Reset

Support tlf: 72 11 21 42

ARBEJDSGLÆDE I PLEJEN

DigiRehab giver som noget ganske enestående SOSU-personalet i hjemmeplejen mulighed for at træne med de ældre i eget hjem.

Dette indebærer mange fordele. For borgerne giver det tryghed og motivation at træne med kendt personale.

SOSU-personalet ser træningen som en udvidelse af deres handlemuligheder og kompetencer samt en kærkommen mulighed for at yde ekstra omsorg i en travl hverdag.

På den baggrund giver DigiRehab et løft i arbejdsglæden for medarbejderne. Det opfattes som meningsfuldt at medvirke til, at en borger trives og udvikler sin selvstændighed i hverdagen.

Erfaringer fra plejen i Vejen og Viborg Kommune

I Vejen Kommune har man blandt andet målt på SOSU-personalets oplevelse af DigiRehab-træningen. Langt hovedparten angav, at de fandt det meget meningsfyldt.

I en evalueringsrapport fra Viborg Kommune hedder det desuden, at DigiRehab-træning med de ældre for SOSU-personalet har ”været en spændende faglig udfordring, der har hjulpet med at sætte fokus på den rehabiliterende tankegang. Flere har oplevet projektet som kompetenceudviklende.”

En KL-rapport om digitalt understøttet træning bekræfter denne konklusion.
Læs rapporten her.

FÅ VORES E-MAGASIN

DigiRehabs e-magasin giver dig indblik i vores ekspertviden om den effektive træningsindsats i ældreplejen. Tilmeld dig DigiRehabs nyhedsbrev og få magasinet tilsendt på mail med det samme.

KONTAKT OS I DAG
close slider

    Vi vender tilbage inden for 24 timer.