Reset

Support tlf: 72 11 21 42

AALBORG KOMMUNE FÅR MERE LUFT MED FASTE TRÆNERE

Sundheds- og ældreområdet er udfordret i disse år. Der er mangel på arbejdskraft, og flere opgaver skal løftes af færre medarbejdere. Rundt omkring i kommunerne betyder massiv personalemangel for tiden, at man desværre må skære ned på servicen til de ældre borgere. 

I Aalborg Kommune har DigiRehab siden 2015 fungeret som et vigtigt arbejdsredskab i konceptet ”Træning før pleje”. Konceptet har i løbet af årene skabt selvhjulpne borgere og genereret millionbesparelser i ældreplejen. 

Kommunen har i 2021 afprøvet en ny organisering af DigiRehab-træningen. Et team af medarbejdere er ansat dedikeret til at varetage træningen med de ældre borgere i stedet for bredt at uddanne det daglige SOSU-personale, som de hidtil havde gjort. 

EFFEKTEN OVERSTIGER INDSATSEN

I perioden juni-december 2021 blev 111 borgere således trænet af fuldtidstrænerne. 80 af borgerne gennemførte træningen, og den nye organisering viser, at effekten langt overstiger indsatsen og tidligere tiders påviste effekt. De gode resultater taler for sig selv. 

 

 

På udviklingen for de enkelte borgere ses, at det er muligt at nedsætte eller udsætte et ældre menneskes behov for hjemmepleje med cirka ti timer årligt for hver investeret træningstime. 

Det betyder helt konkret, at træningen med faste trænere giver luft i plejepersonalets dagligdag og gør de ældre mere selvhjulpne. Faktisk viser kommunens beregninger, at vi kan se et årligt mindreforbrug pr. ældre på i gennemsnit 103 timers hjemmepleje efter et træningsforløb. 

Foruden den store værdi for det pressede sundhedsvæsen, viser analysen fra Aalborg Kommune også, at træningen med DigiRehab skaber livskvalitet for de ældre. For når en borger selv kan gå på toilettet eller vende sig i sengen, så vil de ikke efterspørge hjælp til dette. Det vil have en stor betydning for den ældre – men også for hjemmeplejen, der i stedet kan bruge ressourcer på at løse andre opgaver.  

Læs mere om implementering af DigiRehab i hjemmeplejen – eller kontakt os nu for at komme i gang med DigiRehab i jeres kommune! 

 

FÅ VORES E-MAGASIN

DigiRehabs e-magasin giver dig indblik i vores ekspertviden om den effektive træningsindsats i ældreplejen. Tilmeld dig DigiRehabs nyhedsbrev og få magasinet tilsendt på mail med det samme.

KONTAKT OS I DAG
close slider

    Vi vender tilbage inden for 24 timer.