Reset

Support tlf: 72 11 21 42

Hvor meget kan I vinde
på at hjemmetræne med
borgere i hjemmeplejen?

Hjemmetræning er en ny form for rehabilitering, der mindsker behovet
for hjemmepleje betragteligt, øger livskvaliteten hos ældre borgere –
og tjener sig selv hjem mange gange.

Forventet DigiRehab effekt i
Viborg kommune

Velkommen til DigiRehabs Effektberegner. Her vil du kunne se, hvad den forventede effekt vil være i din kommune, hvis I træner med vores Rehab-løsning og metode.

Beregningerne er baseret på tal fra Danmarks Statistik, data fra en række kommuners omsorgssystemer og de data, DigiRehab har indsamlet via mere end 15.000 træningsforløb hos snart 40 danske kommunekunder.

Ca 1,3 % borgere i Viborg kommune kommune modtager hjemmepleje. Beregningerne er baseret på DigiRehabs anbefaling om at starte Rehab-træning med årligt at igangsætte træning af 30% af hjemmeplejemodtagerne og derfra opskalere efter behov. Det svarer i Viborg kommune til, at der skal ansættes/allokeres x faste fuldtidstrænere (X3) fra en start

Effektberegningen tager udgangspunkt i den disponering.

PS: Hvis du i bunden af denne side beder om at modtage effektrapporten, vil du samtidig få et uddybet beregningsgrundlag.

Behov for 26 færre social- og sundhedsmedarbejdere

Rehab-træning reducerer plejebehovet svarende til 26 medarbejdere allerede i løbet af det første år.


Når borgerne bliver mere selvhjulpne pga. øget muskelstyrke, falder behovet for hjemmepleje. I gennemsnit falder efterspørgslen med 75 timer/år pr borger, der gennemfører et træningsprogram.

Cirka 362 borgere bliver fysisk stærkere

Med Rehab-træning vil ca xx af de borgere, som gennemfører træningen, få en bedre fysik og dermed kunne blive mere selvhjulne og leve et mere frit liv.


Ca. 70 procent af de borgere, som starter i Rehab-træning, gennemfører forløbet. Borgernes fysiske formåen screenes før træningsopstart og derefter hver 4. uge indtil forløbet er slut efter 12 uger.

19673 færre timer årligt

Rehab-træningen vil reducere plejebehovet hos 375 borgere.


Hvis Viborg kommune ansætter 5,4 trænere, vil de kunne gennemføre træning med cirka 375 borgere. Den gennemsnitlige reduktion i pleje er 75 timers pleje, og derfor vil der være behov for mindre hjemmehjælp svarende til 19673 timer.

4,8 kr. årligt i nettobesparelse

Med 5,4 hjemmetrænere vil et overslag på den økonomiske gevinst være 4,8 dkk. Dette svarer til en brutto-besparelse på xx i hjemmeplejetimer fratrukket omkostninger til trænings-medarbejdere på xx. Denne besparelse vil fortsætte – år efter år.


Nettobesparelsen regnes ud med en gennemsnitlig pris pr. SOSU time på 500 dkk. Denne besparelse fratrækkes udgifter til licens og løn.

Perspektiv

Når hjemmetræning med ca. 30 procent af de borgere, som modtager pleje, er velimplementeret og indarbejdet, er vores anbefaling, at indsatsen skal skaleres ved at udvide teamet til 11,9 trænere, således der årligt kan trænes med ca. 50% af plejemodtagerne.

Når man samtidig tager den demografiske udvikling i betragtning vil Viborg kommune i 2030 have glæde af at træne med xx borgere.

Hent effektrapporten for Viborg kommune

  Forventet DigiRehab effekt i
  Aalborg kommune

  Velkommen til DigiRehabs Effektberegner. Her vil du kunne se, hvad den forventede effekt vil være i din kommune, hvis I træner med vores Rehab-løsning og metode.

  Beregningerne er baseret på tal fra Danmarks Statistik, data fra en række kommuners omsorgssystemer og de data, DigiRehab har indsamlet via mere end 15.000 træningsforløb hos snart 40 danske kommunekunder.

  Ca 1,0 % borgere i Aalborg kommune kommune modtager hjemmepleje. Beregningerne er baseret på DigiRehabs anbefaling om at starte Rehab-træning med årligt at igangsætte træning af 30% af hjemmeplejemodtagerne og derfra opskalere efter behov. Det svarer i Aalborg kommune til, at der skal ansættes/allokeres x faste fuldtidstrænere (X3) fra en start

  Effektberegningen tager udgangspunkt i den disponering.

  PS: Hvis du i bunden af denne side beder om at modtage effektrapporten, vil du samtidig få et uddybet beregningsgrundlag.

  Behov for 47 færre social- og sundhedsmedarbejdere

  Rehab-træning reducerer plejebehovet svarende til 47 medarbejdere allerede i løbet af det første år.


  Når borgerne bliver mere selvhjulpne pga. øget muskelstyrke, falder behovet for hjemmepleje. I gennemsnit falder efterspørgslen med 75 timer/år pr borger, der gennemfører et træningsprogram.

  Cirka 468 borgere bliver fysisk stærkere

  Med Rehab-træning vil ca xx af de borgere, som gennemfører træningen, få en bedre fysik og dermed kunne blive mere selvhjulne og leve et mere frit liv.


  Ca. 70 procent af de borgere, som starter i Rehab-træning, gennemfører forløbet. Borgernes fysiske formåen screenes før træningsopstart og derefter hver 4. uge indtil forløbet er slut efter 12 uger.

  35134 færre timer årligt

  Rehab-træningen vil reducere plejebehovet hos 669 borgere.


  Hvis Aalborg kommune ansætter 9,6 trænere, vil de kunne gennemføre træning med cirka 669 borgere. Den gennemsnitlige reduktion i pleje er 75 timers pleje, og derfor vil der være behov for mindre hjemmehjælp svarende til 35134 timer.

  8,5 kr. årligt i nettobesparelse

  Med 9,6 hjemmetrænere vil et overslag på den økonomiske gevinst være 8,5 dkk. Dette svarer til en brutto-besparelse på xx i hjemmeplejetimer fratrukket omkostninger til trænings-medarbejdere på xx. Denne besparelse vil fortsætte – år efter år.


  Nettobesparelsen regnes ud med en gennemsnitlig pris pr. SOSU time på 500 dkk. Denne besparelse fratrækkes udgifter til licens og løn.

  Perspektiv

  Når hjemmetræning med ca. 30 procent af de borgere, som modtager pleje, er velimplementeret og indarbejdet, er vores anbefaling, at indsatsen skal skaleres ved at udvide teamet til 21,3 trænere, således der årligt kan trænes med ca. 50% af plejemodtagerne.

  Når man samtidig tager den demografiske udvikling i betragtning vil Aalborg kommune i 2030 have glæde af at træne med xx borgere.

  Hent effektrapporten for Aalborg kommune

   Forventet DigiRehab effekt i
   Samsø kommune

   Velkommen til DigiRehabs Effektberegner. Her vil du kunne se, hvad den forventede effekt vil være i din kommune, hvis I træner med vores Rehab-løsning og metode.

   Beregningerne er baseret på tal fra Danmarks Statistik, data fra en række kommuners omsorgssystemer og de data, DigiRehab har indsamlet via mere end 15.000 træningsforløb hos snart 40 danske kommunekunder.

   Ca 2,4 % borgere i Samsø kommune kommune modtager hjemmepleje. Beregningerne er baseret på DigiRehabs anbefaling om at starte Rehab-træning med årligt at igangsætte træning af 30% af hjemmeplejemodtagerne og derfra opskalere efter behov. Det svarer i Samsø kommune til, at der skal ansættes/allokeres x faste fuldtidstrænere (X3) fra en start

   Effektberegningen tager udgangspunkt i den disponering.

   PS: Hvis du i bunden af denne side beder om at modtage effektrapporten, vil du samtidig få et uddybet beregningsgrundlag.

   Behov for 2 færre social- og sundhedsmedarbejdere

   Rehab-træning reducerer plejebehovet svarende til 2 medarbejdere allerede i løbet af det første år.


   Når borgerne bliver mere selvhjulpne pga. øget muskelstyrke, falder behovet for hjemmepleje. I gennemsnit falder efterspørgslen med 75 timer/år pr borger, der gennemfører et træningsprogram.

   Cirka 19 borgere bliver fysisk stærkere

   Med Rehab-træning vil ca xx af de borgere, som gennemfører træningen, få en bedre fysik og dermed kunne blive mere selvhjulne og leve et mere frit liv.


   Ca. 70 procent af de borgere, som starter i Rehab-træning, gennemfører forløbet. Borgernes fysiske formåen screenes før træningsopstart og derefter hver 4. uge indtil forløbet er slut efter 12 uger.

   1449 færre timer årligt

   Rehab-træningen vil reducere plejebehovet hos 28 borgere.


   Hvis Samsø kommune ansætter 0,4 trænere, vil de kunne gennemføre træning med cirka 28 borgere. Den gennemsnitlige reduktion i pleje er 75 timers pleje, og derfor vil der være behov for mindre hjemmehjælp svarende til 1449 timer.

   0,4 kr. årligt i nettobesparelse

   Med 0,4 hjemmetrænere vil et overslag på den økonomiske gevinst være 0,4 dkk. Dette svarer til en brutto-besparelse på xx i hjemmeplejetimer fratrukket omkostninger til trænings-medarbejdere på xx. Denne besparelse vil fortsætte – år efter år.


   Nettobesparelsen regnes ud med en gennemsnitlig pris pr. SOSU time på 500 dkk. Denne besparelse fratrækkes udgifter til licens og løn.

   Perspektiv

   Når hjemmetræning med ca. 30 procent af de borgere, som modtager pleje, er velimplementeret og indarbejdet, er vores anbefaling, at indsatsen skal skaleres ved at udvide teamet til 0,9 trænere, således der årligt kan trænes med ca. 50% af plejemodtagerne.

   Når man samtidig tager den demografiske udvikling i betragtning vil Samsø kommune i 2030 have glæde af at træne med xx borgere.

   Hent effektrapporten for Samsø kommune

    Forventet DigiRehab effekt i
    Albertslund kommune

    Velkommen til DigiRehabs Effektberegner. Her vil du kunne se, hvad den forventede effekt vil være i din kommune, hvis I træner med vores Rehab-løsning og metode.

    Beregningerne er baseret på tal fra Danmarks Statistik, data fra en række kommuners omsorgssystemer og de data, DigiRehab har indsamlet via mere end 15.000 træningsforløb hos snart 40 danske kommunekunder.

    Ca 1,24 % borgere i Albertslund kommune kommune modtager hjemmepleje. Beregningerne er baseret på DigiRehabs anbefaling om at starte Rehab-træning med årligt at igangsætte træning af 30% af hjemmeplejemodtagerne og derfra opskalere efter behov. Det svarer i Albertslund kommune til, at der skal ansættes/allokeres x faste fuldtidstrænere (X3) fra en start

    Effektberegningen tager udgangspunkt i den disponering.

    PS: Hvis du i bunden af denne side beder om at modtage effektrapporten, vil du samtidig få et uddybet beregningsgrundlag.

    Behov for 7 færre social- og sundhedsmedarbejdere

    Rehab-træning reducerer plejebehovet svarende til 7 medarbejdere allerede i løbet af det første år.


    Når borgerne bliver mere selvhjulpne pga. øget muskelstyrke, falder behovet for hjemmepleje. I gennemsnit falder efterspørgslen med 75 timer/år pr borger, der gennemfører et træningsprogram.

    Cirka 72 borgere bliver fysisk stærkere

    Med Rehab-træning vil ca xx af de borgere, som gennemfører træningen, få en bedre fysik og dermed kunne blive mere selvhjulne og leve et mere frit liv.


    Ca. 70 procent af de borgere, som starter i Rehab-træning, gennemfører forløbet. Borgernes fysiske formåen screenes før træningsopstart og derefter hver 4. uge indtil forløbet er slut efter 12 uger.

    5388 færre timer årligt

    Rehab-træningen vil reducere plejebehovet hos 103 borgere.


    Hvis Albertslund kommune ansætter 1,5 trænere, vil de kunne gennemføre træning med cirka 103 borgere. Den gennemsnitlige reduktion i pleje er 75 timers pleje, og derfor vil der være behov for mindre hjemmehjælp svarende til 5388 timer.

    1,3 kr. årligt i nettobesparelse

    Med 1,5 hjemmetrænere vil et overslag på den økonomiske gevinst være 1,3 dkk. Dette svarer til en brutto-besparelse på xx i hjemmeplejetimer fratrukket omkostninger til trænings-medarbejdere på xx. Denne besparelse vil fortsætte – år efter år.


    Nettobesparelsen regnes ud med en gennemsnitlig pris pr. SOSU time på 500 dkk. Denne besparelse fratrækkes udgifter til licens og løn.

    Perspektiv

    Når hjemmetræning med ca. 30 procent af de borgere, som modtager pleje, er velimplementeret og indarbejdet, er vores anbefaling, at indsatsen skal skaleres ved at udvide teamet til 3,2 trænere, således der årligt kan trænes med ca. 50% af plejemodtagerne.

    Når man samtidig tager den demografiske udvikling i betragtning vil Albertslund kommune i 2030 have glæde af at træne med xx borgere.

    Hent effektrapporten for Albertslund kommune

     Forventet DigiRehab effekt i
     Allerød kommune

     Velkommen til DigiRehabs Effektberegner. Her vil du kunne se, hvad den forventede effekt vil være i din kommune, hvis I træner med vores Rehab-løsning og metode.

     Beregningerne er baseret på tal fra Danmarks Statistik, data fra en række kommuners omsorgssystemer og de data, DigiRehab har indsamlet via mere end 15.000 træningsforløb hos snart 40 danske kommunekunder.

     Ca 0,9 % borgere i Allerød kommune kommune modtager hjemmepleje. Beregningerne er baseret på DigiRehabs anbefaling om at starte Rehab-træning med årligt at igangsætte træning af 30% af hjemmeplejemodtagerne og derfra opskalere efter behov. Det svarer i Allerød kommune til, at der skal ansættes/allokeres x faste fuldtidstrænere (X3) fra en start

     Effektberegningen tager udgangspunkt i den disponering.

     PS: Hvis du i bunden af denne side beder om at modtage effektrapporten, vil du samtidig få et uddybet beregningsgrundlag.

     Behov for 5 færre social- og sundhedsmedarbejdere

     Rehab-træning reducerer plejebehovet svarende til 5 medarbejdere allerede i løbet af det første år.


     Når borgerne bliver mere selvhjulpne pga. øget muskelstyrke, falder behovet for hjemmepleje. I gennemsnit falder efterspørgslen med 75 timer/år pr borger, der gennemfører et træningsprogram.

     Cirka 49 borgere bliver fysisk stærkere

     Med Rehab-træning vil ca xx af de borgere, som gennemfører træningen, få en bedre fysik og dermed kunne blive mere selvhjulne og leve et mere frit liv.


     Ca. 70 procent af de borgere, som starter i Rehab-træning, gennemfører forløbet. Borgernes fysiske formåen screenes før træningsopstart og derefter hver 4. uge indtil forløbet er slut efter 12 uger.

     3703 færre timer årligt

     Rehab-træningen vil reducere plejebehovet hos 71 borgere.


     Hvis Allerød kommune ansætter 1,0 trænere, vil de kunne gennemføre træning med cirka 71 borgere. Den gennemsnitlige reduktion i pleje er 75 timers pleje, og derfor vil der være behov for mindre hjemmehjælp svarende til 3703 timer.

     0,9 kr. årligt i nettobesparelse

     Med 1,0 hjemmetrænere vil et overslag på den økonomiske gevinst være 0,9 dkk. Dette svarer til en brutto-besparelse på xx i hjemmeplejetimer fratrukket omkostninger til trænings-medarbejdere på xx. Denne besparelse vil fortsætte – år efter år.


     Nettobesparelsen regnes ud med en gennemsnitlig pris pr. SOSU time på 500 dkk. Denne besparelse fratrækkes udgifter til licens og løn.

     Perspektiv

     Når hjemmetræning med ca. 30 procent af de borgere, som modtager pleje, er velimplementeret og indarbejdet, er vores anbefaling, at indsatsen skal skaleres ved at udvide teamet til 2,2 trænere, således der årligt kan trænes med ca. 50% af plejemodtagerne.

     Når man samtidig tager den demografiske udvikling i betragtning vil Allerød kommune i 2030 have glæde af at træne med xx borgere.

     Hent effektrapporten for Allerød kommune

      Forventet DigiRehab effekt i
      Assens kommune

      Velkommen til DigiRehabs Effektberegner. Her vil du kunne se, hvad den forventede effekt vil være i din kommune, hvis I træner med vores Rehab-løsning og metode.

      Beregningerne er baseret på tal fra Danmarks Statistik, data fra en række kommuners omsorgssystemer og de data, DigiRehab har indsamlet via mere end 15.000 træningsforløb hos snart 40 danske kommunekunder.

      Ca 1,3 % borgere i Assens kommune kommune modtager hjemmepleje. Beregningerne er baseret på DigiRehabs anbefaling om at starte Rehab-træning med årligt at igangsætte træning af 30% af hjemmeplejemodtagerne og derfra opskalere efter behov. Det svarer i Assens kommune til, at der skal ansættes/allokeres x faste fuldtidstrænere (X3) fra en start

      Effektberegningen tager udgangspunkt i den disponering.

      PS: Hvis du i bunden af denne side beder om at modtage effektrapporten, vil du samtidig få et uddybet beregningsgrundlag.

      Behov for 11 færre social- og sundhedsmedarbejdere

      Rehab-træning reducerer plejebehovet svarende til 11 medarbejdere allerede i løbet af det første år.


      Når borgerne bliver mere selvhjulpne pga. øget muskelstyrke, falder behovet for hjemmepleje. I gennemsnit falder efterspørgslen med 75 timer/år pr borger, der gennemfører et træningsprogram.

      Cirka 115 borgere bliver fysisk stærkere

      Med Rehab-træning vil ca xx af de borgere, som gennemfører træningen, få en bedre fysik og dermed kunne blive mere selvhjulne og leve et mere frit liv.


      Ca. 70 procent af de borgere, som starter i Rehab-træning, gennemfører forløbet. Borgernes fysiske formåen screenes før træningsopstart og derefter hver 4. uge indtil forløbet er slut efter 12 uger.

      8618 færre timer årligt

      Rehab-træningen vil reducere plejebehovet hos 164 borgere.


      Hvis Assens kommune ansætter 2,3 trænere, vil de kunne gennemføre træning med cirka 164 borgere. Den gennemsnitlige reduktion i pleje er 75 timers pleje, og derfor vil der være behov for mindre hjemmehjælp svarende til 8618 timer.

      2,1 kr. årligt i nettobesparelse

      Med 2,3 hjemmetrænere vil et overslag på den økonomiske gevinst være 2,1 dkk. Dette svarer til en brutto-besparelse på xx i hjemmeplejetimer fratrukket omkostninger til trænings-medarbejdere på xx. Denne besparelse vil fortsætte – år efter år.


      Nettobesparelsen regnes ud med en gennemsnitlig pris pr. SOSU time på 500 dkk. Denne besparelse fratrækkes udgifter til licens og løn.

      Perspektiv

      Når hjemmetræning med ca. 30 procent af de borgere, som modtager pleje, er velimplementeret og indarbejdet, er vores anbefaling, at indsatsen skal skaleres ved at udvide teamet til 5,4 trænere, således der årligt kan trænes med ca. 50% af plejemodtagerne.

      Når man samtidig tager den demografiske udvikling i betragtning vil Assens kommune i 2030 have glæde af at træne med xx borgere.

      Hent effektrapporten for Assens kommune

       Forventet DigiRehab effekt i
       Ballerup kommune

       Velkommen til DigiRehabs Effektberegner. Her vil du kunne se, hvad den forventede effekt vil være i din kommune, hvis I træner med vores Rehab-løsning og metode.

       Beregningerne er baseret på tal fra Danmarks Statistik, data fra en række kommuners omsorgssystemer og de data, DigiRehab har indsamlet via mere end 15.000 træningsforløb hos snart 40 danske kommunekunder.

       Ca 1,2 % borgere i Ballerup kommune kommune modtager hjemmepleje. Beregningerne er baseret på DigiRehabs anbefaling om at starte Rehab-træning med årligt at igangsætte træning af 30% af hjemmeplejemodtagerne og derfra opskalere efter behov. Det svarer i Ballerup kommune til, at der skal ansættes/allokeres x faste fuldtidstrænere (X3) fra en start

       Effektberegningen tager udgangspunkt i den disponering.

       PS: Hvis du i bunden af denne side beder om at modtage effektrapporten, vil du samtidig få et uddybet beregningsgrundlag.

       Behov for 13 færre social- og sundhedsmedarbejdere

       Rehab-træning reducerer plejebehovet svarende til 13 medarbejdere allerede i løbet af det første år.


       Når borgerne bliver mere selvhjulpne pga. øget muskelstyrke, falder behovet for hjemmepleje. I gennemsnit falder efterspørgslen med 75 timer/år pr borger, der gennemfører et træningsprogram.

       Cirka 131 borgere bliver fysisk stærkere

       Med Rehab-træning vil ca xx af de borgere, som gennemfører træningen, få en bedre fysik og dermed kunne blive mere selvhjulne og leve et mere frit liv.


       Ca. 70 procent af de borgere, som starter i Rehab-træning, gennemfører forløbet. Borgernes fysiske formåen screenes før træningsopstart og derefter hver 4. uge indtil forløbet er slut efter 12 uger.

       9848 færre timer årligt

       Rehab-træningen vil reducere plejebehovet hos 188 borgere.


       Hvis Ballerup kommune ansætter 2,7 trænere, vil de kunne gennemføre træning med cirka 188 borgere. Den gennemsnitlige reduktion i pleje er 75 timers pleje, og derfor vil der være behov for mindre hjemmehjælp svarende til 9848 timer.

       2,4 kr. årligt i nettobesparelse

       Med 2,7 hjemmetrænere vil et overslag på den økonomiske gevinst være 2,4 dkk. Dette svarer til en brutto-besparelse på xx i hjemmeplejetimer fratrukket omkostninger til trænings-medarbejdere på xx. Denne besparelse vil fortsætte – år efter år.


       Nettobesparelsen regnes ud med en gennemsnitlig pris pr. SOSU time på 500 dkk. Denne besparelse fratrækkes udgifter til licens og løn.

       Perspektiv

       Når hjemmetræning med ca. 30 procent af de borgere, som modtager pleje, er velimplementeret og indarbejdet, er vores anbefaling, at indsatsen skal skaleres ved at udvide teamet til 4,9 trænere, således der årligt kan trænes med ca. 50% af plejemodtagerne.

       Når man samtidig tager den demografiske udvikling i betragtning vil Ballerup kommune i 2030 have glæde af at træne med xx borgere.

       Hent effektrapporten for Ballerup kommune

       Forventet DigiRehab effekt i
       Billund kommune

       Velkommen til DigiRehabs Effektberegner. Her vil du kunne se, hvad den forventede effekt vil være i din kommune, hvis I træner med vores Rehab-løsning og metode.

       Beregningerne er baseret på tal fra Danmarks Statistik, data fra en række kommuners omsorgssystemer og de data, DigiRehab har indsamlet via mere end 15.000 træningsforløb hos snart 40 danske kommunekunder.

       Ca 1,3 % borgere i Billund kommune kommune modtager hjemmepleje. Beregningerne er baseret på DigiRehabs anbefaling om at starte Rehab-træning med årligt at igangsætte træning af 30% af hjemmeplejemodtagerne og derfra opskalere efter behov. Det svarer i Billund kommune til, at der skal ansættes/allokeres x faste fuldtidstrænere (X3) fra en start

       Effektberegningen tager udgangspunkt i den disponering.

       PS: Hvis du i bunden af denne side beder om at modtage effektrapporten, vil du samtidig få et uddybet beregningsgrundlag.

       Behov for 8 færre social- og sundhedsmedarbejdere

       Rehab-træning reducerer plejebehovet svarende til 8 medarbejdere allerede i løbet af det første år.


       Når borgerne bliver mere selvhjulpne pga. øget muskelstyrke, falder behovet for hjemmepleje. I gennemsnit falder efterspørgslen med 75 timer/år pr borger, der gennemfører et træningsprogram.

       Cirka 76 borgere bliver fysisk stærkere

       Med Rehab-træning vil ca xx af de borgere, som gennemfører træningen, få en bedre fysik og dermed kunne blive mere selvhjulne og leve et mere frit liv.


       Ca. 70 procent af de borgere, som starter i Rehab-træning, gennemfører forløbet. Borgernes fysiske formåen screenes før træningsopstart og derefter hver 4. uge indtil forløbet er slut efter 12 uger.

       5681 færre timer årligt

       Rehab-træningen vil reducere plejebehovet hos 108 borgere.


       Hvis Billund kommune ansætter 1,5 trænere, vil de kunne gennemføre træning med cirka 108 borgere. Den gennemsnitlige reduktion i pleje er 75 timers pleje, og derfor vil der være behov for mindre hjemmehjælp svarende til 5681 timer.

       1,4 kr. årligt i nettobesparelse

       Med 1,5 hjemmetrænere vil et overslag på den økonomiske gevinst være 1,4 dkk. Dette svarer til en brutto-besparelse på xx i hjemmeplejetimer fratrukket omkostninger til trænings-medarbejdere på xx. Denne besparelse vil fortsætte – år efter år.


       Nettobesparelsen regnes ud med en gennemsnitlig pris pr. SOSU time på 500 dkk. Denne besparelse fratrækkes udgifter til licens og løn.

       Perspektiv

       Når hjemmetræning med ca. 30 procent af de borgere, som modtager pleje, er velimplementeret og indarbejdet, er vores anbefaling, at indsatsen skal skaleres ved at udvide teamet til 3,4 trænere, således der årligt kan trænes med ca. 50% af plejemodtagerne.

       Når man samtidig tager den demografiske udvikling i betragtning vil Billund kommune i 2030 have glæde af at træne med xx borgere.

       Hent effektrapporten for Billund kommune

       Forventet DigiRehab effekt i
       Bornholm kommune

       Velkommen til DigiRehabs Effektberegner. Her vil du kunne se, hvad den forventede effekt vil være i din kommune, hvis I træner med vores Rehab-løsning og metode.

       Beregningerne er baseret på tal fra Danmarks Statistik, data fra en række kommuners omsorgssystemer og de data, DigiRehab har indsamlet via mere end 15.000 træningsforløb hos snart 40 danske kommunekunder.

       Ca 1,6 % borgere i Bornholm kommune kommune modtager hjemmepleje. Beregningerne er baseret på DigiRehabs anbefaling om at starte Rehab-træning med årligt at igangsætte træning af 30% af hjemmeplejemodtagerne og derfra opskalere efter behov. Det svarer i Bornholm kommune til, at der skal ansættes/allokeres x faste fuldtidstrænere (X3) fra en start

       Effektberegningen tager udgangspunkt i den disponering.

       PS: Hvis du i bunden af denne side beder om at modtage effektrapporten, vil du samtidig få et uddybet beregningsgrundlag.

       Behov for 14 færre social- og sundhedsmedarbejdere

       Rehab-træning reducerer plejebehovet svarende til 14 medarbejdere allerede i løbet af det første år.


       Når borgerne bliver mere selvhjulpne pga. øget muskelstyrke, falder behovet for hjemmepleje. I gennemsnit falder efterspørgslen med 75 timer/år pr borger, der gennemfører et træningsprogram.

       Cirka 135 borgere bliver fysisk stærkere

       Med Rehab-træning vil ca xx af de borgere, som gennemfører træningen, få en bedre fysik og dermed kunne blive mere selvhjulne og leve et mere frit liv.


       Ca. 70 procent af de borgere, som starter i Rehab-træning, gennemfører forløbet. Borgernes fysiske formåen screenes før træningsopstart og derefter hver 4. uge indtil forløbet er slut efter 12 uger.

       10143 færre timer årligt

       Rehab-træningen vil reducere plejebehovet hos 193 borgere.


       Hvis Bornholm kommune ansætter 2,8 trænere, vil de kunne gennemføre træning med cirka 193 borgere. Den gennemsnitlige reduktion i pleje er 75 timers pleje, og derfor vil der være behov for mindre hjemmehjælp svarende til 10143 timer.

       2,5 kr. årligt i nettobesparelse

       Med 2,8 hjemmetrænere vil et overslag på den økonomiske gevinst være 2,5 dkk. Dette svarer til en brutto-besparelse på xx i hjemmeplejetimer fratrukket omkostninger til trænings-medarbejdere på xx. Denne besparelse vil fortsætte – år efter år.


       Nettobesparelsen regnes ud med en gennemsnitlig pris pr. SOSU time på 500 dkk. Denne besparelse fratrækkes udgifter til licens og løn.

       Perspektiv

       Når hjemmetræning med ca. 30 procent af de borgere, som modtager pleje, er velimplementeret og indarbejdet, er vores anbefaling, at indsatsen skal skaleres ved at udvide teamet til 6,1 trænere, således der årligt kan trænes med ca. 50% af plejemodtagerne.

       Når man samtidig tager den demografiske udvikling i betragtning vil Bornholm kommune i 2030 have glæde af at træne med xx borgere.

       Hent effektrapporten for Bornholm kommune

       Forventet DigiRehab effekt i
       Brøndby kommune

       Velkommen til DigiRehabs Effektberegner. Her vil du kunne se, hvad den forventede effekt vil være i din kommune, hvis I træner med vores Rehab-løsning og metode.

       Beregningerne er baseret på tal fra Danmarks Statistik, data fra en række kommuners omsorgssystemer og de data, DigiRehab har indsamlet via mere end 15.000 træningsforløb hos snart 40 danske kommunekunder.

       Ca 0,9 % borgere i Brøndby kommune kommune modtager hjemmepleje. Beregningerne er baseret på DigiRehabs anbefaling om at starte Rehab-træning med årligt at igangsætte træning af 30% af hjemmeplejemodtagerne og derfra opskalere efter behov. Det svarer i Brøndby kommune til, at der skal ansættes/allokeres x faste fuldtidstrænere (X3) fra en start

       Effektberegningen tager udgangspunkt i den disponering.

       PS: Hvis du i bunden af denne side beder om at modtage effektrapporten, vil du samtidig få et uddybet beregningsgrundlag.

       Behov for 7 færre social- og sundhedsmedarbejdere

       Rehab-træning reducerer plejebehovet svarende til 7 medarbejdere allerede i løbet af det første år.


       Når borgerne bliver mere selvhjulpne pga. øget muskelstyrke, falder behovet for hjemmepleje. I gennemsnit falder efterspørgslen med 75 timer/år pr borger, der gennemfører et træningsprogram.

       Cirka 71 borgere bliver fysisk stærkere

       Med Rehab-træning vil ca xx af de borgere, som gennemfører træningen, få en bedre fysik og dermed kunne blive mere selvhjulne og leve et mere frit liv.


       Ca. 70 procent af de borgere, som starter i Rehab-træning, gennemfører forløbet. Borgernes fysiske formåen screenes før træningsopstart og derefter hver 4. uge indtil forløbet er slut efter 12 uger.

       5361 færre timer årligt

       Rehab-træningen vil reducere plejebehovet hos 102 borgere.


       Hvis Brøndby kommune ansætter 1,5 trænere, vil de kunne gennemføre træning med cirka 102 borgere. Den gennemsnitlige reduktion i pleje er 75 timers pleje, og derfor vil der være behov for mindre hjemmehjælp svarende til 5361 timer.

       1,3 kr. årligt i nettobesparelse

       Med 1,5 hjemmetrænere vil et overslag på den økonomiske gevinst være 1,3 dkk. Dette svarer til en brutto-besparelse på xx i hjemmeplejetimer fratrukket omkostninger til trænings-medarbejdere på xx. Denne besparelse vil fortsætte – år efter år.


       Nettobesparelsen regnes ud med en gennemsnitlig pris pr. SOSU time på 500 dkk. Denne besparelse fratrækkes udgifter til licens og løn.

       Perspektiv

       Når hjemmetræning med ca. 30 procent af de borgere, som modtager pleje, er velimplementeret og indarbejdet, er vores anbefaling, at indsatsen skal skaleres ved at udvide teamet til 3,0 trænere, således der årligt kan trænes med ca. 50% af plejemodtagerne.

       Når man samtidig tager den demografiske udvikling i betragtning vil Brøndby kommune i 2030 have glæde af at træne med xx borgere.

       Hent effektrapporten for Brøndby kommune

       Hvad er hjemmetræning?

       Rehab-hjemmetræning er styrketræning, som varetages af en SOSU-medarbejder, som via Rehab-løsningen på en tablet gennemfører screening og træning med borgeren i borgerens hjem.

       Løsningen er udviklet af fysioterapeuter, den skræddersyr et træningsprogram baseret på individuelle data, forskning og erfaring fra mere end 15.000 gennemførte træningsforløb.

       Træningen og effekten monitoreres, analyseres og tilbyder et databaseret beslutningsgrundlag til kommunerne.

       GENERATE PDF!
       KONTAKT OS I DAG
       close slider

        Vi vender tilbage inden for 24 timer.