Reset

Brukerstøtte tlf tlf: +45 72 11 21 42

LIVSKVALITET I EGET HJEM

DigiRehab er velferdsteknologi til fysisk trening av de eldre i hjemmesykepleien. Treningen bidrar til økt mestring, trygghet og livskvalitet for de eldre og store besparelser i behovet for hjelp.

I Danmark bruker mer enn 15 % av de danske kommunene DigiRehab som treningsverktøy og har med det styrket kvaliteten på eldreomsorgen.

STYRK ELDREOMSORGEN MED DIGIREHAB

I en tid hvor presset på ressursene i hjemmesykepleien øker dag for dag, er det sunn fornuft å hjelpe eldre brukere til en selvstendig mestring av hverdagen. Med DigiRehab sin digitale treningsplattform kan alle  kommuner tilby kvalifisert hverdagsrehabilitering til langt flere mottakere av hjemmesykepleien.  

DigiRehab øker eldres livskvalitet

Brukere som trener med DigiRehab, opplever økt livskvalitet og selvstendighet i hverdagen.

Se DigiRehabs presentasjonsvideo

SLIK FUNGERER DIGIREHAB

DigiRehab er et digitalt understøttet trenings- og analyseverktøy som tilbyr målrettet trening for de eldre som mottar hjemmesykepleie. DigiRehab benytter big data og kunstig intelligens for å skape størst mulig effekt for et minimum av ressurser.

KOM I GANG MED DIGIREHAB

Kontakt oss og hør mer om potentialet i DigiRehab for din kommune.

Sverre Johnsen

Daglig leder
sverre@digirehab.no
Tlf: + 47 404 42 411

Marthe Heldal

Konsulent
marthe@digirehab.no
Tlf: + 47 648 08 041

KOMMUNENE HAR ORDET

Viborg Kommune i TV MIDT/VEST

Vejen Kommune i TV SYD

Faaborg-Midtfyn Kommune i TV2

VISJON OG TILGANG

DigiRehab sin visjon er å bidra til økt livskvalitet og selvstendighet for flest mulige brukere i eldreomsorgen. Det gjør vi ved å tilby kvalifisert trening til økt hverdagsmestring. Nedenfor finner du en sjekkliste over hva vi i DigiRehab mener en god treningsinnsats i hjemmesykepleien bør leve opp til.

Alle brukere i hjemmesykepleien skal trene på eget nivå og etter dagsform.

Alle brukere skal selv, hvis de kan selv. Det opprettholder funksjonsnivået.

Det fysiske funksjonsnivået til brukerne i hjemmesykepleien skal følges kontinuerlig.

Effektovervåking skal bygges naturlig inn i enhver treningsinnsats.

Trening til selvhjulpenhet skal gripe minst mulig inn i brukers hverdag.

DigiRehab lever opp til alle disse kritereriene!

E-MAGASIN

E-magasinet gir deg innblikk i vår kunnskap og erfaring om den effektive treningsinnsatsen i eldreomsorgen.

Meld deg på DigiRehabs nyhetsbrev og få magasinet tilsendt på mail!

SAMARBEIDSPARTNERE

KONTAKT OSS I DAG
close slider

Vi kommer tilbake innen 24 timer.