Reset

Support tlf: 72 11 21 42

DigiRehab på plejecentre

Ældre bør tilbydes styrketræning, også når man er flyttet på plejecenter.
Erfaringer viser, at DigiRehabs træningsmetode også forbedrer den fysiske sundhed og det mentale overskud hos denne gruppe af ældre.

De der gennemfører træningen oplever, at de får en stærkere krop og at de genvinder funktionsevner. Ikke mindst får de en styrket tro på deres egne evner og mere energi i hverdagen. Det er med til at give de ældre mere værdighed og frihed til leve livet så godt som muligt. For ældre på plejecentre kan træning med DigiRehab desuden give flere stjernestunder samt mere nærvær i hverdagen.

DigiRehab-træning er et godt supplement til kommunernes øvrige trænings- og rehabiliteringstilbud til beboere på plejecentrene.

Sådan bruges DigiRehab

Beboerne oplever

Evnen til at gå på trapper er genlært

En beboer på Plejecenter Jernholtparken kunne ikke gå på trapper. Efter et halvt års træning med både fysioterapeut og DigiRehab skal beboeren nu nærmest bremses i at rende for meget op og ned ad dem. Beboeren har også fået styrket sin tro på egne evner, fordi den fysiske fremgang ses så tydeligt via screeningerne i DigiRehab.

Går nu selv til frokost

En beboer var meget bange for at falde og bevægede sig derfor kun meget lidt. Efter en screening med DigiRehab blev personalet opmærksom på, at beboeren har en god gå-funktion. Nu går beboeren selv til fælleslokalet for at spise, hvilket også virker positivt på appetitten. Alt i alt har screeningen skabt en positiv cirkel for denne beboers frihed og fysiske formåen.

Smertelindrende for det lamme ben

En beboeren kunne ikke udfører øvelserne, da hun er lam i den ene side af kroppen. Ikke desto mindre trænede personalet alligevel det lamme ben ved at bevæge det, mens beboeren ligger i sengen. Borgeren er meget glad for træningen og oplever, at det lindrer smerterne i benet resten af dagen. Træningen styrker også hendes tro på, at hun kan undgå en ny blodprop trods en stillesiddende livsstil i kørestol.


Medarbejderne oplever

Tilfredsstillende og hyggeligt

”Det er hyggeligt at træne med beboerne. Man får lige fem minutters luft til noget andet. Hvis de (beboerne, red) også når dertil, at de synes, det er vigtigt og kan mærke en forandring – så er den der! Så betyder det, at jeg er lykkedes med noget. Og det er tilfredsstillende.”

Positive oplevelser

”De her små positive ting gør, at man møder op på arbejdet igen dagen efter – at man bliver i faget. Jeg har en beboer, der næsten ikke kunne løfte benet i sengen. Han får ”fys” udefra og træner med DigiRehab. Nu kan han næsten løfte benet højere i sengen, end jeg selv kan. Det er fedt for mig at opleve.”

Bedre arbejdsmiljø

”Vi forebygger jo, at de ældre bliver dårligere og får brug for yderligere pleje. Det er godt for de ældre, men vi kan også få et bedre arbejdsmiljø og mindre tungt arbejde, hvis vi fx kan forebygge eller skubbe det tidspunkt, hvor vi får brug for hjælpemidler til at forflytte en borger, der ikke længere kan selv.”

Rapport fra Plejecenter
Jernholtparken

Download
KONTAKT OS I DAG
close slider

    Vi vender tilbage inden for 24 timer.