Reset

Support tlf: 72 11 21 42

SCREENING AF BORGERNE

En objektiv screening af hver enkelt borgers fysiske formåen og aktuelle behov for hjemmehjælp er et centralt element i DigiRehab. Screeningen er lagt ind i systemet, så den let og enkelt kan foretages af SOSU-medarbejder med et fuldt validt resultat.

Screeningen består af en række spørgsmål om borgerens funktionsniveau og enkelte fysiske test, der laves sammen med borgeren.

Screening laves altid ved opstart af træningsforløb og derefter ved behov – typisk en gang om måneden.

DigiRehabs screening

• Screeningen danner udgangspunkt for de individuelt tilpassede træningsprogrammer, som DigiRehab automatisk genererer.

• Screeningen skaber et unikt overblik over borgerens individuelle rehabiliteringspotentiale.

Rehabiliteringspotentialet er et konkret mål for, hvor stor en effekt træningen kan forventes at have på borgerens fysiske formåen og behov for hjælp. Den følges i DigiRehabs analysefunktion.

Du kan læse mere om de øvrige funktioner i DigiRehab her.

Læs om DigiRehabs træningsfunktion her

Læs om DigiRehabs analysefunktion her

FÅ VORES E-MAGASIN

DigiRehabs e-magasin giver dig indblik i vores ekspertviden om den effektive træningsindsats i ældreplejen. Tilmeld dig DigiRehabs nyhedsbrev og få magasinet tilsendt på mail med det samme.

KONTAKT OS I DAG
close slider

    Vi vender tilbage inden for 24 timer.