Reset

Support tlf: 72 11 21 42

EFFEKT & ØKONOMISK GEVINST

DigiRehabs målrettede træning skaber en markant nedgang i behovet for hjemmehjælp. Dermed opnås ikke bare øget livskvalitet for borgerne, men også en solid økonomisk gevinst.

Samlet set har effekten af 10.000 træningsforløb med DigiRehab skabt en nedgang i behovet for hjælp på ca. 30-45 min. om ugen per borger i snit.

Den positive effekt af træningen er dokumenteret i alle DigiRehabs samarbejdskommuner – dog naturligvis med visse variationer i faldet i tidsforbrug.

Nedenstående eksempel viser resultatet af en større effektmåling fra Viborg Kommune.

Case: Økonomisk og tidsmæssig gevinst i Viborg Kommune

Fysisk form: Andelen af borgere med god fysisk form steg fra 25% til 40% efter 12 ugers træning med DigiRehab. Borgerne trænede 2 x 20 minutter om ugen sammen med SOSU-medarbejder.

Behov for hjælp: Den gruppe borgere, der trænede med DigiRehab i Viborg Kommune, opnåede en gennemsnitlig reduktion i behovet for hjælp på ca. en time om ugen per borger.

Økonomisk gevinst: Nedgangen i behovet for hjælp svarede til en gennemsnitlig besparelse på ca. 10.000 kroner per borger det første halve år efter træningsafslutning. Investeringen i selve træningsindsatsen er regnet ind. Der er altså tale om en nettogevinst.

Erfaringsvist kan en lignende effekt opnås hos knap halvdelen af den samlede gruppe hjemmehjælpsmodtagere i en kommune.

Se, hvilke borgere der har størst glæde af DigiRehab her

FÅ VORES E-MAGASIN

DigiRehabs e-magasin giver dig indblik i vores ekspertviden om den effektive træningsindsats i ældreplejen. Tilmeld dig DigiRehabs nyhedsbrev og få magasinet tilsendt på mail med det samme.

KONTAKT OS I DAG
close slider

    Vi vender tilbage inden for 24 timer.