Reset

Support tlf: 72 11 21 42

DIGIREHAB CASES

DigiRehab er allerede implementeret i hjemmeplejen i mange danske kommuner. I øjeblikket arbejder vi sammen med følgende kommuner.

DigiRehabs samarbejdskommuner

• Aalborg Kommune
DigiRehab fungerer i Aalborg Kommune som et vigtigt arbejdsredskab i konceptet ”Træning før pleje.”  Konceptet har skabt selvhjulpne borgere og genereret millionbesparelser i ældreplejen. Aalborg Kommune fokuserer særligt på samarbejdet mellem borger og SOSU. Læs og se video om Aalborg her.

Aalborg Kommune er desuden omdrejningspunkt i projektet ”Digital understøttet bedre brug af hjælpemidler”. Læs mere her.

• Viborg Kommune
DigiRehab er bredt implementeret i hjemmeplejen efter en succesfuld prøvehandling i 2016. Læs og se indslag om Viborg Kommune her.

• Vejen Kommune
I Vejen Kommune tilbydes borgere træning med DigiRehab til stor tilfredshed for både borgere og personale. Læs og se indslag om Vejen her.

• Ski Kommune
Ski Kommune er den første norske kommune, der har taget DigiRehab i anvendelse. Læs og se indslag om Ski Kommune her.

• Aarhus Kommune
I Århus Kommune har hjemmeplejen i Viby-Højbjerg igangsat en større prøvehandling med DigiRehab.

• Gribskov Kommune
Gribskov Kommune var den første danske kommune, der valgte DigiRehab til at understøtte træningsopgaven i forhold til ældre hjemmeplejemodtagere.

• Nordfyns Kommune
Nordfyns Kommune tilbyder træning med DigiRehab til en meget stor del af hjemmeplejeborgerne i kommunen. Formålet er at sætte fokus på livskvalitet og fremgang hos de ældre. 

• Faaborg-Midtfyns Kommune
En prøvehandling i hjemmeplejeområdet Gislev viste i sommeren 2018 så gode resultater, at Faaborg-Midtfyns Kommune i løbet af 2019 udruller DigiRehab til hele hjemmeplejen. 

• Stevns Kommune
Stevns Kommune udruller DigiRehab i hele kommunens hjemmepleje i løbet af første halvår af 2019. Det sker på baggrund af en succesfuld prøvehandling, gennemført i sommeren 2018 med meget plejekrævende borgere.  Hele 2/3 af deltagerne var på trods af den meget varme sommer i stand til at gennemføre 12 ugers træningsforløb med en stor reduktion i den leverede hjælp til følge. Læs presseomtale her

• Ballerup Kommune
To hjemmeplejeteams i Ballerup Kommune afprøver i foråret 2019 DigiRehab i tæt samarbejde med visitationen. Resultaterne skal herefter evalueres.

• Odense Kommune
DigiRehab afprøves med et nyt formål sammen med Odense Kommune. Målet med træningen er udelukkende at forebygge udviklingen i behovet for hjemmehjælp. Målgruppen er nye modtagere af praktisk hjælp, der endnu ikke modtager pleje. En stor gruppe borgere skal starte træningen sammen med fysioterapeut. Efter enkelte træningsseancer selvtræner borgeren og bliver jævnligt screenet for at tilpasse træningsprogram og sikre fokus på eventuelt fald i funktionsevne.

• Kalundborg Kommune
DigiRehab afprøves på plejecenter og dagcenter. Det alt overskyggende mål  med indsatsen er selvhjulpenhed og livskvalitet. Der arbejdes med motivation og fremhævning af de gode resultater af træningen.

• Esbjerg Kommune
DigiRehab afprøves på to plejecentre, hvor formålet er at lette arbejdsopgaverne for plejepersonalet samtidig med, at borgerne oplever livskvalitet. To fysioterapeuter leder træningsindsatsen og anvender DigiRehab til opfølgning og vurdering af indsatsens effekt.

DigiRehab er også i brug på Island.

FÅ VORES E-MAGASIN

DigiRehabs e-magasin giver dig indblik i vores ekspertviden om den effektive træningsindsats i ældreplejen. Tilmeld dig DigiRehabs nyhedsbrev og få magasinet tilsendt på mail med det samme.

KONTAKT OS I DAG
close slider

Vi vender tilbage inden for 24 timer.