Reset

Support tlf: 72 11 21 42

Care – Træning på plejehjem

Care
Træning på plejehjem

PLEJEHJEMSBEBOERE HAR OGSÅ RET TIL PERSONLIG TILPASSET FYSISK TRÆNING

Vi kigger ind i en fremtidig sundhedssektor, som skal arbejde på en anden måde, end den vi kender til i dag. Vi skal holde vores ældre på så højt et funktionsniveau som muligt i så lang tid som muligt få at kunne have samme serviceniveau som i dag. Mange beboere har potentiale til at få en bedre fysik, og det kan Care være med til at skabe fokus på. Med screeningen i Care får personalet effektivt afdækket beboerens fysiske niveau og om det giver mening at igangsætte fysisk træning.

Det giver rigtig god mening at anvende Care til at afdække beboernes fysiske formåen indflytning, og mulighederne er vide og brede. Med blot ti spørgsmål og en ti-trins fysisk test kan Care lave et personligt tilpasset træningsprogram til den enkelte beboer. Der er ikke to mennesker, der er ens, og derfor skal alle have et personligt træningsprogram.

Personligt tilpasset fysisk træning giver mere styrke og selvstændighed så beboerne selv kan hjælpe til i dagligdagen, det kan f.eks. være ved forflytninger, hvor de kan løfte sig selv lidt bedre og derved gøre arbejdet mindre tungt for personalet.

MENINGSFULDT FOR PERSONALE OG BEBOERE PÅ PLEJEHJEM

De der gennemfører træningen oplever, at de får en stærkere krop, og at de genvinder funktionsevner. Ikke mindst får de en styrket tro på deres egne evner og mere energi i hverdagen. Det er med til at give de ældre mere frihed til leve livet så værdigt som muligt. For ældre på plejecentre giver træning med Care stjernestunder og mere nærvær i hverdagen mellem de ældre, personalet og pårørende. Care-træningen er med til at styrke relationer mellem beboere og personale, desuden er det en meningsfuld, anderledes og sjov aktivitet i hverdagen, og dette er ikke kun for beboerne, men også for personalet.

REDUCERER FALDRISIKO OG INDLÆGGELSER MED CARE

Med Care som screeningsværktøj kan man øge fokus på den rehabiliterende tankegang hos personalet, samt have fokus på at reducere risiko for fald og indlæggelser. Care kan bruges af flere personalegrupper, da den terapeutiske viden ligger i systemet, så personalets opgave er at holde motivationen og engagementet oppe hos beboerne. Derfor er Care et godt supplement til kommunernes øvrige trænings- og rehabiliteringstilbud til beboere på plejecentre.

KOM I GANG I DAG

Kontakt os for et uforpligtende møde, så vi sammen kan afdække hvilken form og implementering som passer bedst til jer. Vi kan både lave en aftale med et enkelt plejecenter eller en samlet aftale med alle kommunens plejecentre.
Vi vil glæde os til at hjælpe jer til stærkere og mere selvhjulpne borgere.

KOM I GANG MED DIGIREHAB

Niels Heuer

Direktør
nh@digirehab.dk
+45 2272 7220

Janne Lejbølle Sonneborg

Kundechef
janne@digirehab.dk
+45 2712 3566

Michael Harbo

Udviklingschef
mh@digirehab.dk
+45 2287 9966

FÅ VORES E-MAGASIN

DigiRehabs e-magasin giver dig indblik i vores ekspertviden om den effektive træningsindsats i ældreplejen. Tilmeld dig DigiRehabs nyhedsbrev og få magasinet tilsendt på mail med det samme.

KONTAKT OS I DAG
close slider

    Vi vender tilbage inden for 24 timer.