Reset

Support tlf tlf: 72 11 21 42

DIGIREHAB CASES

DigiRehab er for tiden i brug i hjemmeplejen i en fjerdedel af de danske kommuner.  Nedenfor kan du se beskrivelser af et bredt udvalg af DigiRehabs kommunale samarbejder og projekter.

I disse kommuner er DigiRehab fuldt implementeret:

• Aalborg Kommune
DigiRehab fungerer i Aalborg Kommune som et vigtigt arbejdsredskab i konceptet ”Træning før pleje.”  Konceptet har skabt selvhjulpne borgere og genereret millionbesparelser i ældreplejen.  Læs og se video om Aalborg her.

Aalborg Kommune leder desuden projektet ”Digital understøttet bedre brug af hjælpemidler”, hvor DigiRehab leverer data og træningsforløb. Projektet er for nyligt gjort til nationalt signaturprojekt. Læs mere her.

• Viborg Kommune
DigiRehab har været bredt implementeret i hjemmeplejen i Viborg efter en vellykket prøvehandling i 2016. Læs og se indslag om Viborg Kommune her.

• Vejen Kommune
I Vejen Kommune tilbydes borgere træning med DigiRehab til stor tilfredshed for både borgere og personale. Læs og se indslag om Vejen her.

• Kalundborg Kommune
I Kalundborg Kommune anvendes DigiRehab til beboere og dagcenterbrugere på  plejecentrene Jernholtparken, Loch Ness og Raklev. Det altoverskyggende mål med indsatsen er selvhjulpenhed og livskvalitet. Se rapport med effekt, bruger- og medarbejderinterviews fra Jernholtparken  her.

• Faaborg-Midtfyn Kommune
Faaborg-Midtfyn Kommune har implementeret DigiRehab i hele hjemmeplejen i 2019. Det skete på baggrund af en prøvehandling i hjemmeplejeområdet Gislev, der i sommeren 2018 viste rigtig gode resultater.  Se tv-indslag her.

• Stevns Kommune
Stevns Kommune udrullede DigiRehab i hele kommunens hjemmepleje i 2019 efter en vellykket prøvehandling i sommeren 2018.  Hele 2/3 af de deltagerne var på trods af den meget varme sommer i stand til at gennemføre 12 ugers træningsforløb med en stor reduktion i den leverede hjælp til følge. Se tv-indslag her  og se  presseomtale her

• Lolland Kommune
Lolland Kommune har implementeret DigiRehab i hele hjemmeplejen efter en vellykket prøvehandling, hvor træningen viste sig at have en positiv effekt på borgernes funktionsevne og medarbejdernes arbejdsglæde. Læs artiklen på Ritzau her. 

• Gribskov Kommune
Gribskov Kommune var den første kommune, der valgte at samarbejde med DigiRehab. De første år anvendte Gribskov primært DigiRehabs screeningsfunktion til dokumentation af borgernes udvikling. I dag tilbydes borgerne i Gribskov også DigiRehab-træning i eget hjem sammen  med SOSU-medarbejder.

• Nordfyns Kommune
Nordfyns Kommune tilbyder træning med DigiRehab til en meget stor del af hjemmeplejeborgerne i kommunen. Formålet er at sætte fokus på livskvalitet og fremgang hos de ældre.

• Odder Kommune
Odder Kommune er i gang med at implementere DigiRehab i hele hjemmeplejen og ventes at være i fuld drift inden sommer.

• Favrskov Kommune
Favrskov anvender DigiRehab i både rehabiliterende team (§83a-forløb) og til borgere, der ikke modtager træning. Favrskov deltager sammen med DigiRehab også i et udviklingsprojekt omkring selvtræning.

• Ballerup Kommune
Ballerup Kommune er netop nu fuld gang med at udvide brugen af DigiRehab til hele hjemmeplejen. Udvidelsen kommer efter, at to hjemmeplejeteams i Ballerup Kommune har afprøvet DigiRehab med stor tilfredshed.

• Odense Kommune
DigiRehab er blevet afprøvet med et nyt formål sammen med Odense Kommune. Målet med træningen er udelukkende at forebygge udviklingen i behovet for hjemmehjælp. Målgruppen er nye modtagere af praktisk hjælp, der endnu ikke modtager pleje. En stor gruppe borgere skal starte træningen sammen med fysioterapeut. Efter enkelte træningsseancer selvtræner borgeren og bliver jævnligt screenet for at tilpasse træningsprogram og sikre fokus på eventuelt fald i funktionsevne. Læs Magasinet Plejes artikel her.

I disse kommune er DigiRehab under afprøvning i foråret 2020:

• Vejle Kommune
Vejle Kommune gennemfører i starten af 2020 en stor prøvehandling med DigiRehab. Over 100 borgere i hjemmeplejen skal igennem et 12 ugers træningsforløb. Prøvehandlingen skal evalueres i efteråret. Forventningen er, at syv ud af 10 borgere får gavn af træningen. Læs mere om forventninger og baggrund her.

• Københavns Kommune

• Kerteminde Kommune

• Egedal Kommune

• Syddjurs Kommune

• Ærø Kommune

Hjørring, Ikast, Jammerbugt, Køge planlægger pt afprøvning.

DigiRehab er i øvrigt også i brug i Norge og på Island.

FÅ VORES E-MAGASIN

DigiRehabs e-magasin giver dig indblik i vores ekspertviden om den effektive træningsindsats i ældreplejen. Tilmeld dig DigiRehabs nyhedsbrev og få magasinet tilsendt på mail med det samme.

KONTAKT OS I DAG
close slider

    Vi vender tilbage inden for 24 timer.