Reset

Support tlf: 72 11 21 42

INVESTERING i 12 TIMERS TRÆNING GIVER EN BESPARELSE PÅ 58 TIMERS HJEMMEPLEJE

Siden 2014 har DigiRehab leveret skræddersyet fysisk træning til borgere i hjemmeplejen i en lang række kommuner. Både korte projektforløb og langvarige effektanalyser viser, at man kan reducere det umiddelbare plejebehov i tillæg til at bremse udviklingen i hjemmeplejeydelser, fordi borgere igen selv er i stand til at klare mere i hverdagen.

Fra mere end 10.000 træningsforløb er effekten ikke til at tage fejl af. En 8 timers træningsindsats fordelt over 2 x 20 min i 12 uger kan veksles til en nedjustering i hjemmepleje svarende til mere end 20 timer pr. borger hen over 12 måneder

EN INAKTIV BORGER ØGER BEHOVET FOR HJÆLP MED 38 TIMER OVER 12 MÅNEDER

Den typiske hjemmepleje borgere er ofte grundet deres situation overvejende inaktiv. De træner ikke og bruger ikke kroppen fysisk. En større grad af inaktivitet medfører et større behov for hjælp og for et eller flere hjælpemidler. Analyser i en række kommuner viser, at hjemmeplejeborgere uden træning stiger med 1,7 min pr. uge i behovet for hjælp, og over 12 måneder er det en stigning på 38 timer.

BEDRE UDBYTTE AF TRÆNINGEN

Det kan fortsat være hjemme hos borgeren, det kan fx være på et aktivitetscenter hvis borgeren er mobil, eller borgeren kan træne selv via vores App.

Konklusionen er klar! En investering på 12 timers træning frigør 38 timer i stigning i behov for hjælp og 20 timers nedsættelse i behovet for hjælp, så alt i alt en frigørelse af 58 timer i hjemmeplejen se over 12 måneder.

DER ER FLERE VEJE TIL AT OPNÅ DE GODE RESULTATER

Implementering med et bredt fokus

En af kongstankerne bag DigiRehab er at bistå den kommunale hjemmepleje med et værktøj til personligt målrettet fysisk træning, således den rehabiliterende tankegang på en let måde kan indarbejdes i de daglige arbejdsgange for størstedelen af SOSU-medarbejderne.

En lang række kommuner har implementeret denne måde at arbejde på, og mere end 5000 SOSU’er er landet over blevet uddannet i DigiRehab.

Fokuspunkter:

  • Alle SOSU-medarbejdere uddannes
  • Mange kan varetage træningen, og værktøjet forankres bredt blandt medarbejdere i plejen
  • Mange borgere kan tilbydes træning med kendt personale

Implementering med et smalt fokus

De seneste år er det blevet mere og mere klart, at en af de største begrænsninger i den kommunale sundhedssektor er adgangen til SOSU-personale. Det betyder travlhed og vanskeligheder med at få løst alle opgaver. For nogen kommuner er der bare ikke nok timer at gøre med, og der bliver ikke sat nye tiltag i gang.

Derfor har det været oplagt at søge andre modeller for organisering af træningen med DigiRehab, og én meget interessant model er blevet den foretrukne i nogle kommuner. Her ansætter man dedikerede trænere til at stå for træningen.

Fokuspunkter:

  • Der ansættes medarbejdere til at træne med borgerne
  • Nemt at komme i gang uden indgriben i hjemmeplejeorganisation
  • Stor sikkerhed for at træningen udføres som planlagt

KOM I GANG I DAG

Kontakt os for et uforpligtende møde, så vi sammen kan afdække hvilken implementering som passer bedst til jeres kommune.

Mange kommuner har allerede valgt at samarbejde med os, og vi har stor erfaring med implementering. Vi vil glæde os til at hjælpe jer til stærkere og mere selvhjulpne borgere.

Gitte Tofte

Salgschef
Tlf. +45 8111 8726
Email: gitte@digirehab.dk

Niels Heuer

Direktør
Tlf. +45 22727220
Email: niels@digirehab.dk

KONTAKT OS I DAG
close slider

    Vi vender tilbage inden for 24 timer.