Reset

Support tlf: 72 11 21 42

Prehab – Træning før pleje

Prehab
Træning før pleje

DER SKAL SÆTTES IND TIDLIGT FOR AT SIKRE MESTRING AF EGET LIV

Med det stigende pres på omsorg og plejesektionen i den nærtstående fremtid, så skal der sættes ind og det er ikke nok at borgerne efterspørger mindre hjemmepleje, hvor Rehab er et værktøj til at understøtte dette. Vi skal sætte ind endnu tidligere i den spæde start af at funktionsniveauet falder, så efterspørgslen på hjemmepleje bliver udskudt. Der er Prehab et værktøj til en bred og systematisk tidlig opsporing af borgere over 65 år, som er baseret på velafprøvede spørgerammer.

FORDELE VED AT LAVE EN TIDLIG INDSATS MED PREHAB

Alle har gavn af at træne og det er uanset hvilken fysisk tilstand man har. Ved at starte tidligt kan et faldende funktionsniveau tages i opløbet og dermed kan det negative fald i muskelstyrke bremses, og livskvaliteten opretholdes i seniorlivet. Prehab er baseret på kerneelementerne kendt fra Rehab, som er en screening. I Prehab bliver der bl.a. afdækket helbredet, mobilitet, bekymring for fald og ensomhed. Derefter kommer en række fysiske test, som er velafprøvet og valideret. Spørgsmålene er meget nøje udvalgt, hvilket gør, at med de 10 spørgsmål som er i Prehab får kommunen svaret på 50 spørgsmål.

Ud fra screeningsresultaterne genererer Prehab et personligt skræddersyet træningsprogram til borgeren, som er er faldforbyggende. Med blot med træning 2 gange om ugen i 20 minutter i 12 uger bevarer borgerne muskelstyrken, og det bidrager til at de bibeholder deres aktivitetsniveau på fx aktivitetscenteret, hos børnebørn eller med huslige gerninger.

HVEM, HVAD OG HVORNÅR?

En indsats med Prehab kan ses i forskellige brugs scenerier bl.a. når en borger modtager praktisk hjælp, får udleveret et hjælpemiddel eller på det forebyggende hjemmebesøg. Da Prehab favner bredt kan det også bruges på aktivitets- og dagcentre, samt i forbindelse med §83A-træning og §86-træning og §140-træning.
Fysisk træning er godt for alle, og alle burde tilbydes træning, men realiteten er en anden. Derfor er ressourcerne bedre brugt ved at screene efter de borgere, som størst gavn af fysisk træning med Prehab. Det er bedre at træne med 100 borgere og undgå 50 fald, end at træne med 200 borgere, hvor dem som ville have størst gavn af træningen ikke nødvendigvis er inkluderet. Prehab hjælper til at prioritere borgerne.
Brugsmodellen for Prehab kan tilpasses, så den passer til kommunens egne behov. Hvis der i forvejen benyttes Rehab bredt forankret eller i et fokuseret team, så passer Prehab ind i begge modeller.
Det er sagtens muligt at kombinere flere af vores services for at få dækket flere af kommunens borgere, da alle har ret til at få fysisk træning i alle stadier i deres seniorliv.

KOM I GANG I DAG

Kontakt os for et uforpligtende møde, så vi sammen kan afdække hvilken implementering som passer bedst til jeres kommune.
Mange kommuner har allerede valgt at samarbejde med os, og vi har stor erfaring med implementering. Vi vil glæde os til at hjælpe jer til stærkere og mere selvhjulpne borgere.

KOM I GANG MED DIGIREHAB

Niels Heuer

Direktør
nh@digirehab.dk
+45 2272 7220

Janne Lejbølle Sonneborg

Kundechef
janne@digirehab.dk
+45 2712 3566

Michael Harbo

Udviklingschef
mh@digirehab.dk
+45 2287 9966

FÅ VORES E-MAGASIN

DigiRehabs e-magasin giver dig indblik i vores ekspertviden om den effektive træningsindsats i ældreplejen. Tilmeld dig DigiRehabs nyhedsbrev og få magasinet tilsendt på mail med det samme.

KONTAKT OS I DAG
close slider

    Vi vender tilbage inden for 24 timer.