuners omsorgssystemer og data, som DigiRehab har indsamlet via mere end 15.000 træningsforløb hos +35 danske kommuner.

                                                                     Behov for 24 færre social- og sundhedsmedarbejdere

                                                                     Rehab-træning reducerer plejebehovet svarende til 24 medarbejdere i løbet af det første år.


                                                                     Når borgerne bliver mere selvhjulpne pga. øget muskelstyrke, falder behovet for hjemmepleje. I gennemsnit falder efterspørgslen med 75 timer/år pr borger, der gennemfører et træningsprogram.
                                                                     En Social- og Sundhedsmedarbejder i hjemmeplejen leverer i gennemsnit 850 timer hos borgerne. Derfor ganges antal borgere, som er blevet fysisk stærkere med 75 timer. Dette tal deles med 850.

                                                                     269 borgere bliver fysisk stærkere

                                                                     Med Rehab-træning vil ca 269 af de borgere, som gennemfører træningen, få en bedre fysik og dermed kunne blive mere selvhjulne og leve et mere frit liv.


                                                                     Ca. 70 procent af de borgere, som starter i Rehab-træning, gennemfører forløbet. Borgernes fysiske formåen screenes før træningsopstart og derefter hver 4. uge indtil forløbet er slut efter 12 uger.

                                                                     20.176 færre timer årligt

                                                                     Efterspørgslen på pleje kan falde ca. 20.176 timer/år, hvis kommunen træner med 30 procent af de borgere, som modtager pleje.


                                                                     Hvis Randers kommune ansætter 5 trænere, vil de kunne gennemføre træning med cirka 269 borgere. Den gennemsnitlige reduktion i pleje er 75 timers pleje, og derfor vil der være behov for mindre hjemmehjælp svarende til 20.176 timer.

                                                                     6,9 mio. kr. sparet årligt

                                                                     Med 5 hjemmetrænere vil et overslag på den økonomiske gevinst være 6,9 mio. Dkk/år. Dette svarer til 20.176 færre hjemmeplejetimer fratrukket medarbejderomkostninger og licens. Denne besparelse øges på grund af den demografiske udvikling.


                                                                     Nettobesparelsen regnes ud med en gennemsnitlig pris pr. SOSU time på 500 dkk. Denne besparelse fratrækkes udgifter til licens og løn.

                                                                     Perspektiv

                                                                     Når hjemmetræning med 30 procent af borgerne, som modtager pleje, er velimplementeret, er det DigiRehabs anbefaling, at indsatsen skal skaleres op til, at man årligt kan træne med 50% af hjemmeplejemodtagerne.

                                                                     Når man samtidig tager den demografiske udvikling i betragtning, vil det i 2030 betyde, at trænerteamet består af 13 trænere, som årligt kan træne med 75 borgere hver.

                                                                     Jo mere kommunen sætter ind med forebyggende og vedligeholdende indsatser, desto flere ressourcer kan frigøres til andre opgaver

                                                                     Hent effektrapporten for Randers kommune

                                                                     Forventet DigiRehab effekt i Rebild kommune

                                                                     Velkommen til DigiRehabs Effektberegner. Her kan du blive klogere på, hvad effekten af DigiRehab træning vil være i din kommune.

                                                                     Beregningerne er baseret på tal fra Danmarks Statistik, data fra en række kommuners omsorgssystemer og data, som DigiRehab har indsamlet via mere end 15.000 træningsforløb hos +35 danske kommuner.

                                                                     Behov for 6 færre social- og sundhedsmedarbejdere

                                                                     Rehab-træning reducerer plejebehovet svarende til 6 medarbejdere i løbet af det første år.


                                                                     Når borgerne bliver mere selvhjulpne pga. øget muskelstyrke, falder behovet for hjemmepleje. I gennemsnit falder efterspørgslen med 75 timer/år pr borger, der gennemfører et træningsprogram.
                                                                     En Social- og Sundhedsmedarbejder i hjemmeplejen leverer i gennemsnit 850 timer hos borgerne. Derfor ganges antal borgere, som er blevet fysisk stærkere med 75 timer. Dette tal deles med 850.

                                                                     67 borgere bliver fysisk stærkere

                                                                     Med Rehab-træning vil ca 67 af de borgere, som gennemfører træningen, få en bedre fysik og dermed kunne blive mere selvhjulne og leve et mere frit liv.


                                                                     Ca. 70 procent af de borgere, som starter i Rehab-træning, gennemfører forløbet. Borgernes fysiske formåen screenes før træningsopstart og derefter hver 4. uge indtil forløbet er slut efter 12 uger.

                                                                     4.997 færre timer årligt

                                                                     Efterspørgslen på pleje kan falde ca. 4.997 timer/år, hvis kommunen træner med 30 procent af de borgere, som modtager pleje.


                                                                     Hvis Rebild kommune ansætter 1 trænere, vil de kunne gennemføre træning med cirka 67 borgere. Den gennemsnitlige reduktion i pleje er 75 timers pleje, og derfor vil der være behov for mindre hjemmehjælp svarende til 4.997 timer.

                                                                     1,7 mio. kr. sparet årligt

                                                                     Med 1 hjemmetrænere vil et overslag på den økonomiske gevinst være 1,7 mio. Dkk/år. Dette svarer til 4.997 færre hjemmeplejetimer fratrukket medarbejderomkostninger og licens. Denne besparelse øges på grund af den demografiske udvikling.


                                                                     Nettobesparelsen regnes ud med en gennemsnitlig pris pr. SOSU time på 500 dkk. Denne besparelse fratrækkes udgifter til licens og løn.

                                                                     Perspektiv

                                                                     Når hjemmetræning med 30 procent af borgerne, som modtager pleje, er velimplementeret, er det DigiRehabs anbefaling, at indsatsen skal skaleres op til, at man årligt kan træne med 50% af hjemmeplejemodtagerne.

                                                                     Når man samtidig tager den demografiske udvikling i betragtning, vil det i 2030 betyde, at trænerteamet består af 3 trænere, som årligt kan træne med 75 borgere hver.

                                                                     Jo mere kommunen sætter ind med forebyggende og vedligeholdende indsatser, desto flere ressourcer kan frigøres til andre opgaver

                                                                     Hent effektrapporten for Rebild kommune

                                                                      Forventet DigiRehab effekt i Ringkøbing-Skjern kommune

                                                                      Velkommen til DigiRehabs Effektberegner. Her kan du blive klogere på, hvad effekten af DigiRehab træning vil være i din kommune.

                                                                      Beregningerne er baseret på tal fra Danmarks Statistik, data fra en række kommuners omsorgssystemer og data, som DigiRehab har indsamlet via mere end 15.000 træningsforløb hos +35 danske kommuner.

                                                                      Behov for 17 færre social- og sundhedsmedarbejdere

                                                                      Rehab-træning reducerer plejebehovet svarende til 17 medarbejdere i løbet af det første år.


                                                                      Når borgerne bliver mere selvhjulpne pga. øget muskelstyrke, falder behovet for hjemmepleje. I gennemsnit falder efterspørgslen med 75 timer/år pr borger, der gennemfører et træningsprogram.
                                                                      En Social- og Sundhedsmedarbejder i hjemmeplejen leverer i gennemsnit 850 timer hos borgerne. Derfor ganges antal borgere, som er blevet fysisk stærkere med 75 timer. Dette tal deles med 850.

                                                                      191 borgere bliver fysisk stærkere

                                                                      Med Rehab-træning vil ca 191 af de borgere, som gennemfører træningen, få en bedre fysik og dermed kunne blive mere selvhjulne og leve et mere frit liv.


                                                                      Ca. 70 procent af de borgere, som starter i Rehab-træning, gennemfører forløbet. Borgernes fysiske formåen screenes før træningsopstart og derefter hver 4. uge indtil forløbet er slut efter 12 uger.

                                                                      14.351 færre timer årligt

                                                                      Efterspørgslen på pleje kan falde ca. 14.351 timer/år, hvis kommunen træner med 30 procent af de borgere, som modtager pleje.


                                                                      Hvis Ringkøbing-Skjern kommune ansætter 4 trænere, vil de kunne gennemføre træning med cirka 191 borgere. Den gennemsnitlige reduktion i pleje er 75 timers pleje, og derfor vil der være behov for mindre hjemmehjælp svarende til 14.351 timer.

                                                                      4,9 mio. kr. sparet årligt

                                                                      Med 4 hjemmetrænere vil et overslag på den økonomiske gevinst være 4,9 mio. Dkk/år. Dette svarer til 14.351 færre hjemmeplejetimer fratrukket medarbejderomkostninger og licens. Denne besparelse øges på grund af den demografiske udvikling.


                                                                      Nettobesparelsen regnes ud med en gennemsnitlig pris pr. SOSU time på 500 dkk. Denne besparelse fratrækkes udgifter til licens og løn.

                                                                      Perspektiv

                                                                      Når hjemmetræning med 30 procent af borgerne, som modtager pleje, er velimplementeret, er det DigiRehabs anbefaling, at indsatsen skal skaleres op til, at man årligt kan træne med 50% af hjemmeplejemodtagerne.

                                                                      Når man samtidig tager den demografiske udvikling i betragtning, vil det i 2030 betyde, at trænerteamet består af 9 trænere, som årligt kan træne med 75 borgere hver.

                                                                      Jo mere kommunen sætter ind med forebyggende og vedligeholdende indsatser, desto flere ressourcer kan frigøres til andre opgaver

                                                                      Hent effektrapporten for Ringkøbing-Skjern kommune

                                                                       Forventet DigiRehab effekt i Ringsted kommune

                                                                       Velkommen til DigiRehabs Effektberegner. Her kan du blive klogere på, hvad effekten af DigiRehab træning vil være i din kommune.

                                                                       Beregningerne er baseret på tal fra Danmarks Statistik, data fra en række kommuners omsorgssystemer og data, som DigiRehab har indsamlet via mere end 15.000 træningsforløb hos +35 danske kommuner.

                                                                       Behov for - færre social- og sundhedsmedarbejdere

                                                                       Rehab-træning reducerer plejebehovet svarende til - medarbejdere i løbet af det første år.


                                                                       Når borgerne bliver mere selvhjulpne pga. øget muskelstyrke, falder behovet for hjemmepleje. I gennemsnit falder efterspørgslen med 75 timer/år pr borger, der gennemfører et træningsprogram.
                                                                       En Social- og Sundhedsmedarbejder i hjemmeplejen leverer i gennemsnit 850 timer hos borgerne. Derfor ganges antal borgere, som er blevet fysisk stærkere med 75 timer. Dette tal deles med 850.

                                                                       - borgere bliver fysisk stærkere

                                                                       Med Rehab-træning vil ca - af de borgere, som gennemfører træningen, få en bedre fysik og dermed kunne blive mere selvhjulne og leve et mere frit liv.


                                                                       Ca. 70 procent af de borgere, som starter i Rehab-træning, gennemfører forløbet. Borgernes fysiske formåen screenes før træningsopstart og derefter hver 4. uge indtil forløbet er slut efter 12 uger.

                                                                       - færre timer årligt

                                                                       Efterspørgslen på pleje kan falde ca. - timer/år, hvis kommunen træner med 30 procent af de borgere, som modtager pleje.


                                                                       Hvis Ringsted kommune ansætter - trænere, vil de kunne gennemføre træning med cirka - borgere. Den gennemsnitlige reduktion i pleje er 75 timers pleje, og derfor vil der være behov for mindre hjemmehjælp svarende til - timer.

                                                                       - mio. kr. sparet årligt

                                                                       Med - hjemmetrænere vil et overslag på den økonomiske gevinst være - mio. Dkk/år. Dette svarer til - færre hjemmeplejetimer fratrukket medarbejderomkostninger og licens. Denne besparelse øges på grund af den demografiske udvikling.


                                                                       Nettobesparelsen regnes ud med en gennemsnitlig pris pr. SOSU time på 500 dkk. Denne besparelse fratrækkes udgifter til licens og løn.

                                                                       Perspektiv

                                                                       Når hjemmetræning med 30 procent af borgerne, som modtager pleje, er velimplementeret, er det DigiRehabs anbefaling, at indsatsen skal skaleres op til, at man årligt kan træne med 50% af hjemmeplejemodtagerne.

                                                                       Når man samtidig tager den demografiske udvikling i betragtning, vil det i 2030 betyde, at trænerteamet består af - trænere, som årligt kan træne med 75 borgere hver.

                                                                       Jo mere kommunen sætter ind med forebyggende og vedligeholdende indsatser, desto flere ressourcer kan frigøres til andre opgaver

                                                                       Hent effektrapporten for Ringsted kommune

                                                                        Forventet DigiRehab effekt i Roskilde kommune

                                                                        Velkommen til DigiRehabs Effektberegner. Her kan du blive klogere på, hvad effekten af DigiRehab træning vil være i din kommune.

                                                                        Beregningerne er baseret på tal fra Danmarks Statistik, data fra en række kommuners omsorgssystemer og data, som DigiRehab har indsamlet via mere end 15.000 træningsforløb hos +35 danske kommuner.

                                                                        Behov for 19 færre social- og sundhedsmedarbejdere

                                                                        Rehab-træning reducerer plejebehovet svarende til 19 medarbejdere i løbet af det første år.


                                                                        Når borgerne bliver mere selvhjulpne pga. øget muskelstyrke, falder behovet for hjemmepleje. I gennemsnit falder efterspørgslen med 75 timer/år pr borger, der gennemfører et træningsprogram.
                                                                        En Social- og Sundhedsmedarbejder i hjemmeplejen leverer i gennemsnit 850 timer hos borgerne. Derfor ganges antal borgere, som er blevet fysisk stærkere med 75 timer. Dette tal deles med 850.

                                                                        220 borgere bliver fysisk stærkere

                                                                        Med Rehab-træning vil ca 220 af de borgere, som gennemfører træningen, få en bedre fysik og dermed kunne blive mere selvhjulne og leve et mere frit liv.


                                                                        Ca. 70 procent af de borgere, som starter i Rehab-træning, gennemfører forløbet. Borgernes fysiske formåen screenes før træningsopstart og derefter hver 4. uge indtil forløbet er slut efter 12 uger.

                                                                        16.487 færre timer årligt

                                                                        Efterspørgslen på pleje kan falde ca. 16.487 timer/år, hvis kommunen træner med 30 procent af de borgere, som modtager pleje.


                                                                        Hvis Roskilde kommune ansætter 4 trænere, vil de kunne gennemføre træning med cirka 220 borgere. Den gennemsnitlige reduktion i pleje er 75 timers pleje, og derfor vil der være behov for mindre hjemmehjælp svarende til 16.487 timer.

                                                                        5,7 mio. kr. sparet årligt

                                                                        Med 4 hjemmetrænere vil et overslag på den økonomiske gevinst være 5,7 mio. Dkk/år. Dette svarer til 16.487 færre hjemmeplejetimer fratrukket medarbejderomkostninger og licens. Denne besparelse øges på grund af den demografiske udvikling.


                                                                        Nettobesparelsen regnes ud med en gennemsnitlig pris pr. SOSU time på 500 dkk. Denne besparelse fratrækkes udgifter til licens og løn.

                                                                        Perspektiv

                                                                        Når hjemmetræning med 30 procent af borgerne, som modtager pleje, er velimplementeret, er det DigiRehabs anbefaling, at indsatsen skal skaleres op til, at man årligt kan træne med 50% af hjemmeplejemodtagerne.

                                                                        Når man samtidig tager den demografiske udvikling i betragtning, vil det i 2030 betyde, at trænerteamet består af 10 trænere, som årligt kan træne med 75 borgere hver.

                                                                        Jo mere kommunen sætter ind med forebyggende og vedligeholdende indsatser, desto flere ressourcer kan frigøres til andre opgaver

                                                                        Hent effektrapporten for Roskilde kommune

                                                                         Forventet DigiRehab effekt i Rudersdal kommune

                                                                         Velkommen til DigiRehabs Effektberegner. Her kan du blive klogere på, hvad effekten af DigiRehab træning vil være i din kommune.

                                                                         Beregningerne er baseret på tal fra Danmarks Statistik, data fra en række kommuners omsorgssystemer og data, som DigiRehab har indsamlet via mere end 15.000 træningsforløb hos +35 danske kommuner.

                                                                         Behov for 14 færre social- og sundhedsmedarbejdere

                                                                         Rehab-træning reducerer plejebehovet svarende til 14 medarbejdere i løbet af det første år.


                                                                         Når borgerne bliver mere selvhjulpne pga. øget muskelstyrke, falder behovet for hjemmepleje. I gennemsnit falder efterspørgslen med 75 timer/år pr borger, der gennemfører et træningsprogram.
                                                                         En Social- og Sundhedsmedarbejder i hjemmeplejen leverer i gennemsnit 850 timer hos borgerne. Derfor ganges antal borgere, som er blevet fysisk stærkere med 75 timer. Dette tal deles med 850.

                                                                         158 borgere bliver fysisk stærkere

                                                                         Med Rehab-træning vil ca 158 af de borgere, som gennemfører træningen, få en bedre fysik og dermed kunne blive mere selvhjulne og leve et mere frit liv.


                                                                         Ca. 70 procent af de borgere, som starter i Rehab-træning, gennemfører forløbet. Borgernes fysiske formåen screenes før træningsopstart og derefter hver 4. uge indtil forløbet er slut efter 12 uger.

                                                                         11.822 færre timer årligt

                                                                         Efterspørgslen på pleje kan falde ca. 11.822 timer/år, hvis kommunen træner med 30 procent af de borgere, som modtager pleje.


                                                                         Hvis Rudersdal kommune ansætter 3 trænere, vil de kunne gennemføre træning med cirka 158 borgere. Den gennemsnitlige reduktion i pleje er 75 timers pleje, og derfor vil der være behov for mindre hjemmehjælp svarende til 11.822 timer.

                                                                         4,1 mio. kr. sparet årligt

                                                                         Med 3 hjemmetrænere vil et overslag på den økonomiske gevinst være 4,1 mio. Dkk/år. Dette svarer til 11.822 færre hjemmeplejetimer fratrukket medarbejderomkostninger og licens. Denne besparelse øges på grund af den demografiske udvikling.


                                                                         Nettobesparelsen regnes ud med en gennemsnitlig pris pr. SOSU time på 500 dkk. Denne besparelse fratrækkes udgifter til licens og løn.

                                                                         Perspektiv

                                                                         Når hjemmetræning med 30 procent af borgerne, som modtager pleje, er velimplementeret, er det DigiRehabs anbefaling, at indsatsen skal skaleres op til, at man årligt kan træne med 50% af hjemmeplejemodtagerne.

                                                                         Når man samtidig tager den demografiske udvikling i betragtning, vil det i 2030 betyde, at trænerteamet består af 6 trænere, som årligt kan træne med 75 borgere hver.

                                                                         Jo mere kommunen sætter ind med forebyggende og vedligeholdende indsatser, desto flere ressourcer kan frigøres til andre opgaver

                                                                         Hent effektrapporten for Rudersdal kommune

                                                                          Forventet DigiRehab effekt i Rødovre kommune

                                                                          Velkommen til DigiRehabs Effektberegner. Her kan du blive klogere på, hvad effekten af DigiRehab træning vil være i din kommune.

                                                                          Beregningerne er baseret på tal fra Danmarks Statistik, data fra en række kommuners omsorgssystemer og data, som DigiRehab har indsamlet via mere end 15.000 træningsforløb hos +35 danske kommuner.

                                                                          Behov for 9 færre social- og sundhedsmedarbejdere

                                                                          Rehab-træning reducerer plejebehovet svarende til 9 medarbejdere i løbet af det første år.


                                                                          Når borgerne bliver mere selvhjulpne pga. øget muskelstyrke, falder behovet for hjemmepleje. I gennemsnit falder efterspørgslen med 75 timer/år pr borger, der gennemfører et træningsprogram.
                                                                          En Social- og Sundhedsmedarbejder i hjemmeplejen leverer i gennemsnit 850 timer hos borgerne. Derfor ganges antal borgere, som er blevet fysisk stærkere med 75 timer. Dette tal deles med 850.

                                                                          105 borgere bliver fysisk stærkere

                                                                          Med Rehab-træning vil ca 105 af de borgere, som gennemfører træningen, få en bedre fysik og dermed kunne blive mere selvhjulne og leve et mere frit liv.


                                                                          Ca. 70 procent af de borgere, som starter i Rehab-træning, gennemfører forløbet. Borgernes fysiske formåen screenes før træningsopstart og derefter hver 4. uge indtil forløbet er slut efter 12 uger.

                                                                          7.900 færre timer årligt

                                                                          Efterspørgslen på pleje kan falde ca. 7.900 timer/år, hvis kommunen træner med 30 procent af de borgere, som modtager pleje.


                                                                          Hvis Rødovre kommune ansætter 2 trænere, vil de kunne gennemføre træning med cirka 105 borgere. Den gennemsnitlige reduktion i pleje er 75 timers pleje, og derfor vil der være behov for mindre hjemmehjælp svarende til 7.900 timer.

                                                                          2,7 mio. kr. sparet årligt

                                                                          Med 2 hjemmetrænere vil et overslag på den økonomiske gevinst være 2,7 mio. Dkk/år. Dette svarer til 7.900 færre hjemmeplejetimer fratrukket medarbejderomkostninger og licens. Denne besparelse øges på grund af den demografiske udvikling.


                                                                          Nettobesparelsen regnes ud med en gennemsnitlig pris pr. SOSU time på 500 dkk. Denne besparelse fratrækkes udgifter til licens og løn.

                                                                          Perspektiv

                                                                          Når hjemmetræning med 30 procent af borgerne, som modtager pleje, er velimplementeret, er det DigiRehabs anbefaling, at indsatsen skal skaleres op til, at man årligt kan træne med 50% af hjemmeplejemodtagerne.

                                                                          Når man samtidig tager den demografiske udvikling i betragtning, vil det i 2030 betyde, at trænerteamet består af 4 trænere, som årligt kan træne med 75 borgere hver.

                                                                          Jo mere kommunen sætter ind med forebyggende og vedligeholdende indsatser, desto flere ressourcer kan frigøres til andre opgaver

                                                                          Hent effektrapporten for Rødovre kommune

                                                                           Forventet DigiRehab effekt i Silkeborg kommune

                                                                           Velkommen til DigiRehabs Effektberegner. Her kan du blive klogere på, hvad effekten af DigiRehab træning vil være i din kommune.

                                                                           Beregningerne er baseret på tal fra Danmarks Statistik, data fra en række kommuners omsorgssystemer og data, som DigiRehab har indsamlet via mere end 15.000 træningsforløb hos +35 danske kommuner.

                                                                           Behov for 20 færre social- og sundhedsmedarbejdere

                                                                           Rehab-træning reducerer plejebehovet svarende til 20 medarbejdere i løbet af det første år.


                                                                           Når borgerne bliver mere selvhjulpne pga. øget muskelstyrke, falder behovet for hjemmepleje. I gennemsnit falder efterspørgslen med 75 timer/år pr borger, der gennemfører et træningsprogram.
                                                                           En Social- og Sundhedsmedarbejder i hjemmeplejen leverer i gennemsnit 850 timer hos borgerne. Derfor ganges antal borgere, som er blevet fysisk stærkere med 75 timer. Dette tal deles med 850.

                                                                           232 borgere bliver fysisk stærkere

                                                                           Med Rehab-træning vil ca 232 af de borgere, som gennemfører træningen, få en bedre fysik og dermed kunne blive mere selvhjulne og leve et mere frit liv.


                                                                           Ca. 70 procent af de borgere, som starter i Rehab-træning, gennemfører forløbet. Borgernes fysiske formåen screenes før træningsopstart og derefter hver 4. uge indtil forløbet er slut efter 12 uger.

                                                                           17.421 færre timer årligt

                                                                           Efterspørgslen på pleje kan falde ca. 17.421 timer/år, hvis kommunen træner med 30 procent af de borgere, som modtager pleje.


                                                                           Hvis Silkeborg kommune ansætter 5 trænere, vil de kunne gennemføre træning med cirka 232 borgere. Den gennemsnitlige reduktion i pleje er 75 timers pleje, og derfor vil der være behov for mindre hjemmehjælp svarende til 17.421 timer.

                                                                           6,0 mio. kr. sparet årligt

                                                                           Med 5 hjemmetrænere vil et overslag på den økonomiske gevinst være 6,0 mio. Dkk/år. Dette svarer til 17.421 færre hjemmeplejetimer fratrukket medarbejderomkostninger og licens. Denne besparelse øges på grund af den demografiske udvikling.


                                                                           Nettobesparelsen regnes ud med en gennemsnitlig pris pr. SOSU time på 500 dkk. Denne besparelse fratrækkes udgifter til licens og løn.

                                                                           Perspektiv

                                                                           Når hjemmetræning med 30 procent af borgerne, som modtager pleje, er velimplementeret, er det DigiRehabs anbefaling, at indsatsen skal skaleres op til, at man årligt kan træne med 50% af hjemmeplejemodtagerne.

                                                                           Når man samtidig tager den demografiske udvikling i betragtning, vil det i 2030 betyde, at trænerteamet består af 11 trænere, som årligt kan træne med 75 borgere hver.

                                                                           Jo mere kommunen sætter ind med forebyggende og vedligeholdende indsatser, desto flere ressourcer kan frigøres til andre opgaver

                                                                           Hent effektrapporten for Silkeborg kommune

                                                                            Forventet DigiRehab effekt i Skanderborg kommune

                                                                            Velkommen til DigiRehabs Effektberegner. Her kan du blive klogere på, hvad effekten af DigiRehab træning vil være i din kommune.

                                                                            Beregningerne er baseret på tal fra Danmarks Statistik, data fra en række kommuners omsorgssystemer og data, som DigiRehab har indsamlet via mere end 15.000 træningsforløb hos +35 danske kommuner.

                                                                            Behov for 11 færre social- og sundhedsmedarbejdere

                                                                            Rehab-træning reducerer plejebehovet svarende til 11 medarbejdere i løbet af det første år.


                                                                            Når borgerne bliver mere selvhjulpne pga. øget muskelstyrke, falder behovet for hjemmepleje. I gennemsnit falder efterspørgslen med 75 timer/år pr borger, der gennemfører et træningsprogram.
                                                                            En Social- og Sundhedsmedarbejder i hjemmeplejen leverer i gennemsnit 850 timer hos borgerne. Derfor ganges antal borgere, som er blevet fysisk stærkere med 75 timer. Dette tal deles med 850.

                                                                            129 borgere bliver fysisk stærkere

                                                                            Med Rehab-træning vil ca 129 af de borgere, som gennemfører træningen, få en bedre fysik og dermed kunne blive mere selvhjulne og leve et mere frit liv.


                                                                            Ca. 70 procent af de borgere, som starter i Rehab-træning, gennemfører forløbet. Borgernes fysiske formåen screenes før træningsopstart og derefter hver 4. uge indtil forløbet er slut efter 12 uger.

                                                                            9.686 færre timer årligt

                                                                            Efterspørgslen på pleje kan falde ca. 9.686 timer/år, hvis kommunen træner med 30 procent af de borgere, som modtager pleje.


                                                                            Hvis Skanderborg kommune ansætter 3 trænere, vil de kunne gennemføre træning med cirka 129 borgere. Den gennemsnitlige reduktion i pleje er 75 timers pleje, og derfor vil der være behov for mindre hjemmehjælp svarende til 9.686 timer.

                                                                            3,3 mio. kr. sparet årligt

                                                                            Med 3 hjemmetrænere vil et overslag på den økonomiske gevinst være 3,3 mio. Dkk/år. Dette svarer til 9.686 færre hjemmeplejetimer fratrukket medarbejderomkostninger og licens. Denne besparelse øges på grund af den demografiske udvikling.


                                                                            Nettobesparelsen regnes ud med en gennemsnitlig pris pr. SOSU time på 500 dkk. Denne besparelse fratrækkes udgifter til licens og løn.

                                                                            Perspektiv

                                                                            Når hjemmetræning med 30 procent af borgerne, som modtager pleje, er velimplementeret, er det DigiRehabs anbefaling, at indsatsen skal skaleres op til, at man årligt kan træne med 50% af hjemmeplejemodtagerne.

                                                                            Når man samtidig tager den demografiske udvikling i betragtning, vil det i 2030 betyde, at trænerteamet består af 7 trænere, som årligt kan træne med 75 borgere hver.

                                                                            Jo mere kommunen sætter ind med forebyggende og vedligeholdende indsatser, desto flere ressourcer kan frigøres til andre opgaver

                                                                            Hent effektrapporten for Skanderborg kommune

                                                                             Forventet DigiRehab effekt i Skive kommune

                                                                             Velkommen til DigiRehabs Effektberegner. Her kan du blive klogere på, hvad effekten af DigiRehab træning vil være i din kommune.

                                                                             Beregningerne er baseret på tal fra Danmarks Statistik, data fra en række kommuners omsorgssystemer og data, som DigiRehab har indsamlet via mere end 15.000 træningsforløb hos +35 danske kommuner.

                                                                             Behov for 14 færre social- og sundhedsmedarbejdere

                                                                             Rehab-træning reducerer plejebehovet svarende til 14 medarbejdere i løbet af det første år.


                                                                             Når borgerne bliver mere selvhjulpne pga. øget muskelstyrke, falder behovet for hjemmepleje. I gennemsnit falder efterspørgslen med 75 timer/år pr borger, der gennemfører et træningsprogram.
                                                                             En Social- og Sundhedsmedarbejder i hjemmeplejen leverer i gennemsnit 850 timer hos borgerne. Derfor ganges antal borgere, som er blevet fysisk stærkere med 75 timer. Dette tal deles med 850.

                                                                             157 borgere bliver fysisk stærkere

                                                                             Med Rehab-træning vil ca 157 af de borgere, som gennemfører træningen, få en bedre fysik og dermed kunne blive mere selvhjulne og leve et mere frit liv.


                                                                             Ca. 70 procent af de borgere, som starter i Rehab-træning, gennemfører forløbet. Borgernes fysiske formåen screenes før træningsopstart og derefter hver 4. uge indtil forløbet er slut efter 12 uger.

                                                                             11.800 færre timer årligt

                                                                             Efterspørgslen på pleje kan falde ca. 11.800 timer/år, hvis kommunen træner med 30 procent af de borgere, som modtager pleje.


                                                                             Hvis Skive kommune ansætter 3 trænere, vil de kunne gennemføre træning med cirka 157 borgere. Den gennemsnitlige reduktion i pleje er 75 timers pleje, og derfor vil der være behov for mindre hjemmehjælp svarende til 11.800 timer.

                                                                             4,0 mio. kr. sparet årligt

                                                                             Med 3 hjemmetrænere vil et overslag på den økonomiske gevinst være 4,0 mio. Dkk/år. Dette svarer til 11.800 færre hjemmeplejetimer fratrukket medarbejderomkostninger og licens. Denne besparelse øges på grund af den demografiske udvikling.


                                                                             Nettobesparelsen regnes ud med en gennemsnitlig pris pr. SOSU time på 500 dkk. Denne besparelse fratrækkes udgifter til licens og løn.

                                                                             Perspektiv

                                                                             Når hjemmetræning med 30 procent af borgerne, som modtager pleje, er velimplementeret, er det DigiRehabs anbefaling, at indsatsen skal skaleres op til, at man årligt kan træne med 50% af hjemmeplejemodtagerne.

                                                                             Når man samtidig tager den demografiske udvikling i betragtning, vil det i 2030 betyde, at trænerteamet består af 7 trænere, som årligt kan træne med 75 borgere hver.

                                                                             Jo mere kommunen sætter ind med forebyggende og vedligeholdende indsatser, desto flere ressourcer kan frigøres til andre opgaver

                                                                             Hent effektrapporten for Skive kommune

                                                                              Forventet DigiRehab effekt i Slagelse kommune

                                                                              Velkommen til DigiRehabs Effektberegner. Her kan du blive klogere på, hvad effekten af DigiRehab træning vil være i din kommune.

                                                                              Beregningerne er baseret på tal fra Danmarks Statistik, data fra en række kommuners omsorgssystemer og data, som DigiRehab har indsamlet via mere end 15.000 træningsforløb hos +35 danske kommuner.

                                                                              Behov for 26 færre social- og sundhedsmedarbejdere

                                                                              Rehab-træning reducerer plejebehovet svarende til 26 medarbejdere i løbet af det første år.


                                                                              Når borgerne bliver mere selvhjulpne pga. øget muskelstyrke, falder behovet for hjemmepleje. I gennemsnit falder efterspørgslen med 75 timer/år pr borger, der gennemfører et træningsprogram.
                                                                              En Social- og Sundhedsmedarbejder i hjemmeplejen leverer i gennemsnit 850 timer hos borgerne. Derfor ganges antal borgere, som er blevet fysisk stærkere med 75 timer. Dette tal deles med 850.

                                                                              300 borgere bliver fysisk stærkere

                                                                              Med Rehab-træning vil ca 300 af de borgere, som gennemfører træningen, få en bedre fysik og dermed kunne blive mere selvhjulne og leve et mere frit liv.


                                                                              Ca. 70 procent af de borgere, som starter i Rehab-træning, gennemfører forløbet. Borgernes fysiske formåen screenes før træningsopstart og derefter hver 4. uge indtil forløbet er slut efter 12 uger.

                                                                              22.523 færre timer årligt

                                                                              Efterspørgslen på pleje kan falde ca. 22.523 timer/år, hvis kommunen træner med 30 procent af de borgere, som modtager pleje.


                                                                              Hvis Slagelse kommune ansætter 6 trænere, vil de kunne gennemføre træning med cirka 300 borgere. Den gennemsnitlige reduktion i pleje er 75 timers pleje, og derfor vil der være behov for mindre hjemmehjælp svarende til 22.523 timer.

                                                                              7,7 mio. kr. sparet årligt

                                                                              Med 6 hjemmetrænere vil et overslag på den økonomiske gevinst være 7,7 mio. Dkk/år. Dette svarer til 22.523 færre hjemmeplejetimer fratrukket medarbejderomkostninger og licens. Denne besparelse øges på grund af den demografiske udvikling.


                                                                              Nettobesparelsen regnes ud med en gennemsnitlig pris pr. SOSU time på 500 dkk. Denne besparelse fratrækkes udgifter til licens og løn.

                                                                              Perspektiv

                                                                              Når hjemmetræning med 30 procent af borgerne, som modtager pleje, er velimplementeret, er det DigiRehabs anbefaling, at indsatsen skal skaleres op til, at man årligt kan træne med 50% af hjemmeplejemodtagerne.

                                                                              Når man samtidig tager den demografiske udvikling i betragtning, vil det i 2030 betyde, at trænerteamet består af 14 trænere, som årligt kan træne med 75 borgere hver.

                                                                              Jo mere kommunen sætter ind med forebyggende og vedligeholdende indsatser, desto flere ressourcer kan frigøres til andre opgaver

                                                                              Hent effektrapporten for Slagelse kommune

                                                                               Forventet DigiRehab effekt i Solrød kommune

                                                                               Velkommen til DigiRehabs Effektberegner. Her kan du blive klogere på, hvad effekten af DigiRehab træning vil være i din kommune.

                                                                               Beregningerne er baseret på tal fra Danmarks Statistik, data fra en række kommuners omsorgssystemer og data, som DigiRehab har indsamlet via mere end 15.000 træningsforløb hos +35 danske kommuner.

                                                                               Behov for 4 færre social- og sundhedsmedarbejdere

                                                                               Rehab-træning reducerer plejebehovet svarende til 4 medarbejdere i løbet af det første år.


                                                                               Når borgerne bliver mere selvhjulpne pga. øget muskelstyrke, falder behovet for hjemmepleje. I gennemsnit falder efterspørgslen med 75 timer/år pr borger, der gennemfører et træningsprogram.
                                                                               En Social- og Sundhedsmedarbejder i hjemmeplejen leverer i gennemsnit 850 timer hos borgerne. Derfor ganges antal borgere, som er blevet fysisk stærkere med 75 timer. Dette tal deles med 850.

                                                                               50 borgere bliver fysisk stærkere

                                                                               Med Rehab-træning vil ca 50 af de borgere, som gennemfører træningen, få en bedre fysik og dermed kunne blive mere selvhjulne og leve et mere frit liv.


                                                                               Ca. 70 procent af de borgere, som starter i Rehab-træning, gennemfører forløbet. Borgernes fysiske formåen screenes før træningsopstart og derefter hver 4. uge indtil forløbet er slut efter 12 uger.

                                                                               3.775 færre timer årligt

                                                                               Efterspørgslen på pleje kan falde ca. 3.775 timer/år, hvis kommunen træner med 30 procent af de borgere, som modtager pleje.


                                                                               Hvis Solrød kommune ansætter 1 trænere, vil de kunne gennemføre træning med cirka 50 borgere. Den gennemsnitlige reduktion i pleje er 75 timers pleje, og derfor vil der være behov for mindre hjemmehjælp svarende til 3.775 timer.

                                                                               1,3 mio. kr. sparet årligt

                                                                               Med 1 hjemmetrænere vil et overslag på den økonomiske gevinst være 1,3 mio. Dkk/år. Dette svarer til 3.775 færre hjemmeplejetimer fratrukket medarbejderomkostninger og licens. Denne besparelse øges på grund af den demografiske udvikling.


                                                                               Nettobesparelsen regnes ud med en gennemsnitlig pris pr. SOSU time på 500 dkk. Denne besparelse fratrækkes udgifter til licens og løn.

                                                                               Perspektiv

                                                                               Når hjemmetræning med 30 procent af borgerne, som modtager pleje, er velimplementeret, er det DigiRehabs anbefaling, at indsatsen skal skaleres op til, at man årligt kan træne med 50% af hjemmeplejemodtagerne.

                                                                               Når man samtidig tager den demografiske udvikling i betragtning, vil det i 2030 betyde, at trænerteamet består af 2 trænere, som årligt kan træne med 75 borgere hver.

                                                                               Jo mere kommunen sætter ind med forebyggende og vedligeholdende indsatser, desto flere ressourcer kan frigøres til andre opgaver

                                                                               Hent effektrapporten for Solrød kommune

                                                                                Forventet DigiRehab effekt i Sorø kommune

                                                                                Velkommen til DigiRehabs Effektberegner. Her kan du blive klogere på, hvad effekten af DigiRehab træning vil være i din kommune.

                                                                                Beregningerne er baseret på tal fra Danmarks Statistik, data fra en række kommuners omsorgssystemer og data, som DigiRehab har indsamlet via mere end 15.000 træningsforløb hos +35 danske kommuner.

                                                                                Behov for 10 færre social- og sundhedsmedarbejdere

                                                                                Rehab-træning reducerer plejebehovet svarende til 10 medarbejdere i løbet af det første år.


                                                                                Når borgerne bliver mere selvhjulpne pga. øget muskelstyrke, falder behovet for hjemmepleje. I gennemsnit falder efterspørgslen med 75 timer/år pr borger, der gennemfører et træningsprogram.
                                                                                En Social- og Sundhedsmedarbejder i hjemmeplejen leverer i gennemsnit 850 timer hos borgerne. Derfor ganges antal borgere, som er blevet fysisk stærkere med 75 timer. Dette tal deles med 850.

                                                                                118 borgere bliver fysisk stærkere

                                                                                Med Rehab-træning vil ca 118 af de borgere, som gennemfører træningen, få en bedre fysik og dermed kunne blive mere selvhjulne og leve et mere frit liv.


                                                                                Ca. 70 procent af de borgere, som starter i Rehab-træning, gennemfører forløbet. Borgernes fysiske formåen screenes før træningsopstart og derefter hver 4. uge indtil forløbet er slut efter 12 uger.

                                                                                8.861 færre timer årligt

                                                                                Efterspørgslen på pleje kan falde ca. 8.861 timer/år, hvis kommunen træner med 30 procent af de borgere, som modtager pleje.


                                                                                Hvis Sorø kommune ansætter 2 trænere, vil de kunne gennemføre træning med cirka 118 borgere. Den gennemsnitlige reduktion i pleje er 75 timers pleje, og derfor vil der være behov for mindre hjemmehjælp svarende til 8.861 timer.

                                                                                3,0 mio. kr. sparet årligt

                                                                                Med 2 hjemmetrænere vil et overslag på den økonomiske gevinst være 3,0 mio. Dkk/år. Dette svarer til 8.861 færre hjemmeplejetimer fratrukket medarbejderomkostninger og licens. Denne besparelse øges på grund af den demografiske udvikling.


                                                                                Nettobesparelsen regnes ud med en gennemsnitlig pris pr. SOSU time på 500 dkk. Denne besparelse fratrækkes udgifter til licens og løn.

                                                                                Perspektiv

                                                                                Når hjemmetræning med 30 procent af borgerne, som modtager pleje, er velimplementeret, er det DigiRehabs anbefaling, at indsatsen skal skaleres op til, at man årligt kan træne med 50% af hjemmeplejemodtagerne.

                                                                                Når man samtidig tager den demografiske udvikling i betragtning, vil det i 2030 betyde, at trænerteamet består af 5 trænere, som årligt kan træne med 75 borgere hver.

                                                                                Jo mere kommunen sætter ind med forebyggende og vedligeholdende indsatser, desto flere ressourcer kan frigøres til andre opgaver

                                                                                Hent effektrapporten for Sorø kommune

                                                                                 Forventet DigiRehab effekt i Stevns kommune

                                                                                 Velkommen til DigiRehabs Effektberegner. Her kan du blive klogere på, hvad effekten af DigiRehab træning vil være i din kommune.

                                                                                 Beregningerne er baseret på tal fra Danmarks Statistik, data fra en række kommuners omsorgssystemer og data, som DigiRehab har indsamlet via mere end 15.000 træningsforløb hos +35 danske kommuner.

                                                                                 Behov for 7 færre social- og sundhedsmedarbejdere

                                                                                 Rehab-træning reducerer plejebehovet svarende til 7 medarbejdere i løbet af det første år.


                                                                                 Når borgerne bliver mere selvhjulpne pga. øget muskelstyrke, falder behovet for hjemmepleje. I gennemsnit falder efterspørgslen med 75 timer/år pr borger, der gennemfører et træningsprogram.
                                                                                 En Social- og Sundhedsmedarbejder i hjemmeplejen leverer i gennemsnit 850 timer hos borgerne. Derfor ganges antal borgere, som er blevet fysisk stærkere med 75 timer. Dette tal deles med 850.

                                                                                 75 borgere bliver fysisk stærkere

                                                                                 Med Rehab-træning vil ca 75 af de borgere, som gennemfører træningen, få en bedre fysik og dermed kunne blive mere selvhjulne og leve et mere frit liv.


                                                                                 Ca. 70 procent af de borgere, som starter i Rehab-træning, gennemfører forløbet. Borgernes fysiske formåen screenes før træningsopstart og derefter hver 4. uge indtil forløbet er slut efter 12 uger.

                                                                                 5.612 færre timer årligt

                                                                                 Efterspørgslen på pleje kan falde ca. 5.612 timer/år, hvis kommunen træner med 30 procent af de borgere, som modtager pleje.


                                                                                 Hvis Stevns kommune ansætter 2 trænere, vil de kunne gennemføre træning med cirka 75 borgere. Den gennemsnitlige reduktion i pleje er 75 timers pleje, og derfor vil der være behov for mindre hjemmehjælp svarende til 5.612 timer.

                                                                                 1,9 mio. kr. sparet årligt

                                                                                 Med 2 hjemmetrænere vil et overslag på den økonomiske gevinst være 1,9 mio. Dkk/år. Dette svarer til 5.612 færre hjemmeplejetimer fratrukket medarbejderomkostninger og licens. Denne besparelse øges på grund af den demografiske udvikling.


                                                                                 Nettobesparelsen regnes ud med en gennemsnitlig pris pr. SOSU time på 500 dkk. Denne besparelse fratrækkes udgifter til licens og løn.

                                                                                 Perspektiv

                                                                                 Når hjemmetræning med 30 procent af borgerne, som modtager pleje, er velimplementeret, er det DigiRehabs anbefaling, at indsatsen skal skaleres op til, at man årligt kan træne med 50% af hjemmeplejemodtagerne.

                                                                                 Når man samtidig tager den demografiske udvikling i betragtning, vil det i 2030 betyde, at trænerteamet består af 4 trænere, som årligt kan træne med 75 borgere hver.

                                                                                 Jo mere kommunen sætter ind med forebyggende og vedligeholdende indsatser, desto flere ressourcer kan frigøres til andre opgaver

                                                                                 Hent effektrapporten for Stevns kommune

                                                                                  Forventet DigiRehab effekt i Struer kommune

                                                                                  Velkommen til DigiRehabs Effektberegner. Her kan du blive klogere på, hvad effekten af DigiRehab træning vil være i din kommune.

                                                                                  Beregningerne er baseret på tal fra Danmarks Statistik, data fra en række kommuners omsorgssystemer og data, som DigiRehab har indsamlet via mere end 15.000 træningsforløb hos +35 danske kommuner.

                                                                                  Behov for 7 færre social- og sundhedsmedarbejdere

                                                                                  Rehab-træning reducerer plejebehovet svarende til 7 medarbejdere i løbet af det første år.


                                                                                  Når borgerne bliver mere selvhjulpne pga. øget muskelstyrke, falder behovet for hjemmepleje. I gennemsnit falder efterspørgslen med 75 timer/år pr borger, der gennemfører et træningsprogram.
                                                                                  En Social- og Sundhedsmedarbejder i hjemmeplejen leverer i gennemsnit 850 timer hos borgerne. Derfor ganges antal borgere, som er blevet fysisk stærkere med 75 timer. Dette tal deles med 850.

                                                                                  79 borgere bliver fysisk stærkere

                                                                                  Med Rehab-træning vil ca 79 af de borgere, som gennemfører træningen, få en bedre fysik og dermed kunne blive mere selvhjulne og leve et mere frit liv.


                                                                                  Ca. 70 procent af de borgere, som starter i Rehab-træning, gennemfører forløbet. Borgernes fysiske formåen screenes før træningsopstart og derefter hver 4. uge indtil forløbet er slut efter 12 uger.

                                                                                  5.947 færre timer årligt

                                                                                  Efterspørgslen på pleje kan falde ca. 5.947 timer/år, hvis kommunen træner med 30 procent af de borgere, som modtager pleje.


                                                                                  Hvis Struer kommune ansætter 2 trænere, vil de kunne gennemføre træning med cirka 79 borgere. Den gennemsnitlige reduktion i pleje er 75 timers pleje, og derfor vil der være behov for mindre hjemmehjælp svarende til 5.947 timer.

                                                                                  2,0 mio. kr. sparet årligt

                                                                                  Med 2 hjemmetrænere vil et overslag på den økonomiske gevinst være 2,0 mio. Dkk/år. Dette svarer til 5.947 færre hjemmeplejetimer fratrukket medarbejderomkostninger og licens. Denne besparelse øges på grund af den demografiske udvikling.


                                                                                  Nettobesparelsen regnes ud med en gennemsnitlig pris pr. SOSU time på 500 dkk. Denne besparelse fratrækkes udgifter til licens og løn.

                                                                                  Perspektiv

                                                                                  Når hjemmetræning med 30 procent af borgerne, som modtager pleje, er velimplementeret, er det DigiRehabs anbefaling, at indsatsen skal skaleres op til, at man årligt kan træne med 50% af hjemmeplejemodtagerne.

                                                                                  Når man samtidig tager den demografiske udvikling i betragtning, vil det i 2030 betyde, at trænerteamet består af 4 trænere, som årligt kan træne med 75 borgere hver.

                                                                                  Jo mere kommunen sætter ind med forebyggende og vedligeholdende indsatser, desto flere ressourcer kan frigøres til andre opgaver

                                                                                  Hent effektrapporten for Struer kommune

                                                                                   Forventet DigiRehab effekt i Svendborg kommune

                                                                                   Velkommen til DigiRehabs Effektberegner. Her kan du blive klogere på, hvad effekten af DigiRehab træning vil være i din kommune.

                                                                                   Beregningerne er baseret på tal fra Danmarks Statistik, data fra en række kommuners omsorgssystemer og data, som DigiRehab har indsamlet via mere end 15.000 træningsforløb hos +35 danske kommuner.

                                                                                   Behov for 17 færre social- og sundhedsmedarbejdere

                                                                                   Rehab-træning reducerer plejebehovet svarende til 17 medarbejdere i løbet af det første år.


                                                                                   Når borgerne bliver mere selvhjulpne pga. øget muskelstyrke, falder behovet for hjemmepleje. I gennemsnit falder efterspørgslen med 75 timer/år pr borger, der gennemfører et træningsprogram.
                                                                                   En Social- og Sundhedsmedarbejder i hjemmeplejen leverer i gennemsnit 850 timer hos borgerne. Derfor ganges antal borgere, som er blevet fysisk stærkere med 75 timer. Dette tal deles med 850.

                                                                                   191 borgere bliver fysisk stærkere

                                                                                   Med Rehab-træning vil ca 191 af de borgere, som gennemfører træningen, få en bedre fysik og dermed kunne blive mere selvhjulne og leve et mere frit liv.


                                                                                   Ca. 70 procent af de borgere, som starter i Rehab-træning, gennemfører forløbet. Borgernes fysiske formåen screenes før træningsopstart og derefter hver 4. uge indtil forløbet er slut efter 12 uger.

                                                                                   14.317 færre timer årligt

                                                                                   Efterspørgslen på pleje kan falde ca. 14.317 timer/år, hvis kommunen træner med 30 procent af de borgere, som modtager pleje.


                                                                                   Hvis Svendborg kommune ansætter 4 trænere, vil de kunne gennemføre træning med cirka 191 borgere. Den gennemsnitlige reduktion i pleje er 75 timers pleje, og derfor vil der være behov for mindre hjemmehjælp svarende til 14.317 timer.

                                                                                   4,9 mio. kr. sparet årligt

                                                                                   Med 4 hjemmetrænere vil et overslag på den økonomiske gevinst være 4,9 mio. Dkk/år. Dette svarer til 14.317 færre hjemmeplejetimer fratrukket medarbejderomkostninger og licens. Denne besparelse øges på grund af den demografiske udvikling.


                                                                                   Nettobesparelsen regnes ud med en gennemsnitlig pris pr. SOSU time på 500 dkk. Denne besparelse fratrækkes udgifter til licens og løn.

                                                                                   Perspektiv

                                                                                   Når hjemmetræning med 30 procent af borgerne, som modtager pleje, er velimplementeret, er det DigiRehabs anbefaling, at indsatsen skal skaleres op til, at man årligt kan træne med 50% af hjemmeplejemodtagerne.

                                                                                   Når man samtidig tager den demografiske udvikling i betragtning, vil det i 2030 betyde, at trænerteamet består af 9 trænere, som årligt kan træne med 75 borgere hver.

                                                                                   Jo mere kommunen sætter ind med forebyggende og vedligeholdende indsatser, desto flere ressourcer kan frigøres til andre opgaver

                                                                                   Hent effektrapporten for Svendborg kommune

                                                                                    Forventet DigiRehab effekt i Syddjurs kommune

                                                                                    Velkommen til DigiRehabs Effektberegner. Her kan du blive klogere på, hvad effekten af DigiRehab træning vil være i din kommune.

                                                                                    Beregningerne er baseret på tal fra Danmarks Statistik, data fra en række kommuners omsorgssystemer og data, som DigiRehab har indsamlet via mere end 15.000 træningsforløb hos +35 danske kommuner.

                                                                                    Behov for 15 færre social- og sundhedsmedarbejdere

                                                                                    Rehab-træning reducerer plejebehovet svarende til 15 medarbejdere i løbet af det første år.


                                                                                    Når borgerne bliver mere selvhjulpne pga. øget muskelstyrke, falder behovet for hjemmepleje. I gennemsnit falder efterspørgslen med 75 timer/år pr borger, der gennemfører et træningsprogram.
                                                                                    En Social- og Sundhedsmedarbejder i hjemmeplejen leverer i gennemsnit 850 timer hos borgerne. Derfor ganges antal borgere, som er blevet fysisk stærkere med 75 timer. Dette tal deles med 850.

                                                                                    165 borgere bliver fysisk stærkere

                                                                                    Med Rehab-træning vil ca 165 af de borgere, som gennemfører træningen, få en bedre fysik og dermed kunne blive mere selvhjulne og leve et mere frit liv.


                                                                                    Ca. 70 procent af de borgere, som starter i Rehab-træning, gennemfører forløbet. Borgernes fysiske formåen screenes før træningsopstart og derefter hver 4. uge indtil forløbet er slut efter 12 uger.

                                                                                    12.353 færre timer årligt

                                                                                    Efterspørgslen på pleje kan falde ca. 12.353 timer/år, hvis kommunen træner med 30 procent af de borgere, som modtager pleje.


                                                                                    Hvis Syddjurs kommune ansætter 3 trænere, vil de kunne gennemføre træning med cirka 165 borgere. Den gennemsnitlige reduktion i pleje er 75 timers pleje, og derfor vil der være behov for mindre hjemmehjælp svarende til 12.353 timer.

                                                                                    4,2 mio. kr. sparet årligt

                                                                                    Med 3 hjemmetrænere vil et overslag på den økonomiske gevinst være 4,2 mio. Dkk/år. Dette svarer til 12.353 færre hjemmeplejetimer fratrukket medarbejderomkostninger og licens. Denne besparelse øges på grund af den demografiske udvikling.


                                                                                    Nettobesparelsen regnes ud med en gennemsnitlig pris pr. SOSU time på 500 dkk. Denne besparelse fratrækkes udgifter til licens og løn.

                                                                                    Perspektiv

                                                                                    Når hjemmetræning med 30 procent af borgerne, som modtager pleje, er velimplementeret, er det DigiRehabs anbefaling, at indsatsen skal skaleres op til, at man årligt kan træne med 50% af hjemmeplejemodtagerne.

                                                                                    Når man samtidig tager den demografiske udvikling i betragtning, vil det i 2030 betyde, at trænerteamet består af 8 trænere, som årligt kan træne med 75 borgere hver.

                                                                                    Jo mere kommunen sætter ind med forebyggende og vedligeholdende indsatser, desto flere ressourcer kan frigøres til andre opgaver

                                                                                    Hent effektrapporten for Syddjurs kommune

                                                                                     Forventet DigiRehab effekt i Sønderborg kommune

                                                                                     Velkommen til DigiRehabs Effektberegner. Her kan du blive klogere på, hvad effekten af DigiRehab træning vil være i din kommune.

                                                                                     Beregningerne er baseret på tal fra Danmarks Statistik, data fra en række kommuners omsorgssystemer og data, som DigiRehab har indsamlet via mere end 15.000 træningsforløb hos +35 danske kommuner.

                                                                                     Behov for 20 færre social- og sundhedsmedarbejdere

                                                                                     Rehab-træning reducerer plejebehovet svarende til 20 medarbejdere i løbet af det første år.


                                                                                     Når borgerne bliver mere selvhjulpne pga. øget muskelstyrke, falder behovet for hjemmepleje. I gennemsnit falder efterspørgslen med 75 timer/år pr borger, der gennemfører et træningsprogram.
                                                                                     En Social- og Sundhedsmedarbejder i hjemmeplejen leverer i gennemsnit 850 timer hos borgerne. Derfor ganges antal borgere, som er blevet fysisk stærkere med 75 timer. Dette tal deles med 850.

                                                                                     228 borgere bliver fysisk stærkere

                                                                                     Med Rehab-træning vil ca 228 af de borgere, som gennemfører træningen, få en bedre fysik og dermed kunne blive mere selvhjulne og leve et mere frit liv.


                                                                                     Ca. 70 procent af de borgere, som starter i Rehab-træning, gennemfører forløbet. Borgernes fysiske formåen screenes før træningsopstart og derefter hver 4. uge indtil forløbet er slut efter 12 uger.

                                                                                     17.105 færre timer årligt

                                                                                     Efterspørgslen på pleje kan falde ca. 17.105 timer/år, hvis kommunen træner med 30 procent af de borgere, som modtager pleje.


                                                                                     Hvis Sønderborg kommune ansætter 5 trænere, vil de kunne gennemføre træning med cirka 228 borgere. Den gennemsnitlige reduktion i pleje er 75 timers pleje, og derfor vil der være behov for mindre hjemmehjælp svarende til 17.105 timer.

                                                                                     5,9 mio. kr. sparet årligt

                                                                                     Med 5 hjemmetrænere vil et overslag på den økonomiske gevinst være 5,9 mio. Dkk/år. Dette svarer til 17.105 færre hjemmeplejetimer fratrukket medarbejderomkostninger og licens. Denne besparelse øges på grund af den demografiske udvikling.


                                                                                     Nettobesparelsen regnes ud med en gennemsnitlig pris pr. SOSU time på 500 dkk. Denne besparelse fratrækkes udgifter til licens og løn.

                                                                                     Perspektiv

                                                                                     Når hjemmetræning med 30 procent af borgerne, som modtager pleje, er velimplementeret, er det DigiRehabs anbefaling, at indsatsen skal skaleres op til, at man årligt kan træne med 50% af hjemmeplejemodtagerne.

                                                                                     Når man samtidig tager den demografiske udvikling i betragtning, vil det i 2030 betyde, at trænerteamet består af 9 trænere, som årligt kan træne med 75 borgere hver.

                                                                                     Jo mere kommunen sætter ind med forebyggende og vedligeholdende indsatser, desto flere ressourcer kan frigøres til andre opgaver

                                                                                     Hent effektrapporten for Sønderborg kommune

                                                                                      Forventet DigiRehab effekt i Thisted kommune

                                                                                      Velkommen til DigiRehabs Effektberegner. Her kan du blive klogere på, hvad effekten af DigiRehab træning vil være i din kommune.

                                                                                      Beregningerne er baseret på tal fra Danmarks Statistik, data fra en række kommuners omsorgssystemer og data, som DigiRehab har indsamlet via mere end 15.000 træningsforløb hos +35 danske kommuner.

                                                                                      Behov for 12 færre social- og sundhedsmedarbejdere

                                                                                      Rehab-træning reducerer plejebehovet svarende til 12 medarbejdere i løbet af det første år.


                                                                                      Når borgerne bliver mere selvhjulpne pga. øget muskelstyrke, falder behovet for hjemmepleje. I gennemsnit falder efterspørgslen med 75 timer/år pr borger, der gennemfører et træningsprogram.
                                                                                      En Social- og Sundhedsmedarbejder i hjemmeplejen leverer i gennemsnit 850 timer hos borgerne. Derfor ganges antal borgere, som er blevet fysisk stærkere med 75 timer. Dette tal deles med 850.

                                                                                      131 borgere bliver fysisk stærkere

                                                                                      Med Rehab-træning vil ca 131 af de borgere, som gennemfører træningen, få en bedre fysik og dermed kunne blive mere selvhjulne og leve et mere frit liv.


                                                                                      Ca. 70 procent af de borgere, som starter i Rehab-træning, gennemfører forløbet. Borgernes fysiske formåen screenes før træningsopstart og derefter hver 4. uge indtil forløbet er slut efter 12 uger.

                                                                                      9.804 færre timer årligt

                                                                                      Efterspørgslen på pleje kan falde ca. 9.804 timer/år, hvis kommunen træner med 30 procent af de borgere, som modtager pleje.


                                                                                      Hvis Thisted kommune ansætter 3 trænere, vil de kunne gennemføre træning med cirka 131 borgere. Den gennemsnitlige reduktion i pleje er 75 timers pleje, og derfor vil der være behov for mindre hjemmehjælp svarende til 9.804 timer.

                                                                                      3,4 mio. kr. sparet årligt

                                                                                      Med 3 hjemmetrænere vil et overslag på den økonomiske gevinst være 3,4 mio. Dkk/år. Dette svarer til 9.804 færre hjemmeplejetimer fratrukket medarbejderomkostninger og licens. Denne besparelse øges på grund af den demografiske udvikling.


                                                                                      Nettobesparelsen regnes ud med en gennemsnitlig pris pr. SOSU time på 500 dkk. Denne besparelse fratrækkes udgifter til licens og løn.

                                                                                      Perspektiv

                                                                                      Når hjemmetræning med 30 procent af borgerne, som modtager pleje, er velimplementeret, er det DigiRehabs anbefaling, at indsatsen skal skaleres op til, at man årligt kan træne med 50% af hjemmeplejemodtagerne.

                                                                                      Når man samtidig tager den demografiske udvikling i betragtning, vil det i 2030 betyde, at trænerteamet består af 6 trænere, som årligt kan træne med 75 borgere hver.

                                                                                      Jo mere kommunen sætter ind med forebyggende og vedligeholdende indsatser, desto flere ressourcer kan frigøres til andre opgaver

                                                                                      Hent effektrapporten for Thisted kommune

                                                                                       Forventet DigiRehab effekt i Tønder kommune

                                                                                       Velkommen til DigiRehabs Effektberegner. Her kan du blive klogere på, hvad effekten af DigiRehab træning vil være i din kommune.

                                                                                       Beregningerne er baseret på tal fra Danmarks Statistik, data fra en række kommuners omsorgssystemer og data, som DigiRehab har indsamlet via mere end 15.000 træningsforløb hos +35 danske kommuner.

                                                                                       Behov for 14 færre social- og sundhedsmedarbejdere

                                                                                       Rehab-træning reducerer plejebehovet svarende til 14 medarbejdere i løbet af det første år.


                                                                                       Når borgerne bliver mere selvhjulpne pga. øget muskelstyrke, falder behovet for hjemmepleje. I gennemsnit falder efterspørgslen med 75 timer/år pr borger, der gennemfører et træningsprogram.
                                                                                       En Social- og Sundhedsmedarbejder i hjemmeplejen leverer i gennemsnit 850 timer hos borgerne. Derfor ganges antal borgere, som er blevet fysisk stærkere med 75 timer. Dette tal deles med 850.

                                                                                       155 borgere bliver fysisk stærkere

                                                                                       Med Rehab-træning vil ca 155 af de borgere, som gennemfører træningen, få en bedre fysik og dermed kunne blive mere selvhjulne og leve et mere frit liv.


                                                                                       Ca. 70 procent af de borgere, som starter i Rehab-træning, gennemfører forløbet. Borgernes fysiske formåen screenes før træningsopstart og derefter hver 4. uge indtil forløbet er slut efter 12 uger.

                                                                                       11.594 færre timer årligt

                                                                                       Efterspørgslen på pleje kan falde ca. 11.594 timer/år, hvis kommunen træner med 30 procent af de borgere, som modtager pleje.


                                                                                       Hvis Tønder kommune ansætter 3 trænere, vil de kunne gennemføre træning med cirka 155 borgere. Den gennemsnitlige reduktion i pleje er 75 timers pleje, og derfor vil der være behov for mindre hjemmehjælp svarende til 11.594 timer.

                                                                                       4,0 mio. kr. sparet årligt

                                                                                       Med 3 hjemmetrænere vil et overslag på den økonomiske gevinst være 4,0 mio. Dkk/år. Dette svarer til 11.594 færre hjemmeplejetimer fratrukket medarbejderomkostninger og licens. Denne besparelse øges på grund af den demografiske udvikling.


                                                                                       Nettobesparelsen regnes ud med en gennemsnitlig pris pr. SOSU time på 500 dkk. Denne besparelse fratrækkes udgifter til licens og løn.

                                                                                       Perspektiv

                                                                                       Når hjemmetræning med 30 procent af borgerne, som modtager pleje, er velimplementeret, er det DigiRehabs anbefaling, at indsatsen skal skaleres op til, at man årligt kan træne med 50% af hjemmeplejemodtagerne.

                                                                                       Når man samtidig tager den demografiske udvikling i betragtning, vil det i 2030 betyde, at trænerteamet består af 7 trænere, som årligt kan træne med 75 borgere hver.

                                                                                       Jo mere kommunen sætter ind med forebyggende og vedligeholdende indsatser, desto flere ressourcer kan frigøres til andre opgaver

                                                                                       Hent effektrapporten for Tønder kommune

                                                                                        Forventet DigiRehab effekt i Tårnby kommune

                                                                                        Velkommen til DigiRehabs Effektberegner. Her kan du blive klogere på, hvad effekten af DigiRehab træning vil være i din kommune.

                                                                                        Beregningerne er baseret på tal fra Danmarks Statistik, data fra en række kommuners omsorgssystemer og data, som DigiRehab har indsamlet via mere end 15.000 træningsforløb hos +35 danske kommuner.

                                                                                        Behov for 8 færre social- og sundhedsmedarbejdere

                                                                                        Rehab-træning reducerer plejebehovet svarende til 8 medarbejdere i løbet af det første år.


                                                                                        Når borgerne bliver mere selvhjulpne pga. øget muskelstyrke, falder behovet for hjemmepleje. I gennemsnit falder efterspørgslen med 75 timer/år pr borger, der gennemfører et træningsprogram.
                                                                                        En Social- og Sundhedsmedarbejder i hjemmeplejen leverer i gennemsnit 850 timer hos borgerne. Derfor ganges antal borgere, som er blevet fysisk stærkere med 75 timer. Dette tal deles med 850.

                                                                                        87 borgere bliver fysisk stærkere

                                                                                        Med Rehab-træning vil ca 87 af de borgere, som gennemfører træningen, få en bedre fysik og dermed kunne blive mere selvhjulne og leve et mere frit liv.


                                                                                        Ca. 70 procent af de borgere, som starter i Rehab-træning, gennemfører forløbet. Borgernes fysiske formåen screenes før træningsopstart og derefter hver 4. uge indtil forløbet er slut efter 12 uger.

                                                                                        6.543 færre timer årligt

                                                                                        Efterspørgslen på pleje kan falde ca. 6.543 timer/år, hvis kommunen træner med 30 procent af de borgere, som modtager pleje.


                                                                                        Hvis Tårnby kommune ansætter 2 trænere, vil de kunne gennemføre træning med cirka 87 borgere. Den gennemsnitlige reduktion i pleje er 75 timers pleje, og derfor vil der være behov for mindre hjemmehjælp svarende til 6.543 timer.

                                                                                        2,2 mio. kr. sparet årligt

                                                                                        Med 2 hjemmetrænere vil et overslag på den økonomiske gevinst være 2,2 mio. Dkk/år. Dette svarer til 6.543 færre hjemmeplejetimer fratrukket medarbejderomkostninger og licens. Denne besparelse øges på grund af den demografiske udvikling.


                                                                                        Nettobesparelsen regnes ud med en gennemsnitlig pris pr. SOSU time på 500 dkk. Denne besparelse fratrækkes udgifter til licens og løn.

                                                                                        Perspektiv

                                                                                        Når hjemmetræning med 30 procent af borgerne, som modtager pleje, er velimplementeret, er det DigiRehabs anbefaling, at indsatsen skal skaleres op til, at man årligt kan træne med 50% af hjemmeplejemodtagerne.

                                                                                        Når man samtidig tager den demografiske udvikling i betragtning, vil det i 2030 betyde, at trænerteamet består af 4 trænere, som årligt kan træne med 75 borgere hver.

                                                                                        Jo mere kommunen sætter ind med forebyggende og vedligeholdende indsatser, desto flere ressourcer kan frigøres til andre opgaver

                                                                                        Hent effektrapporten for Tårnby kommune

                                                                                         Forventet DigiRehab effekt i Vallensbæk kommune

                                                                                         Velkommen til DigiRehabs Effektberegner. Her kan du blive klogere på, hvad effekten af DigiRehab træning vil være i din kommune.

                                                                                         Beregningerne er baseret på tal fra Danmarks Statistik, data fra en række kommuners omsorgssystemer og data, som DigiRehab har indsamlet via mere end 15.000 træningsforløb hos +35 danske kommuner.

                                                                                         Behov for 3 færre social- og sundhedsmedarbejdere

                                                                                         Rehab-træning reducerer plejebehovet svarende til 3 medarbejdere i løbet af det første år.


                                                                                         Når borgerne bliver mere selvhjulpne pga. øget muskelstyrke, falder behovet for hjemmepleje. I gennemsnit falder efterspørgslen med 75 timer/år pr borger, der gennemfører et træningsprogram.
                                                                                         En Social- og Sundhedsmedarbejder i hjemmeplejen leverer i gennemsnit 850 timer hos borgerne. Derfor ganges antal borgere, som er blevet fysisk stærkere med 75 timer. Dette tal deles med 850.

                                                                                         36 borgere bliver fysisk stærkere

                                                                                         Med Rehab-træning vil ca 36 af de borgere, som gennemfører træningen, få en bedre fysik og dermed kunne blive mere selvhjulne og leve et mere frit liv.


                                                                                         Ca. 70 procent af de borgere, som starter i Rehab-træning, gennemfører forløbet. Borgernes fysiske formåen screenes før træningsopstart og derefter hver 4. uge indtil forløbet er slut efter 12 uger.

                                                                                         2.676 færre timer årligt

                                                                                         Efterspørgslen på pleje kan falde ca. 2.676 timer/år, hvis kommunen træner med 30 procent af de borgere, som modtager pleje.


                                                                                         Hvis Vallensbæk kommune ansætter 1 trænere, vil de kunne gennemføre træning med cirka 36 borgere. Den gennemsnitlige reduktion i pleje er 75 timers pleje, og derfor vil der være behov for mindre hjemmehjælp svarende til 2.676 timer.

                                                                                         0,9 mio. kr. sparet årligt

                                                                                         Med 1 hjemmetrænere vil et overslag på den økonomiske gevinst være 0,9 mio. Dkk/år. Dette svarer til 2.676 færre hjemmeplejetimer fratrukket medarbejderomkostninger og licens. Denne besparelse øges på grund af den demografiske udvikling.


                                                                                         Nettobesparelsen regnes ud med en gennemsnitlig pris pr. SOSU time på 500 dkk. Denne besparelse fratrækkes udgifter til licens og løn.

                                                                                         Perspektiv

                                                                                         Når hjemmetræning med 30 procent af borgerne, som modtager pleje, er velimplementeret, er det DigiRehabs anbefaling, at indsatsen skal skaleres op til, at man årligt kan træne med 50% af hjemmeplejemodtagerne.

                                                                                         Når man samtidig tager den demografiske udvikling i betragtning, vil det i 2030 betyde, at trænerteamet består af 2 trænere, som årligt kan træne med 75 borgere hver.

                                                                                         Jo mere kommunen sætter ind med forebyggende og vedligeholdende indsatser, desto flere ressourcer kan frigøres til andre opgaver

                                                                                         Hent effektrapporten for Vallensbæk kommune

                                                                                          Forventet DigiRehab effekt i Varde kommune

                                                                                          Velkommen til DigiRehabs Effektberegner. Her kan du blive klogere på, hvad effekten af DigiRehab træning vil være i din kommune.

                                                                                          Beregningerne er baseret på tal fra Danmarks Statistik, data fra en række kommuners omsorgssystemer og data, som DigiRehab har indsamlet via mere end 15.000 træningsforløb hos +35 danske kommuner.

                                                                                          Behov for 15 færre social- og sundhedsmedarbejdere

                                                                                          Rehab-træning reducerer plejebehovet svarende til 15 medarbejdere i løbet af det første år.


                                                                                          Når borgerne bliver mere selvhjulpne pga. øget muskelstyrke, falder behovet for hjemmepleje. I gennemsnit falder efterspørgslen med 75 timer/år pr borger, der gennemfører et træningsprogram.
                                                                                          En Social- og Sundhedsmedarbejder i hjemmeplejen leverer i gennemsnit 850 timer hos borgerne. Derfor ganges antal borgere, som er blevet fysisk stærkere med 75 timer. Dette tal deles med 850.

                                                                                          166 borgere bliver fysisk stærkere

                                                                                          Med Rehab-træning vil ca 166 af de borgere, som gennemfører træningen, få en bedre fysik og dermed kunne blive mere selvhjulne og leve et mere frit liv.


                                                                                          Ca. 70 procent af de borgere, som starter i Rehab-træning, gennemfører forløbet. Borgernes fysiske formåen screenes før træningsopstart og derefter hver 4. uge indtil forløbet er slut efter 12 uger.

                                                                                          12.419 færre timer årligt

                                                                                          Efterspørgslen på pleje kan falde ca. 12.419 timer/år, hvis kommunen træner med 30 procent af de borgere, som modtager pleje.


                                                                                          Hvis Varde kommune ansætter 3 trænere, vil de kunne gennemføre træning med cirka 166 borgere. Den gennemsnitlige reduktion i pleje er 75 timers pleje, og derfor vil der være behov for mindre hjemmehjælp svarende til 12.419 timer.

                                                                                          4,3 mio. kr. sparet årligt

                                                                                          Med 3 hjemmetrænere vil et overslag på den økonomiske gevinst være 4,3 mio. Dkk/år. Dette svarer til 12.419 færre hjemmeplejetimer fratrukket medarbejderomkostninger og licens. Denne besparelse øges på grund af den demografiske udvikling.


                                                                                          Nettobesparelsen regnes ud med en gennemsnitlig pris pr. SOSU time på 500 dkk. Denne besparelse fratrækkes udgifter til licens og løn.

                                                                                          Perspektiv

                                                                                          Når hjemmetræning med 30 procent af borgerne, som modtager pleje, er velimplementeret, er det DigiRehabs anbefaling, at indsatsen skal skaleres op til, at man årligt kan træne med 50% af hjemmeplejemodtagerne.

                                                                                          Når man samtidig tager den demografiske udvikling i betragtning, vil det i 2030 betyde, at trænerteamet består af 7 trænere, som årligt kan træne med 75 borgere hver.

                                                                                          Jo mere kommunen sætter ind med forebyggende og vedligeholdende indsatser, desto flere ressourcer kan frigøres til andre opgaver

                                                                                          Hent effektrapporten for Varde kommune

                                                                                           Forventet DigiRehab effekt i Vejen kommune

                                                                                           Velkommen til DigiRehabs Effektberegner. Her kan du blive klogere på, hvad effekten af DigiRehab træning vil være i din kommune.

                                                                                           Beregningerne er baseret på tal fra Danmarks Statistik, data fra en række kommuners omsorgssystemer og data, som DigiRehab har indsamlet via mere end 15.000 træningsforløb hos +35 danske kommuner.

                                                                                           Behov for 10 færre social- og sundhedsmedarbejdere

                                                                                           Rehab-træning reducerer plejebehovet svarende til 10 medarbejdere i løbet af det første år.


                                                                                           Når borgerne bliver mere selvhjulpne pga. øget muskelstyrke, falder behovet for hjemmepleje. I gennemsnit falder efterspørgslen med 75 timer/år pr borger, der gennemfører et træningsprogram.
                                                                                           En Social- og Sundhedsmedarbejder i hjemmeplejen leverer i gennemsnit 850 timer hos borgerne. Derfor ganges antal borgere, som er blevet fysisk stærkere med 75 timer. Dette tal deles med 850.

                                                                                           116 borgere bliver fysisk stærkere

                                                                                           Med Rehab-træning vil ca 116 af de borgere, som gennemfører træningen, få en bedre fysik og dermed kunne blive mere selvhjulne og leve et mere frit liv.


                                                                                           Ca. 70 procent af de borgere, som starter i Rehab-træning, gennemfører forløbet. Borgernes fysiske formåen screenes før træningsopstart og derefter hver 4. uge indtil forløbet er slut efter 12 uger.

                                                                                           8.683 færre timer årligt

                                                                                           Efterspørgslen på pleje kan falde ca. 8.683 timer/år, hvis kommunen træner med 30 procent af de borgere, som modtager pleje.


                                                                                           Hvis Vejen kommune ansætter 2 trænere, vil de kunne gennemføre træning med cirka 116 borgere. Den gennemsnitlige reduktion i pleje er 75 timers pleje, og derfor vil der være behov for mindre hjemmehjælp svarende til 8.683 timer.

                                                                                           3,0 mio. kr. sparet årligt

                                                                                           Med 2 hjemmetrænere vil et overslag på den økonomiske gevinst være 3,0 mio. Dkk/år. Dette svarer til 8.683 færre hjemmeplejetimer fratrukket medarbejderomkostninger og licens. Denne besparelse øges på grund af den demografiske udvikling.


                                                                                           Nettobesparelsen regnes ud med en gennemsnitlig pris pr. SOSU time på 500 dkk. Denne besparelse fratrækkes udgifter til licens og løn.

                                                                                           Perspektiv

                                                                                           Når hjemmetræning med 30 procent af borgerne, som modtager pleje, er velimplementeret, er det DigiRehabs anbefaling, at indsatsen skal skaleres op til, at man årligt kan træne med 50% af hjemmeplejemodtagerne.

                                                                                           Når man samtidig tager den demografiske udvikling i betragtning, vil det i 2030 betyde, at trænerteamet består af 5 trænere, som årligt kan træne med 75 borgere hver.

                                                                                           Jo mere kommunen sætter ind med forebyggende og vedligeholdende indsatser, desto flere ressourcer kan frigøres til andre opgaver

                                                                                           Hent effektrapporten for Vejen kommune

                                                                                            Forventet DigiRehab effekt i Vejle kommune

                                                                                            Velkommen til DigiRehabs Effektberegner. Her kan du blive klogere på, hvad effekten af DigiRehab træning vil være i din kommune.

                                                                                            Beregningerne er baseret på tal fra Danmarks Statistik, data fra en række kommuners omsorgssystemer og data, som DigiRehab har indsamlet via mere end 15.000 træningsforløb hos +35 danske kommuner.

                                                                                            Behov for 26 færre social- og sundhedsmedarbejdere

                                                                                            Rehab-træning reducerer plejebehovet svarende til 26 medarbejdere i løbet af det første år.


                                                                                            Når borgerne bliver mere selvhjulpne pga. øget muskelstyrke, falder behovet for hjemmepleje. I gennemsnit falder efterspørgslen med 75 timer/år pr borger, der gennemfører et træningsprogram.
                                                                                            En Social- og Sundhedsmedarbejder i hjemmeplejen leverer i gennemsnit 850 timer hos borgerne. Derfor ganges antal borgere, som er blevet fysisk stærkere med 75 timer. Dette tal deles med 850.

                                                                                            290 borgere bliver fysisk stærkere

                                                                                            Med Rehab-træning vil ca 290 af de borgere, som gennemfører træningen, få en bedre fysik og dermed kunne blive mere selvhjulne og leve et mere frit liv.


                                                                                            Ca. 70 procent af de borgere, som starter i Rehab-træning, gennemfører forløbet. Borgernes fysiske formåen screenes før træningsopstart og derefter hver 4. uge indtil forløbet er slut efter 12 uger.

                                                                                            21.754 færre timer årligt

                                                                                            Efterspørgslen på pleje kan falde ca. 21.754 timer/år, hvis kommunen træner med 30 procent af de borgere, som modtager pleje.


                                                                                            Hvis Vejle kommune ansætter 6 trænere, vil de kunne gennemføre træning med cirka 290 borgere. Den gennemsnitlige reduktion i pleje er 75 timers pleje, og derfor vil der være behov for mindre hjemmehjælp svarende til 21.754 timer.

                                                                                            7,5 mio. kr. sparet årligt

                                                                                            Med 6 hjemmetrænere vil et overslag på den økonomiske gevinst være 7,5 mio. Dkk/år. Dette svarer til 21.754 færre hjemmeplejetimer fratrukket medarbejderomkostninger og licens. Denne besparelse øges på grund af den demografiske udvikling.


                                                                                            Nettobesparelsen regnes ud med en gennemsnitlig pris pr. SOSU time på 500 dkk. Denne besparelse fratrækkes udgifter til licens og løn.

                                                                                            Perspektiv

                                                                                            Når hjemmetræning med 30 procent af borgerne, som modtager pleje, er velimplementeret, er det DigiRehabs anbefaling, at indsatsen skal skaleres op til, at man årligt kan træne med 50% af hjemmeplejemodtagerne.

                                                                                            Når man samtidig tager den demografiske udvikling i betragtning, vil det i 2030 betyde, at trænerteamet består af 13 trænere, som årligt kan træne med 75 borgere hver.

                                                                                            Jo mere kommunen sætter ind med forebyggende og vedligeholdende indsatser, desto flere ressourcer kan frigøres til andre opgaver

                                                                                            Hent effektrapporten for Vejle kommune

                                                                                             Forventet DigiRehab effekt i Vesthimmerlands kommune

                                                                                             Velkommen til DigiRehabs Effektberegner. Her kan du blive klogere på, hvad effekten af DigiRehab træning vil være i din kommune.

                                                                                             Beregningerne er baseret på tal fra Danmarks Statistik, data fra en række kommuners omsorgssystemer og data, som DigiRehab har indsamlet via mere end 15.000 træningsforløb hos +35 danske kommuner.

                                                                                             Behov for 11 færre social- og sundhedsmedarbejdere

                                                                                             Rehab-træning reducerer plejebehovet svarende til 11 medarbejdere i løbet af det første år.


                                                                                             Når borgerne bliver mere selvhjulpne pga. øget muskelstyrke, falder behovet for hjemmepleje. I gennemsnit falder efterspørgslen med 75 timer/år pr borger, der gennemfører et træningsprogram.
                                                                                             En Social- og Sundhedsmedarbejder i hjemmeplejen leverer i gennemsnit 850 timer hos borgerne. Derfor ganges antal borgere, som er blevet fysisk stærkere med 75 timer. Dette tal deles med 850.